TEHOSTE LISÄÄ RISKIÄ – MYÖS UUSI ”RÄÄTÄLÖITY”

Elina Hytönen

22.10.2022

Koronapandemia on tullut uuteen vaiheeseen.

Sen kunniaksi THL on tuonut Suomeen uuden tehosterokotteen, jonka pitäisi suojata paremmin koronaviruksen omikronmuunnoksilta.

 • Bivalentin rokotteen piikkiproteiinia on ”räätälöity”, niin että se sopii myös omikronin vallitseviin muunnoksiin BA4 ja BA5. Rokotteessa on nyt kahden erilaisen piikkiproteiinin valmistuskäsky kehosi soluille..
 • Sekä Pfizerin että Modernan uusilla tehosteilla on samanlainen ehdollinen myyntilupa eli hätätilalupa EUA kuin alkuperäisillä rokotteilla.
 • Hätätilaa ei ole, mutta EUA-luvan ansiosta rokotevalmistajat säästyvät vahingonkorvausvaatimuksilta.
 • Valmistajat tarvitsevat suojansa, sillä molempia tehosterokotteita on tutkittu vain muutamalla hiirellä, eikä Pfizer tai Moderna ole julkistanut näidenkään kokeiden tuloksia. Ihmiskokeita ei ole tehty. Tehosterokotteiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta ei ole dataa.
 • Emme voi mitenkään tietää, ovatko uudet rokotteet vähemmän vaarallisia, yhtä varallisia vai vaarallisempia kuin alkuperäiset rokotteet. Sitä ei tiedä THL eikä kukaan muukaan.
 • Alkuperäisistä rokotteista on nyt lähes kahden vuoden kokemus. Ne ovat lääketieteen historian vaarallisimpia lääkkeitä.

Koronavirus SARS-CoV-2 on muuntunut kahdessa vuodessa kiltimmäksi. Alkuperäinen variantti on kadonnut. Uusin variantti omikron tarttuu helposti, mutta aiheuttaa yleensä myös helpomman sairauden ja harvoin sairaalaan joutumista tai kuolemaa. Moni maa ilmoittaa jo pandemiansa olevan ohi. Moni maa katsoo koronaviruksen tulleen endeemiseksi eli kotoperäiseksi, pysyvästi väestössä liikkuvaksi niin kuin vuosittainen kausi-influenssa. Mutta myös aivan uusia variantteja on jo ovella.

Yhdysvalloissa Centers for Disease Control and Prevention CDC – sikäläinen THL – muutti elokuun puolivälissä 2022 pandemiaohjeistustaan, niin että se on nyt lähes sama kuin mitä rokotekriittiset lääkärit ovat pandemiarokotusten alusta asti vaatineet (mm. Barringtonin julkilausumassa). Ja menettäneet siksi maineensa, työpaikkansa ja moni toimilupansa. Suunnilleen CDC:n nykylinjoilla on THL:kin ohjeissaan.

Koronarokotukset ovat edelleen ”vapaaehtoisia”, mutta nyt THL on siirtynyt kohdistettuun tehosterokottamiseen, kuten sanonta kuuluu. THL suosittelee syksyn 2022 tehosterokotetta enää ”65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisille riskiryhmille”. THL:n mukaan kolme rokotetta (60-64 vuotta täyttäneillä neljä rokotetta) saaneilla on ”erinomainen suoja vakavaa tautimuotoa ja kuolemaa vastaan”.

Viranomainen ei kerro, että suoja koronatautia vastaan on hetkellinen ja lyhenee lisää sitä mukaa, kun otetaan uusia tehosteannoksia. Sen sijaan 2021 alkanut liikakuolleisuuden äkillinen nousu jatkuu vuonna 2022 nimenomaan niissä maissa, missä koronarokotekattavuus on suuri. Ihmiset eivät kuole juuri koronatautiin, mutta nähtävästi tauteihin ja tiloihin, joita rokotteet aiheuttavat. Sulkutoimet, yksinäisyys ja masennus eivät selitä kuolleisuuden kasvua kuin pieneltä osin.

Nyt ei ole THL:n mukaan myöskään väliä sillä, kuinka monta rokotetta henkilö on jo saanut ja kuinka monta kertaa sairastanut koronan. Tehosterokotteen voi ottaa jos haluaa, ja mieluummin vielä yhdessä influenssarokotteen kanssa, sanovat terveyspäättäjät huimapäisesti Suomessa ja Yhdysvalloissa, kaiketi muuallakin. Tehosteannoksena voi käyttää alkuperäistä rokotetta tai uutta varianttirokotetta (THL 1.9.2022).

Räätälöityä bivalenttia rokotetta käytetään kausirokotteen tavoin, joten se koskee noin 2 miljoonaa suomalaista. Sillä on EMA:n eli Euroopan lääkelaitoksen myyntilupa, myönnetty 19.9.2022. Suomeen rokotetta on tulossa lähes 5 miljoonaa annosta Pfizeria ja Modernaa.

Historian vaarallisin rokote

COVID-19-rokotteet ovat nyt maailmanhistoriallisesti kaikkein levinneimpiä lääkkeitä. Ne ovat myös kahdessa vuodessa aiheuttaneet enemmän vaurioita kuin mikään muu lääke länsimaisen lääketieteen historiassa (The Defender, 8.9.2022).

Miksi ja miten? Koronarokotteiden haittavaikutusten tutkimusta on vaikeuttanut ennennäkemätön laaja sensuuri, lääketeollisuuden painostus ja vallankäyttö, keskustelun kieltäminen maallikoilta ja tiedemiehiltä, salailu ja median puolueellisuus. Esimerkiksi FDA ja Pfizer halusivat salata rokotetutkimusten kliinisten kokeiden tulokset vuoteen 2075 asti, mutta Pfizer joutui oikeuden päätöksellä luovuttamaan kymmentuhatsivuiset raporttinsa yleisölle – raportteja on tullut maaliskuun jälkeen kerran kuussa, à 55.000 sivua. Tutkijat eivät ole vieläkään saaneet Pfizerin potilaskohtaista raakadataa nähtäväkseen. Texasilainen liittovaltion tuomioistuin antoi syyskuun lopulla (26.9.2022) CDC:lle 4 päivää aikaa luovuttaa nähtäväksi 137 miljoonaa ilmoitusta haittavaikutuksista, jotka olivat tulleet sen V-safe-järjestelmään. Ne ovat ajalta 14.12.2020 – 31.8.2022, eli koko rokotuskampanjan ajalta. Pakon edessä CDC julkaisi (siistityt) datansa 3.10.2022.

FDA, koronarokotteiden hätätilaluvan myöntäjä, perehtyi Pfizerin tutkimusraportteihin ennen myyntiluvan myöntämistä joulukuussa 2020. Näin täytyy ainakin olettaa. FDA tuki Pfizeria sen salaamisyrityksessä ja myös vastusti tulosten julkistamista. Oikeuden päätöksellä 2022 keväällä julkisiksi pakotetut raportit kertovat, kuinka paljon terveyspäättäjät todella tiesivät rokotteen tehottomuudesta ja huomattavista terveyshaitoista, kun he tekivät myönteisen päätöksensä.

Yhdysvaltain VAERS on virasto, joka ottaa vastaan ilmoituksia koronarokotteiden haittavaikutuksista. Sen tilastoista käy ilmi, että koronarokotteet ovat aiheuttaneet enemmän vakavia haittavaikutuksia ja kuolemaa kuin kaikki ”perinteiset” niitä ennen hyväksytyt rokotteet yhteensä 32 vuoden aikana. Muut tilastot kertovat samaa. Nämä tilastot ovat yleisölle avoimia, kansallisia ja globaaleja tilastoja, ei pienen foolihattuporukan verstaan omia arvioita. Monia pitävät terveysviranomaiset itse, kuten Yhdysvaltain FDA (Food and Drug Administration) ja CDC sekä Englannin, Kanadan ja Israelin vastaavat elimet, ja yrittävät samalla kiistää tilastodatan todistusvoiman. Uuden todellisuuden kohtaaminen on osoittautunut ylivoimaiseksi.

Syyskuussa VAERS julkaisi (23.9.2022; Open VAERS Red Box Report 4.10.2022) yhteenvedon 1.424.789:stä ilmoitetusta COVID-rokotevaurioista. Näistä oli kuolemia 31.213, sairaalaan joutuneita 178.971, kiireellistä hoitoa tarvitsevia 136.146 lääkärinhoitoa tarvitsevia 206.875 jne. Sydänkohtauksia oli 16.737, sydäntulehduksia 52.713, pysyvän vamman saaneita 58.403, hengenvaarallisia tiloja 34.216, vyöruuusua 14.755, trombosytopeniaa/veren hyytymishäiriöitä 9.081 ja keskenmenoja 5.055.

CDC:n V-Safe-järjestelmään on ilmoittautunut 10 miljoonaa ihmistä. Siihen jätetyt ja nyt julkisuuteen pakotetut tiedot kertovat, että näistä ihmisistä 25 % (2,5 miljoonaa) ei enää pystynyt jatkamaan normaaleja toimintojaan, jäi pois töistä tai koulusta tai sai vakavan haitan, ja 7,7 % (770 000 ihmistä) tarvitsi lääkärin hoitoa (Open VAERS Red Box Report 11.10.2022). 40% eli neljä miljoonaa kertoi saaneensa nivelkipuja, mikä usein on merkki immunireaktiosta. CDC on koko pandemian ajan vaiennut tiedoistaan, joista sen julkisena valvojana olisi pitänyt varoittaa yleisöä ja päättäjiä. CDC ei ole myöskään listannut kuolemaa ilmoitusvaihtoehtoihin. Viraston käyttämää PRR-tilastointiformulaa turvallisuussignaalien löytämiseksi on arvosteltu erittäin vääristeleväksi (seriously flawed). Se on – ehkä tarkoituksellisesti – laadittu sellaiseksi, että poikkeuksellisen vaarallinen koronarokote voi lentää sen tutkan alla aiheuttamatta signaalia. Mutta jopa CDC:n omalla vääristelevällä formulalla kuoleman signaalin olisi pitänyt näkyä, kirjoitttavat Matthew Crawford (heinäkuu 2021) ja Stephen Kirsch (elokuu 2021)(The Defender, 18.10.2022).

VAERS:in luvut ovat suuntaa-antavia ja usean tutkimuksen mukaan suuresti alimitoitettuja, kuten V-Safenkin data. Vain vajaa 1 % vakavista haitoista tulee ilmoitetuksi (FDA:n entisen hallintovirkamiehen David Kesslerin selvitys). UK:ssa on vastaavasti vakavien haittavaikutusten ilmoitusmääräksi arvioitu 10 %. (Englantilainen kardiologi Aseem Malhotra, Journal of Insuline Resistance 2022; 5(1):a71) Aliraportoinnin korjaamiseksi on ehdotettu esimerkiksi kerrointa 41 todellisuutta paremmin vastaavien määrien saamiseksi.

Aseem Malhotra vaatii kaikkien COVID-rokotusten välitöntä lopettamista, koska todellisen maailman data osoittaa, että niistä on enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

– Israelin data näyttää, että sydänlihastulehduksen saa 1: 6.000:sta rokotetusta.

 • Hong Kongin miespuolisia lapsia ja teini-ikäisiä koskeva tutkimuksessa vastaava luku on 1 : 2.700.
 • Englannin Keltaisen kortin järjestelmä osoittaa, että vähintään yhden mRNA-rokoteannoksen saaneista 1 henkilö 120:stä (1:120) kokee haittavaikutuksen, joka on ”lievää vakavampi”.
 • Norjassa vakavan haittavaikutuksen saa 1: 1.000 henkilöstä kahden Pfizer-rokotteen jälkeen. Vakavat haittavaikutukset hankaloittavat WHO:n määritelmän mukaan arjen toimista suosiutumista.
 • FDA:n, Health Canadan ja Pfizerin sekä Modernan kokeiden dataa arvioineet tutkijat päättelivät, että koronarokotteista johtuvan vakavan haitan riski oli 1:800, mikä ylittää ”massiivissesti” sairaalahoidon riskin, jos henkilö sairastuu koronatautiin (satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten mukaan).
 • Israelilaiset tutkijat ja Israelin Terveysministeriö tapasivat kesäkuussa 2022 kokouksessa, josta vuodettu audio paljastaa, että Pfizerin rokote aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Nämä tulevat vakavammiksi, kun rokoteannoksia tulee lisää. Tutkijat halusivat varoittaa yleisöä, mutta ministeriö muutti heidän loppuraporttiaan, niin että raportti toteaa haittojen olevan lieviä ja lyhytaikaisia. Sen jälkeen hallitus peruutti kaikki haittavaikutusten tutkimukset.

Kanadalainen molekyylibiologi Jessica Rose on analysoinut VAERS:in dataa koronarokotteiden aikakautena eli melkein kaksi vuotta. Hän hämmästelee vahinkoilmoitusten määrää ja hälyttävyyttä. COVID-rokotteiden mukana harvinaiset haitat ovat tulleet yleisemmiksi, kuten lasten ja nuorten aikuisten dementia ja miesten rintasyöpä, tai yleistyneet epätyypillisissä väestöryhmissä kute ALL, lasten akuutti leukemiatyyppi, jota nyt tavataan enemmän myös aikuisissa. 50,9 % kaikista 18 – 29-vuotiaiden dementia- ja siihen liittyvistä tapauksista aiheutui koronarokotteista. (The Epoch Times 4.10.2022)

Liikakuolleisuus jatkaa kasvuaan 2022

Ainoan täysin luotettavan kuvan koronarokotteiden vaikutuksesta väestöön voi nykyisellään antaa yleinen kuolleisuusluku (all cause mortality). Sitä muun muassa valtioiden tilastokeskukset julkaisevat vuosittain. Luvun ilmaisemaa liikakuolleisuutta pidetään yhtenä tärkeimmistä markkereista, kun halutaan tunnistaa kuolleisuuteen vaikuttava, muutosta aiheuttava kriisi.

Liikakuolleisuuden toteamiseksi verrataan tietyn vuoden kuolleisuutta odotettavissa olevaan keskiarvokuolleisuuteen, joka saadaan viideltä kriisiä edeltävältä vuodelta, samassa maassa, samankokoisessa joukossa. Vertailukelpoisen keskiarvokuolleisuuden saamiseksi pandemian rokotusvuodet on siis rinnastettava vuosiin 2015 – 2020.

Vuosina 2021-22 on voitu todeta valtava ja historiallisesti ennen näkemätön piikki rokotetta käyttäneiden maiden yleisessä kuolleisuudessa, piikki joka jatkuu yhä. Yleiset kuolleisuusluvut ovat normaalisti vakaita, edes suuret sodat eivät niihin juuri vaikuta. Media ei ole pitänyt asiaa huomion arvoisena.

¤ On jo vaikea piilottaa totuutta, että jotain hyvin pelottavaa on meneillään yleisessä liikakuolleisuudessa.

¤ Koronakuolemat ovat huomattavasti vähentyneet, kuten yleisesti jo todetaan. Vallitseva omikronvariantti on tällä hetkellä varsin kesy. Enemmistö aikaisemmista ”koronakuolemista” ei johtunut koronataudista, vaan oli erheellisesti tilastoituja, kuukauden sisässä positiivisen PCR-testituloksen saaneita, muista syistä kuolleita, kuten moni valtio on todennut, samoin CDC itse. Koronapandemian vuosi 2020 ei aiheuttanut näkyvää liikakuolleisuutta tilastoissa.

¤ Englannin liikakuolleisuus 2020 – 2022 (Office for Health Improvement and Disparities)

Suurin liikakuolleisuus esiintyy kahdessa nuorimmasa ikäryhmässä, 0 – 24 ja 25 – 49, minkä pitäisi jo hälyttää päättäjät.

Valkoisissa ja sekoittunutta alkuperää olevissa liikakuolleisuutta oli runsaasti, mustassa ja aasialaisessa väestönosassa kaikkein vähiten. Ero voi johtua rokotustasosta, Johnsonin hallitus ei saanut näitä väestönosia piikille, vaikka kovasti yrittikin.

Englannin kansallinen tilastokeskus ONS julkaisi 6.7.2022 raportin, joka osoitti, että kuolleisuusluvut per 100.000 olivat alhaisemmat rokottamattomilla kuin rokotetuilla, kaikissa ikäryhmissä (Deaths by vaccination status, health.data@ons.gov.uk). Raportin mukaan yksi 482:sta (1:482) kuoli saatuaan annoksen COVID-rokotetta.

Ikäryhmä 18 – 39: rokottamattomien kuolleisuus oli 14,1 henkilöä per 100.000, kun ensimmäisen rokoteannoksen saaneilla (vähintään 21 päivää aikaisemmin) kuolleisuus oli 42,6 henkilöä per 100.000.

Kaksi rokoteannosta saaneiden kuolleisuus oli 17,3 ja kolme annosta saaneiden 21,4 per 100.000.

Huhtikuusta elokuuhun 2022 Englannissa on ollut 22 500 ylimääräistä kuolemaa, kirjoittaa Tekniikan Maailma 21.10.2022, ”eikä kukaan tiedä tarkalleen miksi”. Media ei ole vieläkään luopunut tietämättömän pellen roolistaan pandemian kauheuksien uutisoinnissa. Pieni annos tutkivaa journalismia – ja mikä määrä mielenkiintoista tietämisen tuskaa olisi tarjolla todellisten skuuppien lisäksi. Mutta median hiljaisuus on myös osasyyllinen tuhansien sairastumiseen ja kuolemaan Suomessakin, ja se taas ei ole leikin asia.

Skotlannin virallinen tilastodata osoittaa, että vastasyntyneiden kuolleisuus oli tammi-maaliskuussa 2022 119 % korkeampi kuin normaalisti. Elävinä syntyneiden määrä oli laskenut, kuten se on laskenut kaikkialla koronarokotetussa maailmassa. Myös Suomessa. (The Defender 28.6.2022)

Tämän ei pitäisi ihmetyttää terveyspäättäjiä, sillä Pfizerin omat, julkisuuteen vihdoin saadut dokumentit kertovat, että melkein kaikki raskaana olevat, kokeisiin osallistuneet naiset – joiden tiedot oli saatavilla – saivat keskenmenon. Vain yksi näistä 29 naisesta synnytti elävän lapsen.

Pfizerin eläinkokeissa, joiden tulokset julkistettiin elokuussa 2021, rokote aiheutti naarasrotilla kaksinkertaisen hedelmättömyyden riskin. Miten terveysviranomaiset ovat voineet väittää, että ”ei tiedetä, onko Pfizerin rokotteella vaikutusta hedelmällisyyteen” tai että ”rokotteen vaikutusta raskauteen ei ole tutkittu, mutta se on silti turvallinen”? mRNA-rokotteita suositellaan edelleen raskaana oleville ja imettävillekin, vaikka rokotteiden piikkipoteiinia on löydetty rinamaidosta.

¤ Saksan liikakuolleisuus 2020 – 2022 kesäkuu

Tutkijat Christof Kuhbander Regensburgin yliopistosta ja Matthias Reizner Osnabrückin yliopistosta (ResearchGate preprint, August 2022, DOI:10.13140/RG2.2.27319.19365) analysoivat Bundesamt für Statistik -viraston liikakuolleisuusdataa.

 • 2020 ei liikakuolleisuutta. Kuolleisuus ikäryhmissä 15-29 ja 50-59 ja lasten kohdalla oli jopa alle keskiarvon.
 • Liikakuolleisuus alkoi nousta huhtikuussa 2021; syynä ei ollut COVID-19.
 • Eniten liikakuolleisuutta esiintyi ikäryhmässä 15-79, mukana eivät siis olleet kaikkein iäkkäimmät. 60-79-vuotiaiden liikakuolleisuus alkoi 2020 lopulla ja oli noin 30 000 kesäkuussa 2022. Vuoden 2021 liikakuolleisuus oli ”kaksi empiristä standardipoikkeamaa korkeampi kuin odotettu määrä”.
 • 2021 liikakuolleisuus nousi kaikissa ikäryhmissä, ei vain iäkkäissä.
 • Tutkijat tarkastelivat poikkeuksellisesti myös kuolleena syntyneiden vauvojen määriä. Vuosi 2020 oli luvuiltaan kuten edellinen vuosi. 2021 huhtikuussa tuli äkillinen 10,7 %:n nousu näiden lasten kuolleisuudessa. Nousu jatkui 2022; ensimmänen neljännes toi nousua 9.9 %, jatkuen kesäkuulle 2022.
 • Liikakuolleisuuden huiput noudattavat varsin tarkalleen rokotuskampanjan huippuja huhtikuussa, toukokuussa ja taas syys-, marras- ja joulukuussa 2021, tutkijat toteavat. Kevään huiput liittyvät rokotuskampanjan alkuun Saksassa, syksyn huiputtehostekampanjaan.
 • Saksan liikakuolleisuus on 2022 noussut lukuun 26 %.

¤ EuroMOMO: alueellinen liikakuolleisuus Euroopassa

28 valtion, melkein kaikki Euroopassa, viralliset tilastot kertovat, että monissa teollistuneissa maissa, jotka panostivat voimakkaasti sulkuihin, maskeihin, valvontaan ja ”geneettisiin” rokotteisiin, ihmisten kuolleisuus on nyt odottamattoman korkeissa lukemissa.

Liikakuolleisuus nuorimmassa ikäluokassa jatkuu 2022 kaikissa Euroopan maissa. Siihen kuuluvat kaikkein nuorimmatkin, 0-14-vuotiaat. Näiden ja 15-44-vuotiaiden liikakuolleisuus on ”huomattava”, sanoo Rob Verkerk, katsauksen tekijä (The Defender 21.9.2022).

¤ Our world in data – kansallinen ja globaali liikakuolleisuus

Sama liikakuolleisuuden trendi näkyy myös globaalisti.

Suosittelen. Käykää katsomassa lukuja, jotka todella ovat ennennäkemättömiä.

Tehosteannos – enemmän haittavaikutuksia

Koronapandemiasta kertyneet tilastot osoittavat, että kaikkien haittojen, myös kuoleman, riski kasvaa rokoteannosten määrän kasvaessa. Sydänlihastulehdus tulee erityisesti pojille ja nuorille miehille 2. rokoteannoksen jälkeen. Kesällä 2022 internetissä kohistiin, kun Kanadassa nuoria lääkäreitä kuoli 12 kertaa normaalia enemmän nimenomaan toisen tehosteannoksen jälkeen (Kanadan lääkäriliitto kieltäytyi kommentoimasta, kertoo Steve Kirsch 2.9.2022, https://stevekirsch.substack.com/p/exclusive-proof-that-the-top-Israeli). Enemmistö näistä lääkäreistä oli miehiä. Eräässä Kanadan sairaalassa kuusi (6) lääkäriä kuoli 2 viikon sisässä neljännen rokoteannoksen saamisesta.

Lokakuun 20. päivään mennessä kanadalaiset lääkärit William Makis ja Mark Trozzi olivat koonneet tiedot 80 lääkäristä, jotka olivat saaneet 2., 3. tai 4. koronarokoteannoksen ja kuolleet, yleensä odottamatta. Kaikki olivat aktiivisessa työssä ja terveydenhoitohenkilökuntaa koskevan pakkorokotuslain alaisia. (https://healthimpactnews.com/2022/80-canadian-doctors-dead-following-covid-19-vaccine-mandates-as-death-toll-continues-to-rise-print/)

Tehosteannosten seuraamusten kartoittamista vaikeuttaa se, että tilastot tai tutkimukset eivät aina kerro potilaiden rokotusstatusta. Yleensä ajatellaan, että Pfizerin kohdalla kaksi rokoteannosta on perussarja ja sen ylittävät ovat tehosteannoksia, joko samalla rokotteella tai nyttemmin myös uudella bivalentilla tehosteella.

Maailman Terveysjärjestön WHO:n mukaan rokotteen vakava haittavaikutus tarkoittaa haittaa, joka vaatii sairaalahoitoa, on hengenvaarallinen tai aiheuttaa elämänmuutoksen. WHO arvioi, että neljännen rokoteannoksen jälkeen vakavan haittavaikutuksen voi saada yksi henkilö 1250:stä (1:1250). WHO on voimakkaasti sitoutunut – suurimman lahjoittajansa Bill Gatesin tavoin – koronarokotteiden globaaliin levittämiseen, ja sen arvio on paljon varovaisempi kuin monen muun tutkimuksen.

Englannin mittakaavassa WHO:n arvio vastaa 24.000:ta sairaalahoitoa vaativaa, elämää muuttavaa tai hengenvaarallista vauriota. Yhdysvalloissa vastaava luku olisi 120.000 (vertaa Israelin terveysministeriön tutkimus sivulla 7). Suomen 5,5 miljoonan väestöstä noin 81 % on rokotettu koronavirusta vastaan, näistä arviolta 63 % on saanut neljä annosta eli noin 2,8 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa 75-vuotiaita tai yli. Fimea kertoo saaneensa 15.8.2022 mennessä 6312 vakavaa haittailmoitusta. WHO:n hyvin varovaisen kaavan mukaan luku olisi pienempi, 5049. Nämä luvut pitänee kuitenkin jättää omaan arvoonsa, Fimeakaan ei tarkemmin kerro lukunsa taustoista, kuten sairastuneiden rokotusstatusta.

Saksan hallituksen rokoteturvallisuutta monitoroiva ohjelma SafeVac2.0 (https://zenodo.org/record/6629551#.YuAgWXbMK3B) seurasi 550.000 henkilöä rokotuksen jälkeen. Ohjelman datan mukaan vakavan haittavaikutuksen koki yksi 500:sta (1:500) Pfizerin ja Modernan kohdalla ja 1:142 henkilöä AstraZenecan kohdalla. Tämä on mahdollisesti 10 kertaa enemmän kuin mitä Saksan terveysministeriö raportoi. Todellinen esiintymistiheys on jossakin 1:5000 ja 1:500 välillä. Rokotusstatusta ei kerrottu uutisessa.

Toisessa saksalaista rokoteturvallisuutta seuraavassa ohjelmassa haastateltiin 40.000 ihmistä säännöllisin väliajoin. Tulosten mukaan 8:1000 (1:125) henkilöä sai vakavia haittavaikutuksia, jotka ”kestävät viikkoja tai kuukausia ja vaativat lääkehoitoa”. (https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-imfung-nebenwirkungen-impfschaeden-100html)

Israelin Terveysministeriö (MOH) seurasi puhelimella yli 2000 henkilön haittavaikutuksia tehosterokotteen saamisen jälkeen. Näistä sairaalahoitoon joutui 1:344, hiukan useampi kuin Saksan tutkimuksessa (https://jackanapes.substack.com/p/the-israeli-ministry-of-health-actually-db7). 29 % kertoi päivittäisten toimien hoitamisen olevan vaikeaa. Vastaavasti Saudi-Arabian kyselysssä kolmasosa vastaajista kertoi saaneensa kohtalaisia tai vaikeita haittavaikutuksia (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.899517/full).

Nämä muutamat esimerkit kertovat myös, että yksikään paljon COVID-rokotteita käyttänyt valtio ei ole tosissaan sitoutunut kartoittamaan haittavaikutuksia, joita uudet koronarokotteet ovat väestölle tuottaneet. Sen seurauksena yhdenkään maan terveysviranomaisilla ja hallituksella ei ole selvää kuvaa koronarokotteiden vaikutuksista väestön terveyteen. Ei ole perustettu pätevää seurantajärjestelmää ja käytetty sitä aktiivisesti ja johdonmukaisesti, tuloksia peittelemättä. Mutta rokotteiden ottoa suositellaan vahvasti edelleen. Ollaan viruksen metsästäjiä, ei väestön terveyden suojelijoita.

Tilalla meillä on haittojen aliraportointia – joka olisi ollut korjattavissa – sekä haittailmoitusten poisjättämistä, muuntelua, jopa tilastointitapojen muuttelua kesken pandemian. CDC on jäänyt kiinni monesta peittelyoperaatiosta. (Katso esimerkiksi The Open VAERS Red Box Report, 11.10.2022, V-Safe-osio). Voi sanoa, että on tehty kaikki mahdollinen haittojen tutkimuksen hankaloittamiseksi ja estämiseksi.

Tehosteannosta seuraa liikakuolleisuuden piikki

”Tämä on nyt Hollannissa selvinnyt vastaansanomattomasti: on olemassa vahva suhde ihmisten saaman rokotteiden määrän ja toisaalta sen ihmisjoukon välillä, joka heittää henkensä viikon sisällä rokotuksesta.” Näin kertoo hollantilainen tohtori Leo Schetters, rokotetiedemies joka on johtanut useiden rokotteiden valmistusta (The Daily Sceptic, Will Jones, 4.8.2022).

”Suhde on räikeän selvä. Jos yhtenä viikkona annetaan enemmän rokoteannoksia, silloin tulee myös enemmän liiallisia kuolemia. Jos viikon aikana rokotetaan vähemmän, kuolemia on vähemmän.” Kertauksena: liikakuolemat ovat kuolemantapauksia, jotka ylittävät (esimerkiksi) edellisen viiden vuoden vastaavan ajan yleisen kuolleisuuden keskiarvon. Liikakuolleisuutta on tilastoitu globaalisti koronarokotekampanjan käynnistymisen jälkeen 2021-2022.

”Tilastot osoittavat, että jos viikolla x annamme esimerkiksi 10.000 rokoteannosta, meillä on viikon sisällä 125 liikakuolemaa. Joten jokainen ei kuole. Mutta karkean arvion mukaan yksi henkilö 800:sta kuolee. Olen kirjoittanut tästä kirjeen maamme Terveysinstituutille…ja pyytänyt heitä arvioimaan rokotusstrategiansa uudestaan, koska tämä on todellinen vaaran merkki,” sanoo Schetters.

Daily Sceptic -lehti (4.8.2022) on havainnut saman kuin tri Schetters. Englannissa alkoi 23.4.2022 neljännen rokotteen kampanja 75 vuotta täyttäneille. Kampanjaa seurasi liikakuolleisuuden aalto, joka heinäkuun lopulla oli ylittänyt 11.000 menehtynyttä, eli yksi 368 :sta menehtyi, kaikki kolmessa kuukaudessa! Nämä olivat kaikki non-COVID-kuolleisuutta eli kuolemia, jotka eivät johtuneet koronataudista ja olivat edelleen vailla lääketieteeellistä selitystä. ONS:in raportissa 22.7.2022 kuolleiden lukumäärä oli 10.978 Englannin ja Walesin kohdalla. Luku on 18,1 % korkeampi kuin tämän raporttiviikon keskiarvo viiden vuoden ajalta. Kuolleisuuspiikki osui viikolle, joka päättyi 15.7., joitakin päiviä ennen suurta helleaaltoa, joten se ei ollut syynä.

Kuolinsyinä on ollut runsaasti sydän- ja verisuoniongelmia. Englannin hallitus ei ole osoittanut aikeita tutkia, miksi nämä ihmiset kuolivat. Syöpäkuolemat sen sijaan olivat normaalilla tasolla, vaikka pandemian huippuaikaan 2020 syöpäsairaat saivat vähemmän hoitoa.

Rokotetut sairastuvat todennäköisemmin kuin rokottamattomat

On jo yleisesti hyväksyttyä, että koronaa vastaan rokotetut sairastuvat koronaan. Suhtautuminen jaksaa ihmetyttää minua, varmaan siksi kun se on niin epäloogista. Trendi oli nähtävissä jo 2021. Kun sairaalat rokotuksista huolimatta täyttyivät vakavista koronatautitapauksista, epidemiasta syytettiin rokottamattomia. CDC koetti parantaa tilastoja muuttamalla määrittelyä: jos koronapotilaan toisesta rokotuksesta oli sairaalaan tullessa vajaa kuukausi (Suomessa 21 vrk), hänet laskettiin edelleen rokottamattomaksi. Rokottamattomien syyttelyt ovat hiljenneet vuodenvaihteen 2022 jälkeen. Nyt rokotetut ja rokottamattomat ovat virallisesti ”samanarvoisia”.

Mutta totuus on silti, että rokotetut sairastuvat koronainfektioon enemmän kuin rokottamattomat. Mitä enemmän rokotuksia, sitä enemmän infektioita. Jopa kahden kuukauden välein toistuvia koronatauteja tilastoidaan. Sairastuneilla vain on tapana huokailla: Onneksi on minulla on rokotukset, ajatella miten paha tauti nyt olisi ilman niitä. Juuri niin viranomaiset haluavat sairastuneen ajattelevan, mutta todellisuus osoittaa toista.

Islannissa tehtiin mielenkiintoinen tutkimus. Se kartoitti omikron-koronataudin uusiutumista rokotetuissa joulukuun 2021-helmikuun 2022 välisenä aikana. 18-29-vuotiailla oli 15,1 %:n riski sairastua koronaan uudestaan, minkä jälkeen taipumus väheni iän myötä. Useimmissa ikäryhmissä kaksi annosta tai useampia saaneet sairastuivat todennäköisemmin uudestaan kuin rokottamattomat tai vain yhden annoksen saaneet.(Jama Network Open, 3.8.2022).

Yhdysvalloissa terveysvakuutusyhtiö Kaiser Permanente, joka tarjoaa myös terveyspalveluja, huolestui miljoonien vakuutettujensa sairaustapausten suuresta kasvusta. Krooniset, usein selvittämättömät sairaustilat söivät yhtiön vakuutustuloja ennätysvauhtia 2021, ja sama jatkuu tänä vuonna 2022. Kaiser teetti tutkimuksen mRNA-rokotteiden tehosta omikronia vastaan. 1.10. 2022 julkaistussa tutkimuksessa se vertasi kolmasti rokotettujen ja rokottamattomien sairastumista omikronin 5 eri alavarianttiin sekä triplarokottujen ja tuplarokotettujen sairastumista samoihin alavariantteihin. Tulosten saamiseksi Kaiserin tutkijat kävivät läpi 16.418 positiivista COVID-19-näytettä.

Tutkimukseen liittyvä suuri taulukko näyttää, miten rokotushetkeä seuraa lyhyt kuherruskuukausi, kestoltaa 14-30 päivää, jolloin rokotteen suoja toimii. Sitten suojauksen teho alenee 1-3 kuukauden ajan, ja alenee vielä lisää kuukausina 4 – 5. Sen jälkeen suojaa ei ole lainkaan, vaan tilalla on negatiivinen tehokkuus eli suurempi alttius sairastua omikronin variantteihin kuin jos henkilö olisi rokottamaton. Lisäksi kolmasti rokotetuilla on 5 kuukauden jälkeen suurempi riski sairastua koronainfektioon kuin kahdesti rokotetuilla. (Meryl Nass, The Defender, 11.10.2022)

Mutta ihmiset eivät sairastu vain koronaan. Olen jo maininnut Israelin Terveysministeriön suorittaman kyselyn tehosterokotteen saaneiden keskuudessa (s.6, siellä on myös kyselyn lähdeosoite). 2.049 vastaajaa kertoi oireistaan 21-30 päivän aikana tehosteen saamisesta. Tärkeä havainto oli, että tehoste aiheutti enemmän vaurioita kuin oli arveltu ja kuin mitä passiivinen seurantajärjestelmä osoitti (Children´s Health Defense 2.3.2022, Nolan E. Bowman, ). Haittavaikutukset jaoteltiin yli 40 kategoriaan, myös sukupuolen mukaan. Tässä osa niistä.

 1. Sairaalahoitoon joutui tehosterokotteen jälkeen kuusi henkilöä 2.049:stä (0,29%). Se ei näytä paljolta, mutta miljooniin tehosterokotettuihin suhteutettuna sillä on jo vaikutusta. Israelissa annettiin 4,5 miljoona tehosteannosta. Se tarkoittaa 13.000 sairaalahoitoon joutunutta. Yhdysvaltain 92 miljoonaa tehosteannosta merkitsee tämän mukaan 270.000 sairaalahoidon tarvitsijaa.
 2. Jo olemassaolevan sairauden paheneminen. Rokotetuilla todettiin kuuden eri kategorian kroonisia sairauksia. Sairauden pahenemisesta raportoitiin seuraavasti: ¤ Sydänsairaudet pahenivat 5,4 %:illa. ¤ Kohonnut verenpaine 6,3 %:lla

¤ Keuhkosairaudet 7,0 %:lla

¤ Ahdistus tai masennus paheni 26,4 %:lla

¤ Autoimmuunisairaus paheni 24,2 %:lla rokotetuista.

3. Neurologiset haittavaikutukset. Näitä ilmoitti 4,5 %, joukossa oli kihelmöintiä,

Bellin kasvohalvauksia, näön hämärtymistä, kouristuksia ja tahattomia liikkeitä.

Allergisia reaktioita oli 3,9 %.

4. Kuukautishäiriöitä sai 9,6 % 615:sta alle 54-vuotiaasta naisesta. Yli 88 %:lla näistä

naisista oli säännölliset kuukautiset ennen tehosterokotetta. Mutta tehosteen saatuaan

31.1 % hakeutui lääkärin hoitoon kuukautishäiriöiden vuoksi, 9,1 % sai lääkehoitoa

haittavaikutukseen, ja 39 %:lla edellisten COVID-rokotusten aiheuttamat haitat

palasivat.

Ei tehokkaitakaan – virus on oppinut väistämään rokotetta, etenkin omikron

Meillä on musertavasti näyttöä, etttä koronarokotteet eivät ole turvallisia. Mutta eivät ne ole tehokkaitakaan. Eivät edes tehostekäytössä.

Virukset puolustautuvat muuntumalla. Kun virus haastetaan rokotteella, se muuntaa genomiaan, niin ettei rokote enää osu siihen, ts. virus väistää. Näin ovat tehneet muutkin rokotteiden kanssa tekemisiin joutuneet tartuntatautivirukset, mikä on osaselitys sille, miksi moni perinteinen rokote ei enää estä tartuntoja eikä sairautta. Voi kysyä, miksi niitä vielä annetaan.

Hiukan varianttihistoriaa. Keväällä 2020 vallitseva SARS-CoV-2-virus muuntui nopeasti variantiksi, jonka genomissa oli neljä mutaatiota, näistä yksi piikkiproteiinin mutaatio. Uusia muunnoksia tuli ripeästi. Yleensä ne olivat helpommin tarttuvia ja väistivät entistä suuremman osan rokotteen synnyttämistä vasta-aineista. Vuoden 2020 lopulla ilmaantuivat variantit alfa (B1.1.7), beeta (B1.351) ja gamma (P1) Englannissa ja Walesissa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa. Kesällä 2021 Intiassa ilmaantui variantti delta (B1.617.2), joka syrjäytti globaalisti aikaisemmat muunnokset. Vuoden 2021 lopulla Afrikasta lähti liikkeelle helposti tarttuva omikron (B1.1.529), josta tuli alamuunnoksineen nopeasti maapallon yleisin variantti. (New English Journal of Medicine NEJM 31.8.2022, Dan Barouch, Covid 19 Vaccines – Immunity, Variants, Boosters, DOI: 10.101056/NEJMra2206573) Lokakuussa 2022 kerrottiin, että WHO oli lisännyt listaansa Kiinasta lähteneen alavariantin B7.

Omikronilla on jo yli 50 mutaatiota, joista yli 30 esiintyy piikkiproteiinissa. Omikron pystyy väistämään huomattavan osan alkuperäisen rokotteen tuottamista neutraloivista vasta-aineista. Omikron on edelleen jakautunut alavariantteihin BA1, BA1.1, BA2, BA4 ja BA5. Nämä kaksi viimeistä ovat nyt vallitsevia myös Suomessa. B7:ääkin on meillä tavattu.

Omikron on kunnostautunut tuottamalla alavarianttien alavariantteja. Etenkin alavarianttien BA2 ja BA5 mutaatioita on ”hälyttävän paljon”, sanovat tutkijat. Kaikkein väistökykyisimmiksi on näistä todettu BQ1.1 (BA5:stä) ja XBB (BA2:sta).(Ars Technica, The Defender 6.10.2022) Tuore tutkimus (preprint-tutkimus, postattu osoitteessa bioRxiv 15.9.2022) totesi omikronin alalajin BA2.75.2 erityisen eteväksi vasta-aineiden väistäjäksi. Se ”saattaa todella väistää humoraalin immuniteetin väestössä”, tutkijat sanovat (J.Mercola, The Defender 7.10.2022).

Omikron ei siis juuri piittaa alkuperäisistä koronarokotteista. Usea tutkimus osoittaa, että vaikka rokote tuottaa vasta-aineita, ne katoavat 4 kuukaudessa kolmannen koronarokotteen jälkeen. Neljännen rokoteannoksen jälkeen tämä lievä suoja katoaa jo 4 viikossa (Dan Barouch, NEJM yllä). Rokotteen tuottama kohonnut vasta-ainetaso ja kliininen suojausteho katoavat siis jo neljässä viikossa rokotuksen jälkeen!

Hybridi-immuniteetti on uusi sanakeksintö, joka tarkoittaa rokotteen ja sairastetun koronainfektion antamaa ”yhteissuojaa virusta vastaan”. Tämän pitäisi olla parempi ja kestävämpi suoja kuin kumpikaan erikseen, sanovat terveysviranomaiset. Uusin tutkimus osoittaa, ettei sekään pidä paikkaansa. CDC jaksoi kahden pandemiavuoden ajan väittää, ettei luonnollista vastustuskykyä ole olemassakaan, mikä hämmästytti suuresti tiedeyhteisöä. Nyt luonnollinen immuniteetti kelpaa propagandassa rokotteen rinnalle, kun rokote yksin ei näytä tehoavan.

Rokottamattomat selviävät yleensä omikronista varsin huomaamattomasti, pienellä nuhalla tai nuhakuumeella. Omikronin variantti BA5 tarttuu helposti, mutta ei näytä aiheuttavan tungosta sairaaloissa. Vakavaa COVID-19-tautia näkyi tilastoissa historiallisen vähän vielä syyskuussa 2022 (The Defender 6.9.2022, Meryl Nass, Rapid Rollout of New Covid Boosters With No Human Trials). Nykyomikronin vuoksi väestöllä ei ole hätätila, kuten ei maapallon tai Suomen väestöllä muutenkaan ole ollut viruksen takia koko pandemian aikana, aivan vanhinta ikäluokkaa lukuunottamatta. Tällä haluan palauttaa mieleen, että nopeasti hyväksytylle, keskeneräiselle, teknologialtaan uudelle kokeelliselle rokotteelle ei alunperin ole ollut terveydellisistä tarvetta, koska hyviä huokeita lääkkeitä oli saatavilla jo heti pandemian alussa. FDA vain esti niiden käytön. Syyt hätätilarokotteen hyväksynnälle ja käytölle olivat muut, ja ne olivat taloudellisia ja yhteiskunnalliseen vallankäyttöön liittyviä, kuten moni on epäillyt.

Ne syyt vaikuttavat nytkin, kun syksyn 2022 tehosterokotetta ajetaan väestöön.

Uusi tehoste: kahdeksan hiiren tutkimus

”The Food and Drug Administration (FDA) aikoo tällä viikolla hyväksyä uudet COVID-19-tehosterokotteet – ennen kuin rokotteita on testattu ihmisillä,” kirjoitti New York Post elokuun viimeisellä viikolla 2022. ”Uudet boosterit ovat samanlaisia kuin nyt USA:ssa käytössä olevat, muutamalla muutoksella lisättynä. Näiden on tarkoitus suojata rokotteen ottajia omikronvariantin tuoreimmalta muunnokselta.”

”Virasto ei aio odottaa ihmiskokeiden testituloksia, vaan se käyttää hiirikokeiden dataa – sekä kokemusten antamaa näyttöä nyt käytettävissä olevien COVID-19-rokotteiden turvallisuudesta (!!!),” sanoo FDA:n virkailija tri Robert Califf New York Postin mukaan.

Jopa joitakin vannoutuneita rokotteiden puoltajia arveluttaa päätös ottaa rokotteet käyttöön ilman loppuun vietyjä ihmiskokeita.´Minua huolettaa, että etenemme näin – että aiomme antaa miljoona tai kymmennen miljoonaa annosta ihmisille – hiiridatan perusteella,´ lastenlääkäri Paul Offit sanoi lehdelle.”

Professori Paul Offit on tullut kuuluisaksi sanonnastaan ”Pieni vauva kestää 10 000 rokotetta tulematta sairaaksi”. Hän on ollut pitkään Yhdysvaltain luotetuimpia rokotusasiantuntijoita, ollut mukana kehittämässä lasten rotavirusrokotetta ja toiminut FDA:n vakituisena lausunnonantajana. Nyt Offit oli kuitenkin mukana terveysalan eksperttityhmässä, joka kesäkuussa vaati FDA:ta hidastamaan uusien rokotteiden käyttöönottoa. Hänellä on itsellään kolme koronarokotusta, mutta hän on kieltäytynyt syksyn hiiriboosterista. Hän kuuluu sen vuoksi nyt ”rokotevastaisiin”, ja FDA on lakannut konsultoimasta häntä. (Mikä johtuu myös siitä, että FDA:n asiantuntijoiden lausunnot ovat julkisia, eikä FDA halua tällaista julkisuutta.)

FDA hyväksyi Pfizerin ja Modernan tehosterokotteet 31.8.2022. Sen neuvoa-antava paneeli VRBPAC, jonka jäsen Paul Offitkin on, ei saanut edes kokoontua, keskustella tai äänestää asiasta. Rokotteet saivat saman hätätilaluvan EUA kuin alkuperäiset rokotteet. Se tarkoittaa myös, että rokotevalmistajilla ei ole edesvastuuta rokotteen aiheuttamista vaurioista. Rokotteen valmistaja on suojattu vahinkovastuulta, ja rokote on testattu vain hiirillä.

Päätös merkitsee ilmeisesti myös, että rokotevalmistajat voivat jatkossakin ”päivittää” uusia koronarokotteitaan ilman lisätutkimuksia. Ja virusvariantteja riittää!

CDC:n neuvoa-antava rokotekomitea pohti asiaa 8 tuntia ja hyväksyi testaamattomat boosterit äänin 13-1 syyskuun 1. päivänä. Yksi jäsen sentään äänesti vastaan.

Pfizerin päivitetty tehosterokote kohdistuu omikronin kahteen alavarianttiin, BA4:än ja BA5:een, joilla on identtinen piikkiproteiini. Puolet rokotteen mRNA:sta koodaa tätä piikkiproteiinia. Se siis kehoittaa soluja valmistamaan omikronin piikkiproteiinia, joka on erilaista kuin alkuperäisen Wuhan-viruksen proteiini.

Samalla toinen puoli tehosterokotteen mRNA:sta koodaa edelleen alkuperäisen rokotteen Wuhanista peräisin olevaa virusta. Modernan boosterissa tilanne on sama, paitsi että se koodaa Wuhan-viruksen lisäksi variantti BA1:tä. Tämän kaksijakoisuuden vuoksi vuoksi rokotteita sanotaan bivalenteiksi. (Science-lehti 30.8.2022)

Päivitetyt COVID-boosterit on otettu käyttöön ilman ihmiskokeista saatuja turvallisuus- ja tehokkuustietoja. Niillä on tehty vain vasta-ainekokeet hiirillä, vaikka vasta-ainetasot eivät pysty kertomaan, onko rokotetulla suoja infektiota, oireilevaa tautia tai vakavaa tautimuotoa vastaan. Vasta-ainetaso ei kerro, pystyykö immuunipuolustuksesi suojelemaan sinua.

FDA:kin varoittaa: ”Nykyisten hyväksyttyjen SARS-CoV-2-vasta-ainetestien tuloksia ei pitäisi milloinkaan käyttää henkilön immuniteettitason tai COVID-19-suojan tason määrittelyyn. Varsinkaan tätä ei pitäisi tehdä COVID-19-rokotteen saamisen jälkeen” (Malhotra, sama lähde). Hiiren elimistön käyttäytymisestä ei myöskään voi päätellä, miten ihmisen elimistö käyttäytyy, sanoo tri Meryl Nass (The Defender, 6.9.2022). Emme myöskään tiedä, selvisikö yksikään koehiiri kokeista edes hengissä, sillä kokeiden tuloksia ei ole julkistettu.

Pfizer teki vasta-ainetutkimuksensa 8 hiirellä, kuten sanottu. Modernaa koskevat tiedot vaihtelevat, toisten lähteiden mukaan hiirien määrästä ei ole tietoa, yksi lähde kertoo hiiriä olleen 16-20, joista osa sai alkuperäisen rokotteen boosterina (GreatGameIndia 5.9.2022).

Kiireen syyksi CDC:n johtaja Rachel Walevsky mainitsi 1.9.2022 koronaviruksen nopean muunnostahdin. Siihen on helppo vedota. Todellisuudessa koronapandemia on globaalisti jo pitempään ollut hiipumassa, uusia tartuntoja ja vakavia tautitapauksia tulee yhä vähemmän. Luonnollisessa kulussa virus muuntautuu ja heikkenee samalla, mutta luonnollista kulkua on vääristelty rokotuksilla, ja tilanteen kehitystä on vaikea ennustaa. Varmaa on, että ongelma ei korjaudu rokottamalla lisää. HUS:ista kerrottiin 18.9.2022, että COVID-positiiviset potilaat olivat sairaalahoidossa muusta syystä kuin koronan takia, eikä tehohoidossa ollut yhtäkään koronapotilasta. Lokakuussa potilaita oli taas enemmän. Niin kuin yleensä, rokotusstatusta ei kerrottu.

Antigeenisen perisynnin ongelma

Yhdysvaltain Mayo-klinikan rokotusasiantuntija Gregory Poland purkaa tiedemiesten tuntoja: ”Emme tiedä vielä mitään näiden omikroniin kohdennettujen rokotteiden tehosta tai tehokkuudesta. Eivätkä terveysviranomaiset voi liittää niihin rauhoittavia lukuja, joilla he ovat varustaneet melkein kaikkiin muut käyttöön otetut rokotteet. Tiedotus tulee lepäämään sen varassa, kuinka paljon luotat hallituksen jakamaan informaatioon… Ja sen kanssa on nyt niin ja näin.” (The Atlantic, 21.8.2022)

Tehokkuusarviot ovat masentavaa luettavaa. Nature-lehti ja tri Anthony Faucin – joka on pari vuosikymmentä ollut USA:n rokotusguru ja käytännössä määrää Bill Gatesin kanssa Yhdysvaltain ja maapallon rokotepolitiikasta – johtama Vaccine Resarch Center arvioivat, että uudet rokotteet eivät ole entisiä parempia, vaan ”niiden tarjoama suoja on jokseenkin sama kuin mitä saadaan lisäannoksella vanhaa rokotetta.” Vaccine Research Centerin mukaan omikron-rokotteet ”eivät tule stimuloimaan hyvää omikronvastetta antigeenisestä perisynnistä johtuen.” (The Defender, 6.9.2022, tutkimus Original Antigenic Sin: How First Exposure Shapes Lifelong Anti-Influenza Virus Immune Responses, Journal of Immunology, 15.1.2019; 202(2): 335-340)

Kun henkilö rokotetaan, rokote ”leimaa” immuunijärjestelmän, niin että ”leimautunut” immuunisysteemi reagoi lähinnä rokotteen tuomaan antigeeniin (taudinaiheuttajaan). Alkuperäisen koronarokotteen leimaama immuunijärjestelmä on siis ohjelmoitu tuottamaan vasta-aineita etenkin alkuperäisen rokotteen virukselle. Muut virusvariantit saavat osakseen murto-osan.

Samalla rokote vahingoittaa immuunisysteemiä niin, että systeemi pystyy heikommin suojelemaan ihmistä muilta taudinaiheuttajilta (kuten pitkälle muuntuneelta variantilta tai influenssavirukselta jne.).Toistuvat rokotukset vielä vahvistavat immuunijärjestelmän suuntautumista alkuperäiseen virusmuotoon. Ne näyttävät siis olevan varma tie toistuviin infektioihin.

”Tiedemiehet ovat huolissaaan, että tiheät tehosterokotukset vangitsevat luonnollisen immuunijärjestelmän ja jättävät sen alttiiksi hyvinkin erilaisille varianteille, joita tulevaisuus voi tuoda tullessaan,” sanoo ABC News (7.9.2022).

Tälle prosessille on annettu nimeksi antigeeniperisynti (original antigenic sin OAS). Lukuisat tutkimukset osoittavat, että COVID-19-rokotteet ovat siihen taipuvaisia (Jeremy Hammond 20.9.2022, ABCNews Gets `Original Antigenic Sin´ Completely Wrong, www.jeremyhammond.com). On todennäköistä, että alkuperäiseen Wuhanin virukseen ”lukittu” immuunipuolustus lisää rokotettaessa vain Wuhanin virukseen kohdistuvia vasta-aineita ja reagoi hyvin vähän omikronin alavariantteihin.

Syksyn bivalentissa tehosteessa on sitä paitsi mukana myös alkuperäisen rokotteen mRNA, mikä vahvistaa antigeeniperisynnin mahdollisuutta. OAS perimmältään selittää myös, miksi koronarokotetut saavat helpommin koronatartunnan ja kovemman taudin kuin ne, jotka ovat välttäneet rokotuksen (Toby Rogers, CHD TV Friday Roundtable 9.9.2022, video https://articles/mercola.com/sites/articles/archive/2022/09/12/ema-covid-19-data-leak…)

Tapahtuuko sama OAS-prosessi, kun rokottamaton ihminen sairastaa koronainfektion? Wuhan-virustartunnan potenut rokottamaton saa luonnollisen immuniteetin, joka on kestävämpi ja paljon laaja-alaisempi kuin rokotteen tuoma suoja. Luonnollinen vastustuskyky virukselle on usein elinikäinen, ja todennäköisesti näin on myös koronaviruksen kohdalla. Vahvana säilynyt immuunijärjestelmä ”oppii” vastustamaan uusia viruksia niitä kohdatessaan. Se on sen tehtävä ollut jo miljoonia vuosia.

CDC:n tutkijan Ruth Link-Gellesin mukaan ihmisellä voi olla 2 – 3 annosta vanhaa rokotetta, mutta omikronin vallitessa rokotteiden tehokkuus on kolmessa kuukaudessa alle 40 %. Kuuden kuukauden kohdalla tehokkuus oli tutkimuksessa nollan tasolla ja sen jälkeen negatiivinen, eli rokote altisti infektioille enemmän kuin suojasi ja oli vahingollinen useimmille ikäryhmille.

Yhdessä influenssarokotteen kanssa?

Ei todellakaan. Ei, vaikka terveysviranomaiset sitä suosittelevat. Valkoisen talon korona-koordinaattori intoutui jopa näin: ”Uskon todellakin, että juuri tästä syystä Luoja antoi meille kaksi käsivartta, toisen flunssapiikkiä ja toisen Covid-piikkiä varten.”

(STAT News 9.9.2022)

Ensinnäkin influenssarokotteen suoja on varsin lyhytaikainen. Jos influenssan huippu tule vasta helmi-maaliskuussa, syksyllä otetusta suojasta ei ole paljon jäljellä. STAT News manitsee tutkimuksen, jonka mukaan influenssapiikin tehokkuus laskee noin 18 % aina 4 viikon välein. Muutenkin influenssapiikin tehokkuus on historiallisesti ollut keskimäärin alle 50 %:n luokkaa. CDC:n tutkimus 2018/2019-influenssakaudelta osoitti, että rokotteen keskivertoteho kaikissa ikäryhmissä oli 29 % ja vain 12 % yli 50-vuotiailla (joille rokotetta eniten suositellaan). (CDC.gov 2018-2019 Vaccine Effectiveness)

Shedding-ilmiötä on havaittu sekä koronarokotteiden että influenssarokotteiden kohdalla. Shedding tarkoittaa transmissiota, virusten tai, kuten epäillään, piikkiproteiinin siirtymistä rokotetuista rokottamattomiin ihmisiin ja eläimiin. Influenssaa vastaan rokotettujen hengityksessä on tavattu suuriakin virusmääriä (PNAS-lehti 18.1.2018). Kukaan ei liioin voi ennustaa, millaisia virusmutaatioita tai sairastumisen mahdollisuuksia syntyy, kun bivalentti koronarokote ja quadrivalentti (nelivalentti) influenssarokote yhdistyvät.

Vuosittain toistuvat influenssarokotukset voivat PNAS-lehden tutkimuksen mukaan alentaa vastustuskykyä ja altistaa uusille infektioille, myös bakteerien aiheuttamille. Tässä toimii jälleen antigeeniperisynti. Sitä paitsi, mitä maskeissa on? Bakteereja.

Ennen koronarokotteiden tuloa influenssarokote aiheutti vuosittain eniten haittailmoituksia VAERS:ille. Sen takia maksettiin myös eniten vahingonkorvauksia VICP:n kautta. Vaccine Injury Compensation Program korvaa (jos korvaa, VICP on tunnettu kitsaudestaan) vahinkoja verorahoilla, ei lääkeyhtiöiden rahoilla. Nyt terveysviranomaiset suosittavat, että maailman kaksi vaarallisinta rokotetta otetaan kätevästi yhtaikaa, koska se on ”turvallista”. Sekin on väite, jonka tueksi ei ole minkäänlaista tutkimusdataa. (https://takecontrol.substack.com/p/original-antigenic-sin-covid-19)

Boosterien armoilla – immuunijärjestelmä ei näytä kestävän

Koronarokotteet ovat kaikkein vaarallisimpia lääketuotteita, mitä koskaan on kohdistettu laajoihin väestöihin. Mutta uudet tehosterokotteet voivat valitettavasti osoittautua vielä pahemmiksi. Niiden turvallisuutta ei pysty ennustamaan kukaan.

Tämä on maailmanhistorian nopein uuden rokotteen käyttöönotto, sanoo tri Meryl Nass bivalenteista omikron-rokotteista. (The Defender, 6.9.2022)

COVID-19:n eli koronataudin tappavuus ei todellisuudessa ole ollut läheskään sellainen kuin alussa pelättiin. Sen on moni valtio jo myöntänyt ja jopa Bill Gates, rokoterahoittaja ja rokotuspolitiikan suurvaikuttaja (mercola.com 13.9.2022). Koronaepidemian rinnalla olisi kaiken aikaa ollut käytettävissä tutkittuja, tehokkaita ja huokeita lääkkeitä ja menetelmiä virustaudin hoitamiseen. FDA ja terveyspäättäjät eri maissa ovat estäneet potilaita saamasta niitä ja myös estäneet lääkäreitä hoitamasta niillä potilaita. Sekin on lääketieteen historiassa aivan uutta. Olisimme voineet valita toisenlaisen epidemian. Koronarokotteiden tarve on tosiasiassa ollut vähäinen tai olematon.

Kostoffin analyysi (Toxicology Reports, Ronald Kostoff et al., heinäkuu 2022) esittelee nykytilanteen näin. ”Jos henkilö ottaa koronarokotteen, on sataprosenttisen varmaa, että hän on saanut rokotteen. Ei ole kysymys 50 % tai 75 % varmuudesta, vaan ehdottomasta varmuudesta. Sen seurauksena hän on sataprosenttisen altis kaikille rokotteen tuomille riskeille.”

”Toisaalta, jos henkilö ei ota rokotetta, hänellä ei ole 100 %:sta riskiä saada koronatauti, vielä vähemmän kuolla siihen. Hänellä on alle 1 %:n riski altistua SARS-CoV-2-virukselle ja sairastua sen johdosta. Joten on 100 %:sen todennäköistä, että rokotteen ottaminen altistaa henkilön rokotteen riskeille, ja alle prosentin verran todennäköistä, että hän saa COVID:in, ellei ota rokotetta.”

Yli 65-vuotiaat ovat koronataudin suhteen riskiryhmä. Riski kuolla koronatautiin alenee jyrkästi iän aletessa, niin että se lasten kohdalla on käytännössä nolla. Miten käy kun iäkäs riskiryhmä rokotetaan?

”Uusi hyvin varovainen riski-hyöty-analyysi osoittaa, että parhaassa tapauksessa jokaista rokotusta kohti esiintyy viisi (5) kertaa enemmän kuolemantapauksia kuin mitä koronatauti aiheuttaa haavoittuvimmassa 65 + ikäryhmässä.” (Kostoff et al.) Toisin sanoen yli 65-vuotiaat kuolevat viisi kertaa todennäköisemmin rokotteen kuin koronainfektion takia.

Erityisesti juuri näille ihmisille omikron-rokotteita nytkin suositellaan. Nuoremmat ikäryhmät taas altistuvat rokottamalla sekä koronalle että muille sairauksille, kuten on jo todettu (kts. esimerkiksi s. 5).

¤ COVID-19 esiintyy tyypillisesti lievänä vilustumisena. Se voi olla vaaraksi iäkkäille, mutta COVID-rokote on selvästi vaarallisempi.

¤ COVID-rokotteet lisäävät riskiä sairastua COVIDIIN. Ne estävät luonnollisen immuniteetin kehittymisen, kun sairastut. Tätä ns. negatiivista tehokkuutta terveysviranomaiset ilmeisesti haluavat peitellä tarjoamalla yhä uusia tehosteita.

¤ Rokotteet vahingoittavat immuunijärjestelmän toimintaa yleensäkin. Ne lisäävät riskiä sairastua muihin tartuntatauteihin ja kroonisiin sairauksiin.

¤ Tuore tutkimus lapsilla osoittaa, että luonnollisen vastustuskyyvyn hankkineen lapsen – joka on sairastanut koronataudin vaikka kuinka lievänä – rokottaminen johtaa luonnollisen vastustuskyvyn katoamiseen (New England Journal of Medicine NEJM 7.9.2022 ja J.Hammond, The Alarming Consequences of COVID-19 Vaccines for Children, 19.9.2022, www.jeremyhammond.com).

Rokotukset eivät vahvista luonnollista imuniteettia, kuten THL:kin antaa ymmärtää. Luonnollinen immuniteetti on laaja-alainen ja pitkäaikainen, kestäen yleensä vuosia. Useat tutkimukset vahvistavat, että infektion sairastaminen antaa pitkäkestoisen immunologisen muistin. Rokotettu lapsi sen sijaan menettää kaiken merkittävän suojan tautia vastaan noin 5 kuukaudessa, minkä jälkeen riski sairastua uudestaan koronaan tai muuhun tartuntatautiin on suurempi kuin rokottamattomalla. Lyhyen ajan rokotushyöty kostautuu lapsen immuunijärjestelmän pitkäkestoisella heikkenemisellä.

¤ COVID-rokotteet ”vuotavat”, eli ne eivät estä sairastumista koronatautiin. Mm. siksi emme voi päästä eroon viruksesta ja taudista rokottamalla.

Tri Paul Offit äskettäin Science-lehdelle (30.8.2022): ”Vaikka väestö olisi sataprosenttisesti rokotettu eikä virus olisi lainkaan muuntunut, COVID-rokotteilla olisi hyvin vähän vaikutusta tartuntojen ehkäisyyn.”

¤ Bivalenttien uusien rokotteiden mRNA:ta on muutettu. Niiden tuottama piikkiproteiini on erilainen. Ilman kunnollisia kliinisiä kokeita emme mitenkään voi tietää, vaikuttaako omikron-piikkiproteiini ihmiseen samalla tavalla kuin alkuperäisen rokotteen piikkiproteiini tai mikä niiden yhteisvaikutus on. Emme voi tietää, ovatko nämä rokotteet turvallisempia, yhtä vaarallisia vai vaarallisempia.

¤ Vahingoittunut mRNA

BMJ-lehti julkaisi maaliskuussa 2021 artikkelin joka paljasti, että rokotteiden mRNA ei ole vahingoittumaton (BMJ March 10, 2021; 372: n627). Hakkerit kaappasivat joulukuussa 2020 Euroopan lääkeviraston EMA:n sivuilta 40 megabittiä Pfizerin COVID-dataa, lähettivät sen journalisteille ja tutkijoille eri puolille maailmaa ja julkaisivat myös netissä. Materiaalista näkyy mm., miten EMA:n viranomaiset olivat huolissaan kaupallisten rokotenäytteiden mRNA:n heikosta laadusta: ne eivät olleet vahingoittumattomia. Kliinisten kokeiden rokotteisiin verrattuna kaupallisten mRNA-rokotteiden laatu oli 55 % – 78 % heikompitasoista.

RNA on hauras ja epävakaa nukleiinihappo ja kova haaste rokotteiden tekijöille. RNA on kuitenkin tärkeä, sillä se ohjaa proteiinisynteesiä. Siksi koronarokotteen mRNA on vaatinut nanorasvapalleroita suojakseen ja kylmäketjuja säilytykseen. Täydellinen, vahingoittumaton mRNA-molekyyli on ehdoton edellytys rokotteen tehokkuudelle, sanoo professori Daan J.A. Crommelin. Pienikin rappeuma missä tahansa mRNA:n sekvenssillä (nukleotidiketjulla) voi suuresti hidastaa tai lopettaa translaation…ja siten johtaa kohdeantigeenin epätäydelliseen ilmentämiseen.” (Crommelin et al.,The Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol.111, issue 4, p861-867, 20.11.2021). Toisin sanoen, rokote ei toimi odotusten mukaan.

Kun solu alkaa tuottaa pirstaleiden ohjaamaa piikkiproteiinia, nämä piikkiproteiinit ovat epätäydellisiä (Stephanie Seneff, International Journal of Vaccine, Practice and Theory, 10.5.2021; 2(1):402-444). Terveysviranomaisten mukaan pirstaloitunut mRNA ei ole terveysriski, mutta mistä he sen tietävät? Vuodetut dokumentit paljastavat, että heillä ei ole siihen vastausta (mercola.com 12.9.2022). Eikä koskaan ole tutkittu, mitä epätäydelliset piikkiproteiinit voivat saada aikaan.

¤ FDA mainostaa uusia boostereita kertomalla, että ne tarjoavat ”vasta-ainepäivityksen” ja ”lataavat immuunipuolustuksen”, mikä on valheellista mainostusta. Ihmisen miljoonia vuosia päteväksi kehittynyt immuunijärjestelmä ei tarvitse latauksia niin kuin akku tai päivityksiä niin kuin tietokoneohjelma. Ne ovat perusteettomia väitteitä, joille ei ole tieteellistä näyttöä. Tehosterokotteita tarjotaan myös sairauden ehkäisyyn, vaikka FDA:lla – kuten THL:lla – ei ole todistetta, että ne ehkäisevät mitään. Toistaiseksi en ole nähnyt THL:n mainostavan räätälöityjä rokotteita näin transhumanistiseen tyyliin, ja toivottavasti en koskaan näekään.

¤ Tuore riski-hyöty-analyysi tarkastelee pakollisten boostereiden mahdollista vaikutusta Yhdysvaltain yliopisto-opiskelijoiden terveyteen (SSRN, 12.9.2022). Analyysin mukaan boosterilla täytyy rokottaa 22.000 – 30.000 18-29-vuotiasta aikuista, jotka eivät ole sairastaneet koronatautia, että saadaan estetyksi yksi (1) sairaalaan joutuminen. Jokaista estettyä sairaalahoitoa kohti rokotus aiheuttaa 18-98 vakavaa haittavaikutusta jotka muuttavat elämän. Näissä on mukana 1,7-3 rokotteen aiheuttamaa miesten sydänlihastulehdusta, ja 1.373 – 3.234 kolmannen asteen haittaa (kun 4. asteen haitta on vaikein), joka vaikeuttaa päivittäisiä toimia. Tutkijoiden mukaan kolmannen rokotteen antaminen yliopisto-opiskelijoille johtaa ”odotettavissa oleviin nettovaurioihin” nuorille ihmisille, ja niitä on pidettävä epäeettisinä. Koska monilla on jo koronainfektion jälkeinen immuniteetti, riski-hyöty-profiili on vieläkin epäedullisempi.

¤ FDA:lla ja CDC:llä on runsaasti tutkimuksia koronarokotteiden turvallisuudesta, mutta ne kieltäytyvät paljastamasta niitä, kertoo Epoch Times (10.9.2022). FDA on myös kieltäytynyt julkaisemasta koronarokotteisiin kuolleiden ruumiinavaustietoja. Sen sijaan FDA väittää itsepintaisesti, ettei sen datassa näy todisteita että Covid-rokotteet aiheuttaisivat vakavia haittavaikutuksia. FDA myöntää löytäneensä vain kuumeilua, eikä ainuttakaan kuolemantapausta. Näin se katsoo voivansa jatkaa valitsemallaan linjalla ja tarjota niljoonille ihmisille rokotetta, joka perustuu puoleksi vanhaan ”turvalliseen” mRNA-rokotteeseen ja puoleksi uuteen, omikronille räätälöityyn rokoteainekseen, joka sentään on tarkistettu 8 hiirellä.

¤ Yhdysvalloissa uutta bivalenttia tehosterokotetta alettiin antaa 12.9.2022. Jo seuraavassa VAERS:in viikkoraportissa näkyi, että 16.9. mennessä sille oli raportoitu 563 haittavaikutusta. Näistä oli kuolemantapauksia 5 ja vakavia vaurioita 31. Kanadassa perheenäiti kuoli 7 minuuttia rokotuksen saamisen jälkeen, rokotuspaikalla (Defender 23.9.2022). Kuolinsyytutkijan mukaan kuolema tapahtui luonnollisista syistä. Perhe sanoo, että nainen oli täysin terve. Lokakuun puolivälin raportissa kuolleita oli jo 26 ja vakavia haittavaikutuksia 162 (The Defender 14.10.2022).

¤ Euroopan lääkelaitos EMA on varoittanut immunologisista haittavaikutuksista, joita usein toistuvilla rokotuksilla mahdollisesti on. ”Boostereita voidaan antaa kerran, ehkä kahdesti”, mutta ei jatkuvasti (Marco Cavaleri, EMA 11.1.2022, UTC+2).

¤ Kiinalaisten tutkijoiden (BioRvix 16.9.2022, Yunlong Richard Cao et al.) tutkimus selvitti, miksi ja miten koronaviruksen variantit karkaavat rokotteilta ja mikä siinä on antigeeniperisynnin osuus. Koronaviruksen variantit tuottavat mutaatioita ennennäkemättömästi, ja tutkimuksen mukaan ne ovat yhä kykenevämpiä väistämään neutraloivat vasta-aineet. Prosessiin liittyvän antígeeniperisynnin lopputulos on, että immuniteetti kapenee ja oireilevan infektion riski kasvaa.

Ilmiö on seuraus siitä, että maailman väestö ”rokotettiin”, kun epidemia oli aktiivisessa vaiheessa. Silloin alkoi viruksen kouluttaminen rokotteista piittaamattomaksi. Eli silloin ei olisi pitänyt rokottaa, kuten monet tutkijat varoittivat. Mutta ei nytkään pitäisi, sillä se vain pahentaa tilannetta.

¤ Miten tilanne voi paheta? Sekä luonnollinen immuniteetti että Covid-rokote tulevat tiensä päähän: kumpikaan ei toimi. Tätä näemme jo ympärillämme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *