Rokotekeskustelun vaikeudesta

Kaksi yritystä

 

Syyspuolella 2018 kirjoitin vastineen kahteen rokotusaiheiseen artikkeliin, toisen elokuussa ja toisen joulukuussa. Artikkelit ilmestyivät Tekniikan Maailmassa ja Helsingin Sanomissa. Molemmat vastineet ovat luettavissa tässä, sillä lehdet eivät julkaisseet niitä.  

 

Tekniikan Maailma julkaisi elokuussa kaksiosaisen rokoteartikkelin. Ensimmäinen osa Autismiväitteen takana huijaus toisti 20 vuotta sitten kehitellyn panettelun koskien lääkäri Andrew Wakefieldin ja työryhmän tutkimusta. Huijausväite, jota mm. Wikipedia ylläpitää sellaisenaan, on todettu sittemmin täysin perättömäksi. Toinen artikkeliosio oli kooste erilaista rokotetietoa otsikolla Sortuuko Eurooppa tauteihin?, joka korosti rokotteiden merkitystä tautien torjujana, hiukan pelkovalttia käyttäen. Tuttua taktiikkaa siis, niin influenssarokotteitakin ”myydään”.

Kirjoitin lehdelle vastineen, jossa oioin pahimpia asiavirheitä. Lehti torjui vastineen viestimällä, että ”Kirjoituksessasi esität erilaisia yleisluonteisia väitteitä. Ne eivät ole osoitus asiavirheistä.” ”Jos kaipaat oikaisua, sinun täytyy osoittaa tiedeyhteisön kanta vääräksi.”

Kirjoitin vastineesta tiiviimmän version. Sekin torjuttiin. Jätin asian siihen. Mielestäni olin vastineissa nimenomaan osoittanut tiedeyhteisön kannan vääräksi. Lehden kanta ilmeisesti oli sama kuin mainitun ”tiedeyhteisön”, eikä lehti halunnut aiheesta keskustelua.

 

Onko lehden tulkinta tiedeyhteisöstä oikea? Tiedettä määritellään sanomalla, että se on itseään korjaavaa, että se on aina avoin keskustelulle ja kyseenalaistamiselle. Tiede ei voi koskaan sanoa: tämä on viimeinen totuus tästä asiasta. Tiede on menetelmä maailman tutkimiseksi, ja se kehittyy vain kyseenalaistamalla totuuksia. Maapallo oli litteä, kunnes siitä tuli pallo. Tupakointi oli vaaratonta, minkä moni tiedemies ja lääkäri vannoi oikeussalissakin, kunnes se vastaansanomattomasti osoitettiin terveydelle vaaralliseksi. Nyt Suomi pyrkii savuttomaksi.

 

Tiedeyhteisössä on jo paljon nykyisen rokoteteorian kyseenalaistajia. Kyseenalaistamisen vastustus on rokotepiireissä kuitenkin ennennäkemättömän voimakasta. Rokotteisiin liittyy niin paljon rahavirtoja hallituksilta rokotevalmistajille ja valmistajilta järjestöille, virkamiehille, lääkäreille, tutkijoille, yliopistoille, poliitikoille, niin paljon lobbausta, palkkioita, arvovaltaa, urakehitystä ja yhteiskunnallista valtaa, korruptiota ja synkkiä salaisuuksia, että rokoteilluusiota halutaan varjella lähes hinnalla millä hyvänsä, jopa lasten ja aikuisten terveyden hinnalla.

 

Rahan kytkeytyminen julkiseen terveydenhuoltoon on syypää lääketeollisuuden harjoittaman tieteen nykyiseen alennustilaan. Kirjallisuudessa puhutaan korporatiivisesta tieteestä, ”tieteestä” jonka teollisuus kustantaa ja joka tukee teollisuuden tavoitteita. Sellaista ”tiedettä” saamme esimerkiksi kun lääkeyritys rahoittaa yliopistollisia tutkimuksia. Viranomainen tai tutkija, joka omistaa osakkeita rokoteyrityksessä tai saa yrityksiltä tutkimusrahoitusta ja palkkioita, haluaa yleensä edistää rokotteiden käyttöä maailmalla. Jos hän valvoo rokotetutkimusta, hän on altis salaamaan negatiiviset tutkimustulokset, kuten vauriot ja kuolemat. Rokotevalmistajan rahoittama tutkija on altis samaan. Asiantuntijapaneeli, joka päättää pandemiavaarasta, julistaa helposti pandemian, kun rahoittajat painostavat paneelin eturistiriidassa olevia jäseniä. Pandemia tuo suunnattomasti rahaa yrityksille ja monille muille, mutta hallituksia, jotka ostavat rokotteet, se köyhdyttää. Ja – kuten tutkimukset soittavat – moni sairastuu rokotuksesta, joka on usein täysin turha.

 

Alla on siis luettavissa vastineeni, jota Tekniikan Maailma ei julkaissut.

 

 

 • WAKEFIELDIN TUTKIMUS JA TUHKAROKKOEPIDEMIAT

 

 

Tekniikan Maailma julkaisi 22.8.2018 kaksi artikkelia, jotka liittyvät rokotuksiin. Puutun kirjoituksessani kolmeen asiavirheeseen:

 • Wakefieldin tutkimusta koskeva huijausväite on todettu perättömäksi.
 • Rokotteiden yhteys autismiin on todettu pitävästi monessa tutkimuksessa.
 • Epidemioilla pelottelu rokotevastaisuuden ja rokottamattomuuden nimissä ei perustu tosiasioihin.

 

Gastroenterologi Adrew Wakefieldin rokotetutkimusta (Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children) on yli kymmenen vuotta syytetty huijaukseksi.

 

Huijausväite on todettu perättömäksi panetteluksi. Wakefieldin väitetään sanoneen vuonna 1998 tutkimusta esitellessään, että MPR-yhdistelmärokotteen ja autismin välillä on yhteys. Näin hän ei sanonut. Hän päinvastoin totesi, ettei tutkimusryhmä osoittanut tällaisen yhteyden olemassaoloa.  Hän jatkoi: ”Jos MPR-rokotteen ja tämän syndrooman (autismin) välillä on kausaalinen yhteys…” Hän suositteli asiasta jatkotutkimuksia ja MPR-rokotteen sisältämien rokotteiden – tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko –  ottamista erikseen, tietyin väliajoin. Hän ei suositellut rokotteiden ottamatta jättämistä. Wakefieldin ja työryhmän tutkimusesittely on osoitteessa https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(…

 

Britannian lääkärirekisterin General Medical Councilin eettinen paneeli päätti syyttää Wakefieldiä ja hänen työryhmänsä 12 muuta tutkijaa epäeettisestä ammatinharjoittamisesta ja viedä sen kahdelta jäseneltä, Wakefieldiltä ja prof. John Walker-Smithiltä heidän lääkärinoikeutensa (2010). Tähän antoi sysäyksen freelance-toimittaja Brian Deerin kirjoittama artikkeli (The Sunday Paper, 2004), jossa hän väitti, että Wakefield ja työryhmä olivat väärentäneet dataa ja toimineet petoksellisesti ja että tutkijoilla oli ilmoittamattomia taloudellisia eturistiriitoja. Tutkimus vedettiin pois.

    

TM:n artikkelin vihjaamat lahjussyytökset juontuvat mahdollisesti tästä artikkelista. Britannian Korkein oikeus kumosi Deerin väitteet 7.3.2012 oikeusjutussa, jonka prof. Walker-Smith nosti General Medical Councilia vastaan. Walker-Smith sai lääkärinoikeutensa takaisin.

 

Lahjussyytöksistä ei oikeuden päätöksessä ole sanaakaan, ne oli ilmeisesti jo aiemmin todettu aiheettomiksi. Korkein oikeus hylkäsi myös kokonaan syytteen epäeettisestä ammatinharjoittamisesta ja totesi sen sijaan General Medical Councilin syyllistyneen mm. ”epäpätevään ja pinnalliseen ajatteluun ja useassa kohdin vääriin johtopäätöksiin”. Oikeuden päätös, kaikki 70 sivua, on osoitteessa http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/503.html

 

Autismitapaukset ovat maailmanlaajuisesti lisääntyneet, ja niiden lisääntyminen korreloi suoraan rokotuskattavuuden laajuuteen. Eri maiden tilastovertailut osoittavat, että mitä enemmän rokotetaan, sitä enemmän tulee autisteja. 1950-luvulla autistilapsia oli Yhdysvalloissa suhteessa 1:10 000 lasta. Vuonna 2017 suhdeluku oli 1:68 (pojat 1:42, tytöt 1:189.) Nämä ovat  ovat CDC:n eli Yhdysvaltain korkeimman terveysviranomaisen ilmoittamia lukuja. (Vuonna 2018 tämä luku oli jo 1:36 poikien kohdalla.)

 

Vuonna 2003 CDC julkaisi elohopea-autismitutkimuksen, johon ilmeisesti TM:nkin juttu viittaa, tosin yksilöimättä (Thimerosal and the Occurrence of Autism, Pediatric-lehti). CDC tarvitsi tämän tutkimuksen sen jälkeen, kun sen oma tutkija, epidemiologi Tom Verstraeten oli laajassa tutkimuksessa osoittanut elohopeapitosten rokotteiden autismiyhteyden. CDC:n tilaustutkimuksen tarkoitus oli todistaa, että rokotteet eivät aiheuta autismia ja ovat turvallisia. Se tehtiin Tanskan vauvoilla, jotka saivat rokotteissa 75% vähemmän elohopeaa kuin Yhdysvaltain vauvat. Monipuolisella tutkimusmanipulaatiolla saatiin tulokseksi, että elohopean (timerosaalin) poiston jälkeen Tanskan lapsissa esiintyi autismia 20 kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Tutkimuksen kritiikissä on todettu, että sen tavoitteena oli autismitapausten määrän kasvattaminen keinotekoisesti tutkimuspetoksin, jotta saatiin todistetuksi, että autismi ei johdu rokotteista (Mark Blaxill, The Age of Autism, 2010). Tähän Tanskan erittäin epärehelliseen tutkimukseen vedotaan yleensä, kun halutaan todistaa, että autismi johtuu jostain muusta kuin rokotteista.

 

Rokotuksen tarkoitus on aikaansaada tulehdus, jonka elimistö sitten teorian mukaan nujertaa, tullen taudille vastuskykyiseksi. Rokotuksen aikaansaama prosessi on kuitenkin keinotekoinen. Etenkään pienten lasten kehittymätön immuunipuolustus ei kykene käsittelemään tulehdusta (aikuisten tavoin). Rokotteen viruksia jää piileksimään soluihin, ja elimistö yrittää päästä niistä eroon ylläpitämällä tulehdusta. Se joutuu silloin hyökkäämään omia solujaan vastaan.

 

Näin syntyy autoimmuunisairaus. Autismikin on autoimmuunisairaus. On selvä, että mitä enemmän lapsia ja aikuisia rokotetaan, sitä enemmän voi väestössä esiintyä autoimmuunisairauksia. Jos rokotteet, autismi ja autoimmuunisairaudet kiinnostavat, niistä voi lukea maailman eturivin autoimmunologien kirjasta Vaccines & Autoimmunity (Yehuda Shoenfeld et al, 2015). Se on kirjoitettu lääketieteen opiskelijoille ja sisältää monipuolisen tiedon lisäksi satoja tutkimusreferaatteja.

 

TM:n toinen rokotejuttu koski mm. tuhkarokkoepidemioiden uutta uhkaa. Tuhkarokkoepidemioista Euroopassa ja muualla on saatavissa tilastotietoa, mutta epidemioiden syistä ollaan eri mieltä.

 

Data-analyysien perusteella 1950-luvun lopun tuhkarokkokuolleisuus oli noin 1/10 000. Suomi on todettu tuhkarokosta vapaaksi vuodesta 1996. Vuosina 1995-2017 tuhkarokkotapauksia oli Suomessa yhteensä 74, joista osa oli rokotettuja. Verikokeella voidaan nykyään selvittää, onko tuhkarokko luonnollinen vai rokoteviruksen aiheuttama.

 

CDC:n raportti vuoden 1984 Illinoisin tuhkarokkoepidemiasta totesi, että tuhkarokko voi levitä myös sataprosenttisesti rokotettujen koululaisten keskuudessa. Tämä on todettu useasti myöhemminkin. Vuoden 1994 tutkimus Failure to Reach the Goal of Measles Elimination (Miksi tuhkarokkoa ei pystytä eliminoimaan, Poland ja Jacobson, 08/1994) esittää, että tuhkarokosta tulee yhä enemmän rokotettujen sairaus sitä mukaa, kun rokotettujen määrä kasvaa. Mielenkiintoista on, että nämä tutkijat ovat tunnetusti rokotemyönteisiä. Heidän ennustuksensa on toteutunut. Luonnolliset tuhkarokkovirukset ovat lähes jo kadonneet, epidemioiden aiheuttajat ovat valtaosaltaan rokotteiden kierteleviä viruksia, ja epidemiat puhkeavat yleensä rokotetussa väestössä. Epidemioiden loppua ei siis ole luvassa. Tätä taustaa vasten ei ole asiallista pelotella kansalaisia rokotevastaisten ja rokottamattomien aiheuttamalla uhalla. Pikemminkin on syytä miettiä, miten tuhkarokkoepidemioita olisi paras vähentää, jos vähentäminen kerran katsotaan aiheelliseksi, nyt kun rokottaminen ilmeisesti ei enää siihen pysty. Lääketieteellinen ja hyvin dokumentoitu tosiasia on, että esimerkiksi suuri määrä A-vitamiinia pystyy nujertamaan ja ehkäisemään tuhkarokon.

 

Vuonna 2017 julkaistu tutkimus Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children vertaili rokotettujen ja rokottamattomien lasten terveydentilaa. Tutkimuksen teki ryhmä Jackson State –yliopiston tutkijoita prof. Anthony R. Mawsonin johdolla. (Katso osoite http://www.cmsri.org/wp-content/uploads/2017/05/MawsonStudyHealthOutcomes) Rokottamattomia lapsia oli 261, täysin tai osittain rokotettuja 405. Tutkimus osoitti, että rokotetut ja rokottamattomat potivat yhtä paljon tuhkarokkoa, sikotautia, hepatiitti A:ta ja B:tä, influenssaa, rotavirusripulia ja meningiittiä (aivokalvontulehdusta), sekä virus- että bakteeriperäistä. Rokottaminen ei siis vaikuttanut sairastuvuuteen. Sen sijaan rokotetut potivat merkittävästi enemmän allergioita, korvatulehduksia, keuhkokuumetta ja neurologisia kehityshäiriöitä kuin rokottamattomat. Näitä olivat mm. oppimiskyvyn häiriöt, ylivilkkaus ja autismi.

 

5.9.201

Elina Hytönen

 

   

 

Rokotteiden turvallisuudesta ja haitoista

 

Toinen kirjoitukseni oli vastine Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Hus:in Uuden lastensairaalan ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylilääkäreiden kirjoitukselle Helsingin Sanomissa 8.12.2018.  Se puolestaan oli vastaus äidille, joka oli jättänyt lapsensa rokottamatta. Hanna Nohynek, Harri Saxen ja Tiina Karonen toistivat samoja väitteitä, joita terveysviranomaiset meillä ja maailmalla viran puolesta aina tarjoavat: rokotteiden turvallisuus tutkitaan tarkoin, kansallinen rokotusohjelma perustuu hyötyjen ja haittojen tarkkaan puntarointiin, rokotukset eivät kuormita lapsen puolustusjärjestelmää. Koska HS ottaa vastaan vain hyvin lyhyitä kirjoituksia, en voinut puuttua näihin lähinnä rauhoittaviksi tarkoitettuihin lausuntoihin. Kirja Rokotteet ja vaiettu tieto antaa niistä asioista tutkimustietoa, joka ei ole lääkeyritysten rahoittamaa.

 

Mutta mitä sanotte tästä:

”Rokotus on luonnollinen ja turvallisempi tapa saada vastustuskyky tautia vastaan kuin taudin sairastaminen. Esimerkiksi tuhkarokon sairastaminen on jopa satoja kertoja vaarallisempaa kuin MPR-rokotteen ottaminen.”

 

En ole vielä koskaan nähnyt rokotusta väitettävän luonnolliseksi. En missään rokotealan tutkimuksissa tai artikkeleissa, joita olen lukenut jo varmaan tuhansia. Rokotus on jokseenkin yhtä luonnollinen kuin ydinvoimala. Rokotuksessa taudinaiheuttaja ei tule kehoon normaalia reittiä ihon ja limakalvojen kautta, vaan se ruiskutetaan ihon läpi kudokseen. Rokote sisältää myrkkyjä ja vieraita proteiineja eläimistä, kasveista ja ihmisestä, jopa taudinaiheuttajavirus tai -bakteeri on sekin laboratorion käsittelemä vieras proteiini. Vieras proteiini ihon alla eli jossain muualla kuin ruoansulatuskanavassa on allergisoiva tekijä, usein vielä paljon pahempaa. Rokote aikaansaa tulehduksen, jonka pitäisi taata samanveroinen vastustuskyky kuin minkä luonnollinen virus tai bakteeri aiheuttaa. Mutta rokotuksen antama suoja on väliaikainen ja suurella osalla väestöä varsin heikko, toisilla olematon (kts. kirja Rokotteet ja vaiettu tieto, luku Miksi rokotesuoja heikkenee). Siksi rokotetut sairastuvat nykyään tauteihin, joita vastaan heidät on rokotettu. Rokottamalla manipuloidaan luonnonvastaisesti immuunipuolustusta, etenkin lasten kohdalla, joiden immuunijärjestelmä on vielä kehittymätön. Lasten immuunijärjestelmän provosoiminen rokotuksilla on johtanut sairastuvuuden lisääntymiseen, niin meillä kuin muualla. Yhdysvalloissa lapsi saa 70 rokoteannosta 18 ikävuoteen mennessä. Siellä 1 lapsi 2,5 lapsesta potee allergiaa, 1:11 astmaa, 1: 13 vakavia ruoka-aineallergioita, 1:36 autismia (vuoden 2018 tilastolukuja, CDC). Jo 54 % lapsista potee yhtä tai useampaa kroonista sairautta (CDC).  Meillä ollaan kapuamassa samaan suuntaan. Lapsilla on siis immuunijärjestelmän häiriöitä keinotekoisen manipulaation seurauksena.

 

Mihin tutkimukseen perustuu väite, että tuhkarokon sairastaminen on satoja kertoja vaarallisempaa kuin MPR-rokotteen ottaminen? Pelkään, että tämä on vain taktinen väite, jolla tyynnytetään rokotettavia. Ja pelotellaan. Mikäpä siinä, jos rokotusten turvallisuuteen voisi luottaa.  Mutta näin ei ole. Kukaan ei voi taata, etteikö rokotus aiheuttaisi lapselle tai aikuiselle jonkinasteista vauriota tai vammaa. Rokotteita on kehitteillä lisää useita satoja, kertovat uutiset. Uusien rokotteiden kehittämisen sijaan terveysviranomaisten pitäisi panostaa nimenomaan jo käytössä olevien rokotteiden turvallisuuden parantamiseen ja ottaa jo tietoon tulleet ja tilastoihin kootut haittavaikutukset todesta. Mutta kun rokotehaittojen olemassaolo halutaan kieltää eikä niitä edes kunnolla koota ja tilastoida, niiden tutkimukseenkaan ei ryhdytä. Tämä jarruttaa turvallisten rokotteiden aikaansaamista.   

Alla vastineeni, jota HS ei julkaissut.

 

 

 • ROKOTTEIDEN HAITOISTA EI PIITATA

 

 

Rokotteiden valmistajat kertovat pakkausselosteissaan, että rokotteet aiheuttavat haittavaikutuksia, ne myös luettelevat haittoja. Ei tietenkään kaikkia, koska lopullinen haittatieto saadaan vasta rokottamalla miljoonia lapsia ja aikuisia.

 

Miten haittatiedot kerätään? Huonosti. Yhdysvalloissa on laskettu, että siellä viranomaisten tietoon tulee  1% rokotehaitoista. Niitä keräävä viranomainen VAERS ottaa vastaan vuosittain noin 30.000 haittaraporttia. Näistä viranomaisten mukaan (CDC, Amerikan HTL) 4.500 on vakavia eli aiheuttanut pysyvän vamman, sairauden tai kuoleman. VAERS on taho, johon saa ilmoittaa vauriosta, kuten meidän Fimea. Ei ole viranomaistahoa, ei meillä eikä siellä, joka aktiivisesti keräisi tietoa rokotehaitoista ja tilastoisi ne. Se haittaa suuresti rokotehaittojen tutkimusta ja on vahva este rokotteiden turvallisuuden kehittämiselle.

 

Suomessa ei tunneta edes 1 %:a rokotehaitoista, koska Fimea ei paljasta rokotehaittatietojaan yleisölle. Sekä CDC että meidän viranomaiset ovat sitä mieltä, että ”vaikka näitä ongelmia ilmenee rokotuksen jälkeen, ne johtuvat harvoin rokotteesta”. Viranomaiset eivät halua tutkia rokotevaurioita tai kehittää hoitoja vaurioiden parantamiseksi. Sen sijaan toistetaan HS:n kirjoituksen allekirjoittajien tapaan väitteitä, että rokotus on luonnollinen (!) ja turvallinen tapa saada vastustuskyky ja että rokotteet eivät kuormita lapsen puolustusjärjestelmää. Koska minun on vaikea uskoa, että esimerkiksi THL:ssa ei tiedetä, mitä immuunijärjestelmässä rokotettaessa tapahtuu, tämän voi kuitata vain myyntipuheeksi.

 

Vuoden 2009 sikainfluenssarokotteen jälkeen Suomessa rekisteröitiin 79 narkolepsiatapausta, maailmanlaajuisesti yli 900 (huom. samaa rokotetta ei käytetty Yhdysvalloissa). Silloin Suomessa tunnustettiin, että rokotuksen ja sairastumisen välillä oli syyseuraussuhde. Sen jälkeen ei liene tunnustettu mitään, vaikka rokotuksista sairastuneiden lasten vanhemmat ovat kääntyneet hädässään monen viranomaistahon puoleen. Tämän vuoden alussa (2018) päättyi oikeudenkäynti, joka totesi, että THL ei ole korvausvelvollinen rokotteiden alumiinin aiheuttamista vaurioista, koska rokotus on Suomessa vapaaehtoista. Entä jos se olisi pakollista? Entä niiden terveysalan työntekijöiden kohdalla, joille se THL:n tulkinnan mukaan on käytännössä pakollista? Onko valtio silloin korvausvelvollinen?

 

Rokotusohjelmamme perustuu hyötyjen ja haittojen tarkkaan puntarointiin, sanovat kirjoittajat. Tämä ei ole mahdollista, niin kauan kun rokotusten haittoja ei haluta myöntää, kartoittaa eikä tutkia.

 

Elina Hytönen

11.12.2018

 

Toivon edelleen, että Suomi havahtuu julkiseen keskusteluun rokotuksista. Keskustelu on välttämätöntä, että tiede pääsee eteenpäin immuunijärjestelmän ymmärtämisessä, sen toimintatapojen tutkimisessa ja tautien ja sairauksien torjunnassa. Rokotukset eivät missään nimessä ole tämän tieteen viimeinen sana. Suuri raha sekä viranomaisten ja poliitikkojen asenne ja kytkökset vain ovat jäädyttäneet kehityksen hetkeksi tähän pisteeseen.

 

Influenssarokote

 

 

 • Influenssarokote on tehoton influenssan ehkäisijä – kaikissa ikäryhmissä
 • Turvallisuus ja tehokkuus – ei tieteellistä näyttöä
 • Influenssarokote on selvästi vaarallisempi kuin influenssa

Vain 7 – 15 % kaikista flunssista on influenssaviruksen aiheuttamia. Influenssavirus on todettava laboratoriossa, mitä aika harvoin tehdään. Influenssankaltaisia flunssia, lieviä ja ankaria, aiheuttaa yli 200 erilaista virusta ja bakteeria. Rokotteet laaditaan suojaamaan A- ja B-viruksilta, joita on noin 10 % kaikista influenssaviruksista (Cochrane-yhteisön tutkimus, 2010). Näitäkin A- ja B-viruksia on useita tyyppejä, joista WHO yrittää arvata ne oikeat 3 – 4 tyyppiä puoli vuotta ennen flunssakautta. Lisäksi virukset muuntuvat nopeasti, sekä rokotteen valmistusvaiheessa että ympäristössä. Oikeiden virusten metsästys rokotteeseen on onnenpeliä. Tänä vuonna (2018) WHO on suosittanut meille pohjoisen Euroopan asukeille tiettyä neljää influenssavirustyyppiä. Tehoaako rokote? Onko siitä haittaa? Onko se edes tarpeen?

 

Ensimmäinen influenssarokote sai myyntiluvan 1945. Laajemmat rokotuskampanjat alkoivat noin 20 vuotta myöhemmin. Ne ovat aikaa myöten voimistuneet. Nyt influenssarokotus on lähes kansalaisvelvollisuus, jonka suorittamiseen jo puolivuotiaiden vauvojenkin on osallistuttava.

 

Rokotteen teho ei ole ollut kehuttava

 

CDC (Yhdysvaltain THL) ilmoitti 2015 joulukuussa, että vuosina 2005-2015 influenssarokotteen teho oli yli puolet ajasta alle 50 %. Useimpina vuosina influenssarokotteen teho on USA:n viranomaisten mukaan enimmillään 50-60 %. Yleisesti tehot liikkuvat rajoissa 0-60 %. Lisäksi mm. statiinihoito eli kolesterolilääkitys ja lihavuus heikentävät  influenssarokotteen ja muidenkin rokotteiden tehoa.

 

Yllättävää kyllä, rokotteen teho näyttää heikkenevän jokaisella peräkkäisellä kausirokotuksella (STAT News, 2015, 11.11.) Rokotteen antama suoja influenssaa vastaan oli suurin niiden joukossa, jotka eivät olleet saaneet rokotetta edellisenä viitenä vuonna (Clinical Infectious Diseases, 2014; 59 (10): 1375-1385).  Toinen tutkimus havaitsi, että suojateho laski huomattavasti, jos rokotus saatiin kahtena peräkkäisenä vuonna (Clinical Infectious Diseases, 2013, 1.441 rokotettua). Lisäksi tutkimus totesi: ”Ei ollut mitään näyttöä, että rokotus ehkäisi kotitalouden muiden jäsenten sairastumista, kun influenssatartunta oli kerran saatu; aikuiset olivat erityisen riskialttiita rokotuksesta huolimatta.” (http://vaccineimpact.com/2015/getting-yearly-flu-shots-decreases-…) Jo pelkästään tätä taustaa vasten ei ole tieteellisesti perusteltua vaatia keneltäkään kausirokotteen ottamista vuosittain.

 

Laajat riippumattomat tutkimukset osoittavat, että influenssarokotteet eivät näytä estävän influenssaa tai sen komplikaatioita (The Cochrane Library, July 2015, Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8).

Ei ole olemassa tutkimuksia, jotka pitävästi osoittaisivat, että influenssarokote suojaa lapsia, aikuisia tai vanhuksia influenssalta, influenssankaltaisilta sairauksilta tai lievittää influenssan oireita.

 

 • Influenssarokote on vauvaikäisillä tehoton. Arvostettu tutkijayhteisö Cochrane Collaboration kävi läpi 51 tutkimusta, jotka koskivat 6 – 24 kk ikäisiä lapsia (vuosi 2009, 294.000 lasta). Tämä tutkimus osoitti, ettei influenssarokote ollut sen tehokkaampi kuin placebo. (cochrane.org/reviews/en/ab004879.html)
 • Influenssarokote ei suojaa lapsia vakavilta hengitystiesairauksilta. Päinvastoin, rokote lisää lasten sairaalahoidon tarvetta. American Thoracic Societyn kansainvälisessä konferenssissa San Diegossa 2009 esiteltiin tutkimus, jonka mukaan ”influenssarokotteen saaneilla lapsilla oli kolminkertainen riski joutua sairaalahoitoon verrattuna lapsiin, jotka eivät saaneet rokotetta. Astmaatikkolapsilla riski oli vielä korkeampi…” (Science Daily, May 2009). Myös koululaisten poissaolopäiviin rokotuksilla ei ole ollut vaikutusta.
 • Marshfield Clinic Research Foundation tutki 8 vuoden ajan yli 20-vuotiaita influenssapotilaita, jotka joutuivat sairaalahoitoon laboratorion vahvistaman influenssan takia. Tulos: ”Rokotus ei vähentänyt sairaalaan joutumisen riskiä yhdenkään potilaan kohdalla. Löydökset eivät myöskään tue olettamusta, että rokottaminen lieventää influenssaa tautina.”(4.999 sairaalapotilasta, joista 1.393 laboratoriovahvisteista influenssatapausta, tutkimus 2013, University of Minnesota).

Toinen laaja tutkimus (48 tutkimusta, 66.000 aikuista, www.cochrane.org/reviews/en/ab001269.html) päätteli, että rokotteen antama hyöty oli lähes olematon. ”Terveiden aikuisten rokottaminen vähensi influenssaan sairastumisen riskiä vain 6 % ja rajoitti työstä poissaoloa tuskin päivääkään eli 0,16 päivää”. Siis sellaisinakin vuosina, jolloin influenssarokotteen virukset täsmäävät tavallista paremmin kiertäviin influenssaviruksiin, 33 – 100 henkilön rokottaminen antaa tutkimuksen mukaan tulokseksi influenssatapausten määrän vähenemisen yhdellä (1) henkilöllä. Tämä on ilmaistu myös luvuin 1,5 : 100. Entä jos osuvuus on heikko?

 • Vuonna 2006 The Cochrane Database of Systemic Reviews kävi läpi 64 tutkimusta kaikkiaan 98:n influenssakauden ajalta koskien hoitokodeissa asuvia vanhuksia ja totesi, että ”influenssarokotteet olivat merkityksettömiä influenssan ehkäisyssä.”

Vanhuksille suositellaan influenssarokotetta väittämällä, että se myös suojaa keuhkokuumeelta. Tutkimusten mukaan näin ei ole. Influenssarokote ei suojaa vanhuksia keuhkokuumeelta, totesi Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus (Jackson M et al. Influenza vaccination and risk of community acquired pneumonia in immunocompetent elderly people. The Lancet 2008;372:398-405). Toinen tutkimus osoitti, että rokote ei suojele vanhuksia influenssan vakavilta komplikaatioilta, sairaalakuolemilta, influenssalta tai keuhkokuumeelta (Manzoli et al., Italia, J Prev Med Hyg. 2009;50 (2): 109-112).

 

Lisäksi influenssarokote ei näytä estävän influenssankaltaisia sairauksia ILI, jotka johtuvat muista viruksista, niistä siis joita on noin 80 – 90 % kaikista hengitystie-maha-suolisto-infektioista flunssakauden aikana (FDA, CDC, JAMA Intern. Med. 2013). CDC totesi 2017, että 3 viiden vuoden aikana nenäsuihke FluMist ei ole suojellut niitä jotka saivat sen.  Ei tiedetä miksi. FluMistin elävä heikennetty virus ilmeisesti myös levittää tehokkaasti influenssaa. Ruiskeena annettava influenssarokote sisältää inaktivoidun eli tapetun viruksen, mutta sekin levittää influenssaa jopa hengityksen välityksellä. Ei siis tarvita edes sylkipisaroita. Toisin kuin meille vakuutetaan, sekä ruiskeena että nenäsuihkeena annettava influenssarokote näyttävät siis tutkimusten mukaan levittävän influenssaa.

 

Influenssarokote näyttää myös lisäävän riskiä saada muita, jopa vaarallisempia influenssainfektioita.

Clinical Infectious Diseases –lehdessä julkaistu tutkimus vuodelta 2012 osoitti, että influenssarokote aiheutti rokotteen saajilla ”ei-spesifisen immuniteettivajauksen muita hengitystieviruksia vastaan” eli heidän vastustuskykynsä muita hengitystieinfektioita vastaan aleni. Tämä aleneminen oli suuri: rokotetut sairastuivat 5,5 kertaa helpommin muihin hengitystietulehduksiin eli muihin ”flunssiin”. Tilastodata osoittaa, että ihmiset jotka saivat kausirokotteen vuonna 2008, saivat kaksi kertaa useammin H1N1 sikainfluenssan kuin ne, jotka eivät saaneet rokotetta (CIDRAP, huhtikuu 2010).

 

 • 1968 ja 1997: näinä kahtena vuonna rokotteiden teho oli nolla, koska niiden virukset eivät kerta kaikkiaan ”osuneet” kierteleviin influenssaviruksiin. Käytännössä siis ketään ei rokotettu influenssaa vastaan. Lisääntyivätkö influenssakuolemat? Rokotteiden valmistajat ilmoittavat rokotteen vähentävän kuolleisuutta jopa 50 %, joten tilastoissa olisi pitänyt näkyä kaksi hurjaa piikkiä. Mutta toisin kävi, kuolleisuus ei lisääntynyt lainkaan.
 • 1992-93 ja 1997-98 influenssarokotteen teho oli 16%
 • 2004-2005 teho 10 %
 • 2012-13 teho 56 %, vanhuksilla 9 %
 • 2013-2014: 59 % NVICP:n maksamista rokotekorvauksista koski Guillain-Barrén syndroomaa, jota vuoden 2009 Pandemrix-sikainfluenssarokote oli aiheuttanut. VAERS oli saanut 93.000 haittavaikutusilmoitusta, joista 8.800 oli vaatinut sairaalahoitoa, kuolemia oli 1.080. Suomalainen THL:n tutkimus totesi, että rokotteen muunnettu virusnukleotidi aiheutti narkolepsiatapaukset, joita Suomessa oli 79, maailmanlaajuisesti yli 900, 14 maassa. Yhdysvallat ei kuulu näihin maihin, siellä ei käytetty Pandemrixiä. Guillain-Barré on vaikea hermostosairaus, jota influenssarokotteet aiheuttavat suhteellisen runsaasti. Yhdysvalloissa se on toiseksi yleisin influenssarokotevaurioiden korvauskohde. Ensimmäinen on kivulias olkapääsyndrooma SIRVA, johon kuuluu mm. jäätynyt olkapää.
 • 2014-15 teho 23 %
 • 2015-16 teho 63 %, mutta nenäsuihke Flumistin vain 3 %
 • 2017-18 teho 20 %, täysin tehoton yli 75-vuotiailla. Influvac-rokote suojasi viruksia B/Victoria ja A-H3N2 ja H1N1pdmo9 vastaan, mutta liikkeellä olikin B/Yamagata ja A/H3N2, joten rokote osui huonosti. Kausina 2016-17 ja 2017-18 influenssatapauksista vain 3 % oli A-tyyppiä, B-tyyppiä oli 18%.

 

WHO päättää influenssarokotteen koostumuksen puoli vuotta ennen influenssakautta, käyttäen todennäköisyysarviota. Ennustaminen on osoittautunut vaikeaksi myös siksi, että virukset muuntuvat nopeasti. Ne muuntuvat jopa rokotteen kehittelyvaiheessa, yrittäessään sopeutua viljelyalustaansa, joka influenssaviruksilla on nuoren kanan hedelmöitetty muna. Ihmisissä kiertelevä influenssa on joka vuosi geneettisesti erilainen kuin edellisvuoden influenssa. Rokote on siis joka vuosi kokeellinen, sen tehoa ei ole voitu kunnolla tutkia. THL hankkii rokotteen Suomeen hintavertailun perusteella. Kaudelle 2018-2019 THL osti pistettävää influenssarokotetta 1,7 miljoonaa annosta ja nenäsuihketta 71.000 annosta. Yksi influenssahoidon sairaalajakso maksaa Suomessa 7000 – 10.000 euroa (arvio 2018).

 

Kun CDC arvioi kausi-influenssan aiheuttamien kuolemantapausten määriä, se sisällyttää lukuihin kaikki keuhkokuumekuolemat, nekin jotka eivät johdu influenssasta. CDC ei siis laske kuolemien määrää, vaan arvioi määrät matemaattisten tietokonemallien avulla. Sama koskee sairastuvuusennusteita. Ilmeisesti THL toimii samalla tavalla. Vuonna 2001 CDC ilmoitti, että 62.034 amerikkalaista oli kuollut influenssaan ja keuhkokuumeeseen. Todellisuudessa sinä vuonna 257 kuoli influenssaan ja 61.777 keuhkokuumeeseen (väestöä yli 300 milj.) Ja noista 257 kuolemantapauksesta vain 18 kuolemaa varmistettiin CDC:n ilmoituksen mukaan influenssaviruksen aiheuttamaksi. Keväällä 2011 edeltävän influenssakauden laboratoriossa vahvistetut, influenssaviruksen aiheuttamat kuolemantapaukset olivat Yhdysvalloissa 105 lasta ja 206 aikuista. Toisin sanoen vähemmän kuin 2 lasta miljoonasta kuoli influenssaan. Saman verran, alle kaksi miljoonasta, oli lapsikuolemia vuoden 2009 sikainfluenssan aikana (Lancet). Terveet lapset kuolevat erittäin harvoin influenssaan. Yhdysvalloissa noin 30.000 ihmistä joutuu vuosittain sairaalahoitoon laboratoriovahvisteisen influenssan takia, mutta CDC uskottelee edelleen, että 80.000 ihmistä kuolee influenssaan joka vuosi. Tämä siitä huolimatta, että useimmat influenssakauden hengitystietaudit ja vilustumiset johtuvat muista patogeeneistä. Keuhkokuumeet taas voivat johtua mitä moninaisimmista syistä, lääkkeistäkin. Jopa vatsahappoja neutraloivat lääkkeet aiheuttavat keuhkokuumeen todennäköisemmin kuin influenssa (American Society of Registered Nurses ASRN, 2015).

 

Lisäksi CDC ei suostu paljastamaan, kuinka moni influenssaan kuollut on ollut rokotettu influenssaa vastaan. CDC:llä on omat motiivinsa liioitella kausi-influenssan vaarallisuutta, sillä se omistaa yli 20 rokotepatenttia, myös influenssarokotteiden. Valvova viranomainen itse myy vuosittain rokotteita 4,1 miljardin dollarin edestä, arvioitiin kolme vuotta sitten.

 

Harva siis sairastuu vakavasti influenssaviruksen johdosta, ja hyvin harva kuolee influenssaan.

Kanadassa, jossa hengitystieinfektiot tarkistetaan huolellisemmin kuin USA:ssa, virallinen tartuntatautiraportti paljasti, että vuosien 2004 – 2005 influenssakautena maassa tehtiin 68.849 laboratoriotestiä influenssaviruksen varalta, ja näistä vain 14,9 % oli positiivisia. Influenssakautena 2005 – 2006 influenssavirus-positiivisia oli 10,4 % testatuista (testejä 68.439).  Loput eli 89,6 % oli muita taudinaiheuttajia. Jos olisin terveysviranomainen, sanoisin että tämä ei ole oikeaan osunutta terveydenhoitoa eikä kansantaloudellisesti kannattavaa. Kuvaa synkentää entisestään tieto, että influenssarokote aiheuttaa kaikista rokotteista eniten haittailmoituksia, pysyviä terveysvaurioita ja jopa kuolemaa. Influenssarokotuksen hinta yhteiskunnallekin on siten aina enemmän kuin rokoteannoksen hinta.

 

 

Rokotteen laatija pelaa arpapeliä,

rokotteen ottaja pelaa venäläistä rulettia

 

Marraskuuhun 2017 mennessä Yhdysvaltain VAERS:ille oli tullut influenssarokotteen johdosta 142.515 haittavaikutusilmoitusta. Näistä kuolemaan johtaneita oli 1.366. Esimerkiksi Italian viranomaiset varoittivat kansalaisia ottamasta influenssarokotetta vuonna 2014, kun 13 ihmistä oli kuollut rokotteen saatuaan. Puoli miljoonaa rokoteannosta jäi käyttämättä. On huomattava, että rokotehaitoista ylimalkaan ilmoitetaan hyvin heikosti, arviolta vain 1 %:n verran.

 Influenssarokotteet aiheuttavat mm. silmä- ja rintakipuja, huimausta, tajuttomuutta, kuumekouristuksia, keuhkokuumeita, allergioita ja anafylaktisia shokkeja, niveltulehdusta, raajojen halvaantumista, kasvohalvauksia, sikiökuolemia ja keskenmenoja, aivojen turpoamista, enkefaliittia (aivotulehdusta) ja autoimmuunisairauksia kuten Guillain-Barrén sydroomaa, joka on hyvin polion kaltainen kivulias hermoston tulehdus ja johtaa usein halvaukseen. Enkefaliitti voi olla ”lievempää” (kognitiivisia häiriöitä kuten oppimisvaikeuksia, lukemisen ja laskemisen vaikeuksia, ADHD, puhehäiriöt, mielialan heittelyt, unettomuus) tai vaikeampia kuten narkolepsia, Alzheimer, autismi ja muut autoimmuunisairaudet sekä lasten syöpä. Hermostollisia häiriöitä on haittalistassa kaikkein eniten. Influenssarokotteet myös aiheuttavat usein voimakkaita influenssoja rokotetuille. Vuonna 2011 julkaistu tutkimus (International Journal of Medicine) paljasti, että influenssarokotteet aiheuttavat tulehduksellisia sydän- ja verenkiertoelinten muutoksia, jotka viittaavat kohonneeseen vakavien sydänoireiden kuten sydänkohtauksen riskiin. Rokote lisäsi verihiutaleiden aktiviteettia (hyytymistaipumus lisääntyi), nosti CRP:tä ja aiheutti sydämen autonomisen säätelyn häiriintymisen (adrenerginen predominanssi).

Kuten kaikki rokotteet, influenssarokotekin heikentää immuunipuolustusta. Se tarkoittaa suurempaa alttiutta sairastua tartuntatauteihin, kuten flunssiin yleensäkin tai influenssaan vaikkapa seuraavana vuonna. Se tarkoittaa esimerkiksi toistuvia korvatulehduksia tai kuukausikaupalla kestävää flunssamaista oloa ja huonoa yleiskuntoa.

Alzheimer on yhä yleisempi, maailmassa jo 30 miljoonaa ihmistä sairastaa sitä.  Alzheimer ja muut dementiasairaudet lisääntyvät vanhuksilla ja nykyään myös nuoremmissa ikäluokissa. Useat riippumattomat tutkimukset osoittavat rokotusten lisääntymisen olevan siihen yhtenä syynä. Rokotukset käynnistävät aivoissa tulehduksen, joka murtaa niiden normaalin toiminnan. Samalla aivoihin pääsee rokotteiden aineosia, kuten alumiinia ja elohopeaa, jotka ovat voimakkaita hermomyrkkyjä.  Erityisesti monessa influenssarokotteessa on edelleen säilytysaineena elohopeaa, vaikka alumiini niistä olisikin jätetty pois.

 

Tri Hugh Fudenberg, immunologi ja perinnöllisyystutkija, tutki kymmenvuotisen projektin aikana 1971-80 rokotteiden elohopean terveysvaikutuksia ja etenkin elohopean roolia influenssarokotuksissa. Fudenberg toimi siihen aikaan Kalifornian yliopiston bakteriologian ja immunologian professorina. Hän julkaisi myöhemmin kaksi raporttia havainnoistaan International Journal of Clinical Investigation –lehdessä. Vuonna 1997 hän kertoi haastattelussa: ”Jos henkilö sai vuosina 1970 – 1980 influenssarokotteen viitenä (5) vuotena peräkkäin, hänen riskinsä saada Alzheimerin tauti oli 10 kertaa suurempi, kuin jos hän olisi  saanut tuona aikana yhden, kaksi tai ei yhtään rokotusta…Tämä johtuu rokotteiden alumiinin ja elohopean kertymisestä aivoihin. Vaiheittainen kertyminen aiheuttaa kognitiivisia häiriöitä.”

 

Tämä tutkimus oli ensimmäisiä suurta huomiota saaneita paljastuksia rokotteiden elohopean ja alumiinin vaarallisuudesta aivoille. Se oli rokoteteollisuudelle ja terveysviranomaisille suuri järkytys. Seuraukset olivat normaalin kaavan mukaisia. Rokottajat eivät ryhtyneet pohtimaan, miten rokotteet voitaisiin tehdä turvallisemmiksi, vaan Fudenberg, aikansa etevimpiä tutkijoita, lähes 900 tieteellisen artikkelin kansainvälisesti arvostettu tekijä, julistettiin puoskariksi, hänen tutkimuksensa pantiin mustalle listalle ja häneltä vietiin lääkärinoikeudet. Rokoteteollisuudella on arat varpaat. Toinen esimerkki aiheesta on englantilainen tri Andrew Wakefield, jonka tutkimustyöryhmä uskalsi esittää, että kolmoisrokote MPR:llä (sikotauti-tuhkarokko-vihurirokko) SAATTOI OLLA yhteys autismiin ja että asiaa pitäisi tutkia lisää. Häneltä vietiin lääkärinoikeudet ja hänet mainitaan edelleen Wikipediassa huijarina ja puoskarina, kuten Fudenbergkin. Kun alumiinin myrkyllisyyden tutkija prof. Chris Exley julkaisi 2016-17 tutkimukset, jotka osoittivat rokoteperäisen alumiinin kertyneen autismi- ja alzheimerpotilaiden aivoihin, hän sai heti netissä arvonimen puoskari. – Elohopea on poistettu useimmista lasten rokotteista, mutta ei aikuisten, ja sitä on vielä monissa influenssarokotteissa. Alumiinia taas on lähes kaikissa rokotteissa, lastenkin, mutta ei esimerkiksi Suomen 2018-19 influenssarokotteessa, kuten ei valmistajan mukaan elohopeaakaan.

 

Teoreettinen kysymys:

Miksi on rokotettava joka vuosi, jos kerran rokote antaa vastustuskyvyn?

 

Influenssarokotteen virukset on valittu arvaamalla. Se on kokeellinen tuote ja siksi epävarma. Tiedämme myös, että influenssarokotteen virukset levittävät influenssaa.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa rokote sisältää etenkin B-virusta, mutta liikkeellä onkin paljon A-viruksia: nyt väestössä leviää sekä rokoteperäinen B-influenssa että  ”luonnollinen” A-influenssa, jolloin viranomaiset selittävät, että liikkeellä on ”harvinaisen voimakas” influenssa-aalto ja tarvitaan lisää rokotuksia. Jokainen epäonnistunut kausirokotuskampanja palvelee näin kausirokotusten lisäämistä. Ja tutkimuksen mukaan edellisten kausien influenssarokotteet eivät suojaa uuden kauden influenssalta, vaikka virukset ”osuisivatkin”. Vain luonnollisesti sairastettu influenssa voi antaa suojan. On esitetty myös epäilys, että rokotteet tehdään heikoiksi, että niitä voitaisiin myydä joka vuosi.

 

Ei ole mitään järkeä rokottaa influenssaa vastaan, koska silloin pitää rokottaa joka vuosi”, sanoo professori Mark Geier, Yhdysvaltain National Institute of Healthin (NIH, joka myös rahoittaa THL:a) rokoteturvallisuuden tutkija. Hänkin myöntää, että kysymyksessä on liiketoiminta. Influenssarokotemarkkinat ovat isot, pelkästään USA:ssa 300 miljoonaa annosta, kun lasten koko rokotusohjelmaan menee siellä vain 20 miljoonaa annosta. Pieni Suomikin osti taas (2018) yli 2 miljoonaa annosta influenssarokotteita. Maailmassa on 7,6 miljardia asukasta, ja kaikki halutaan rokottaa.  Geierin mukaan ”miljardit.”on naurettavaa haaskata miljardeja dollareita rokotteeseen, joka parhaimmillaan pelastaa ehkä 50 ihmishenkeä vuodessa (Yhdysvalloissa, jossa on väkeä yli 300 miljoonaa), kun on paljon vakavampia, kuolemaa tuottavia ongelmia, jotka ansaitsivat paremmin ne miljardit.” (http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensatio…)

 

Tapaus KYS. Kuopion yliopistollisen sairaalan kaikki työntekijät rokotettiin kaudella 2017-2018 (uuden tartuntalain ankara paikallinen tulkinta). Helmikuussa 2018 sairaalassa oli hätätila. Potilaat sairastuivat influenssaan osastoilla, kolme kardiologia neljästä oli sairaana, toimenpiteitä peruttiin, sairaanhoitajat sairastuivat. Näin luotiin kokeellisen influenssarokotteen käytännön koetilanne. Mutta otettiinko siitä opiksi? Virusnäytteitä lähetettiin THL:een. Mikä lie ollut tulos?  Ymmärtääkseni näytteet joko osoittivat, että sairaalassa riehui rokotteen sisältämä virus/virukset, joita rokotetut levittivät osastoilla, tai sairaalaan oli tullut influenssavirus, jota vastaan rokote ei suojannut – joko se ei ”osunut” tai ei tehonnut. Kaikki kolme vaihtoehtoa ovat ikäviä terveysviranomaisen kannalta. Sairaalan infektiolääkäri tosin arveli, että kiertelevä A-virus oli varmaan muuntunut. Jos tosiaan näin oli, se myös osoittaa influenssarokotteiden avuttomuuden. Virukset muuntuvat kaiken aikaa, se kuuluu niiden eloonjäämisstrategiaan, myös silloin kun niitä stimuloidaan rokotteilla.

Suomen STM joutui esittämään tartuntalain uudistuksen tarkennusta (22.10.2018). Ministeriön mukaan moni terveysalan työnantaja on ollut liian tiukka lain soveltamisessa, ”Suomessa ei ole pakkorokotuslakia”. Lakia täsmennetään joulukuussa 2018. Se on toivon mukaan hyvä uudistus.

 

Raskaana olevat, pienet lapset ja vanhukset – ei hyötyä, vaaroja kyllä

 

Kausirokotteita annetaan paljon, ja ne aiheuttavat myös paljon haittavaikutuksia, kuolemia myöten. Yhdysvalloissa rokotevaurioita korvaa virasto NVICP National Vaccine Injury Compensation Program, koska rokotteita valmistavat lääkeyritykset ovat siellä lailla suojattuja korvausvaatimuksilta (laki vuodelta 1986). NVICP:n korvauksia maksetaan eniten influenssarokotteen aiheuttamista vaurioista ja kuolemista. Vuosina 2014-2015 rokotekorvausten määrä nousi yhdessä vuodessa 4,9 miljoonasta dollarista 61 milj. dollariin, josta valtaosa osa maksettiin influenssarokotteen vaurioittamille. Suomen tilanteesta meillä ei ole tietoa, sillä Fimea ei paljasta rokotehaittatilastojaan muille kuin talon omalle väelle, näin minulle sieltä kerrottiin. Se on häpeällistä. Se myös ehkäisee tieteellistä tutkimusta, jolla rokotukset voitaisiin yrittää tehdä turvallisemmiksi.

 

Raskaana olevien rokottaminen on vaarallista sekä äidille että sikiölle. CDC:n oma tutkimus (2017) on liittänyt keskenmenot kausirokotteisiin, etenkin kun ne annetaan raskauden 1. kolmanneksella. Ja etenkin kun kausirokote otetaan toistuvasti (tutkimus, CIDRAP.UMN.edu, 2017, Vaccine-lehti). Silti CDC ja THL suosittelevat rokotetta raskaana oleville! Influenssarokotuksen on dokumentoitu aiheuttavan odottavissa äideissä tulehdusreaktion, joka voi johtaa mm. lapsen autismiin. Tulehdusreaktion on osoitettu aiheuttavan myös raskausmyrkytyksiä ja keskoslapsia (tutkimus 2011, Vaccine-lehti) sekä sikiökuolemia, joissa havaittiin huomattava nousu esim. sysksyllä 2010 (4.250% Increase in Fetal Deaths Reported to VAERS After Flu Shot Given to Pregnant Women, http://www.fhfn.org, prosenttiluku tarkoittaa ”4,25-kertainen lisäys”). Laaja tutkimus seurasi 50.000 raskaana olevaa naista viiden influenssakauden ajan eikä havainnut mitään eroa influenssatartunnoissa kausirokotteet saaneiden raskaana olevien naisten ja niiden välillä, jotka eivät niitä saaneet.

 

Pienten lasten kausirokotteet eivät näytä hyödyttävän alle 2-vuotiaita lapsia, mutta sen sijaan antavat bonukseksi huomattavasti kohonneen määrän rokotehaittoja. Kaikki rokotteet voivat aiheuttaa vastasyntyneille sydämen ja hengitysteiden ongelmia ja CRP:n nousua; 16 % sai niitä 48 tunnin sisällä rokotuksesta (tutkimus 2007, Journal of Pediatrics) –  ja influenssarokotetta suositellaan jo 6 kuukauden ikäisille. Siinä iässä lapsen immuunijärjestelmä on vielä kykenemätön käsittelemään rokotteen laukaisemaa sytokiinimyrskyä. Vauvaikäisen immuunijärjestelmä ei osaa edes kunnolla käynnistää tulehdusta, jota rokotteen ”teho” eli vasta-aineiden muodostuminen edellyttäisi. Lisäksi moni influenssarokote sisältää edelleen tiomersaalia, josta puolet on etyylielohopeaa. Elohopea on hermomyrkky, jonka monet tutkimukset yhdistävät mm. autismin ja Alzheimerin taudin lisääntymiseen. Vauvaikäisellä elohopea (kuten alumiinikin) läpäisee helposti veriaivoesteen ja pääsee häiritsemään aivojen toimintaa. Terveysviranomaiset ja rokoteteollisuus kieltävät yhteyden, mutta tieteellinen näyttö on voimakas. – Vuonna 2010 Australia keskeytti lasten influenssarokotusohjelman, kun yksi (1) 110:stä lapsesta sai kouristuksia ja muita vakavia  reaktioita muutamia tunteja rokotuksen jälkeen.

 

Influenssarokotetta suositellaan yli 65-vuotiaille. Yhdysvaltain CDC sanoi vuonna 2015: ”Viime influenssakausien aikana 80 % – 90 % kaikista influenssaan liittyvistä kuolemista tapahtui 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille.” Tämä lause pitää paikkansa. Tutkimusten mukaan vanhuksista 5 % menehtyy Yhdysvalloissa talvikauden influenssaan.  Valitettavasti ei ole ainuttakaan hyvää tutkimusta, joka osoittaisi, että influenssarokote ehkäisisi vanhuksia saamasta influenssaa tai että se estäisi vanhuksia sairastumasta influenssan jälkitauteihin, kuten keuhkokuumeeseen. Vanhuus on ikä, jossa muutenkin esiintyy paljon kuolemantapauksia, itse asiassa vuosittain noin 65 % kuolemantapauksista sattuu iäkkäille. Jos elämme vanhoiksi, se sattuu meillekin viimeistään silloin. Jonkin verran tavallinen kuolinsyy on keuhkokuume; Suomessa esimerkiksi 4 % iäkkäistä menehtyy keuhkokuumeeseen. Ainakin Yhdysvalloissa viranomaiset laskevat influenssakuolleisuusarvioihinsa mukaan kaikki keuhkokuumeet, sekä virus- että bakteeriperäiset, oli niiden syy mikä tahansa. Ehkä meilläkin. Jos huonokuntoisella vanhuksella on kuollessaan nuha, hän myös todennäköisesti saa kuolinsyyksi influenssan.

 

Useina kausina influenssarokotteen teho on ollut erityisen heikko iäkkäiden kohdalla, kuten viranomaisetkin tunnustavat. CDC: ”Vanhemmilla ihmisillä, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, on usein heikompi immuunivastesuoja influenssarokotuksen jälkeen kuin nuoremmilla ja terveemmillä. Se voi johtaa rokotteen alentuneeseen suojatehoon.” 2017 julkaistu tutkimus ( University of Nottingham, Vaccine-lehti) osoitti, että yli 50-vuotiaat hyötyivät huomattavasti muita vähemmän influenssarokotteesta. Näyttää siis siltä, että rokottamisesta huolimatta vanhuksia kuolee influenssaan tai keuhkokuumeeseen – mutta tieteellistä näyttöä ei ole, ehkäiseekö rokotus yhtäkään influenssatapausta tai kuinka moni vanhusten vaarallinen influenssa on tosiasiassa rokotteen aiheuttama.

 

Tutkimusten mukaan vanhusten sairaalahoidon tarve influenssakausina on joka tapauksessa kasvanut, myös rokotettujen vanhusten kohdalla. Mutta: vaikka vanhusten influenssarokotukset ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa vuodesta 1980 (15 %) aina 65 %:iin tai yli, influenssa- ja keuhkokuumekuolemat eivät siitä huolimatta ole vähentyneet (EurichDT et al. Mortality reduction with influenza vaccine in patients with pneumonia outside ”flu” season..; Am J Respir Crit Care Med.2008; 178:527-533.)  Englannin Daily Mail Online kertoi 2015, että kuolemantapauksia oli yllättäen ollut vuoden aikana 28.000 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä ekstrakuolemista 86 % sattui yli 75-vuotiaille ja 38 % yli 90-vuotiaille. Daily Mail Onlinen mukaan vanhusten talvikauden kuolemat johtuivat heidän saamastaan ”huonosta rokotteesta”.

 

Vanhusten, raskaana olevien naisten ja pienten lasten rokottaminen influenssarokotteella näyttää siis olevan lähinnä terveysriski rokotetuille.

 

Statiinit eli kolesterolilääkkeet heikentävät entisestään influenssarokotteiden tehoa. Statiineja määrätään runsaasti iäkkäille, kroonista sydänvaivaa poteville ja lihaville, ja heille myös erityisesti suositellaan influenssarokotuksia. Lokakuussa 2015 julkaistussa kahdessa tutkimuksessa (The Journal of Infectious Diseases) todettiin, että statiinit muuttavat immuunijärjestelmän toimintatapaa. Ne alentavat immuunivastetta, ”mikä ilmeisesti alentaa influenssarokotteen tehoa”, totesi toinen, 7000:ta yli 65-vuotiasta koskenut tutkimus (California University). Toinen, 140.000:ta henkilöä vuosina 2002-2011 koskenut tutkimus havaitsi, että statiinipotilaiden kohdalla influenssarokote ehkäisi huonommin vakavia hengitystiesairauksia (Emory University).

 

Ylipainoiset ja lihavat ovat normaalipainoisia alttiimpia sairastumaan vakavasti influenssan johdosta, koska virus tunkeutuu heillä syvemmälle keuhkoihin. Pohjois-Carolinan yliopiston tutkimuksessa (1.022 aikuista koehenkilöä) tutkittiin influenssarokotuksen tehoa 2013-14 ja 2014-15 flunssakausina normaalipainoisilla, ylipainoisilla ja lihavilla (tutkimus 2017). Rokotetut ylipainoiset saivat kaksi kertaa useammin influenssan tai influenssankaltaisen taudin (ILI) kuin rokotetut normaalipainoiset henkilöt. Sama tulos saatiin, kun aikaisemmassa tutkimuksessa verrattiin normaalipainoisten ja lihavien rokotettujen hiirien sairastuvuutta.

 

Mielenkiintoista kyllä, koehenkilöistä otetut serumnäytteet – sekä ennen että jälkeen rokotusten – eivät osoittaneet mitään eroa vasta-ainepitoisuuksissa sairastuneiden tai terveenä pysyneiden välillä tai ylipainoisten ja normaalipainoisten välillä.  Vasta-aineiden määrä ei siis liittynyt tosiasialliseen vastustuskykyyn. Vasta-aineiden muodostuminen on kuitenkin se, mitä rokotuksilla tavoitellaan ja minkä perusteella rokotuksen teho arvioidaan. Tutkimuksen havainto viittaa siihen, että vasta-aineiden muodostuminen keinotekoisesti manipuloimalla, kuten rokottamalla, ei välttämättä todista, että henkilö on vastustuskykyinen.

 

Rokotteet ovat ainoa lääke, jolta ei vaadita tieteellistä näyttöä turvallisuudesta ja tehokkuudesta

 

Ala-arvoista tutkimusta ja kaunistelua

 

Miksi näin on? Suurin osa rokotetutkimuksista tehdään yhteistyössä rokotevalmistajan kanssa tai rokotteen valmistaja tekee ne itse. Rokoteyritys etsii taloudellista hyötyä, ei tieteellistä totuutta. Taloudellisten tekijöiden voimaa osoittaa, että valvova viranomainen suostuu hämäykseen mukaan. FDA ja CDC eivät vaadi rokotevalmistajilta tieteellistä tutkimusnäyttöä, eivät näköjään EU tai WHO:kaan. Rokotteet tuottavat koko ajan miljardivoittoja, influenssarokotteet kaikkein eniten. Niinpä ei ole olemassa kaksoissokko- ja placebo-kontrolloituja randomisoituja tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia. Rokotteiden teho- ja turvallisuusväitteet eivät perustu tieteelliseen näyttöön.

Arvostetun Cochrane-yhteisön tutkija tri Thomas Jefferson kertoi käyneensä v. 2009 perusteellisesti läpi 217 tutkimusta, jotka koskivat influenssarokotteita. Vain 5 % niistä oli luotettavia. Toisin sanoen 95 % julkaistuista influenssarokotetutkimuksista oli puutteellisia ja kelvottomia.

 

Ei ole luotettavaa tutkimusta, joka osoittaisi että influenssarokotteet ehkäisevät influenssaa. Rokote kattaa vain murto-osan kaikista influenssankaltaisia sairauksia aiheuttavista viruksista ja bakteereista. Näitä muita mikrobeja ovat mm. rhinovirukset (RSV), adenovirukset, parainfluenssavirukset ja bakteerit kuten Legionella spp., Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ja Streptococcus pneumoniae. Jopa CDC:n virkamiesten on ollut pakko tunnustaa, että influenssarokotteet ovat ”kaikkein tehottomimpia rokotteita, ja se tuntuu pätevän erityisesti vanhusten kohdalla” (Kidder D, Scmitz R, Measures of costs and morbidity in the analysis of vaccine effectiveness based on Medicare claims, Excerpts Medica 1993; 127-33). Luotettava riippumaton tutkimusnäyttö osoittaa, että influenssarokotteet ovat tehottomia vauvaikäisillä, vahingoittavat lasten immuunijärjestelmää ja aiheuttavat kroonisia sairauksia, ovat jokseenkin hyödyttömiä aikuisilla ja tehottomia vanhuksilla. Tri Anthony Morris, virustutkija ja FDA:n (Amerikan Ruoka- ja Lääkevirasto)  rokoteviraston entinen johtaja:

”Ei ole todisteita, että yksikään tähän mennessä kehitetty influenssarokote ehkäisisi tai lievittäisi influenssaa. Influenssarokotteiden valmistajat tietävät, että ne ovat arvottomia, mutta myyvät niitä silti.” (Patrick Jay, ”Flu Vaccines Worthless Says Eminent FDA Virologist”).

Influenssarokotteet eivät ole hyvin tutkittuja eivätkä turvallisia. Kukaan ei tarkkaan tiedä, miten vaarallisia influenssarokotteet ovat, koska niitä ei ole kunnolla tutkittu. Luotettava näyttö kertoo, että niistä ei ole  hyötyä, ja tilastot kertovat, että ne aiheuttavat rokotteista eniten haittavaikutuksia. Mutta ei ole tutkittu, aiheuttavatko ne syöpää tai mutaatioita tai lisääntymisongelmia kuten hedelmättömyyttä. Niiden, kuten muidenkaan rokotteiden, pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta. Ei ole tutkittu, mitä toistuvasti, peräkkäisinä vuosina annetut rokotteet voivat aiheuttaa, tiedetään vain, että silloin rokotteiden antama suoja heikkenee. Ei ole tutkittu, aiheuttaako raskaana olevan influenssarokotus vahinkoa sikiölle tai lisääntymiskyvylle. Ei tiedetä, erittyykö influenssarokote rintamaitoon. Rokotevalmistajien tuoteselosteissa yleensä mainitaan, ettei valmistaja tiedä, voiko rokote olla raskaana olevalle tai sikiölle haitallinen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa runsaasti käytetty Flulaval (valmistaja GSK) sanoo pakkausselosteessa: ”Kontrolloituja tutkimuksia, jotka osoittaisivat että Flulaval-rokote ehkäisee influenssaan sairastumista, ei ole tehty.” ”Raskaana olevien, imettävien naisten ja lasten kohdalla ei  Flulaval-rokotteen turvallisuutta tai tehoa ole varmistettu.”    Valmistaja varoittaa myös yleensä, että rokotetta ei pidä ottaa, jos on jollekin rokotteen aineosalle allerginen. Useimmat ihmiset eivät tiedä, ovatko he jollekin aineosalle allergisia. Sen saa tietää vain kokeilemalla; ensimmäisellä kerralla ei ehkä ole, toisella voi jo olla. Lisäksi influenssarokote vaihtuu vuosittain. Sen vaikutuksia ei ehditä luotettavasti tutkia.

 

Huvittava ja karmiva esimerkki tutkimuksista, joille rokottajien rokotussuositukset perustuvat. Yhdysvaltain lääkärien liiton lehdessä JAMA:ssa julkaistiin 1994 yli 60-vuotiaiden keskuudessa tehty tutkimus, jossa puolet 1838:sta koehenkilöstä sai influenssarokotteen ja puolet suolaliuoksen. Tutkimus totesi, että influenssarokotteet antavat rokotetuille 50 % paremman suojan rokottamattomiin verrattuna. Tavallinen ihminen ajattelee, että aika hyvä rokote, flunssakautena rokotetuista sairastuu tautiin puolta vähemmän kuin rokottamattomista. Mutta miten tulos 50 % saatiin? Tutkimuksessa 2 % rokotetuista eli 1,78 ihmistä sairastui influenssaan, rokottamattomista 3 %  eli 1, 8 ihmistä. Näin ollen rokotetuista 98 % säästyi influenssalta, rokottamattomista 97 %. Ero oli siis 1 %.  Nyt tutkijat laskivat, että 1 % on puolet 2:sta, eli rokote antoi 50 %:n suojan. Tämä on kaunis suhteellisen laskutavan sovellutus. Se antaa todellakin vähemmän luotettavan kuvan todellisuudesta kuin absoluuttinen laskutapa. Absoluuttisen laskutavan mukaan ero on häviävän pieni, 1,8 ihmistä verrattuna 1,78:aan ihmiseen, eli rokote ei käytännössä vaikuttanut sairastuvuuteen. Mutta terveysviranomaiset sanovat edelleen, että influenssarokote antaa 50 – 70 %:n suojan influenssaa vastaan.

 

Saksan Terveydenhuollon laadun ja tehokkuuden instituutti tutki 90 Yhdysvalloissa FDA:n hyväksymää lääkettä ja rokotetta (Trials-lehti, tammikuu 2014), koska tiedetään, että FDA luottaa lääketeollisuuden rahoittamiin tutkimuksiin hyväksyessään lääkkeitä ja rokotteita yleiseen myyntiin. Instituutti havaitsi, että 900:sta tutkimuksesta 60 % oli julkaisemattomia ja osa oli salattu liittovaltion virastoilta. 40-60 % tutkimuksista jätti kliinisiä yksityiskohtia mainitsematta tai muunsi loppupäätelmäänsä. Lääketeollisuuden tutkimuksista 94 % oli julkaisematta ja yliopistojen tekemistä, lääketeollisuuden rahoittamista tutkimuksista 86 %. Mistä tämä kertoo? Jos tulokset olisivat olleet lääketeollisuuden kannalta positiivisia, ne olisi julkaistu heti. Mutta kielteinen tutkimustulos (esimerkiksi lääke/rokote ei tehoa  tai tuottaa ikäviä haittoja) viivyttää ja estää tuotteen hyväksynnän ja myyntiluvan saannin. Se ei kannusta julkaisemaan tutkimusta. Eikä mikään säädös edes pakota julkaisemaan tällaista kielteistä tutkimusta. Siten amerikkalaisilta jää saamatta olennainen tieto myyntiin tulevasta lääkkeestä/rokotteesta (Richard Gale, Gary Null, The Progressive Radio Network (2010), http://www.progressiveradionetwork.com Mutta myös muilta, suomalaisiltakin, sillä meillä käytetään mm. lasten rokotusohjelmassa FDA:n hyväksymiä rokotteita. Lääkkeistä puhumattakaan, esimerkkinä tässä tehottomaksi influenssan estäjäksi todettu Tamiflu.

 

Suomessa kauden 2018-2019 influenssarokotteessa VaxigripTetrassa (nenäsumute FluenzTetra) on neljä virustyyppiä, mukana myös ”A/Michigan/45/2015 (H1N1 pdm09)–kaltainen virus”. Lopputunnukset viittaavat vuoden 2009 pandemiarokotteeseen, siihen voimakkaaseen narkolepsioiden aiheuttajaan. Siis samaan, joka laukaisi autoimmuunireaktion lasten unikeskuksen soluja vastaan. Voi vain toivoa, että rokotteen virusnukleotidi ei ole samanlainen kuin silloin. Muut rokotteen virustyypit ovat A/Singapore/NFIMH-16-0019/2016 (H3N2)–like virus, B/Colorado/2017-like virus (B/Victoria 2/87 lineage) ja B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage). Rokotteessa ei valmistajan ilmoituksen mukaan ole elohopeaa eikä alumiinia. THL:n sivuillaan ilmoittamat erittäin positiiviset suojaluvut taas ovat viranomaisen virallista toiveajattelua. Mitenkähän niihin arvioihin on päästy?

 

Varoituksia. Älä ota mitään rokotetta, jos olet vähääkään flunssainen, kuumeinen, edes nuhainen. Tai jos podet ylimalkaan mitään infektiota.  Älä ota rokotetta, jos sinulla tai suvussasi on autoimmuunisairauksia. Niitä ovat diabetes, MS-tauti, Alzheimerin tauti, psoriaasi, keliakia, Parkinsonin tauti, reuma, paksusuolentulehdus, kilpirauhasen autoimmuunitulehdus (Hashimoto), autoimmuuni nokkosihottuma, krooninen väsymyssyndrooma, punahukka SLE, ALS, skleroderma, pälvikalju jne. Rokotteet toimivat autoimmuunisairailla huonosti, sanoo maailman johtava immunologi Yehuda Shoenfeld (kirja Vaccines and Immunity, 2015). Tutkimuksissa reumapotilaiden nivelkivut ja kuume pahenivat influenssarokotuksen  jälkeen, samoin auto-vasta-aineet lisääntyivät, eli elimistön hyökkäys omia kudoksia vastaan voimistui (Vaccines and Immunity). Myös matala D-vitamiinitaso ja tupakointi ovat rokoteperäisen autoimmuunisairauden riskitekijöitä. Älä ota rokotetta, jos olet allerginen, sillä rokotteissa on paljon aineksia, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Influenssarokote kasvatetaan kananmunassa, joka on yksi reaktioiden aiheuttajista, ja siinä on myös formaldehydiä, neomysiiniä jne. Korkea estrogeenitaso on autoimmuunisairauden riskitekijä. Tämä koskee esim. E-pillereitä ja vaihdevuosien hormonihoitoja käyttäviä.

Vältä ehdottomasti parasetamolin (esim. Panadol) käyttöä ennen tai jälkeen rokotuksen. Parasetamoli vaurioittaa maksaa ja estää sitä tuottamasta glutationia, joka on antioksidantti ja hillitsee tulehdusta. Parasetamoli voi nopeasti vaurioittaa lasten maksaa, sitä ei siis pidä muutenkaan antaa lapsille.

 

 • a
 • vältät sokeria ja makeutteita, ne alentavat välittömästi immuunipuolustusta ja ruokkivat viruksia ja bakteereja
 • syöt hyvin eli säännöllisin noin 4 tunnin välein lämpimiä kypsytettyjä aterioita, valmistat itse kotona ruokasi mahdollisimman luomusta – ei kylmiä raakoja ruokia kylmään aikaan! Immuunipuolustuksesta 70-80 % on suolistossa, pidä siitä hellää huolta.
 • nukut riittävästi. Hyvä riittävä uni myös hillitsee makeanhimoa.
 • ulkoilet ja liikut niin paljon kuin mukavasti jaksat – älä rehki väsyneenä
 • olet hyvällä mielellä. Jos masennus uhkaa, tee kaikkesi että pysyt positiivisena. Masennuskin heikentää immuunipuolustusta.
 • otat hyvää orgaanista C-vitamiinia, ei synteettistä! Ota mukaan myös D3-vitamiini, sinkki, monivitamiini-hivenainevalmiste, omega 3 (EPA, DHA), probiootit suoliston kunnolle jne. D3 deaktivoi viruksia ja toimii tehokkaasti influenssan estäjänä varsinkin lapsilla. Muutkin hyötyvät. American Journal of Clinical Nutrition julkaisi 2010 aiheesta satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen. Siinä lapset saivat D3-vitamiinia 1200 IU eli 30 mcg päivässä. He sairastuivat influenssaan 4 kertaa harvemmin kuin verrokkiryhmä, joka ei saanut D:tä.a Kun D3 lisättiin 2000 IU:hun asti (50 mcg), influenssaan sairastuminen väheni 100 %. Vain 1 lapsi 144:stä sairastui tämän jälkeen. THL:n olisi syytä lisätä D3-vitamiini vaihtoehdoksi sivustoilleen.

 

Hae lisätietoa – etenkin jos harkitset influenssarokotteen ottamista – osoitteista www.summaries.cochrane.org tai  https://childrenshealthdefense.org tai http://healthimpactnews.com tai articles/mercola.com, greenmedinfo.com

Kirjassa Rokotteet ja vaiettu tieto, 2018, on mm. lueteltu rokotteiden aineosat, uutta kausirokotetta lukuun ottamatta.

 

 

Elina Hytönen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikollisuus ja ravinto

 

”Sokeri aiheuttaa rikollisuutta”, sanoi tohtori Stephen Schoenthalerille eräs hänen oppilaansa vuonna 1980. Schoenthaler on kriminologi, joka on pitkään toiminut Kalifornian yliopiston sosiologian ja kriminologian professorina, mutta tämä oli silloin hänelle uutta. Hän tutki kriminologian oppikirjoja ja löysi niistä teorian, jota kukaan ei vielä ollut ottanut niin vakavasti että olisi tehnyt siitä kliinisen tutkimuksen.

Uusi teoria väitti, että nuorisorikollisuuden valtava lisääntyminen Yhdysvalloissa ei johtunut geeneistä, lastenkasvatuksesta, feminismistä tai ydinpommista, vaan syynä oli sokeri. Koska nykyajan teollinen prosessoitu ruoka sisältää niin paljon sokeria, nuorisorikolliset potevat reaktiivista hypoglykemiaa eli alhaista verensokeria, joka on seurausta veren liian korkeasta sokerimäärästä. Mielenkiintoista, Schoenthaler ajatteli, mutta näyttöä teorian tueksi oli hyvin vähän tai ei ollenkaan.

Vuonna 1981 hän järjesti pienen kokeen teorian testaamiseksi, vaikka ei siltä suuria odottanutkaan. Hän otti yhteyttä nuorisovankilaan, joka poisti automaateista virvoitusjuomat ja makeiset ja alkoi tarjota ruokalassaan valmisruokien sijaan tuoreista aineksista itse valmistettua ruokaa, kuten lihaa, vihanneksia ja hedelmiä.

Vaikutus oli dramaattinen. Kolmessa kuukaudessa nuorten käytös parani merkittävästi, samalla kun vakavien järjestyshäiriöiden määrä putosi 40 %. Tri Schoenthaler sai luvan toistaa kokeen kolmessa muussa Kalifornian kasvatuslaitoksessa, joissa oli yhteensä yli tuhat nuorta. Parempi ravinto toi taas samat dramaattiset muutokset parempaan. Tärkeä havainto oli, että käytöshäiriöt vähenivät etenkin niillä, joiden ravitsemustaso oli huono kokeen alkaessa.

Mutta oliko kysymyksessä nimenomaan sokeri? Jos oli, Schoenthaler mietti, käytösmuutosten olisi pitänyt olla nopeita, sillä reaktiivinen verensokerin alhaisuus on lyhytaikainen ilmiö. Tutkimuksissa taas nuorten käytös ei muuttunut äkisti, vaan hiljalleen päivien edetessä. Jonkin muun seikan ravinnossa täytyi olla ilmiön takana. Parannusten täytyi johtua aterioiden kohonneesta ravintoarvosta, Schoenthaler arveli – siis ruoan paremmasta laadusta ja sen vitamiineista ja hivenaineista. Häntä kiinnosti myös kokeilla, oliko ravintomuutoksella vaikutusta älykkyyteen.

Vitamiinit vähensivät väkivaltaisuuden puoleen

Vuoteen 1988 mennessä Schoenthaler tutkijaryhmineen oli tutkinut ravinnon vaikutusta järjestyshäiriöihin ja älykkyyteen yli 830:ssä Yhdysvaltain nuorisorikollisten laitoksessa. Joka kerta tulos oli sama, paremmin ravitut nuoret käyttäytyivät paremmin ja olivat fiksumpia.

Nyt Schoenthaler päätti tehdä oikeaoppisen kaksoissokkokokeen asian varmistamiseksi. Sattumanvaraisesti valitut osanottajat Oklahoman nuorisolaitoksissa jaettiin kontrolliryhmään, joka sai lumetta, ja koeryhmään, joka sai vitamiineja ja hivenaineita.

Vitamiineja ja hivenaineita saavassa ryhmässä käytöshäiriöt vähenivät puoleen vain 48 tunnissa. Vaikutus ulottui kaikkiin käytöshäiriöihin, kuinka usein nuoret kävivät toistensa tai henkilökunnan kimppuun, kuinka usein heille tuli kahnauksia laitoksen koulussa, kuinka paljon syntyi fyysisiä vammoja ja millaisia, kuinka paljon oli hyperaktiivisuutta, pinnausta ja määräysten rikkomista. Lumeryhmä osoitti hienoista käytöksen paranemista, mutta varsinainen muutos tapahtui vitamiiniryhmässä. Tulos oli niin vakuuttava, että työilmapiirin paranemisesta huojentunut laitoksen henkilökunta keräsi keskuudestaan rahat ja osti nuorille vitamiinit – sen sijaan että olisi jäänyt odottamaan valtion virkamiesten mahdollisia toimia.

Kustannukset putosivat myös

Käytöshäiriöiden ja väkivaltaisuuden vähenemisen tuomaa taloudellista hyötyä nuorisovankiloissa on Yhdysvalloissa sittemmin arvioitu useaan kertaan. Säästöt saattavat olla hyvinkin suuria. Yhden nuorisorikollisen ravintolisäkustannukset arvioitiin 1990-luvulla noin 15-40 dollariksi (tukkuhintaisina) vuodessa. Paikka laitoksessa maksoi yhteiskunnalle 36.000 dollaria/nuori/vuosi. Väkivaltaisuus aiheuttaa lääkärinlaskuja ja oikeudenkäyntejä. Yhden oikeudenkäynnin kuluiksi arvioitiin silloin 6.000 – 7.000 dollaria.

Huomattava älykkyyden lisääntyminen

Tutkimustulosten analyysi osoitti, että vitamiineja ja hivenaineita saaneiden ryhmässä älykkyysosamäärä (ÄO) nousi keskimäärin kuusi pistettä verrattuna kontrolliryhmään, joka ei saanut ravintolisiä. Samanlainen tulos on saatu kaikissa kokeissa, joissa on mitattu ravintolisien vaikutusta lasten ja nuorten älykkyyteen. Näissä jopa 16-20 pistekeskimääräinen ÄO:n nousu on ollut 3,5 pistettä, mutta joka kolmannen koehenkilön kohdalla nousu on ollut yli 10 pistettä, jopa 16-20 pistettä. Tulos saavutettiin kolmessa kuukaudessa, mikä oli tutkimusten yleinen kesto.

Onko 10 pisteen nousu jotenkin merkittävä? On, kun tiedetään että ”tavallisen” amerikkalaisen ja toisaalta lakimiehen, lääkärin tai professorin älykkyysosamäärien ero on vain keskimäärin 11 pistettä. Joka kolmannen koehenkilön saama hyöty vitamiineista vastaa siis samaa, mitä vaaditaan amerikkalaiselta joka haluaa lakimieheksi, lääkäriksi tai professoriksi. Kolmessa kuukaudessa älykkääksi – ruoan voimalla.

Ei kiinnostavaa?

Vielä toistakymmentä vuotta myöhemmin, 2000-luvun taitteessa, yksikään tieteellinen aikakauslehti ei ollut suostunut julkaisemaan Schoenthalerin havaintoja. Aihe oli ”of no interest”, ei kiinnostava, kuten torjunnassa saatettiin sanoa. Vastaanotto on parantunut vain lievästi. ”Paljon lisää tutkimuksia tarvitaan selittämään, onko ravinnon ja rikollisuuden välillä ylimalkaan mitään yhteyttä”, totesi Abell Foundationin raportti vielä muutama vuosi sitten.

Tutkimuksista ei ole ollut eikä ole pulaa. Schoenthaler on tehnyt niitä satoja, muut tutkijat myös enenevissä määrin. Ne ovat myös tuloksiltaan harvinaisen yhteneväisiä. Parempi ruoka ravintolisineen tekee rauhallisempia ja älykkäämpiä lapsia, nuoria ja aikuisia.

Schoenthaler on tutkinut varattomien perheiden vastaanottokotilapsia, koululaisia, nuorisorikollisia ja aikuisia rikollisia vankiloissa. Monivuotisessa tutkimuksessa, joka alkoi vuonna 2003, vastaanottokodin koululapset saivat vitamiineja, hivenaineita ja omega 3 – rasvahappoja pieninä annoksina, ravitsevampaa lounasruokaa ja liikuntaa ja söivät ravinteikkaan perhetyyppisen päivällisen. Tutkimuksen aikana järjestyshäiriöiden aiheuttamat kurinpidolliset toimenpiteet vähenivät 95 % ja pysyivät vähäisinä vielä vuoden tutkimuksen päätyttyä. Väkivaltaisuus laski merkittävästi, ja matematiikan ja äidinkielen arvosanat vuorostaan nousivat merkittävästi.

Bernard Geschin tutkimus tehtiin vaarallisten vankien vankilassa. Siinäkin ravintolisien antamisen seurauksena kurinpidollisten toimenpiteiden tarve aleni huomattavasti. Lievempien rikkomusten osuus putosi 33 % ja vakavampien, myös väkivaltaisten rikkomusten 37 %. Hollantilainen tutkimus raportoi samanlaisista tuloksista (katso Crime Times, 2009, Vol. 15, No 4 ja Crime Times, 2010, Vol. 16, No 2).

Etelä-Australian ja Indonesian lasten parissa tehty tutkimus osoitti, että ravintolisien saanti johti merkittävään parannukseen sanallisen oppimisen ja muistamisen testeissä. Nämä ovat kognitiivisia kykyjä jotka vaikuttavat käytökseen.

Jianghong Liun ja Adrian Ranen tekemä tutkimus osoitti, että lapsuuden ravinneköyhä ruoka – eli prosessoitu teollinen ruoka – on yhteydessä alhaiseen älykkyysosamäärään ja epäsosiaaliseen käytökseen, teini-iän aggressiivisuus mukaan lukien.

Ylläolevat tutkimukset mainitaan Abell Foundationin raportissa, joka suosittelee yhä lisää tutkimuksia ravinnon ja väkivaltaisuuden yhteyden selvittämiseksi, niiden monien satojen lisäksi joita jo on tehty.

Uskaltaako vitamiineja antaa? Onko tarpeeksi tietoa?

Samainen raportti sanoo, että ravintolisien, siis vitamiinien, hivenaineiden, omega 3:n jne, rooleista elimistössä, oikeasta annostuksesta ja niiden liikasaannin mahdollisista haittavaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa.

Tämä on laitostuneen länsimaisen lääketieteen vakiintunut propagandaväite. On totta, että lääkärit eivät saa opetusta ravinnon ja ravintolisien merkityksestä terveydelle eikä moni heistä usko ravintoaineilla olevan mitään terveydellistä vaikutusta. Kuten ei usko FDA:kaan, Yhdysvaltain THL:a vastaava laitos, johon lääkeyrityksillä on vahva ote. Mutta tutkimuksia niistä on tehty viimeiset sata vuotta tuhatmäärin ja täysin tieteellisin menetelmin. Suuri osa tutkijoista on myös itse ollut lääkäreitä, jotka ovat huomanneet ravinnon ja terveyden yhteyden. Jos nyt sadat, ehkä tuhannet tutkimukset osoittavat vakuuttavasti käytöshäiriöiden ja ravinnon välisen yhteyden, eikä yhteyttä silti vielä pidetä todistettuna, vian täytyy olla tarkastelijan silmässä, ei tutkimuksissa.

Ja siellä se vika onkin. Samat tarkastelijat tai heidän toimeksiantajansa järjestävät vitamiineja ja muita ravintolisiä parjaavia kampanjoita, joiden mukaan ravintolisä, milloin mikäkin, on tehoton tai vaarallinen ja voi jopa aiheuttaa syöpää. Samat väitteet kohdistetaan vaihtoehtohoitoihin. Painavaksi tarkoitettu argumentti on usein, ettei ravintolisiä eikä luontaishoitoja ole tutkittu. Sen propaganda-arvo alkaa jo kuihtua, kun kuka tahansa voi itse netistä löytää tutkimuksia kaikista ravintolisistä, oli se D-vitamiini tai omega 3 tai magnesium, ja eri ruoka-aineista, vihanneksista, hedelmistä, lihasta, viljasta, kalasta, voista. Kuten myös monista vaihtoehtohoidoista. Tärkeää on vain katsoa, kuka tutkimuksen on rahoittanut. Lääketeollisuus ja elintarviketeollisuus eivät tietenkään rahoita tutkimuksia, jotka osoittavat luonnollisella ravinnolla, ravintolisillä ja vaihtoehtohoidoilla olevan parantavia vaikutuksia.

Luonnollisia ravintoaineita ei voi patentoida, ja siksi lääketeollisuus mielellään kieltää niiden ja ravintolisien terveyttä edistävät ominaisuudet. Siksi myös niitä koskevat tutkimukset eivät ole ”oikeita” tieteellisiä tutkimuksia, vaikka niitä tekisivät tiedemiehet yleisiä tieteellisen tutkimuksen sääntöjä noudattaen.

Mutta jos käytöshäiriöitä ja väkivaltaisuutta alentava lääke olisi keksitty, niin tätä Nomurderix-lääkettä koskevat, lääkeyrityksen järjestämät tutkimukset olisivat tiedettä, ja lääke hyväksyttäisiin yleiseen käyttöön, vaikka haittavaikutuksina olisi esimerkiksi hyväksyttävä myös maksavauriot, unettomuus, lihavuus, diabetes ja sydäntaudit. Sama olisi totta, jos tutkittaisiin Fixummax-lääkettä joka kohottaa älykkyysosamäärää.

Vuosi sitten Yhdysvaltain Kansallinen myrkytystietokeskus ilmoitti vuoden 2014 aikana tapahtuneen 2,2 miljoonaa myrkytystapausta, joista yksikään ei johtunut ravintolisistä, yrttirohdoksista tai aminohapoista. Lääkärien määräämät lääkkeet sen sijaan tappoivat tilastojen mukaan Yhdysvalloissa 128,000 ihmistä, ja 2,74 miljoonaa sai vakavia haittavaikutuksia. Rokotevauriot lienevät tässä mukana. Vain harva haittavaikutus tai lääkkeen tai rokotteen aiheuttama kuolema – noin 1 % kaikista – tulee raportoiduksi, joten todelliset luvut ovat ehkä satakertaiset. Lääkkeet, näistä etenkin psyykenlääkkeet ovat nykyään länsimaissa kolmanneksi yleisin kuolinsyy, sydäntautien ja syövän jälkeen. Tässä valossa huoli vitamiinien yliannostuksen vaaroista on höpötiedettä ja epärehellistä suunsoittoa.

Sokerikin syyllinen

Valmisruokateollisuus ei myöskään pidä tutkimuksista jotka osoittavat, että roskaruoka on epäterveellistä ja luonnollisista aineksista tehty kotiruoka voi parantaa. Kun professori Schoenthaler julkisti ensimmäiset tutkimuksensa, Maailman sokerijärjestö (World Sugar Association) teetti muutamassa päivässä oman tutkimuksen, joka halusi kumota väitteet sokerin haitallisuudesta. Sokeriteollisuuden tutkimus oli puutteellinen eikä pystynyt todistamaan sitä mitä halusi, mutta se kyllä julkaistiin heti arvovaltaisessa Lancet-lehdessä. Sen jälkeen sokerin ja makeutteiden haitallisuudesta terveydelle on tullut niin paljon tietoa, että Maailman terveysjärjestö WHO joutui pari vuotta sitten elintarviketeollisuuden ankarista vastaväitteistä huolimatta antamaan sokerin käytöstä varoituksen.

Sokeria on makeisten ja jäätelön lisäksi suuria määriä valmisruoissa, jugurteissa, rahkoissa, virvoitusjuomissa, kekseissä. Sokerin rinnalle samaankin tuotteeseen ovat ilmaantuneet glukoosisiirappi, fruktoosi-glukoosisiirappi, maissi-glukoosisiirappi ja tärkkelyssiirappi, jotka ovat nyttemmin osittain syrjäyttäneet huonomaineisen ja myrkyllisen aspartaamin ja asesulfaami-K:n. Ne ovat kaikki sokeria makeampia ja vielä pahempia elimistön järkyttäjiä kuin sokeri. Teollinen fruktoosi on myös suuri lihavuuden ja tulehdustautien aiheuttaja.

Sokerin ja makeutteiden vaikutuksesta käytöshäiriöiden syntyyn on paljon tutkimuksia. Otan esimerkkinä esille vain yhden tutkimuksen, joka julkaistiin Journal of Pediatrics –lehdessä 2013. Se totesi sokeripitoisten limujen aiheuttavan ylivilkkateini-ikäisissä ja lapsissa aggressiivisuutta, ylivilkkautta ja keskittymiskyvyn alenemista (ADHD). Runsaasti makeita limuja juovat alle 5-vuotiaatkin muuttuivat aggressiivisiksi ADHD-häiriöisiksi lapsiksi. Tilannetta kärjisti huono ravinto. Tutkimus totesi myös, että jotkut olivat sokerin vaikutuksille erityisen herkkiä.

Tuore uutinen (tammikuu 2016) kertoo, että Kelloggs on luvannut poistaa lastenmuroistaan 723 tonnia sokeria, tosin vasta kun Englannin hallitus uhkasi sitä sokeriverolla. Nykyiset murot koostuvat 35 %:sesti sokerista. Englanti aikoo vähentää sokerin kulutusta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Coca-Cola ei ole luvannut vähentää sokeria (7 teelusikallista sokeria/tölkki, 1 tl = 5 ml), mutta aikoo vähentää markkinointia alle 16-vuotiaille. Nykyään lapset ja teini-ikäiset syövät sokeria kolme kertaa suosituksia enemmän, aikuiset lähes saman verran. Sokerin ja muiden makeutteiden rajoittaminen merkitsisi huomattavaa lihavuuden, diabeteksen ja syöpäsairauksien vähenemistä – sekä rauhallisempia, mieleltään terveempiä lapsia ja aikuisia.

Olet mitä syöt

Meissä asuu valtava suolistobakteerien yhdyskunta, jokaiselle yksilöllinen, joka säätelee kaiken aikaa mielen ja kehon toimintoja ja terveyttä. Kun nämä miljoonat mikrobit voivat hyvin, mekin voimme hyvin. Niiden kuntoa parannetaan tai huononnetaan etenkin ravinnolla, mutta myös monet lääkkeet, rokotukset ja muut kemikaalit voivat mullistaa bakteerikannan ja rampauttaa sen, samoin krooninen stressi.

Suolistobakteerit tuottavat muun muassa neurokemikaaleja kuten dopamiinia ja serotoniinia, jotka säätelevät mielialaa, sekä aivojen terveydelle tärkeitä vitamiineja.

Hyvät bakteerit ehkäisevät ns. vuotavan suolen syntymisen. Vuotava suoli ja sen aiheuttama hiljainen tulehdus taas on useimpien autoimmuunisairauksien ja neurologisten ongelmien taustalla. Suolistossa on hermosoluja yhtä paljon kuin aivoissa, ja aivojen ja suoliston välillä on jatkuva vuorovaikutus. Ei ihme, että vuotava suoli saa aikaan aivosumua, brain fog. Suolistomikrobien laatu, määrä ja koostumus vaikuttavat siis voimakkaasti aivoihin ja koko terveyteen. Tästä voi lukea esimerkiksi neurologi David Perlmutterin uudesta kirjasta Brain Maker: The Power of Gut Microbes to Heal and Protect Your Brain-for Life (2015).

Mitä ravinto tekee geeneille: geenejä syttyy ja sammuu

Ravinnon merkitystä terveydelle selvittää myös nutrigenomiikka eli ravitsemuksen systeemibiologia, tieteenala joka tutkii miten geenit reagoivat ruokaan ja sen sisältämiin lukemattomiin kemiallisiin yhdisteisiin.

Lääkärikunnan lausunnoista saa usein käsityksen, että jos sinulla on reumageeni tai migreenigeeni tai syöpägeeni, kohtalosi on lähes sinetöity. Tällaiset puheet saivat filmitähti Angelina Jolien leikkauttamaan ennaltaehkäisevästi pois molemmat rintansa. Mutta edes syöpä ei ole ihmisessä paikallinen ilmiö vaan koko elimistön sairaus, jota voidaan muun muassa ravinnolla ehkäistä ja parantaa, vaikka sitä olisi suvussa.
Ravinto pystyy aktivoimaan ja sammuttamaan geenejä, niin hyviä kuin pahoja.

Keväällä 2010 julkaistussa tutkimuksessa Barcelonan Institut Municipal d´Investigacio Medican tutkijat havaitsivat, että oliiviöljy sammutti kolmessa kuukaudessa terveillä koehenkilöillä verisuonten kovettumiseen ja sepelvaltimotautiin altistavia geenejä. Vähän aikaisemmin Cordoban yliopiston tutkijat totesivat kuusi kuukautta kestäneessä tutkimuksessa, että oliiviöljy sytytti 19 geeniä ja sammutti 79 geeniä. Sammutetuista monet liittyivät sydänsairauksiin, 2-tyypin diabetekseen ja veren korkeisiin rasva-ainepitoisuuksiin. Monet näistä geeneistä olivat myös tulehdusten aiheuttajia. Terveydellisesti hyvä tulos saatiin nimenomaan extra virgin olive oil –koeryhmässä, koska extra neitsytoliiviöljyssä on korkein polyfenolipitoisuus. Johtopäätös: ruokavaliosta kannattaa poistaa monityydyttämättömät kasviöljyt kuten rypsi-, maissi-, auringonkukkaöljyt ja ottaa tilalle korkealaatuinen extra neitsytoliiviöljy, joka on se paras ja samalla valitettavasti kallein. Oliiviöljy, joka on kertatyydyttämätön, kestää myös kuumentamisen, toisin kuin nuo muut kasviöljyt.

Oxfordin yliopiston tutkijat selvittivät 2012, kuinka montaa geeniä D-vitamiini säätelee. Tulos oli, että D-vitamiinin syönti muuttaa huomattavasti 229:n geenin toimintaa. Erityisesti D-vitamiini ohjailee geenejä, jotka kytkeytyvät immuunipuolustuksen häiriöihin, kuten MS-tautiin. Aiemmissa tutkimuksissa MS-taudin onkin todettu liittyvän D-vitamiinin saannin ongelmiin.

Laktoosi-intoleranssi on geneettinen ominaisuus. Monet aasialaiset intolerantikot kuitenkin kehittävät maidonsietokyvyn asuttuaan muutaman vuoden länsimaissa. Ja moni länsimainen intolerantikko pystyy ravintomuutoksen ja esimerkiksi akupunktuurihoidon jälkeen sietämään maitotuotteita, etenkin niitä jotka ovat peräisin Välimeren lehmäroduista ja joiden proteiinityyppi on helpommin siedettävä kuin meidän lehmiemme. Suoliston mikrobikanta voi siis muututtuaan vaikuttaa geeneihin niin, että intoleranssia ylläpitävät geenit syrjäytyvät, sammuvat ja toleranssia ylläpitävät geenit aktivoituvat.

Kaksi väkivaltageeniä

Kansainvälinen tutkijaryhmä julkisti 2014 tutkimuksen, joka selvitti 900 suomalaisen rikollisen geeniperimää. Etenkin kaksi geeniä, MAOA ja CDH13, olivat vahvasti yhteydessä erittäin väkivaltaiseen käytökseen. Jos henkilöllä sattuu olemaan molemmat geenit, väkivaltarikoksen riski on 13-kertainen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun pystyttiin todistamaan yhteys geenien ja väkivaltaisen käytöksen välillä.

Molemmat geenit ovat melko yleisiä, ja suurin osa geenien kantajista ei ole väkivaltaisia. Käytöksestä vain puolet selittyy geeneillä, toinen puoli on ympäristön vaikutusta. Rankat lapsuudenkokemukset ja ravitsemus voivat muuttaa geenien toimintaa ja tässä tapauksessa aktivoida väkivaltageenit. Lisäksi alkoholi tai huume voi MAOA-geenin kantajilla aiheuttaa nopean väkivaltaisen reaktion. CDH13-gereni taas on yhteydessä ADHD:hen. (Molecular Psychiatry, 2014; tutkimukseen osallistui yliopistoja eri maista, Yhdysvaltain kansallinen alkoholitutkimuskeskus NIAAA, Karolinska Institutet sekä Suomesta Niuvanniemen sairaala, THL, Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Itä-Suomen Yliopisto ja Rikosseuraamusvirasto; tutkimusta johti professori Jari Tiihonen.)

Uudempi tutkimus auttaa ymmärtämään myös geenien ja suoliston mikrobien kautta, miten tärkeä ravinto on terveyden ja käytöksen säätelyssä. Psykososiaaliset tekijät vaikuttavat tietysti mukana, samoin ympäristön myrkyt, kodin saniteettiaineiden, muovien, hajusteiden ja viljelymyrkkyjen kemikaalit, joista monet ovat hormonihäiritsijöitä. Mehän myrkytämme ruoan, jonka aiomme syödä ja antaa lapsillemme. Samat myrkyt ovat myös haitallisia älykkyydelle, kuten muovien BPA ja ftalaatit sekä fluori, jota on hammastahnoissa, lääkkeissä ja joidenkin alueiden pohjavesissä.

Mahdollisimman puhdas, luonnollinen, itse valmistettu ruoka ja tilanteen vaatimat lisäravinteet on yhdistelmä, jolla on kauaskantoiset vaikutukset.

Elina Hytönen

Lähteitä:
CERI: Interview with Dr. Stephen Schoenthaler, Smart Drug News 9/1992 (http://www.ceri.com/iq.htm); Crime and Nourishment, Tony Edwards, WDDTY, 10/1998¸ Children and Diet, http://www.lightparty.com/Health/ChildrenDiet.html; Report calls for more research on nutrition/violence link, http://www.crimetimes.org/10c/w10cp12.htm; Sugar and Children´s Behaviour, New E. J. of Medicine, July 1994; Journal of Nutritional & Environmental Medicine, July 2009; Nutritional suppelements kill zero people, while Big Pharma´s dangerous medications kill millions worldwide, http://www.naturalnews.com/051422_Big_Pharma_nutritional_su…; Research shows direct link between poor nutrition and behavioral disorders, July 2015, http://www.naturalhealth365.com/behavioral-disorders-good-nutrit…; Importance of Gut Bacteria for Neurological Disorders, http://aricles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/05/17/gut-ba…; Ruoka säätää geenejäsi, http://www.tiede.fi/artikkelit/jutut/artikkelit/ruoka_saataa_geenejasi; Olive Oil Turns Off Heart Disease Genes, http://www.greenmedinfo.com/blog/olive-oil-turns-heart-disease-…; Suomalaistutkimus löysi kaksi väkivaltageeniä, http://yle.fi/uutiset/suomalaistutkimus_löysi_kaksi_väkivaltageeni…; Corn Syrup is More Toxic Than Refined Sugar, Researchers Conclude, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/21/corn-…; Kellogg´s vows to cut hundreds of tons of sugar from children´s cereals, but only after being financially threatened by the U.K. government, http://www.naturalnews.com/052804_Kelloggs_Coca-Cola_sugar…; Phthalates and BPA Linked to IQ Reductions in Children, but FDA Reasserts the Chemical´s Safety, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/12/24/phthal…

HPV-rokotteet: lääkärit vaativat rokotusten lopettamista

Yli 200 lääkäriä eri puolilta Eurooppaa vaatii HPV-rokotusohjelmien keskeyttämistä, kunnes rokotteiden turvallisuus, tehokkuus ja riskit on kunnolla selvitetty.

Ihmisen papilloomavirusta (HPV) vastaan myyty rokote on tarkoitettu kohdunkaulasyövän ehkäisyyn. Sen aiheuttamat voimakkaat ja jopa kohtalokkaat haittavaikutukset ovat johtaneet kasvavaan kritiikkiin, vastalauseisiin ja oikeudenkäynteihin rokotteiden valmistajia vastaan.

Japanin terveysviranomaiset eivät enää suosittele HPV-rokotteita, ja oikeudenkäyntejä on vireillä Ranskassa, Espanjassa ja Intiassa. Huhtikuussa 2015 HPV-rokotteiden vammauttamien tyttöjen vanhemmat protestoivat Kolumbiassa kaduilla rokotuksia vastaan.

Eurooppalaiset lääkärit tri Philippe de Chazournesin johdolla lähettivät huhtikuussa 2015 EU:n sosiaaliministeri Marisol Tourainelle kirjelmän, jossa he vaativat rokotusohjelmien keskeyttämistä Euroopan Unionin jäsenvaltioissa, kunnes komissio on selvittänyt rokotteisiin liittyvät turvallisuuskysymykset, riskit ja rokotteiden tehokkuuden.

Euroopan parlamentin jäsen Michele Rivasi (Vihreät) esitteli vaatimuksen Euroopan parlamentille huhtikuussa. Hänen mukaansa miljoonat tytöt Euroopassa – kaksi miljoonaa Ranskassa – ovat saaneet HPV-rokotteen, vaikka sen tehokkuus on yhä todistamatta. Samaan aikaan yhä suuremmalla joukolle rokotuksen saaneista ilmenee voimakkaita ja osin pysyviä haittareaktioita.

Ruotsalainen päivälehti Svenska Dagbladet kertoi 12.7.2015 European Medicines Agencyn (EMA) ilmoittaneen, että se aikoo tutkia, onko HPV-rokotteilla yhteys kahteen ”harvinaiseen tilaan” (rare conditions). Nämä ovat monimuotoinen alueellinen kipusyndrooma (complex regional pain syndrome) ja ortostaattinen takykardia-syndrooma (POTS), jossa sydämen syke kiihtyy epänormaaliksi. Sairastuneiden tyttöjen vanhemmat ovat eri puolilla maailmaa ottaneet uutisen vastaan helpottuneina: vihdoin edes yksi viranomaistaho rohkenee tarttua ongelmaan, joka koskee miljoonia ihmisiä ja vaurioittaa satoja tuhansia.

Ei näyttöä tehosta

HPV-rokotteiden kaksi tuotemerkkiä ovat käytännössä hyvin samanlaiset. Gardasil tehoaa valmistajan (Merck) mukaan neljään HPV-virustyyppiin eli tyyppeihin 6, 11, 16 ja 18. Cervarix tehoaa kahteen näistä, tyyppeihin 16 ja 18.

Tämä jo on kysymyksiä herättävää. HPV-viruksia on yli 100 eri tyyppiä, joista ainakin 15:tä pidetään syöpää aiheuttavina, mutta vain jos HPV-infektio jatkuu pitkään eikä irtosolukoetta eli papa-testiä tehdä mahdollisten syövän esiasteiden hoitamiseksi. Lisäksi rokotteiden tyypit 16 ja 18 ovat Euroopassa melko harvinaisia. Euroopassa rokotetaan siis miljoonia tyttöjä sellaista virusta vastaan, jota ei juurikaan Euroopassa esiinny.

Kysymyksiä herättää myös, että rokotteiden kykyä ehkäistä kohdunkaulansyöpää ei ole todistettu. Rokotteet tehoavat jonkin verran yllämainittuihin virustyyppeihin, mutta ei ole ainuttakaan tutkimusta, joka osoittaisi rokotteiden ehkäisevän syöpää. Gardasilin valmistaja Merck väittää, että HPV-rokote johtaa noin 70 %:n vähennykseen kohdunkaulansyöpätapauksissa, vaikka kliininen tutkimustieto ei ole tähän päivään saakka osoittanut rokotteiden ehkäisseen yhtäkään kohdunkaulansyöpätapausta. University of British Columbian tutkijat pitävät Merckin väitettä harhaanjohtavana, ei-toteennäytettynä olettamuksena, joka perustuu vain tutkimusdatan merkittävään vääristelyyn. (Current Pharmaceutical Design 2012 Sep 24)

Lisäksi vuonna 2012 tehty tutkimus paljasti, että HPV-rokote vähensi HPV tyyppi 16 –infektioita vain 0,6 % (rokotetut naiset/rokottamattomat naiset). Sen sijaan korkeamman syöpäriskin HPV-tulehduksia todettiin rokotetuilla naisilla 2,6 % – 6,2 % useammin kuin rokottamattomilla. Merckin omat tutkimukset osoittavat vielä että naisilla, jotka ovat saaneet HPV tyyppi 16 tai 18 -tartunnan ennen rokotteen ottamista, riski saada syövän esiaste tai itse syöpä nousee 44,6 %! (Am J Obstet Gynecol 2012;206:46; FDA.gov Gardasil TM HPV Quadrivalent Vaccine May 18, 2006 VRBPAC Meeting (PDF); CDC.gov Genital HPV Infection Fact Sheet February 23, 2015)

Tutkijat syyttävät alumiinia

Gardasilin ja Cervarixin tuottamisessa on käytetty uutta valmistustapaa. Niiden sisältämä virus ei ole heikennetty, kuten yleensä, vaan se on geneettisesti muunneltu. Näin saatujen viruksen kaltaisten hiukkasten (VLP) on tarkoitus aiheuttaa immuunipuolustuksen reaktio.

Gardasilissa ja Cervarixissa on kummassakin adjuvanttina eli kantaja-aineena alumiinisuoloja, joihin nämä viruksen kaltaiset proteiinit (VLP) on adsorboitu eli kiinnitetty. Gardasilissa on ASO4-adjuvantti tyyppiä 3-O-desasyyli-4-monofosforyylilipidi (MPL) adsorboituna alumiinihydroksidiin. Cervarixissakin virusainekset on adsorboitu alumiinihydroksidiin. Gardasilissa on lisäksi polysorbaatti 80:aa, mikä puuttuu Cervarixista. Polysorbaatti 80 on haitallinen aine, jonka tiedetään aiheuttavan mm. hedelmättömyyttä.

Monet tutkijat syyttävät HPV-rokotteiden toksisista vaikutuksista niiden alumiinia. Näitä tutkijoita ovat Ranskassa R.- K. Gherardi ja F.- J. Authier, Canadassa C. Shaw ja L. Tomljenovic, Pohjois-Amerikassa S. Seneff ja S.-H. Lee, Israelissa Y. Schoenfeld ja Englannissa C. Exley ja muut. (Michele Rivasi, MEP, 9.4. 2015, http:://vaccineimpact.com/2015/european-parliament-addresses-the…)

Rokotteiden alumiinisuolat vaeltavat kehossa vapaasti, kunnes saapuvat aivoihin, mihin ne alkavat kerääntyä. Alumiini on neurotoksiini, hermostomyrkky. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rokotteiden alumiiniadjuvantit pystyvät aiheuttamaan vakavia immunologisia häiriöitä ihmisessä. Etenkin ne altistavat autoimmuunisairauksille, aivotulehduksille ja pitkäaikaisille neurologisille komplikaatioille.

Nuoret tytöt sairaiksi

Vuoden 2015 maaliskuun puoliväliin mennessä Gardasil oli USA:ssa aiheuttanut 39.000 ilmoitusta haittavaikutuksista, mukana 227 kuolemaa. Englannissa on rekisteröity 20,000 Gardasilin ja Cervarixin aiheuttamaa haittavaikutusta.

Tämä lienee vain murto-osa, alle 10 % todellisista haittavaikutuksista, sillä laki ei USA:ssa rankaise ilmoittamatta jättämisestä – niin kuin tietääkseni ei muuallakaan. Vaurioiden ilmoittamista haittaavat muutkin tekijät. Rokotetut ja rokotettujen vanhemmat eivät useimmiten osaa yhdistää vaurioita rokotuksiin, yleensä siksi ettei heitä ole niistä edes varoitettu. Lääkärit ja muut rokottajat eivät halua tai osaa yhdistää haittavaikutuksia rokotuksiin, kun heille niistä valitetaan. Rokotuksethan ovat turvallisia! Monet rokotussairaudet saattavat lääkärit ymmälle, eikä vaivojen syy selviä vaikka potilasta tutkitaan vuodesta toiseen. Rokotteet aiheuttavat ennennäkemättömiä sairaustiloja, joille lääkäreillä ei ole diagnoosia, ja kun diagnoosia ei ole, ei ole hoitoakaan. Osa vaurioista, esimerkiksi autoimmuunisairaudet, voivat ilmetä vasta muutama vuosi rokotuksen jälkeen. Silloin syyllisen tunnistaminen on vielä vaikeampaa.

Kun potilas valittaa vaivaa, jota ei ole lääkärin ”kirjassa” ja jolle ei ole lääkettä, lääkärikunnan on tapana hypätä ojan yli ja luokitella sairaus psykosomaattiseksi. Siihen voidaan antaa mielialalääke. HPV-rokotusten vaikutuksia tutkineet ovatkin hämmästelleet sitä massahysterian, psykogeenisten sairauksien, neuroosien, Münchausen-syndroomien ja valesairauksien määrää jonka HPV-rokotteet näyttävät laukaisseen.

HPV-rokotteiden haittavaikutuksia ovat kouristukset, epilepsia, halvaus, kasvohalvaus, huimaus, aivojen ja selkäytimen vauriot, krooninen väsymyssyndrooma, Guillain-Barrén oireyhtymä (autoimmuunisairaus: halvaantumista, kipuja, hengitysongelmia, jopa tukehtuminen, virtsa- ja ulostusongelmia), muita autoimmuunisairauksia kuten MS, lupus, idiopaattinen hypersomnia (jatkuva voimakas uneliaisuus ja nukahteluherkkyys), lihas- ja nivelkivut, monimuotoinen alueellinen kipusyndrooma (complex regional pain syndrome), turvotukset, lymphadenopatia, hiustenlähtö, sydänsairaudet, ortostaattinen takykardia-oireyhtymä (POTS), jossa sydämen syke kiihtyy epänormaaliksi, unettomuus, neurologiset häiriöt kuten muisti-, puhe- ja keskittymisongelmat, sokeus, kuurous, persoonallisuuden muutokset, ihottumat, kuukautiskierron muutokset, murrosikäisten ennenaikaiset vaihdevuodet, keskenmenot, ennenaikainen synnytys, synnynnäiset epämuodostumat (VAERSin raportit 2005-20012, Moro P, Abstract #S26, Annual Conference on Vaccine Research, April 28-30, 2014; Bethesda, Md), keuhkoveritulppa, haimatulehdus ja kuolema. Lievempien oireiden kirjo on laaja.

Hedelmättömyystilastot ovat kokeneet muutoksen. Yhdysvaltain CDC:n arvion mukaan 10,9 %:lla naisista on vaikeuksia tulla raskaaksi. Vuodesta 2007 lähtien hedelmättömyysilmoitukset ovat lisääntyneet vuosittain 7,9 %. HPV-rokotukset (Gardasil ja Cervarix) aloitettiin USA:ssa vuoden 2006 puolivälissä. Tähänkään eivät terveysviranomaiset ole kiinnittäneet huomiota.

Amerikan Ruoka- ja lääkeviraston FDA:n mukaan ”vakavan haittavaikutuksen” pitää täyttää ainakin yksi seuraavista kriteereistä: kuolema, hengenvaarallinen, sairaalahoitoa vaativa, vahingoittuminen tai pysyvä vamma, synnynnäinen epämuodostuma tai vaatimus väliintulosta pysyvän vamman ehkäisemiseksi. HPV-rokotteiden haitat täyttävät kaikki nämä kriteerit.

Miksi?

Miksi tällainen rokote? Kirjelmässään eurooppalaiset lääkärit haluavat, että EU perustaa ” komission tutkimaan HPV-rokotteiden käytön oikeutusta, niiden hyöty/riski-suhdetta, rokotteiden käytön eettisiä näkökohtia sekä liittyykö niiden käyttöönottoon pikemminkin poliittinen kuin lääketieteellinen agenda”. Sana ”taloudellinen” olisi hyvin sopinut mukaan.

HPV-rokotetta markkinoidaan papilloomavirustulehduksen aiheuttaman kohdunkaulansyövän ehkäisijänä. Rokote annetaan nuorille tytöille, Suomessa alkaen 11-vuotiaista, muualla jopa 8-vuotiaille. Se annetaan kolmena rokotuskertana. Rokotteen suojaava vaikutus kestää noin 4 vuotta – siitä ei ole täyttä varmuutta – eli monen tytön kohdalla suoja on ohi, kun aktiivinen seksielämä todennäköisesti alkaa. Silloin on siis aika ottaa uudet suojaavat rokotukset. Vaurioiden riskit ovat nyt suuremmat kuin ennen. Myös poikien liittäminen HPV-rokotusohjelmaan on suunnitteilla.

Yli 90 % HPV-tulehduksista paranee itsestään. Virus häviää elimistöstä 2 vuoden sisällä, jolloin gynekologi voi tutkimuksessaan havaita solujen palautuneen normaalitilaan. Elimistö kehittää myös vasta-aineita mahdollisia uusia HPV-infektioita vastaan.

Niillä naisilla joiden infektio ei häviä on pieni riski sairastua kohdunkaulansyöpään. Riski on mitättömän pieni: kohdunkaulansyöpään sairastuu maailman väestöstä alle 1 prosentti; THL kertoo Suomessa esiintyvän 150 tapausta vuodessa eli sairastuvia on noin 0,006 % väestöstä, toinen arvio on 50-70 tapausta vuodessa. Useimmat saavat sen yli 50-vuotiaina. HPV-rokotteen kohderyhmä onkin kummallisesti valittu: tauti saadaan yleensä vaihdevuosien jälkeen, mutta rokotus, joka antaa ehkä neljän vuoden suojan, tapahtuu ennen murrosikää. HPV-rokotteiden käyttöönoton jälkeen on kylläkin tapahtunut hälyttävä muutos. Kohdunkaulansyöpää on viime aikoina tavattu jo jopa 20-vuotiailla (HPV-rokotetuilla), kuten Tanskassa maaliskuussa 2015 nähty, HPV-rokotteiden haitoista kertova tv-dokumentti paljasti. Tanskassa myös kohdunkaulasyövän aiheuttamat kuolemat ovat lisääntyneet aivan viime vuosina: vuonna 2011 oli 80 kuolemaa, vuonna 2012 niitä oli 100, vuonna 2013 119. Gardasil-rokotukset aloitettiin Tanskassa vuonna 2009.

1950-luvulta lähtien kohdunkaulansyöpä oli kuitenkin tullut teollistuneissa maissa yhä harvinaisemmaksi, niin että se on nyt syöpien yleisyyttä kartoittavissa tilastoissa 14.sijalla. Toisaalta syöpää aiheuttavat muutkin papilloomavirustyypit kuin ne joita vastaan tyttöjä rokotetaan.

Mikä tässä on hyöty/riski-suhde?

Gardasilin valmistaja Merck kertoo omassa tuoteselosteessaan, että 100 000:ta rokotettua kohtaan on odotettavissa 2.500 vakavaa haittavaikutusta (eli 2,5 %). Otetaan rinnalle Malaiji, jossa tällä hetkellä esiintyy eniten kohdunkaulansyöpää maailmassa, peräti 75,9/100 000 naista eli 0,076 %. Kuka täysissä järjenvoimissa oleva vaihtaisi edes tuon luvun Merckin tarjoamaan 2.500:an vakavaan haittavaikutukseen/100 000 rokotettua?

Tarkennan vielä. Meillä on 11,111 naista, joiden papa-testin tulos on epänormaali. Näistä yksi (1) voi tilastojen valossa sairastua kohdunkaulansyöpään. Näitä sairastuneita tarvitaan 33.000, että saadaan yksi kuolemantapaus. HPV-rokotteilla me liikumme aivan toisissa luvuissa. Yksi (1) tyttö 300:sta saa vakavan, jopa hengenvaarallisen haittareaktion ja yksi (1) 30:stä saa autoimmuunireaktion, joka voi viedä terveyden eliniäksi.

Kohdunkaulansyöpää pidetään helposti hoidettavana syöpälajina, ja toisaalta se on helposti ehkäistävissä kondomin käytöllä, elämäntapojen hallinnalla ja papa-kokeilla, joilla kohdunkaulansyöpä ja sen esiasteet voidaan todeta hyvin varhain. (Papa-kokeita suositellaan myös rokotetuille!)

Rokotuksen hinta

Yksi Gardasil-rokote maksaa 123,45 euroa, yksi Cervarix 122,97 euroa. Suomi käyttää Cervarixia. Yhden 11-vuotiaan tytön kolminkertainen rokoteannos maksaa meillä siis 368,91 euroa.

Pääkaupunkiseudulla 11-vuotiaita on laskennallisesti 10.000, vähän alle puolet näistä tyttöjä (48,9 % vuonna 2011). Jos kaikki 11-vuotiaat tytöt ottavat rokoteannoksen, sen hinnaksi tulee noin 1.842.000 euroa.
Kaikki eivät kuitenkaan ota rokotetta, joten siitä syntyy säästöä.

Jatketaan koko maan mittakaavassa. Siinä yksi ikäluokka on noin 60 000, joista tyttöjä taas vähän alle puolet. Yhden ikäluokan rokotuksen hinnaksi tulee noin 11 miljoonaa euroa. THL ilmoittaa rokottavansa 11-12-vuotiaat tytöt sekä kahtena ensimmäisenä vuonna (2014-15) myös ikäluokat 13-15. Näin rokotusohjelman alussa 11 miljoonaa pitänee siis kertoa luvulla 5, mikä tekee 55 miljoonaa. Sen jälkeen rokotusvuorossa ovat nimenomaan 11-vuotiaat, eli 11 miljoonaa/v. Tässä ei ole mukana vahvistusrokotuksia.

Kaikki eivät kuitenkaan ota rokotetta, joten taas siitä syntyy säästöä. Rokotteita ei kulu, ja toisaalta kansanterveydellinen hyöty on huomattava, kun odotettavissa olevia kroonikkoja, vammautuneita, kuntoutettavia ja lääkittäviä nuoria ei saatukaan aikaan.

Sekä rokotteet että hoidot, kuntoutukset ja sairauseläkkeet ovat veronmaksajien maksettavia. Rokoteostokset THL tekee verovaroilla GlaxoSmithKlinelta, joka saa voitot.

GlaxoSmithKline? Sama firma joka myi THL:lle Pandemrix-rokotteen sikainfluenssaa vastaan. Silloin rokotteen aiheuttamat narkolepsiatapaukset läpäisivät Suomen mediamuurinkin. GSK on kansainvälinen lääkeyritys, joka maksoi vuonna 2011 USA:n historian suurimmat sakot terveydenhuollon alalla: 3 miljardia dollaria useiden lääkkeiden laittomasta markkinoinnista off-label-käyttöön eli muuhun käyttöön kuin mihin lääke on hyväksytty. Yksi näistä oli Avandia, joka 2010 vedettiin Euroopassa pois myynnistä tuhansien sydänkuolemien takia. Vuonna 2009 GSK sai 750 milj. dollarin sakot petoksellisesta toiminnasta, koska toimitti markkinoille viallisia lääkkeitä ja valehteli niistä. GSK maksoi 2003 sakkoja 88 milj. dollaria liikahinnoittelusta, ja verottaja uhkasi sitä 7,8 miljardin lisäveroilla maksamattomista veroista. Firma maksoi 3,1 miljardia dollaria verokeinottelusta (2006), 175 miljoonaa sakkoina halvempien lääkkeiden saannin estämisestä (2004), 14 miljoonaa dollaria laittomista toimista ja petoksista lääkemonopolin ylläpitämiseksi (2006). Samanlainen GSK:n toiminta maksoi EU:lle 3 miljardia kahdeksassa vuodessa (2008). Nämä tiedot ovat peräisin Peter C. Götzschen kirjasta Deadly Medicines and Organized Crime, joka myös on saatavissa suomeksi.

GSK ei ilmeisesti ole sen kummempi kuin muutkaan suuret lääkeyritykset. HPV-rokotteet ovat hyvä liikeidea, nuoria tyttöjä ja poikia riittää, heitä tulee koko ajan lisää ja ennen pitkää he harrastavat seksiä. Lääkeyritys etsii voittoa niin kuin muutkin liikeyritykset. Lääkeyritysten toimikenttä on kuitenkin erityinen, ne toimivat terveyden, sairauden ja kuoleman alueella ja ovat siksi hallitusten erityisessä suojeluksessa. Hallitukset tukevat niiden taloudellista toimintaa verovaroin ja valvovat niiden etuja tiukasti. Hallitusten harjoittama, lain vaatima lääkeyritysten kontrolli on lempeää ja hataraa, ystävä kontrolloi ystävää. USA:ssa samat ihmiset istuvat vuoroin valvovan elimen FDA:n johdossa, vuoroin suurten lääkeyritysten johdossa. USA:n hallituksella on myös mm. Gardasilia koskevia patentteja, joten se saa tuloja rokotteiden myynnistä. Siksi näin suurisuuntainen, kyynisesti valtioilta verovaroja keräävä hanke kuin HPV-rokotukset on mahdollinen. Siksi myös näin suurisuuntainen, kokonaisten ikäluokkien terveyden vaarantava hanke voi toimia viranomaisten tuella, vuodesta toiseen.

Siksi myös pieni Suomi, jonka taloutta Sipiä-Soini-Stubb-hallitus koettaa saada tolpilleen 4 miljardin säästöohjelmalla, suostuu maksamaan (vuosittain?) yli 50 miljoonaa euroa tuotteesta, joka on tarpeeton, jonka tehoa ei ole vieläkään tieteellisesti todistettu ja joka on terveydelle erittäin haitallinen. 4 miljardia on suurelle lääkeyritykselle pikkusumma, hyväksyttävä myynninedistämiskustannus. Suomelle se on iso raha ja niin on 50 miljoonaakin. Ei sitä saisi panna järjettömyyksiin.

HPV-rokotteet ovat kansainvälinen skandaali

Muutamat maat ovat jo ottaneet etäisyyttä HPV-rokotuksiin.

Tri Lucija Tomljenovic (University of British Columbia, lääketieteellinen osasto) ja autoimmuunisairauksien erikoistuntija prof. Yehuda Shoenfeld ryhmineen (Sheba Hospital, tutkimuskeskus, Israel) ovat tutkineet, miten HPV-rokote kohottaa riskiä saada aivojen autoimmuunihäiriöitä, kuten MS-tautia. Kun Japanin Lääkevalvontavirasto tutustui tutkimukseen 2013 ja vertasi sen tuloksia oman maansa tilastoihin, Japanin hallitus ja terveysviranomaiset päättivät 2014 lakata suosittelemasta HPV-rokotuksia.

Itävalta punnitsi HPV-rokotteen terveysriskit ja kieltäytyi hyväksymästä sitä rokotusohjelmaansa, ottaen huomioon että kohdunkaulansyövän esiasteen toteamiseen on jo olemassa luotettava ja halpa papa-testi.

Ranskassa on nostettu useita oikeusjuttuja Gardasilin valmistajaa Sanofita vastaan rokotevaurioista, joita ovat lupus, Guillain-Barré, ADEM (disseminated encephalomyelitis, aivoihin ja selkäytimeen kohdistuva tulehdus, harvinainen sairaus, jonka esiintyvyys on lisääntynyt 8,1 % vuosittain HPV-rokotteiden käyttöönoton jälkeen), idiopaattinen hypersomnia ja MS-tauti.

Espanjassa on nostettu oikeusjuttu Gardasilin valmistajaa Merck-Sanofi Pasteuria, Espanjan terveysviranomaisia ja La Riojan paikallisia terveysviranomaisia vastaan Gardasilin aiheuttamista vaurioista (2014).

Espanjassa Merckiä syytetään myös siitä, ettei se käyttänyt rokotteen kliinisten kokeiden aikana inerttiä lumeainetta, vaan manipuloi siten tutkimusdataa, minkä jälkeen se markkinoi rokotetta valheellisin perustein. Kansallisia ja paikallisia terveysviranomaisia syytetään siitä, etteivät ne tarkistaneet Merckin antamien turvallisuustietojen todenperäisyyttä eivätkä jakaneet suurelle yleisölle tietoa jo olemassa olevasta turvallisesta ja tehokkaasta tavasta kontrolloida kohdunkaulasyöpää. Terveysviranomaisia syytetään myös, että ne tiesivät hyvin Gardasilin haitallisista vaikutuksista ja suosittelivat silti rokotteen ottamista. Tämä osoitti täydellistä piittaamattomuutta nuorten tyttöjen terveydestä ja hyvinvoinnista, rikossyytteessä sanotaan. Kun rokotevaurioita sitten ilmeni, sairastuneet saivat osakseen halveksuntaa terveysviranomaisten taholta ja heidät jätettiin oman onnensa nojaan.

Intiassa on nostettu oikeusjuttu GlaxoSmithKlinea, MSD Pharmaceuticalsia ja Intian ylintä lääkevirastoa, lääketieteellisen tutkimuksen neuvostoa (ICMR), kahta osavaltiota ja kansalaisjärjestö PATH Internationalea vastaan. Kanteen mukaan Gardasilia ja Cervarixia on käytetty laittomasti kahdessa osavaltiossa 24.000:n 10-14-vuotiaan tytön rokottamiseen, ilman että rokotteiden turvallisuudesta oli annettu tietoa. Projektit keskeytettiin vasta useiden kuolemantapausten jälkeen. Tytöillä esiintyi myös vakavia allergisia reaktioita, kouristuksia, halvauksia, liikehermoston sairauksia, veritulppia, sydänsairauksia jne. Projektipapereissa kuolemat luokiteltiin itsemurhiksi, jotka tapahtuivat muista syistä, ja muita sairastumisia salattiin tai vähäteltiin. Projektin taustalla vaikuttivat WHO, PATH ja Bill & Melinda Gates-säätiö.

Maaliskuussa 2015 Etelä-Amerikan Kolumbiassa sadat HPV-rokotusten uhrien vanhemmat järjestivät mielenosoituksia neljässä eri kaupungissa. Mielenosoitusten välitön syy oli maan kansallisen terveysinstituutin raportti, jonka mukaan HPV-rokotusten aiheuttamat sairastumiset eivät olleet missään yhteydessä rokotuksiin vaan kuuluivat suureen massahysterian aaltoon. Mielenosoittajat vaativat maan terveysviranomaisia tutkimaan tyttöjen sairastumisen todelliset syyt, järjestämään pätevää hoitoa tähän mennessä sairastuneelle 800 tytölle ja lopettamaan Columbian HPV-rokotukset, kunnes turvallisuuskysymykset on selvitetty.

Amerikassa rokotteiden valmistajia vastaan ei voi nostaa syytettä, kuten ei Englannissakaan. 1980-luvulla USA:ssa oli niin paljon oikeudenkäyntejä vahingonkorvausvaatimuksineen rokotteiden aiheuttamista sairauksista ja kuolemista, että lääketeollisuus kiristi kongressia uhkaamalla lopettaa rokotteiden valmistuksen (todella vapaassa markkinataloudessa niin tietysti olisi pitänytkin tapahtua), ellei sille anneta lainsuojaa kaikkia mahdollisia lakisyytöksiä vastaan. Kongressi antoi lääketeollisuudelle legaalin immuniteetin kaikkien rokotteiden aiheuttamien vaurioiden varalta, minkä korkein oikeus vahvisti vuonna 2011. Rokotteista sairastuneet voivat hakea korvausta erillisestä laitoksesta (VAERS), joka pitkällisen oikeudenkäynnin jälkeen joskus myöntää korvauksen verovaroista. Ainutlaatuinen järjestelmä, jossa syyllistä ei koskaan todeta syylliseksi.

Suomessakin terveydenhoitokulttuuri on sairastunut

THL:n johtajan Juhani Eskolan tieteellinen ura on keskittynyt rokotteisiin. Laitoksessa on muitakin rokotusasiantuntijoita. He tuntevat taatusti HPV-rokotteiden epäselvän ja ilmeisen epärehellisen alkuhistorian, niiden toteennäyttämättömän hyödyn ja maailmanlaajuisesti todetut haittavaikutukset. Narkolepsiatapaukset olivat ilmeisesti terveysviranomaisillekin järkytys, ainakin sen kuvan olen saanut. Onko meillä varaa odottaa uusia järkytyksiä?

Suomessakaan terveydenhuoltohenkilökunta ei yleensä kuuntele vanhempia, jotka valittavat rokotusten haittavaikutuksista. Potilaskokemusten mukaan oireiden vähättely on yleistä. Jos oire on vakava, sanotaan ettei asiasta saa kysellä eikä annettua rokotetta saa kyseenalaistaa. Jos vanhemmat vaativat lapsen kuoltua selvityksen rokotteen turvallisuudesta, heitä saatetaan uhkailla oikeustoimilla tai perheen muiden lasten siirtämisellä sijoitusperheisiin. Tämä kertoo terveydenhoitokulttuurin sairastumisesta.

EU:n perusoikeuksien julistus ja Suomen laki potilaan oikeuksista takaavat kansalaisille oikeuden terveyteen ja asialliseen terveydenhoitoon. Yksi potilaan oikeuksista on tietoon perustuva suostumus, eli potilaalla on oikeus kaikki lääkkeeseen tai toimenpiteeseen liittyvät tiedot kuultuaan päättää ilman painostusta ja uhkailua, suostuuko hän ottamaan vastaan lääkkeen tai toimenpiteen. Tätä oikeutta ei rokotusten yhteydessä syystä tai toisesta kunnioiteta lainkaan. Sen kunnioittamista myös vaaditaan terveysviranomaisilta Euroopassa ja Intiassa käynnistetyissä oikeusjutuissa.

Jopa rokotepakkausten sisällä olevissa rokoteselosteissa kerrotaan rokotteen haittavaikutuksista, myös kuoleman mahdollisuudesta. Edes näitä tietoja ei yleensä kerrota tai näytetä rokotettaville.

HPV-rokotteet ovat osoittautuneet poikkeuksellisen myrkyllisiksi. Ne ovat lisäksi kalliita, tarpeettomia ja hyödyttömiä. Suomenkin on keskeytettävä HPV-rokotusohjelmansa, mieluummin heti.

Elina Hytönen, 23.7.2015

Lähdetiedot
1.http://vaccinimpact.com/2015/european-parliament-addresses-the Gardasil Scandal in Europe
2.http://www.wddty.com/doctors-call-for-halt-to-unsafe-hpv-vaccine-programme
3.http://healthimpactnews.com/2014/mercks-former-doctor-predicts-that-gardasil-will-become-the-greatest-medical-scandal-of-all-time/
4.http://healthimpactnews.com/2014/treating-gardasil-injuries/
5.https://www.change.org/p/European-parliament-european-commission (petition, european forum for vaccine vigilance)
6.http://healthimpactnews.com/2014/why-is-the-cdc-ignoring-explosion-of-recorded-hpv-vaccine-injuries
7.http://healthimpactnews.com/2014/japan-international-medical-researchers-issue-warning-about-hpv-vaccine-side-effects
8.http://www.thelibertybeacon.com/2014/01/09/gardasil-continues-to-devastate-lives-around-the-world
9.http://healthimpactnews.com/2013/sanofi-sued-in-france-over-gardasil-vaccine
10.http://healthimpactnews.com/2014/10-more-young-women-file-criminal-complaints-due-to-injuries-from-gardasil-vaccine-in-france
11.http://www.feelguide.com/2013/07/16/lead-develooper-of-hpv-vaccines-comes-clean-warns-parents&young-girls-it-is-all-a-giant-deadly-scam
12.http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/05/05/hpv-vaccine-can-make-you-susceptible-to-more-serious-strains-of-hpv
13.http://healthimpactnews.com/2013/if-hpv-vaccines-were-consumer-goods-would-they-still-be-on-the-market
14.http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/10/21/hpv-vaccine-linked-tonervous-system-disorder-and-autoimmunity
15.http://truthaboutgardasil.org/what-is-cervarix/injuries-in-the-uk/
16.http://www.naturalnews.com/049256_Gardasil_HPV_vaccine:_Spain_joins_growing-list-of-countries-to-file-criminal-complaints
17.http://healthimpactnews.com/2015/parents-of-hpv-vaccine-victims-protest-in-the-streets-of-colombia
18.http://www.naturalnews.com/048571_mandatory_vaccines_code_…
19.http://healthimpactnews.com/2014/Gardasil-toxic-contaminant-confirmed-by-independent-lab-in-france
20.https://www.facebook.com/Rokotusinfo/posts/10151843818329639
21.Deadly Medicines and Organised Crime, How big pharma has corrupted healthcare, Peter C. Götzsche, Radcliffe Publishing, London New York, 2013.
22. Making Trouble, Bryan Hubbard, WDDTY-lehti, July 2015.

RAAKANA VAI KYPSÄNÄ?

 

Suuria intohimoja kytkeytyy siihen millaista ruokaa on hyvä tai vaarallista syödä. Yksi suurimmista koskee valintaa, jolla onkin terveydelle suuri merkitys: pitäisikö ruoka syödä raakana vai kypsennettynä?

 

Varsinkin ruokansa raakana syövien sitoutuminen valintaansa on usein ehdotonta, suorastaan aatteellista. Hoitotyössäni olen runsaan 30 vuoden aikana kohdannut ihmisiä, jotka ovat itse todenneet raakaruokavalionsa aiheuttamat terveyshaitat, mutta eivät ole voineet sitä muuttaa. Ruokavaliosta on tullut kuin toinen luonto tai osa elämänkatsomusta. Ravinto on syvällinen asia, se vaikuttaa elimistön toiminnan ja immuunipuolustuksen lisäksi mielialaan, käyttäytymiseen ja tutkimusten mukaan jopa säätelee geeniperimäämme. Vahinko, etteivät lääkärimme saa lainkaan opiskella sitä.

 

Koen raakaravinnon valitsemisen osittain protestina teolliselle ruoalle. Kun yhä uudet tutkimukset osoittavat, että heikoista aineksista koottu, kemikaalein kasvatettu, valmistettu, maustettu ja meikattu ruoka aiheuttaa lihavuuden lisäksi kroonisia sairauksia, vihanneksensa ja viljansa raakana syövä tietää ainakin että ruoka ei ole tullut tehtaasta. Lisäksi aterian valmistaminen kypsyttämällä voi monesta tuntua työläältä. Mutta luonnollisista aineksista, kotona kypsyttämällä valmistetun ruoan terveysvaikutukset ovat kiistattomat.

 

Tässä artikkelissa vertailen siis kotona valmistettua raakaravintoa kotona valmistettuun kypsytettyyn. Einekset, pikaruoat ja mikrossa kuumennetut jäävät jutun ulkopuolelle. (Mikrouuni on varma tapa turmella luomuruokakin sellaiseen kuntoon, ettei elimistö sitä enää osaa tunnistaa ravinnoksi.) Entsyymien merkitys kuuluu myös raaka/kypsä-pohdintoihin. Työssäni perustelen raaka/kypsä-suositukseni etupäässä kiinalaisen lääketieteen pohjalta. Kirjoitan siis vähän siitäkin.

 

Yllättäviä tuloksia tutkimuksissa

 

Aiheesta on olemassa mielenkiintoista tutkimustietoa. Tutkijat vertailevat usein raa´an ja kypsän ruoan vaikutusta syöpään tai näiden kahden ruokatyypin antioksidanttipitoisuutta keskenään. Ravinnon antioksidantit pystyvät hävittämään elimistöstä vapaita radikaaleja (härskiintymistä) ja muita reaktiivisia happi- ja typpilajeja, jotka johtavat useimpien kroonisten sairauksien syntyyn. (1) Antioksidantit ovat terveydelle elintärkeitä. Kasviksissa on antioksidanttien lisäksi monia muita fytokemiallisia aineksia, joilla on suuri merkitys terveydelle. Miten ruoan nauttiminen raakana tai kypsänä vaikuttaa niihin ja sitä kautta terveyteen?

 

Hiukan vanhemmasta eli vuosien 1994-2003 lääketieteellisestä kirjallisuudesta löytyy 49 tutkimusta, joissa tarkastellaan raa´an tai kypsennetyn ruoan vaikutusta syöpään. Tulokset vaihtelevat. Osa tutkimuksista osoittaa raa´an ravinnon alentavan syöpäriskiä, osa toteaa saman kypsennetystä ravinnosta, osa taas toteaa ettei ole väliä, onko ruoka raakaa vai kypsää. Mutta kaikki osoittavat, että syöpää esiintyy vähemmän niillä, jotka syövät runsaasti kasviksia. (2) Vuoden 2010 katsaus aiemmin tehtyihin tutkimuksiin vertasi raakojen ja kypsennettyjen kasvisten antioksidanttitasoja. Siinä tulokset vaihtelivat samalla tavalla. (3)

 

Keväällä 2014 julkaistiin kiinnostava uusi tutkimus, joka kävi läpi 100 aikaisempaa tutkimusta koskien vihannesten fytokemikaalikoostumusta – siihen kuuluvat antioksidantitkin. Tutkimus tuotti kaksi tärkeää havaintoa. Kypsentäminen vahingoittaa vihanneksen fytokemiallista sisältöä, mutta samalla kypsentäminen pehmentää kasvin solujen kovia selluloosakalvoja (plant matrix), niin että fytokemikaalien saatavuus paranee. Kypsennetystä kasviksesta, kypsentämismenetelmästä ja kasvin fytokemikaaleista riippuen kypsentäminen saattaa siten edistää ravinteiden saatavuutta. (4)

 

Vihannesten antioksidantteja liukenee runsaasti esimerkiksi keitinveteen, siksi tutkijat suosittelevat pientä nestemäärää ja melko lyhyttä keittoaikaa – sekä ehdottomasti myös keitinveden nauttimista, etteivät ravinteet mene hukkaan. Hyvä keitto tarvitsee myös hyvälaatuisen rasvan tukea, oliiviöljyn, voin, kookosöljyn, kerman tai lihan rasvan. Rasva tekee keiton maukkaaksi ja edistää joidenkin antioksidanttien saantia. Valitettavasti einesten valmistajat ja ravintolamme käyttävät ruoanlaitossa etupäässä rypsiöljyä, joka on monityydyttämätön ja härskiintyy kuumennettaessa. Ravintolassa kannattaakin pyytää kokkia käyttämään oliiviöljyä tai voita ruoan valmistukseen.

 

Mikrouunikuumennus osoittautui kaikista valmistusmenetelmistä tuhoisimmaksi. Höyryttäminen todettiin yleisesti parhaiten vihannesten antioksidantteja säilyttäväksi menetelmäksi. Karoteenit olivat suuri poikkeus: voimakas kuumennus ja pitkä kypsytys tehostavat tomaattien ja porkkanoiden karoteenin saannin lähes sataprosenttiseksi. Raakana syöty porkkana luovuttaa karoteenistaan alle 10 %.

 

Ja lopuksi: jos haluaa ruoasta kaikki ravinteet talteen, se on vielä pureskeltava hyvin!

 

 

Mitä tapahtuu tomaatille, parsakaalille, valkosipulille?

 

Tomaatin terveysvaikutuksista on paljon tutkimuksia. Kaikkiaan 253 tutkimusta löytyi yksinomaan tomaattien lykopeenin ja syövän korrelaatiosta, mutta raaoista/kypsennetyistä tomaateista on myös lukuisia tutkimuksia. Lykopeeni on voimakkaasti antioksidanttinen karoteeni, joka pystyy ehkäisemään syöpää. Lykopeenihoidon on kliinisissä tutkimuksissa todettu suojaavan eturauhassyöpää vastaan. In vitro –tutkimuksissa lykopeeni aiheuttaa syöpäsolujen apoptoosia eli itsemurhaa sekä ehkäisee maksan, keuhkojen, eturauhasen, rintojen ja paksusuolen syövän kasvua.(5)

 

Raaka tomaatti ei yksinään nostanut tutkimuksissa juurikaan veren plasman lykopeenipitoisuutta. Mutta kun raakaa tai kypsennettyä tomaattia syötiin oliiviöljyn kanssa, pitoisuudet nousivat merkittävästi. Oliiviöljy oli siis  lykopeenien saannille välttämätön. (Huom. oliiviöljy on kertatyydyttämätön öljy joka kestää kuumentamista härskiintymättä, eikä sitä voi korvata esimerkiksi rypsiöljyllä, joka ei kestä kuumentamista. Voita ja kookosöljyäkin voi käyttää.) Tärkeiden polyfenolien, naringeniinin ja klorogeenihapon, määrä taas nousi huomattavasti, kun tomaatit kypsennettiin.(6,7)

 

Eräässä tutkimuksessa (2006) verrattiin raa´an parsakaalin, keitetyn parsakaalin ja höyrytetyn parsakaalin ravinnearvoja. Raakaan parsakaaliin verrattuna parsakaalin keittäminen tai höyryttäminen tehosti polyfenolien, glukosinolaattien, betakaroteenin, luteiinin, alfa- ja gammatokoferolin (E-vitamiineja) ja antioksidanttien aktiviteettia. C-vitamiini väheni keitettäessä, mutta ei höyrytettäessä. (8) Taas toisessa tutkimuksessa (2010) virtsarakon syöpää potevia auttoi parhaiten raaka parsakaali, mutta keitetyistä ja höyrytetyistäkin oli hyötyä.(9)

 

Valkosipuli on eri tavoin terveellistä sekä raakana että kypsytettynä. Raakana se estää verihiutaleita takertumasta toisiinsa. Lyhyt kuumentaminen uunissa (200 astetta), 3 minuuttia tai vähemmän, ei vielä tuhoa tätä ominaisuutta, mutta 6 minuuttia jo tekee sen täysin. Raaka valkosipuli 2-3 kertaa viikossa  tutkitusti myös ehkäisee keuhkosyöpää. Kypsytetyssäkin valkosipulissa on vielä mm. antioksidantteja, sitä pitää siis vain syödä enemmän, jos haluaa tietyn terveysvaikutuksen. Ja taas: lyhyempi kypsytys, enemmän ravinteita. (10,11)

 

Ihmisen ruoansulatuksen on vaikea pehmittää sienten solukalvojen mykokitiiniä. Kypsyttäminen auttaa sienten kovia solukalvoja pehmenemään niin, että sienet ovat helpommin sulavia ja niiden huomattava ravinnesisältö pääsee elimistön käyttöön. Nekin sienet joita voi syödä raakana hyötyvät kypsentämisestä, sillä sienissä on erilaisia hydratsiineja, lievästi syöpää aiheuttavia kemiallisia ainesosia, joista suurin osa katoaa kuumennettaessa. Samalla kypsentäminen vapauttaa sienisoluista käyttöön syöpää ehkäisevät polysakkaridit. (12)

 

Perinteisesti kookosöljyä on valmistettu murskaamalla kookospähkinän malto myllyssä, minkä jälkeen raaste on kuivattu nopeasti metallilevyllä tai ilman avulla 60-80 asteen lämmössä. Nykyään kookosöljyä myydään paljon neitsytkookosöljyn nimellä (oliiviöljyn malliin), jolloin valmistaja usein mainitsee että lämpöä on käytetty alle 40 astetta. Tämä ei ole antioksidanttisaannin kannalta eduksi, sillä kookosöljyn antioksidanttimäärä kasvaa, kun valmistuksessa käytetään lämpöä enemmän. Jos lämpöä käytetään vain vähän tai ei ollenkaan ja öljy on ”kylmäpuristettu”, antioksidanttimäärät kärsivät huomattavasti. Paras kookosöljy on siis valmistettu märkämyllymenetelmällä ja käsitelty kuumuudella. (13)

 

Entsyymit ovat tärkeitä – mutta ovatko ne kaikkivoipia?

 

Osa raakaravinnon syöjistä on päätynyt valintaansa luettuaan tai kuultuaan, että ravinnon ja ruoansulatuksen entsyymit katoavat kun ruoka kuumennetaan. Entsyymitutkimuksen pioneeri tri Edward Howell katsoi, että entsyymit olivat elämänvoiman, optimaalisen terveyden avain. Entsyymien säilyttämiseksi ruokaa saisi kuumentaa enintään vähän yli 50 Celsius-asteen.

 

Howellin mukaan raa´an ravinnon entsyymit siirtyvät syödessä kehoon antaen sille elinvoimaa ja pitkää ikää. Kun syödään kypsennettyä ruokaa, Howell ajatteli, elimistön on käytettävä omia entsyymivarastojaan, omaa elinvoimaansa, koska kypsennetyssä ravinnossa ei ole enää entsyymejä. Kypsennetyn ruoan syöminen siis Howellin mukaan kuluttaa ihmisen ”entsyymipankkia” eli elinvoimaa.

 

Tämä on teoria, jonka tueksi Howellilla ei ollut tutkimuksia tai muuta pätevää tietoa. Vitamiinit, hivenaineet, mineraalit, muut fytokemikaalit, aminohapot, sakkaridit, rasvat, ravinnon tuottamistavat ja ruokavalion soveltaminen ihmisen terveydentilan mukaan ovat myös tärkeitä tekijöitä terveyden ylläpitämisessä. Howellin näkemys on kuitenkin vaikuttanut voimakkaasti tiettyyn joukkoon ihmisiä, joiden sinänsä kiitettävänä kannustimena on ollut omasta terveydestä huolehtiminen. Arvaisin että se on vahva taustatekijä nykyisessä, välillä aivan järjettömän tuntuisessa raakaruokabuumissa.

 

Hiukan yksinkertaistaen voi sanoa, että Howellin teorian mukaan raakojen kasvien entsyymit muuttuvat syötyinä ruoansulatusentsyymeiksi. Siihen niiden hyödyllisyys perustuu. Tätäkin voidaan epäillä. Entsyymejä on karkeasti jaotellen kolmenlaisia, elollisten olentojen solujen entsyymit, aineenvaihdunnan entsyymit ja mahalaukun ja suoliston ruoansulatusentsyymit. Vihreälehtisissä kasveissa on yleensä hyvin vähän entsyymejä, ja niiden tehtävä on edistää kasvin mätänemistä. Kun ruoka päätyy mahalaukkuun, sen kimppuun käyvät vatsahapot. Ruoansulatuksen luontainen tehtävä on pilkkoa ja sulattaa kaikki mitä syömme. Siinä tuskin on sijaa Howellin olettamalle siirtymälle ravinnon entsyymeistä ruoansulatusentsyymeiksi, vaan ravintoentsyymit saavat saman käsittelyn kuin muukin ruoka. Tieteellistä näyttöä tälle Howellin olettamukselle ei ole. (14) Ei myöskään ole todisteita, että kypsennetty ruoka vaatisi enemmän entsyymejä sulaakseen kuin kypsentämätön ja olisi siten elimistölle rasittavampaa.

 

Jokaisella elävällä organismilla on vain rajallinen määrä ruoansulatusentsyymejä, ja kun se on loppuun käytetty, organismi kuolee, Howell ajatteli. Aina kun ihminen syö kypsennettyä ruokaa, entsyymivarasto hupenee korjaamattomasti. Tämän teorian tueksi Howell teki kokeita hyönteisillä ja eri-ikäisillä rotilla; hän mittasi myös nuorten ja iäkkäiden ihmisten syljen pitoisuuksia. Kokeet osoittivat, että vanhoilla yksilöillä oli vähemmän entsyymejä kuin nuorilla.

 

Jos Howellin teoria pitäisi paikkansa, ihmisen pitäisi voida pidentää elinikäänsä lähes loputtomasti syömällä raakaa ravintoa ja nauttimalla entsyymilisäravinteita. Tästä ei ole todisteita. Entsyymitasojen lasku ihmisissä ja muissa elollisissa ei ole ainoa ikääntymisen ja kuoleman syy.

 

Howellin mielestä kypsentäminen oli pahaksi kaikille proteiineille, hiilihydraateille ja rasvoille, myös kaikille muille erilaisille ravintoaineille. Hän ei juurikaan nähnyt nykyisen keskivertoruokavalion ongelmia, joita ovat heikko vitamiini- ja hivenainepitoisuus, runsaat hiilihydraatit ja siihen liittyvä tyydyttyneiden rasvojen kaihtaminen, minkä takia ravinnossa on mm. liikaa omega-6-öljyä (esimerkiksi rypsiöljystä) ja kevytlevitteiden transrasvoja. Tämä on ymmärrettävääkin, sillä 1898 syntynyt Howell aloitti entsyymien parissa työskentelyn 1930-luvun alussa, jolloin moni tärkeä vitamiini oli vielä keksimättä, moni tärkeä tutkimus tekemättä, eikä hän elämänsä aikana ehtinyt nähdä ihmisten ruokavalion köyhtymistä ja vääristymistä nykyiseen mittaansa.  Entsyymeillä on tärkeä tehtävä aineenvaihdunnassa ja ravitsemuksessa, mutta ne eivät yksinään riitä korjaamaan huonolaatuisen ravinnon haittavaikutuksia. Howellilla ei myöskään ollut käsitystä siitä vahingosta, jota kylmän ja raa´an ravinnon nauttiminen voi elimistölle aiheuttaa. Harvan ihmisen terveys nimittäin kestää pitkäaikaista kylmän ja raa´an syöntiä.

 

Lämmön merkitys

 

Ihmisen luonnollinen lämpötila on vähän alle 37 astetta. Siinä lämpötilassa elintoiminnot, myös ruoansulatus, onnistuvat sujuvasti. Jos ulkoinen tai sisäinen lämpö laskee, ihminen palelee, jos nousee, ihminen tuntee olonsa kuumaksi ja hikoilee. Elintoimintoihin voi tulla häiriöitä, jos tila jatkuu.

 

Ihminen tarvitsee lämpöä. Myös sisäelimet tarvitsevat sitä. Yksi tapa auttaa kehoa ylläpitämään luonnollista lämpöään on syödä lämmintä ruokaa, etenkin kylmällä säällä.

 

Tämä on niin yksinkertainen periaate, että se tuntuu olevan vaikea käsittää. Olen tehnyt hoitotyötä yli 30 vuotta, ja yhä useammin tapaan ihmisiä, etenkin naisia, jotka ovat viluisia, kalpeita ja väsyneitä, joilla on kylmät jalat ja kädet, alakuloinen mieli ja liikakiloja. Kiinalaisen lääketieteen termein heillä on luonnollisen lämmön vähyyttä. Lähes poikkeuksetta nämä ihmiset korvaavat aterian salaatilla, moni syö välipalaksi hedelmän tai raa´an porkkanan ja herkuttelee jäisillä marjoilla. Kylmä rahka tai jogurtti kruunaa päivän.

 

He potevat ruoansulatuksen energian eli Perna-Mahalaukun Qin vähyyttä. Kylmä raaka ravinto jäähdyttää tämän Qin, eikä ruoansulatuskanava jaksa enää hoitaa tehtäväänsä kunnolla eli pilkkoa syötyä ravintoa ja jakaa sitä eteenpäin sisäelimiin ja muihin kudoksiin. Hyvätkään ravinteet eivät imeydy.

 

Heikentynyt ruoansulatuksen Qi synnyttää makeanhimon, ja runsas sokeri ja muu makea heikentävät Qitä lisää. Siksi ylipaino on aina Qin vähyys-oire. Heikentynyt Qi tuottaa limaa ja kosteutta kudoksiin, ja se altistaa tulehduksille. Moderni länsimainen lääketiede katsoo nykyään, että ylipaino ja lihavuus ovat hiljaista tulehdusta, inflammaatiota, mikä voidaan ymmärtää kiinalaisenkin lääketieteen näkökulmasta. Lima altistaa myös akuuteille infektioille. Lasten korvatulehdukset ovat usein tällaisen limakierteen seurausta. Silloin pitää ruokavaliosta jättää pois lehmänmaito, valkoiset vehnät ja sokeri jotka heikentävät ruoansulatuksen Qitä ja tietysti kaikki kylmä ja raaka (jäätelö on oikea pahis!) ja vahvistaa luonnollista lämpöä. Antibiootteja annetaan tulehduskuumuuden poistamiseksi, ja on tilanteita joissa ne ovat välttämättömiä. Mutta ne jäähdyttävät muutakin kuin korva-, keuhko-, nivel- ym. tulehduksen, ne jäähdyttävät koko Qin eli luontaisen lämmön. Siksi antibiootit voivat väsyttää, aiheuttaa mm. ripulia (Pernan Qi on jäähtynyt) ja luoda lopulta lisää limaa ja tulehduskierteen.

 

Kiinalaisen lääketieteen monituhatvuotisessa perinteessä on aina kiinnitetty suurta huomiota Perna-Mahalaukun Qin säilyttämiseen ja vahvistamiseen, se kun on keskeinen energian ja elinvoiman saannin välineemme. Kiinalaisen lääketieteen kannalta ei ole epäilystäkään, pitääkö ruoka syödä raakana vai kypsennettynä. Jos halutaan ylläpitää ruoansulatuksen kykyä ravita koko kehoa, silloin ruoka syödään ainakin 90%:sesti kypsennettynä. Kylmissä sääoloissa ei rasiteta elimistöä, vaan syödään ja juodaan lämmintä. Vain kovalla helteellä voidaan virkistäytyä viileällä ja raa´alla. Kesällä kannattaa lisäksi syödä tuoreita marjoja, talvella ne syödään sulatettuina ja vähän lämmitettyinä. On myös ankaria kuumuustiloja, joissa voidaan hetkellisesti viilentää kehoa raakaravinnolla, kuten vaikkapa alkoholista vieroittamisen ensi päivinä. Mutta kuuri on lyhyt, ettei luonnollinen lämpö, Qi, vahingoitu.

 

Suurimmalla osalla ihmisiä Perna-Mahalaukun Qi on nykyään heikentynyt, johtuen ravintotottumuksista, ravinnon heikkoudesta ja elämänolojen stressistä. Kypsennettyyn ja lämpimään ruokaan siirtyminen on selkeä ja melko vaivaton keino vahvistaa terveyttä. Moni paleleva, väsynyt potilaani on kokenut jo lämpimän aamupalan (puuro, munakas, keitto) hämmästyttävän voimia antavana. Pienet lämpimät ateriat pitkin päivää vahvistavat, lämmittävät, lisäävät energiaa ja verta, virkistävät ja rauhoittavat mieltä, selkiinnyttävät ajattelua ja parantavat unta. Ruokavalion hienosäätö terveystilan mukaan tapahtuu sitten hyvin koulutetun akupunktuurikon vastaanotolla.

 

Elina Hytönen

 

Lähteet:  John P. Thomas: Raw versus Cooked Food: Which is Healthier? http://healthimpactnews.com/2014/raw-versus-cooked-food

John. P. Thomas: Enzyme Nutrition and Raw Food: Fact or Fiction?

http://healthimpactnews.com/2014/enzyme-nutrition-and-raw-food

1)The Total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide, Nutrition Journal, 1/ 22/2010. http://www.nutritionj.com/content/9/1/3

2) Raw versus cooked vegetables and cancer risk, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 9/13/2004, PMID: 15342442.

3) Effects of Thermal Treatment on the Phenolic Content and Antioxidant Activity of Some Vegetables, Asian Journal of Clinical Nutrition, 2: 93-100, 7/1/ 2010, http://scialert.net/fulltext/?doi=ajcn.2010.93.100&org=11

4) The effect of cooking on the phytochemical content of vegetables, J Sci Food Agric., April 2014, PMID: 24227349.

5) Multiple molecular and cellular mechanisms of action of lycopene in cancer inhibition, Evid Based Complement Alternat Med. 7/21/2013, PMID: 23970935.

6) Influence of cooking procedure on the bioavailability of lycopene in tomatoes, Nutr Hosp., Sept-Oct 2012, PMID: 23478703.

7) Effect of domestic cooking  on human bioavailability of naringenin, chlorogenic acid, lycopene and beta-carotene in cherry tomatoes, Eur J Nutr., 4/5/2004, PMID: 15309458.

8) Changes in the content of health-promoting compounds and antioxidant activity of broccoli after domestic processing, Food Addit Contam., 11/23/2006, OMID: 17071511.

9) Intake of cruciferous vegetables modifies bladder cancer survival, Cancer epidemiol Biomarkers Prev., July 2010, PMID: 20551305.

10) Effect of cooking on garlic (Allium sativum L.) antiplatelet activity and thiosulfinates content, J Agric Food Chem., February 21, 2007, PMID: 17256959.

11) Raw garlic consumption as a protective factor for lung cancer, a population-based case-control study in a Chinese population, Cancer Prev Res (Phila)., July 2013, PMID: 23658367.

12) On Eating Raw Mushrooms, David Campbell, Retreaved 4/11/2014, originally published in Mycena News, November 2008. http://www.mykoweb.com/articles/EatingRawMushrooms.html

13) What Type of Coconut Oil is Best? How to Choose Coconut Oil, Brian Shilhavy, healthimpactnews.com, Retrieved 4/17/2014. http://healthimpactnews.com/2014/what-type-of-coconut-oil-is-best-how-to-choose-a-coconut-oil/

14) Enzyme Nutrition: Unlocking the Secrets of Eating Right for Health Vitality and Longevity, Dr. Edward Howell, M.D., Avery a member of Penguin Putnam Inc., 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokotusten haittavaikutuksia voi yrittää minimoida

 


 

jos välttämättä haluaa ottaa rokotuksen

 

 

Suomessa 95 % lapsista rokotetaan. Aikuiset ottavat rokotuksia mm. flunssaa, hepatiitti B:tä, papilloomavirusta, jäykkäkouristusta, poliota, isorokkoa ja malariaa vastaan.

Rokotuksissa ihmiseen ruiskutetaan tai hänelle annetaan suun tai nenän kautta elävä, osittain tai kokonaan inaktivoitu eli tainnutettu taudinaiheuttaja, virus tai bakteeri, sekä tehosteaineita eli adjuvantteja ja muita lisäaineita. Elävää poliovirusta annetaan usein suun kautta. Rokoteaineksista tavallisimpia ovat alumiini (neljä eri muotoa), elohopea (timerosaali), erilaiset öljyt kuten Freundin emulsifioitu öljy, mineraaliöljy, maapähkinäöljy ja haiöljy, bakteeriperäiset tuotteet kuten hinkuyskäbakteeri Bordettella pertussis, Mycobacterium (tuberkuloosi), koleratoksiini jne. Mukana on eläinsoluja, esim. apinan munuaista tai keuhkoa, vasikan sikiötä, lehmän sydäntä, kanan embryota tai munaa, koiran munuaista, hevosen, hiiren tai sian verta, kanin aivoja, lehmän verta ynnä muita. Niissä on myös ihmisen sikiötä. Lisäksi rokotteissa on antibiootteja, geenimanipuloitua virus-, bakteeri-, hiiva- tai eläinperäistä DNA:ta, liuottimia kuten polysorbaatti 80 tai 20, formaldehydiä, vapaita aminohappoja, kortisonia, natriumboraattia, fenolia, natriumhydroksidia eli lipeää, lipopolysakkarideja, sukroosia, sorbitolia ja monenlaisia muita kemikaaleja. (1)

Koktailin tarkoituksena on stimuloida immuunipuolustusta. Tutkimukset näyttävät, että immuunivasteen aktivointi voi jatkua jopa kaksi vuotta rokotuksen jälkeen. Eikö se sitten ole hyväksi?

Ei, sillä rokote on keinotekoinen patogeeni, jota vastaan elimistö yrittää kaikin voimin taistella. Yleensä tartuntatautien aiheuttajat pyrkivät kehoon nenän, suun, keuhkotiehyiden tai ruoansulatuskanavan limakalvojen kautta. Limakalvojen oma immuunijärjestelmä – IgA-immuunisysteemi – hoitaa useimmiten omin voimin tunkeutujan nujertamisen. Sen jälkeen taisteluvalmius sammuu nopeasti, mikä tapahtuu siksi etteivät normaalit solut vaurioittuisi.

Organismien antaminen ruiskeena tai muuta kautta immuunipuolustuksen stimuloimiseksi on luonnoton tapahtuma. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että kun kehon immuunisysteemi aktoivoidaan, myös aivojen immuunisolut, mikrogliat ja astrosyytit, aktivoituvat. Mitä voimakkaampi ja pitkäaikaisempi kehon stimulaatio on, sitä voimakkaampi ja pitkäaikaisempi on aivosolujen reaktio. (2) Pitkittyneellä kemiallisella stimulaatiolla voi olla niihin tuhoisa vaikutus. Aivoissa syntyy tulehdustila ja/tai verenvuotoa.(3) Aivotulehdus eli enkefaliitti voi seurata mistä tahansa rokotteesta, ja sen mainitsevat useimmat rokotteiden valmistajat tuoteselosteessaan muiden mahdollisten haittavaikutusten ohella. Enkefaliittia liittyy runsaasti etenkin hinkuyskärokotteeseen (missä tahansa rokoteyhdistelmässä), tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokko-rokotteisiin (missä tahansa yhdistelmässä), hepatiitti-B-rokotteeseen, HPV-rokotteeseen (Gardasil, meillä Cervarix), vesirokko- ja lukuisiin influenssarokotteisiin. Lasten kehittyvät aivot ovat erityisen alttiita aivotulehduksen haitoille.

Akuutilla enkefaliitilla on seurauksensa. Liikerajoitukset, henkinen jälkeenjääneisyys, epilepsia, keskittymis- ja oppimisvaikeudet, ADHD ja alentunut älykkyys ovat tavallisia (Yhdysvaltain rokotehaittojen seurantaa tekevä viranomaiselin VAERS, Table of Reportable Events Following Vaccination). Esimerkiksi narkolepsiatapauksissa rokote laukaisee autoimmuunitulehduksen lapsen unikeskuksen soluissa.(4)

Tehosteaine alumiini aiheuttaa hermosolujen kuolemaa. Se kerääntyy aivoihin ja muualle elimistöön. Se on neurotoksiini, johon liittyy riski sairastua autoimmuunisairauksiin (autismi, diabetes, astma, reuma, allergiat, MS-tauti) ja pitkäaikaiseen enkefaliittiin neurologisine komplikaatioineen. Se liitetään Alzheimerin tautiin, parkinsonismiin, verisairauksiin, syöpään jne.

Säilöntäaineena käytetty timerosaali (josta 50% on elohopeaa) metaboloituu aivoissa metyylielohopeaksi ja siitä edelleen vielä myrkyllisemmäksi ”epäorgaaniseksi” elohopeaksi, joka varastoituu aivoihin ja muihin kudoksiin, kuten munuaisiin. Se ei siis metaboloidu harmittomaksi, kuten kuulee rokotuksia edistävien tahojen väittävän. Elohopea on myrkyllinen aivosolujen mitokondrioille ja tunnettu neurotoksiini, mutageeni ja karsinogeeni eli syövän aiheuttaja. Yhdysvaltain CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention, korkea terveysviranomainen joka vastaa suunnilleen meidän THL:a) omat tilastot todistavat sen yhteyden autismiin, ei-orgaanisiin unihäiriöihin kuten narkolepsiaan ja puhehäiriöihin.(5) Alumiini ja elohopea yhdessä tehostavat toistensa myrkyllisyyttä. – Rokotteiden valmistajat yleensä kieltävät, että rokotteissa olisi enää elohopeaa, mutta esimerkiksi 60 %:ssa flunssarokotteista se on edelleen mukana. Sikainfluenssarokote Pandemrixissa on elohopeaa. Dr Boyd Haleyn (Kentuckyn yliopisto, 2012) mukaan elohopeaa on myös yhä kaikissa lasten rokotteissa. (6)

Viime vuosina on puhjennut suuriakin tartuntatautiepidemioita, joissa lähes kaikki sairastuneet ovat olleet rokotettuja. Hinkuyskätapaukset lisääntyvät voimakkaasti teollisissa maissa, samoin tuhkarokko ja sikotauti. Kaliforniassa on äskettäin puhjennut polioepidemia, jota tutkijat kutsuvat – hiukan epätoivoisesti – ”polion kaltaiseksi sairaudeksi”, koska siinäkin valtaosa sairastuneista on rokotettu poliota vastaan. Toisaalta Intian ”onnistuneeksi” julistettu polion hävityskampanja tuotti vuonna 2011 47.500 polionkaltaista halvausta, jotka levisivät suun kautta annettavan poliorokotteen avulla. Poliorokotteen aiheuttamia poliotapauksia on raportoitu 1950-luvulta asti.

Flunssarokotteidenkin teho on erittäin kyseenalainen. Arvostettu englantilainen tutkimuslaitos Cochrane Reviews kävi läpi yli 40 kliinistä tutkimusta. Se totesi rokotteiden tehosta: ”Keskimäärin ehkä 1 (rokotettu) aikuinen 100:sta saa influenssan kaltaisia oireita, verrattuna rokottamattomien 2:een aikuiseen 100:sta. Toisin sanoen, meidän on rokotettava 100 tervettä aikuista, että saamme ehkäistyksi yhden oireilevan tapauksen. Emme kuitenkaan havainneet uskottavaa näyttöä, että rokote ehkäisisi komplikaatioita kuten keuhkokuumetta tai kuolemia.”(7) Alle 2 vuoden ikäisten lasten (6kk-24kk) flunssarokotusten tehosta ei myöskään ole näyttöä. Asthma Health Caren tutkimuksessa, jossa perehdyttiin 51:een tutkimukseen (294 000 lasta), ei saatu näyttöä, että flunssarokote olisi ollut placeboa tehokkaampi. Yli 2-vuotiailla lapsilla teho oli vain 33%. (8) Flunssarokotukset eivät ole myöskään vähentäneet sairaslomapäiviä tai sairaalahoitoja eivätkä yli 65-vuotiaiden sairaalahoitoja flunssan komplikaatioiden vuoksi; vanhusten flunssaan sairastumista ne vähensivät hiukan. (Cochrane-analyysi, 75 tutkimusta). Sen sijaan flunssarokotetuilla lapsilla on kolme kertaa suurempi riski joutua sairaalahoitoon flunssan takia (Mayo Clinic, Minnesota, tutkimus 6 kk – 18 vuoden ikäisillä, esitetty konferenssissa The 105th International Conference of the American Thoracic Society, San Diego, 2013).

Kausirokote flunssankaltaisia oireita vastaan näyttää toimivan parhaiten täysin terveiden aikuisten kohdalla, koska vain heillä on todettu muodostuvan riittävästi vasta-aineita – joka siis on rokottamisen tarkoitus. Pienet lapset, kroonikot, vanhukset jäävät tämän ryhmän ulkopuolelle, heitä siis rokotetaan turhaan ja itse asiassa vain heidän vahingokseen.

Rokotteiden todellisesta tehosta ei ole koskaan ollut luotettavaa tutkimustietoa. Haittavaikutuksistakin on saatu varmaa tietoa vasta, kun rokotetut ovat poteneet, sairastuneet vakavasti tai kuolleet. Lääketehtaiden tutkimukset tehdään – ymmärrettävästi – valmistajan taloudellista etua silmälläpitäen, lääketeollisuushan on liiketoimintaa. Tavallisesti rokotetutkimus etenee näin: ryhmä A saa tutkittavaa rokotetta, ryhmä B saa jotain toista rokotetta ja ehkä myös lääkettä, ja sitten tuloksia verrataan, jolloin A-ryhmän saama rokote osoittautuu tehokkaammaksi ja/tai vähemmän haittavaikutuksia aiheuttavaksi. Haittavaikutuksia ei myöskään odotella turhan kauan, 1 – 4 viikkoa riittää.  Vertailun vuoksi: 1-tyypin diabetes puhkeaa tyypillisesti 3-4 vuotta rokotuksen jälkeen, tämän todistavat diabetesepidemiat tiettyjen rokotuskampanjoiden jälkeen. Lääketehtaat eivät myöskään ole vielä koskaan tehneet rokotetutkimusta, jossa verrokkiryhmä B saisi vain suolaliuosta, jolloin A-ryhmän kokemat tehot ja haitat vertautuisivat rehellisesti. Tai jos ovat tehneet, tulosta ei ole haluttu julkaista.

Lisäksi lääketehtaat ja terveysviranomaiset eivät KOSKAAN tee tutkimusta, jossa verrattaisiin rokotettujen ja rokottamattomien sairastuvuutta ja terveydentilaa. Ne tilastolliset tutkimukset, joita riippumattomat tutkijat ovat tehneet, osoittavat että tähän kaihtamiseen on rokottajilla hyvä syy. Olen löytänyt tällaisia tutkimuksia kuusi, Englannissa, Uudessa Seelannissa 1992 ja 1995, Espanjassa 1999 ja vuonna 2011 Saksassa tehdyt tutkimukset sekä Keski-Euroopan maita koskeva lastenlääkärien tutkimus. Ne kaikki osoittavat, että rokottamattomien lasten terveys on huomattavasti parempi kuin rokotettujen. Saksalaiset tutkimukset koskivat 8000 0-19-vuotiasta lasta ja toinen, vielä suurempi tutkimus (KIGGS) 17,461 lasta, iältään  0-17 vuotta.

Tutkimukset paljastavat, että rokotetut lapset potevat huomattavasti enemmän erilaisia sairauksia kuin rokottamattomat. Esimerkiksi astmaa poti 4,7% rokotetuista (6 % USA:ssa, 14-16 % Australiassa, lähde Australia´s Health 2004, AIHW), rokottamattomista 2,5 %, neurodermatiittia oli 13,2 %:lla rokotetuista, rokottamattomista 7%:lla. Tuhkarokkorokotuksen saaneista 92 % tarvitsi kitarisaleikkauksen rokotuksen jälkeen, rokottamattomista ei yksikään. Poskiontelontulehduksia, syyliä, iho-ongelmia ja keskikorvantulehduksia, diabetesta ja epilepsiaa oli rokottamattomilla huomattavasti vähemmän, samoin allergioita, keliakiaa, lukemis- ja puhehäiriöitä, ahdistusta ja masennusta ja vuoteenkastelua. Autismitapauksia oli rokottamattomien parissa neljä, joista yhdellä oli veressä paljon elohopeaa, alumiinia ja arsenikkia, toisen äiti reagoi voimakkaasti elohopeaan. Ero on valtava rokotettuihin verrattuna. Yhdysvalloissa, jossa lapset saavat eniten rokotuksia maailmassa, CDC ilmoittaa autismia potevien määräksi 1: 88 lasta (toiset lähteet 1:50).(9)

1-tyypin diabetes on rokotusten myötä lisääntynyt kaikkialla voimakkaasti. Suomessa on pitkään esiintynyt 1-tyypin diabetesta suhteellisesti eniten maailmassa. Immuuniasiantuntija J.Barthelow Classen, MD on seurannut suomalaislasten rokotusten lisääntymisen ja diabeteksen esiintymisen suhdetta. Suomessa rokotettiin 114,000 lasta hemofilus-influenssaa vastaan. Rokotuksen tarkoituksena oli estää 7 kuolemaa ja 7-26 aivovauriota 100.000:ta rokotettua lasta kohden. Ensimmäisen rokotuskierroksen jälkeen Suomessa nähtiin 56 ”ylimääräistä” diabetestapausta/100.000 rokotettua lasta. Kun rokotuksen tehoa lisättiin vahvemmalla rokotteella, saatiin 75 ylimääräistä diabetestapausta/100.000 lasta. Kummallakin kerralla diabetekset puhkesivat tilastollisesti merkittävinä ryppäinä 3-4 vuotta rokottamisen jälkeen. Ennen rokotuksia alle 4-vuotiaiden lasten diabetestilanne oli Suomessa stabiili.(10) – Uudessa Seelannissa 1-tyypin diabetestapaukset lisääntyivät 60% massiivisen B-hepatiittirokotus-kampanjan jälkeen. CDC:n kokoamat tiedot osoittavat, että 8-viikkoisena saatuun B-hepatiittirokotukseen liittyy 90%:lla kohonnut riski sairastua 1-tyypin diabetekseen.(11)

Ota selvää, ennen kuin päätät rokotuttaa itsesi

ja ennen kaikkea lapsesi.

Jos päätät ottaa rokotuksen

Lääkärit Russell Blaylock, MD, neurokirurgi ja Harold Buttram, MD suosittelevat seuraavia varotoimenpiteitä henkilölle joka aikoo ottaa rokotuksen. Huomaa, että haittavaikutukset ovat harvinaisempia niillä, joilla on terveellinen ruokavalio, hyvä ravinnetaso ja hyvä suolistofloora.

 

1)     1)  Älä koskaan anna rokottaa sairasta lasta, ei edes lievästi nuhaista, sillä kaikki virukset heikentävät immuunipuolustusta, ja kysymyksessä voi olla virus. Lapsi on tällöin alttiimpi rokotuksen haittavaikutuksille. Älä rokotuta itseäsikään, ellet ole kunnossa.

2)  Älä anna lapsen saada enempää kuin kaksi rokotusta kerralla – eikä koskaan yhdistelmärokotteita. Harkitse tarkkaan omallakin kohdallasi. Paras on, jos yksittäisten rokotteiden välillä on kuusi kuukautta, että immuunipuolustus ehtii toipua. 

3)      3) Vältä kaikkea sokeria useita päiviä ennen ja jälkeen rokottamisen, koska sokeri alentaa immuunipuolustuksen suojaavia toimintoja. Se heikentää valkosolujen kykyä tuhota bakteereja ja viruksia.

4)      4) Älä koskaan suostu ottamaan rokotetta, jossa on timerosaalia. Vaadi nähtäväksesi lista aineista, joita rokote sisältää. Lisäisin tähän: jos olet raskaana, älä ota rokotuksia. Sikiön arvioitu ”turvallinen” elohopean saanti on enintään 0,01 mg – influenssarokotteessa elohopeaa on 25 mg, siis 2.500 kertaa ”turvallinen” määrä. Tuo turvallisuusrajakin on jonkinlainen rokottajien työhypoteesi, sillä timerosaalille ei ole todettu ihmiselle toksikologisesti turvallista saantimäärää, vaan pieninkin saanti on haitallinen. Sikiön aivoverieste ei kykene tehokkaasti torjumaan rokotuksen kemikaaleja, joten lapsesi mahdollisuus sairastua esimerkiksi autismiin on monisatakertainen.(12) Rokotusten on myös todettu aiheuttavan sikiökuolemia. Vuosien 2008-2009 flunssarokote aiheutti sikiökuolemia ja keskenmenoja suhteessa 6,8 kuolemaa miljoonaa raskaana olevaa kohti, mutta kaksoisrokote 2009-2010 aiheutti 77,8 sikiökuolemaa miljoonaa raskaana olevaa kohti. Lisäys oli 4250%. H1N1-rokotteen pakkauksessa on valmistajan varoitus: ”Ei ole tiedossa, voivatko nämä rokotteet aiheuttaa vahinkoa sikiölle raskaana olevia rokotettaessa tai voivatko ne haitata suvunjatkamiskykyä.” Todelliset vahinkoluvut ovat suurempia, sillä alle 10 % haittavaikutuksista tulee yleensä raportoiduksi viranomaisille, ja kuolemantapauksista raportoidaan noin 1 prosentti. Rokotteiden vaikutuksista raskaana oleville ei ole olemassa kunnollista tieteellistä tutkimusta.(13)

5)      5) Ota mukaasi rokotuspaikalle kylmäpakkaus, jonka asetat heti pistokohtaan, sillä se hillitsee immuunireaktiota. Jatka kylmäpakkauksen käyttöä vielä kotona loppupäivän ajan. Jos saat immuunireaktioita seuraavana päivänä, ota kylmä suihku ja jatka kylmäpakkauksen käyttöä.

6)     6)  EPA, kalaöljyn Omega 3, on vahva immuunireaktion laimentaja. Suuri määrä EPA:a saattaa tästä syystä altistaa infektioille (esim. vilustumiselle), mutta rokotuksen tehosteaineiden aiheuttaman immuunireaktion hillitsemiseksi se on paikallaan. Kun EPA-öljy nautitaan tuntia ennen rokotepistosta, joka sisältää erittäin haitallista lipopolysakkaridia (LPS), se tutkimusten mukaan salpaa täydellisesti LPS:n kyvyn aiheuttaa aivotulehdus. Ota keskivertoannos päivittäin ja lisää sitä, jos oireet vaativat.

7)      C-vitamiini on tärkeä tulehdusten estäjä. Harold Buttram suosittelee 500 mg joka neljäs tunti päiväsaikaan. Russell Blaylock suosittelee 1000 mg neljä kertaa päivässä aterioiden välillä ja kehottaa välttämään askorbiinihappoa (joka on synteettinen C).

8)      Kurkumiini ja kversetiini ovat flavonoideja jotka pystyvät salpaamaan tehosteaineiden laukaiseman, haitallisen pitkäkestoisen immuunireaktion.

9)      E-vitamiinin ei-synteettinen eli luonnollinen muoto gamma-tokoferoli lievittää immuunirektioita ja tulehdusta.

10 7)  Astaxantiini on karotenoidi (A-vitamiinin esiaste). Se estää tulehduksia ja muiden karotenoidien tavoin suojaa rokotteiden myrkyllisyyttä vastaan. Australian alkuasukkaiden ja Afrikan lasten rokotekuolemien yhteydessä on havaittu karotenoidien puutosta.

11    8) Rokotekuolemissa on havaittu myös sinkin puutos; sinkki suojaa voimakkaasti rokotteiden myrkyllisyydeltä. Älä käytä sinkki-kupari-yhdistelmää, koska kupari tri Blaylockin mukaan kiihdyttää vapaiden radikaalien muodostusta.

12    9) Vältä kaikkia immuunistimulantteja, kuten maitoheraproteiinia tai betaglukaania.

13   10) Ota päivittäin monivitamiini-hivenainevalmiste, jossa ei ole rautaa. Näin saat B-vitamiinia ja seleeniä, joka on tärkeä virusinfektioiden vastustaja ja vähentää tulehdusreaktiota rokotteeseen.

14   11) Ota magnesium-sitraattia/malaattia 500 mg (elementaalimagnesiumia) 2 kapselia 3 x päivässä.  

15   12)  D3 on hyvin tärkeä. Se on tri Blaylockin mukaan oikeastaan hermohormoni, ei vitamiini ja lievittää immunologista ylirektiota – tai kohentaa alireaktiota. Rokottamisen jälkeen se auttaa immuunireaktion kontrollissa, jos lapset saavat 5000 kansainvälistä yksikköä IU (noin 125 mikrogrammaa) päivässä kahden viikon ajan ja sen jälkeen 2000 yksikköä (noin 50 mikrogrammaa) päivässä ja aikuiset 20.000 yksikköä (noin 500 mikrogrammaa) kahden viikon ajan ja sen jälkeen 10.000 yksikköä (noin 250 mikrogrammaa). Lisäksi alle 12-vuotiaiden lasten pitäisi saada kalsiumia 250 mg/p ja aikuisten 500-1000 mg/p, koska D-vitamiini tehoaa paremmin kalsiumin kanssa.

16    13) Vältä rokotuksen aikaan ehdottomasti kaikkea elohopeapitoista ruokaa, koska elohopea on voimakas autoimmuunisairauksien aiheuttaja ja altistaa virusinfektioille – ja sitä on esimerkiksi flunssarokotteissa. (Toisaalta kalan syönti raskaana ollessa suojaa sikiötä esim. ADHD-riskiltä, ja kaloissa voi olla elohopeaa. Suosittelen korkealaatuisia, puhtaita omega 3 –valmisteita.)

17     14) Vältä kaikkia öljyjä jotka heikentävät huomattavasti immuunipuolustusta ja lisäävät tulehdusta – näitä ovat rypsi-, soija-, auringonkukka-, maissi-, saflori- ja maapähkinäöljyt (rokotteiden sisältämä maapähkinäöljy on myös aiheuttanut maapähkinäallergian räjähdysmäisen yleistymisen maailmalla). Turvallisia ovat oliiviöljy, kookosöljy, seesamöljy ja avokadoöljy. Ja voi.

18     15) Persiljassa on apigeniini-nimistä flavonoidia, joka on hyvin vahva autoimmuunisairauksien ehkäisijä. Toinen hyvä ehkäisijä on sellerin luteoliini. Blaylock suosittelee tehosekoittamaan näitä ja juomaan sekoitusta lasillisen 2xp.

19    16)  Juo vahvaa valkoista teetä 4xp. Sekin hillitsee autoimmuunireaktioita.

Lisävaroitus 1: Jos suvussasi on autoimmuunisairauksia, sinä ja lapsesi olette alttiimpia rokotusten mahdollisesti laukaisemille autoimmuunisairauksille. Näitä ovat ekseema, astma ja muut allergiat ja yliherkkyydet, myös erilaisille ruoka-aineille, lupus, 1-tyypin diabetes, autismi, reuma jne. Viimeisten 30 vuoden aikana autoimmuunisairaudet ovat yli kaksinkertaistuneet. On vahvaa tutkimusnäyttöä, että nämä autoimmuunisairaudet liittyvät rokotteisiin.(14)

Lisävaroitus 2: Vältä ehdottomasti parasetamolin käyttöä ennen ja jälkeen rokotuksen, etenkin lasten kohdalla. Yksikin annos parasetamolia (esimerkiksi Panadol) heikentää maksan kykyä tuottaa glutationia, joka on voimakas antioksidantti. Kaikkien rokotusten tarkoitus on käynnistää tulehdus, ja keho tarvitsee riittävästi glutationia tulehduksen hillitsemiseen. Varsinkin lasten kuumeisiin ei pidä käyttää parasetamolia, joka voi nopeasti aiheuttaa maksavaurion. (15)

Mikään rokote ei ole täysin turvallinen. Kun olet ottanut rokotuksen, vastuu on sinun. Jos sinä tai lapsesi saatte ikäviä, elinikäisiäkin vaurioita, kukaan ei korvaa niitä. Useimmiten niitä ei osata tai edes suostuta tunnistamaan rokotuksesta johtuviksi.

Pandemrix-rokotteen (sikainfluenssarokote) aiheuttama narkolepsia on – autismin  ohella, siitä myös on jo maksettu korvauksia – historiallinen poikkeus. Suomen THL on luvannut narkolepsiaperheille korvauksia, ja Englannin hallitus on alkanut maksaa rokotteesta narkolepsian, katalepsian tai muun vakavan vamman saaneiden lasten vanhemmille miljoona puntaa tapausta kohden. Euroopassa noin 800 lasta on saanut tästä rokotteesta narkolepsian tai muun vakavan vamman, ja lisää tapauksia ilmenee koko ajan. Niiden arvellaan nousevan noin 3.750:een Euroopassa, missä  yli 60 miljoonaa lasta sai rokotteen.

Pyydä rokottajaa kertomaan ja näyttämään, mitä aineksia rokotteessa on ja mitä haittavaikutuksia rokotteen valmistaja ilmoittaa rokotteella olevan. Lista haitoista on rokotepakkauksessa. Laki potilaan oikeuksista ja kuluttajansuojalaki antavat sinulle oikeuden tietää, mitä ostamasi tuote sisältää. Sinulla on myös oikeus olla ostamatta haitallista tai vialliseksi osoittautunutta tuotetta. Rokote on ostettu Suomeen sinun verorahoillasi.

Elina Hytönen, 2014

Lähteet:

1)      Osoitteessa http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html , artikkeli Vaccines, on lista     rokotteiden ainesosista sekä linkit mm. CDC:n omiin ainesosaluetteloihin.

2)      Russell L. Blaylock, MD, Vaccination Dangers Can Kill You or Ruin Your Life,  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2004/05/12/vaccin…

3)      Blaylock RI, The danger of excessive vaccination during brain develoment, Medical Veritas,2008; 5(1): 1727-1741.

4)  ”Glaxo´s Swine Flu Shot Linked to Narcolepsy in UK Kids.”Bloomberg, February 26, 2013.

5)  Thomas Verstraeten, MD, CDC:n tutkija, analyysi koskien 400.000 lasta, synt. 1991 – 1997. Jo vuonna    2000 CDC:n viranomaisille raportoitiin timerosaali-altistukseen liittyvästä korkeasta autismin, ei-orgaanisten unihäiriöiden ja puhehäiriöiden riskistä. Tuntuu epätodennäköiseltä, ettei Suomen THL olisi ollut niistä tietoinen. Katso prwb.com; preventdisease.com; ashotoftruth.org

6)  http://www.naturalnews.com/037504_flu_shots_hospitalization_go…; Advanced Registered Nurse Practitioner Care Volume 10. Number 7 Official Newsletter of ARNPs United; http://www.cdc.gov/; http://www.greenhealthwatch.com

7) Influenzae, Reviewer, Cochrane Acute Respiratory Infections Group and Cochrane Vaccine Field, http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/Jefferson_statement.pdf

8) http://www.fbasthma.info/videos/flu-vaccines-do-not-work.html

Informed Choice, Issue 21, 2009; http://www.icpa4kids.org/

 9) http://vactruth.com/2014/02/26/unvaccinated-children-healthier/; Allergic diseases and atopic sensitization in children related to farming and anthroposophic lifestyle –Persifal study, Allergy 2006, 61 (4): 414-421.; http://www.ias.org.nz; www.vacunacionlibre.org; http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html; http://truth11.com/2009/09/29h1n1-swine-flu-vaccine-insert-admits

10) International Vaccine Conference Exclusive Report, page 6; http://www.icpa4kids.org/HPA-Articles/vaccine-conference-exclusive-re…

11) http://www.vaccines.net/toppage 1.htm; Classen JB. Diabetes epidemic follows hepatitis B immunization program. New Zealand medical Journal 1996;109:195

12) http://www.thelibertybeacon.com/2013/12/12thimerosal-autism-th…; http://www.fda.gov; http://www.epa.gov/hg/effects.htm

13) The Deadly Truth About Flu Vaccines and Pregnancy, Gary Null, 2014, http://www.greenmedinfo.com/blog/deadly-truth-about-flu-vaccine

14) Russell L. Blaylock, MD, Autoimmunity and Vaccinations; http://icpa4kids.0rg/Wellness-Articles/vaccines-neurodevelopment…

15) Tri Brownstein, artikkeli Just Say No To Acetaminophen; http://healthimpactnews.com/2015/just-say-no-to-acetaminophen-2/

Katso myös

VRAN eli Vaccination Risk Awareness Network

International Medical Council of Vaccination

 

KAHVI VÄSYTTÄÄ JA NOSTAA VERENSOKERIA

 

Mitä kahvi oikeasti tekee? Yllätys:

 

KAHVI VÄSYTTÄÄ JA NOSTAA VERENSOKERIA

 

Kun juot kahvia, väsymys kaikkoaa ja aivot kirkastuvat. Olet stimuloinut itsesi työkuntoon.

Mutta.

Lue mistä on kysymys.

Oma vuoristoratasi

 Miljardit ihmiset maailmalla juovat kahvia. Se on maailman yleisin huumausaine, joka käyttäytyykin kuin huumausaine: se aiheuttaa riippuvuutta ja vieroitusoireita, ja sillä on myös syviä haittavaikutuksia. Ihmiset eivät vain osaa tunnistaa niitä.

Kahvin kofeiini stimuloi keskushermostoa. Aamun ensimmäinen kupillinen aloittaa aivoissa villin neuronitulituksen, sanoo Stephen Cherniske kirjassaan Caffeine Blues: Wake Up to the Hidden Dangers of America´s #1 Drug , 2008. Hermosolujen kiihtynyt toiminta sysää aivolisäkkeen erittämään hormonia, joka käskee lisämunuaisten tuottaa adrenaliinia. Se on nk. stressihormoni.

Adrenaliinin avulla esi-isämme juoksivat karkuun sapelihammastiikeriä ja nykyurheilijat voittavat pikajuoksun olympiakultaa tai hento nainen tempaa lapsen päällesyöksyvän auton edestä. Kofeiini synnyttää adrenaliinin välityksellä pakene tai taistele –tilan, jota et itse asiassa tarvitse istumatyössäsi. Et juuri muussakaan työssä tai perhe-elämässä. Ellei vaaratilannetta ole, koet itsesi vähän aikaa valppaaksi ja sen jälkeen kohta levottomaksi. Kuluu noin tunti ja stressihormonin taso alkaa laskea. Nyt sinua luultavasti väsyttää ja olet nälkäinen. Saatat myös olla ärtynyt, ehkä päätä särkee ja kädet vapisevat, aivot eivät toimi. Nämä ovat vieroitusoireita.

Tämä vaihe on monelle toisen kahvikupin aika. Tai makean välipalan, jolta toivotaan virkistystä. Mutta sekä kofeiini että sokeri antavat vain uuden stressihormonipiikin, joka kohta taas haihtuu. On paljon ihmisiä joilla väsähtäminen ja kofeiinin tai namipalan nauttiminen vuorottelevat koko päivän, niin että noin klo 15 heistä on puhti poissa eivätkä he jaksa keskittyä mihinkään. Taisteluvalmiuden tila, joka koskee käytännössä kehon joka solua, vie toistuessaan voimat.

Kahvi kohottaa stressitasoa – ja verensokeri heilahtaa ylös

 Kahvin kofeiini stimuloi adrenaliinin tuotantoa ja samalla laskee serotoniinin, aivojen rauhoittavan välittäjäaineen tasoa. Se stimuloi myös epinefriinin ja norepinefriinin tuotantoa, jotka nekin ovat stressihormoneja. Näiden kaikkien vaikutuksesta sydämen syke ja hengitys kiihtyvät, lihakset jännittyvät, verenpaine nousee, aineenvaihdunta kiihtyy, koko keho valmistautuu toimintaan.

Stressireaktioon kuuluu myös kohonnut verensokeri. Kun adrenaliini lisääntyy, maksa tulkitsee sen hätätilanteeksi ja alkaa erittää glukoosia vereen, jotta elimistö – myös aivot – saa lisäenergiaa. Nyt haima lähettää peliin insuliinia, ja verensokeri putoaa kohta alle normaalin. Tämä on tilanne jossa epileptikot helposti saavat kohtauksen. Mutta yleisesti tämä aiheuttaa nälän tunteen ja makeanhimoa. Kahvikuppi tai makea välipala tai muu hiilihydraattipitoinen ruoka nostaa taas verensokerin yli normaalitason. On selvää että kofeiini voi vaikeuttaa huomattavasti diabeetikon sokeritasapainon hallintaa.

Jotkut tutkimukset näyttävät osoittavan, että kahvi voi estää diabetesta tai auttaa sen säätelyssä. Toiset tutkimukset taas osoittavat, että kahvin kofeiini voi kumota kahvin muut mahdolliset positiiviset vaikutukset ja itse asiassa pahentaa diabetesoireita. Duke Universityn (USA) tutkijat ovat tehneet useita tutkimuksia kofeiinin vaikutuksesta 2-tyypin diabetekseen. Yhdessä niistä ruoan kanssa nautittu kofeiinitabletti nosti veren insuliipitoisuutta 48 % ja verensokeria 21 % enemmän kuin lumetabletti (14 koehenkilöä, Diabetes Care, 2004). Toisessa tutkimuksessa koehenkilöiden keskimääräinen päivittäinen verensokeri oli 8 % korkeampi niinä päivinä, joina he ottivat kofeiinia. Verensokeri kohosi heti kofeiinin nauttimisen jälkeen. Tutkijat totesivat, että verensokerin kohoaminen vastasi suuruudeltaan diabeteslääkkeen alentavaa vaikutusta. Kun toisessa tutkimuksessa kofeiini lisättiin dekofeinoituun kahviin, tulos oli sama. Kahvin muut ominaisuudet eivät siis kumonneet kofeiinin vaikutusta. Kofeiini pystyy mitätöimään diabeteslääkkeen verensokeria alentavan vaikutuksen, tutkijat totesivat. (Diabetes Care, 2008; www.vitasearch.com/get-clp-summary/32973).

Kahvi on yleisimpiä väsymyksen syitä

 Kofeiini vaikuttaa suoraan keskushermostoon, se selkiinnyttää ensi alkuun pään ja virkistää. Mutta se ei anna lisää energiaa, vaikka siltä vaikuttaakin. Kahvi piiskaa esiin voimareservejä, joita ei pitäisi haaskata. Niin käy varsinkin silloin, kun väsynyt ihminen koettaa jaksaa kahvin avulla. Se lienee tuttu ilmiö jokaiselle kahvinjuojalle. Kahvi antaa hetken sysäyksen, jota seuraa taas väsymys, masentunut olo ja kaikenlaisen napostelun pakko.

Kun tätä jatkuu eli kahvin aiheuttamasta stressitilasta tulee krooninen, lisämunuaiset alkavat väsähtää. Kahvinjuojalle on kehittynyt riippuvuus kofeiinista. Häntä vaivaavat todennäköisesti väsymys, ahdistus, mielialan heilahtelut, unihäiriöt ja masennus. Ruokavalio on oikukasta, syöminen epäsäännöllistä. Ajan mittaan kahvia tarvitaan yhä enemmän, ja lisämunuaiset uupuvat. Kahvinjuojalla on krooninen väsymystila.

Adrenaaliuupumus

Kofeiini saattaa hermoston ja sisäeritysrauhaset ylikiihottuneeseen tilaan. Kun lisämunuaiset ovat pitkään tehneet ylitöitä, ne uupuvat.

Adrenaaliuupumuksen oireita ovat ahdistus, paniikkikohtaukset, ripuli, tiheä virtsaaminen, kilpirauhasongelmat, suolan tai sokerin himo, unettomuus, väsyneenä herääminen, stressin tunne ja heikko stressin hallinta, lakkaamaton ajatusten vilinä, pyörrytys kun nousee istumasta tai makuulta sekä nesteen kertyminen jalkoihin ja nilkkoihin.

 Sydämen rytmihäiriöt ovat tavallisia. Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla kofeiini aiheuttaa rintojen kystia ja kyhmyjä ja miehillä eturauhasvaivoja.  Suuret stressihormonimäärät heikentävät immuunivastetta ja alentavat DHEA-hormonitasoa (lisämunuaiskuoren tuottama steroidihormoni dehydroepiandrosteroni), joka on avainasemassa immuunipuolustuksessa, sydämen ja verisuonten terveyden ylläpidossa sekä suvunjatkamisessa. Seksuaalinen halukkuus ja kyky kärsivät. Ruoansulatuskanava ja virtsarakko ärsyyntyvät.

Uupumusta lisää vielä kofeiinin kyky riistää keholta B-vitamiinit, joita tarvitaan aivojen ja hermojen toimintaan ja ravinnon muuntamisessa energiaksi, sanoo Michael Murray (kirja Chronic Fatigue Syndrome: Getting Well Naturally, 1994). Se estää myös raudan imeytymisen, mikä aiheuttaa anemiaa. Aneemisessa veressä on liian vähän happea ja rautaa kuljettavia punaverisoluja, mikä on voimakkaasti väsymystä aiheuttava tekijä.

Koska kofeiini aiheuttaa unihäiriöitä, moni kofeinisti tarvitsee unilääkkeitä nukkuakseen. Tämä taas lisää kofeiinin ja muiden stimulanttien, kuten tupakan ja sokerin tarvetta. Journal of Clinical Sleep Medicine –lehdessä julkaistu tutkimus (prof.Christopher Drake, Henry Ford Sleep Disorders and Research Center, 2013) osoitti, että yksikin kuppi kahvia lounaan jälkeen lyhentää yöunta yhden tunnin.

Uupumiskierteen voi katkaista oikeastaan vain lopettamalla kofeiinin käytön eli luopumalla kahvista, kolajuomista, energiajuomista, urheilujuomista, jopa kaakaosta, teestä ja suklaasta ja muista kofeiinilähteistä. Kofeiinia piilee monessa tuotteessa, lääkkeissä, hedelmämehuissakin, joten tuoteselosteiden lukeminen on tärkeää.

Muita oireita

 Omassa potilastyössäni olen 30 vuoden aikana myös havainnut, että kahvi pahentaa ihottumien aiheuttamaa tuskastumista ja kutinaa. Se lisää tinnitusta, jossa vinkuva ääni on vallitseva, ja pahentaa silmäoireita kuten ärsytystä, punotusta ja silmänpainetautia. Se lisää migreenitaipumusta. Monet jännittämisoireet kuten esiintymispelko, tenttikammo, hikoilu ja vapina pahenevat kahvista. Perinteinen kiinalainen lääketiede selittää nämä ja monet muut kahvin aiheuttamat oireet kahvin vaikutuksella maksaan. Kahvi on energeettisesti kuumentava ja pysyy kärjistämään kaikkia maksaan liittyviä oireita.

 Kahvi ja naiset

 Naiset ovat miehiä herkempiä kahvin vaikutuksille. Lisäksi naisten elimistö joutuu tekemään pitempään töitä kofeiinin poistamiseksi. Ei ihme, että kofeiinilla on selviä vaikutuksia myös naisten sukuhormonitalouteen.

Arviolta 40 %:lla naisista on ennen kuukautisia oireita kuten rintojen turvotusta ja arkuutta, yleisturvotusta ja painonnousua, alavatsan kramppeja, päänsärkyä, ärtyneisyyttä tai masennusta ja itkuisuutta, väsymystä ja ahdistusta (PMS eli premenstrual syndrome). Kahvinjuonnin rajoittaminen on tutkimuksissa tuonut näihin helpotusta, varsinkin ärtyneisyyteen ja rintojen arkuuteen. Se vähentää myös rintojen kystien aiheuttamaa kipua.

Yhdysvaltain Centers of Disease Control (CDC) –viraston mukaan 10 miljoonaa naista etsii maassa vuosittain apua hedelmöityshoidoista. Koska tutkimusten mukaan kofeiini vaikeuttaa raskaaksi tuloa, kahvinjuonnin lopettamista suositellaan osana näitä hoitoja.

Kofeiini aiheuttaa raskaana oleville naisille helposti sydämen rytmihäiriöitä. Kahvia juovat naiset synnyttävät huomattavasti pienempiä lapsia, joissa syntymän jälkeen on havaittavissa kahvin vieroitusoireita. Kahvi läpäisee istukan ja vaikuttaa sikiöön. Imettävien äitien on myös tärkeää olla juomatta kahvia, koska kofeiinia erittyy rintamaitoon. Jos vauva ei nuku öitään hyvin, äidin kahvinjuonti voi olla siihen yksi syy.

Vaihdevuosien monet oireet, kuten kuumat aallot, unettomuus, emättimen kuivuus, osteoporoosi ja sydänkohtaukset voivat kaikki huomattavasti kärjistyä kahvinjuonnin seurauksena. Kofeiini myös jouduttaa vanhenemista ja saa vaihdevuodet alkamaan aikaisemmin.

Osteoporoosi eli luukato alkaa monella naisella vaihdevuosien aikaan. Jo kauan on tiedetty, että kofeiini vauhdittaa luukatoa: se estää tärkeiden mineraalien kuten magnesiumin, kalsiumin, kaliumin sekä D-vitamiinin imeytymisen. Näiden nauttiminen lisäravinteena ei tuo tarkoitettua hyötyä, jos samalla juo kahvia.

Länsimaissa sydäntaudit ovat naisten yleisin kuolinsyy. Kofeiini nostaa verenpainetta sekä veren homokysteiinipitoisuutta, mikä johtaa sydänsairauteen.

Kuinka paljon kofeiinia

 Kofeiini on puriinialkaloidi, samaa sukua kuin kokaiini ja heroiini. Kofeiinia on useissa kasveissa, joissa se toimii hyönteisten karkotteena. Ihmisessä kofeiini toimii lääkkeenomaisena keskushermoston kiihottajana.

Kupillisessa kahvia (1,25 dl) on kofeiinia 63 mg, ilmoittaa Terveyskirjasto, mukillisessa (2 dl) 100 mg. Kolajuomapullossa on kofeiinia 195 mg, energiajuomatölkissä (0,5 l)  165 mg, 50 grammassa tummaa suklaata 50 mg, 50 grammassa maitosuklaata 25 mg, mukillisessa teetä 30 mg, kaakaokupissa 9 mg, dekafeinoidussa kahvissa vielä 5 mg (1,25 dl). Panadol comp:issa on 65 mg kofeiinia. Valtion ravitsemusneuvottelunta päätti 2009 olla suosittelematta energiajuomia alle 15-vuotiaille. Enimmäissuositus aikuisille on nykyään 300-400 g kofeiinia päivässä eli esimerksi  3-4 mukillista kahvia/p. Raskaana oleville suositus on alle 300 mg päivässä, tämä siis sikiön parasta ajatellen. Kofeiinin monet haittavaikutukset huomioon ottaen tämä on itse asiassa järisyttävän paljon, 2,5 – 7 mg kofeiinia plasmalitraa kohden.

Kofeiinin sietokyvyssä on suuria yksilöllisiä vaihteluja. On sairaustiloja, joissa pienkin määrä kofeiinia voi olla hengenvaarallinen. 40-vuotias englantilaismies John Jackson osti 12 energiapastillin pakkauksen (noin 160 mg kofeiinia/pastilli) ja söi niistä osan tai kaikki ja kuoli. Jacksonilla oli maksakirroosi, joka esti maksaa metaboloimasta kofeiinia kunnolla. Maksasairaudet kuten kirroosi tai hepatiitti ovat kofeiinin nauttijalle vaaratekijä, samoin sydänsairaudet, varsinkin ne jotka altistavat rytmihäiriöille. Kofeiinihan aiheuttaa rytmihäiriöitä terveellekin sydämelle. Kofeiinin, alkoholin ja lääkkeiden tai huumeiden yhdistely voi myös viedä hengen.

Kofeiinimyrkytyksen oireita ovat levottomuus, hermostuneisuus, pahoinvointi ja oksentelu, vapina, sydämentykytys tai sykkeen epätasaisuus ja kouristukset.

Kahvinjuonnin lopettaminen

Kofeiinin vieroitusoireita on kokenut varmaan jokainen kahvinjuoja, usein yhteyttä tunnistamatta. Voimakkaampien oireiden välttämiseksi monivuotisen kofeinistin kannattaa lopettaa kahvinjuontitapa asteittain, hiljalleen, kunnes tulee aamu jolloin hän huomaa ettei tarvitsekaan kofeiinia ollakseen työkunnossa ja ”virkeänä”. Näin vältetään päänsärky, joka on tavallisimpia vieroitusoireita, sumuiset aivot ja väsymys sekä mahdollinen alavire ja masennus. Työpaikalla voi nauttia kahvin tuoksusta, ilman että kahvikupin juomatta jättäminen tuntuu menetykseltä. Jos väsymystä jatkuu pidempään, se on merkki lisämunuaisten uupumuksesta, ja sitä on korjattava erikseen ruokavaliolla. Kaurapuuro aamulla antaa energiaa, se on proteiinipitoinen kompleksinen hiilihydraatti, kala antaa proteiinia, samoin kananmunat, pavut, herneet, quinoa ja vaikkapa chia-siemenet. Sikurijuoma on hyvä kahvinkorvike, se edistää ruoansulatusta, tasapainottaa ruokahalua, tukee munuaisia ja pernaa, auttaa verensokerin tasapainottamisessa ja painonpudotuksessa sekä rauhoittaa sydämen sykettä. Se myös poistaa toksiineja ja hoitaa maksaa. Kotimaiset marjat ovat hyviä ravinnelähteitä. Voita mukaan ja oheen Omega 3, orgaanista C-vitamiinia, B:tä sekä ainakin magnesiumia ja ubiqinonia sydämen kuntouttamiseksi. Sitten oletkin kuin uusi ihminen.

 

Elina Hytönen

 

Lähteet: The hidden dangers of caffeine: How coffee causes exhaustion, fatigue and addiction, Dani Veracity, Natural News, 11.10.2005; www.hngn.com; www.medicalnewstoday.com; www.scientificamerican.com; Natural News 26.11.2013; Natural News 16.4.2013; www.vitasearch.com/get-clp-summary/32973; Natural News 9.12.2008; Natural News 31.10.2013; www.adrenalfatigue.org; www.driam.com; www.holisticprimarycare.net; Natural News 6.11.2013; www.independent.co.uk; www.popsci.com; http://news.sky.com, Journal of Caffeine Research (Jack.E.James, Editor-in-Chief); www.terveyskirjasto.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASVAT OVAT ELINTÄRKEITÄ TERVEYDELLE – NE EIVÄT LIHOTA EIVÄTKÄ AIHEUTA SYDÄNSAIRAUKSIA

 


 Ruotsi ja Englanti tiennäyttäjinä,

kun haitallisesta rasvapelosta luovutaan

 

Arvovaltainen ruotsalainen terveysalan komitea on hylännyt teorian tyydyttyneiden rasvojen haitallisuudesta eikä halua, että maassa enää kehotetaan välttämään rasvoja ja syömään paljon hiilihydraatteja.  Ruotsi on näin ensimmäinen länsimainen valtio, jonka linja on muuttumassa rasvamyönteiseksi  ja joka painottaa prosessoitujen sokerien ja hiilihydraattien haitallisuutta terveydelle, kertoo British Medical Journal optimistisesti. Aivan näin pitkälle ei Ruotsissa kuitenkaan olla vielä menty. Mutta ehkä pian.

Suomi ja useimmat muut länsimaat noudattavat yhä 50-luvulta periytynyttä ja kansanterveydellisesti haitalliseksi havaittua vähärasvaisuus-oppia.  Ruotsissa kuitenkin riippumaton, lääkäreistä ja muista terveysasiantuntijoista koostunut komitea tuli johtopäätökseen, että oppi tyydytettyjen rasvojen haitallisuudesta on täyttä puoskarointia. Komitea, englanniksi Swedish Council on Health Technology Assessment, kävi läpi 16.000 tutkimusta, jotka olivat ilmestyneet 31.5.2013 mennessä. Sen raportti julkaistiin syyskuussa 2013. Kuinka pian Ruotsin viranomaiset päättävät astua komitean johtopäätösten viittoittamalle tielle, se saataneen kohta nähdä.

Voi, täyskerma ja kookosöljy eivät ole haitallisia ruokia, ruotsalainen lehti uutisoi (www.thelocal.se). Asia on täysin päinvastoin. Rasva on parasta niille jotka haluavat laihtua. Eikä rasvansyönnin ja sydän- ja verisuonitautien välillä ole syy-yhteyttä.

”Kun kaikki viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset otetaan huomioon, tulos on vastaansanomaton: meidän syvälle juurtunut rasvapelkomme on täysin perusteeton,” sanoo komitean jäsen professori Frederik Nyström. ”Rasvainen ruoka ei lihota sen enempää kuin vihreiden vihannesten syönti tekee vihreäksi.”

Marraskuussa 2013 ryhmä arvostettuja brittiläisiä lääkäreitä ja professoreita astui julkisuuteen ilmoittaen, että tyydyttyneet rasvat ovat itse asiassa terveellisiä. Englannin Daily Expressin (www.express.co.uk) haastattelema sydänspesialisti tri Aseem Malhotra sanoo, että miljoonat ihmiset maailmassa kärsivät nyt sydän- ja verisuonitaudeista ja liikalihavuudesta, koska heitä on neuvottu välttämään rasvoja. Tri Malhotra (Royal Free Hospital, Lontoo) on johtanut perusteellisia, rasvojen syöntiin liittyviä tutkimuksia ja toteaa, että meille on valehdeltu. Tähän asti suositeltu vähärasvainen ruokavalio on pääasiallinen liikalihavuuden ja sydäntautien aiheuttaja, hän sanoo. Listaan voidaan lisätä myös diabetes.

British Medical Journalissa (www.bmj.com) äskettäin julkaistussa tutkimuksessa tri Malhotra selvittää keinotekoisten transrasvojen, joiden on yhä uudestaan osoitettu käynnistävän kehossa sydäntauteihin johtavia tulehdusprosesseja, ja tyydyttyneiden rasvojen välistä eroa (artikkeli Saturated fat is not the issue, BMJ 14.11.2013). Tyydyttyneitä rasvoja esiintyy luontaisesti ruoissa kuten voissa, kookosöljyssä ja palmuöljyssä. Malhotra nimittää viranomaisten intoa varoitella kansalaisia tyydyttyneiden rasvojen vaarallisuudesta pakkomielteeksi, jolle ei ole todellista tutkimusnäyttöä. Todelliset vaaratekijöitä ovat hiilihydraatit ja sokerit, joiden on havaittu aiheuttavan LDL-kolesterolia. Korrelaatio ei ole kausaatio (yhteys ei ole syy), hän sanoo viitaten nyt hylättyihin tutkimuksiin, jotka näyttivät liittävän tyydyttyneet rasvat sydäntauteihin.

Ruotsin komitean merkittävä havainto oli, että hiilihydraatit nostavat verensokeria ja aiheuttavat lihavuutta. Kohonnut verensokeri aiheuttaa insuliinin liikaeritystä, mikä johtaa lopulta diabetekseen ja triglyseriditason nousuun; triglyseridit ovat veressä esiintyviä rasvoja, jotka liiallisina lisäävät valtimo- ja sydäntautiriskiä. Nimenomaan tehdasvalmisteiset hiilihydraatit, kuten valkoinen sokeri ja prosessoidut jauhot (sekä tietysti keinotekoiset makeutteet) aiheuttavat painonnousua, eivät rasvat. ”Komitean raportti kääntää nykyisen vallitsevan käsityksen päälaelleen”, sanoo tri Andreas Eenfeldt blogissaan DietDoctor.com. ”Vähähiilihydraattinen, runsaammin rasvaa sisältävä ruokavalio on tehokkain ase ylipainoa vastaan.”

Profesori Nyström on myös sitä mieltä, että terveysviranomaiset ovat kaikkialla tehneet kansaterveydelle karhunpalveluksen väittämällä ylipaino-ongelmia liikunnan puutteen aiheuttamiksi. Liikunta on kuitenkin vain pieni osa ylipaino-ongelmaa. ”Noilla hölynpölypuheilla on saatu ylipainoiset ihmiset tuntemaan itsensä huonoiksi, kuin paino-ongelma johtuisi heikosta luonteesta.” hän sanoo. ”Monelle ihmiselle runsaampi rasvan syönti tarkoittaa, että tuntee itsensä kylläisemmäksi ja pysyy kylläisenä kauemmin eikä kaipaa syötävää joka viides minuutti. Toisaalta, cola-juoma ei tee oloa kylläiseksi eikä sitä tee lähes rasvaton, sokerilla ladattu hedelmäjugurtti. Totta on että liikunta on monella tapaa hyväksi, mutta painon kannalta olennaista on ruokavalio.”

Kolesteroli on syyllinen vain lääketeollisuuden myyntivoittoihin

Vähärasvainen dieettisuositus ei ole poistanut lihavuutta, sydäntauteja tai diabetesta, mutta lääketeollisuudelle se on tuonut suuret voitot. Nykyään nämä voitot kohoavat vuosittain arviolta 26 miljardin dollariin pelkästään kolesterolia alentavien statiinilääkkeiden myynnistä. ”Statiinit ovat sekä haitallisia että tehottomia,” sanoo tri Malhotra, ”ja ruokavalio jossa on paljon tyydyttyneitä rasvoja on kolme kertaa tehokkaampi kuin statiinit, kun halutaan laskea kolestrolitasoja luonnollisesti ja tasapainottaa niitä.”

”Tähän asti on oletettu, että veren kohonneet rasva-arvot johtuvat ruokavalion lisääntyneestä tyydyttyneestä rasvasta, mutta nykyinen tieteellinen näyttö osoittaa, että jalostetut hiilihydraatit ja etenkin sokeri ovat todellisia syyllisiä,” sanoo prof. David Haslam, Englannin National Obesity Forumin puheenjohtaja.

Sitä paitsi on yhä enemmän näyttöä, ettei kolesteroli edes ole ongelma. Noin 80 % veren kolesterolista on kehon itsensä tekemää – jopa aivot koostuvat kolesterolista ja tyydyttyneestä rasvasta –  joten sydäntautien aiheuttaja on jokin muu tekijä, uusimpien tutkimusten mukaan krooninen, hiljainen tulehdus. Tämä myös tarkoittaa, että kolesterolin alentaminen statiinilääkkeillä on huono idea. Statiinit varastavat elimistöltä sille välttämättömän kolesterolin, ja lisäksi ne aiheuttavat vakavia haittoja kuten seksuaalitoimintojen häiriintymistä ja lihasten, hermojen ja sisäelinten vaurioita, aivojen toimintakykyä myöten. Muisti ja muut kognitiiviset kyvyt kärsivät statiinilääkkeistä; nykyistä dementia-epidemiaa pidetään suureksi osaksi statiinilääkkeiden aiheuttamana.

”Keskittyminen veren kohonneeseen kolesterolipitoisuuteen sepelvaltimotaudin yksinomaisena syynä on kiistatta meidän aikamme pahin lääketieteellinen erehdys”, sanoo Timothy Noakes, Etelä-Afrikan Cape Town Universityn professori.

Mutta mitä tekevät lääketeollisuutta palvelevat sydänlääkärit?

Yhdysvaltain American College of Cardiology (ACC) ja American Heart Association (AHA) ovat pohtineet toimenpiteitä yhä lisääntyvien sydänkohtausten ja sydänhalvausten hillitsemiseksi. Heidän ratkaisunsa tuli julki marraskuussa 2013: lisää kolesterolilääkkeitä!

Näiden järjestöjen sydänspesialistit määrittelivät uudestaan sydäntautiriskiryhmien rajat, niin että ne nyt ovat huomattavasti laajemmat kuin ennen ja koskevat ihmisiä, jotka vielä ovat terveitä, eli ilman sydäntaudin oireita. Heitä kehotetaan nyt siis aloittamaan kolesterolilääkitys varmuuden vuoksi. Näin spesialistit saavat lääkityksen piiriin yksin USA:ssa noin 35 miljoonaa ihmistä lisää, ja lääketeollisuuden statiiniliikevoitto voi nousta nykyisestä 26 miljardista dollarista yli 42 miljardiin dollariin.

ACC ja AHA ovat antaneet suosituksensa ilman pienintä varoitusta statiinien haittavaikutuksista. Sydäntautien ehkäisylle tärkeistä ruokavaliomuutoksista – tehdasvalmisteiset hiilihydraatit, transrasvat ja kaikenlaiset kevyttuotteet pois ja aitoa ruokaa tilalle – spesialistit eivät sano mitään.

”Suositukset antanut ryhmä ei ole tarpeeksi jäävitön”, kirjoittavat John D.Abramson ja Rita F. Redberg New York Timesissa.” Usealla paneelin jäsenellä on äskeisiä tai nykyisiä kytköksiä kolesterolilääkkeiden valmistajiin. Lisäksi lääkeyhtiöt antavat massiivista rahallista tukea sekä ACC:lle että AHA:lle.”

Suomen ruokavaliosuositukset ovat yhä vanhalla 50-luvulta periytyneellä linjalla. Sadat tuhannet ihmiset ovat meilläkin tämän lääketieteen erehdyksen uhreja, ja jokainen suomalainen tukee välillisesti kolesterolilääkkeiden valmistajia omalla veropanoksellaan. Hirvittää ajatella, mitä voi tapahtua, jos lääkärit meillä alkavat soveltaa USA:n sydäntautispesialistien luomia uusia suosituksia.

Milloin THL alkaa puolustaa ihmisten terveyttä?

Elina Hytönen

Lähteet: Ethan A.Huff, Natural News 05.11. 2013, 19.11.2013, 23.11.2013, British Medical Journal 14.11.2013, www.DietDoctor.com, http://healthimpactnews.com, MTV 45 minuuttia, marraskuu 2013.

Osoitteessa http://healthimpactnews.com hakusanalla Swedish Council on Health Technology Assessment löytyy Ruotsin tutkimuksia ja sydänspesialisti Aseem Malhotran lausuntoa selvittäviä artikkeleita. British Medical Journal julkaisi Aseem Malhotran artikkelin Saturated fat is not the major issue 14.11.2013 (www.bmj.com), jossa myös Ruotsin komitean raportti mainitaan. Tri Andreas Eenfeldtin blogissa DietDoctor.com selostetaan Ruotsin komitean raporttia 23.9.2013, otsikoilla The Swedish Revolution, Weight Loss Studies. Komitean raportin nimi on Dietary Treatment for Obesity, A Systematic Review of the Literature. Andreas Eenfeldt esittelee sitä sanoin: ”This report…is likely to be the basis for future dietary guidelines for obesity treatment within the Swedish health care system.” Se on hänen mukaan ”jättiläisaskel kohti tehokkaampaa lihavuuden hoitoa ja historiallinen päivä Ruotsille.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANSALAISALOITE

 

 

 

TEHOKKAAT JA TURVALLISET LUONTAISHOIDOT KAIKKIEN OIKEUS

Yleisimpien luontaishoitomuotojen kuten akupunktuurin (kiinalainen lääketiede), homeopatian ja vyöhyketerapian, joista on sekä kokemuksellista että tieteellistä näyttöä, tulee olla osa suomalaista terveydenhoitoa ja kaikkien kansalaisten saavutettavissa.

Luontaishoitojen suosio ja arvostus ovat kasvaneet kaikkialla maailmassa. Ne koetaan yleisesti tehokkaiksi, turvallisiksi ja miellyttäviksi. Niitä myös käytetään yhä enemmän länsimaisen lääketieteen hoitojen osana.

Suomessakin luontaishoitoja käytetään runsaasti, mutta niiden asemaa ei ole tunnustettu eikä niitä säädellä lailla ja siksi hoitojen tarjonnan laatu on kirjavaa.

Tarvitaan lainsäädäntö, jossa määritellään koulutusvaatimukset ja hoitoja antavien oikeudellinen asema, luodaan julkinen terapeuttirekisteri ja valvontajärjestelmä sekä edistetään alan tutkimusta ja tiedottamista. Näin taataan parhaiten myös hoitojen potilasturvallisuus.

Luontaishoitoja vastustavat tahot vaativat nykyisiin lakeihin rajoittavia säädöksiä, jotka kaventaisivat ihmisten oikeutta valita itse hoitomuotonsa.

Jollet hyväksy tällaista kehitystä, käy allekirjoittamassa kansalaisaloite osoitteessa www.terveysjarjesto.fi

Pankkitunnuksella hyväksymisen jälkeen PALAA lomakkeeseen ja LÄHETÄ se.

Kiitos tuestasi!

 

Luontaishoidot tarvitsevat erillisen lainsäädännön

 

Terveydenhoidon valinnanvapaus on turvattava

 

Luontaishoitojen rajoittamista alettiin taas vaatia keväällä  ja kesällä 2013. Vaatimus ei ole uusi, luontaishoitoja vastustavat tahot esittivät niitä viimeeksi 2008-09. Perustelukin on sama: potilasturvallisuus. Luontaishoitojen vastustajat – pieni mutta äänekäs ja vaikutusvaltainen joukko – haluavat antaa kuvan, että kansalaisia, etenkin vakavasti sairaita, vanhuksia, lapsia ja esimerkiksi raskaana olevia on suojeltava luontaishoidoilta. Niinpä luontaishoitojen vastustajat vaativat rajoituksia luontaishoidoille.

Me luontaishoitojen edustajat olemme myös sitä mieltä, että tarvitaan lainsäädäntöä. Mutta potilasturvallisuus saavutetaan vain laatimalla oma laki, joka koskee koko luontaishoitokenttää ja jossa määritellään koulutusvaatimukset, valvontajärjestelmä ym. hoitoja antavia koskevat säädökset.

 

Suomessa on etenkin 1980-luvulta lähtien ollut ajoittain voimakasta kampanjointia luontaishoitoja eli CAM-hoitoja (Complementary and Alternative Medicine, täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede) vastaan. Kampanjaa ovat käyneet varsinkin Skepsis ry:n edustajat ja Suomen Lääkäriliiton johto (Ruotsin vastaavien tahojen kanssa), ja ne ovat saaneet näyttävästi äänensä kuuluviin mediassa. Perusteluina on käytetty ristiriitaisesti sekä hoitojen vaarallisuutta ja että niiden tehottomuutta. Esimerkkinä luontaishoitojen vaarallisuudesta käytetään jatkuvasti yli kaksikymmentä vuotta sitten tapahtunutta yksittäistapausta, diabetesta sairastaneen lapsen kuolemaa, joka johtui epäpätevän Kühne-hoitajan suosittelemasta lääkityksen lopettamisesta. Hyvin koulutettu hoitaja ei Suomessa kehota potilasta lopettamaan lääkityksiään, mutta voi kehottaa häntä keskustelemaan lääkärin kanssa, onko jokin lääke edelleen tarpeellinen tai voisiko lääkitystä vähentää.

Eri viranomaisilta keräämiemme tietojen mukaan CAM-hoitajien aiheuttamia vakavia hoitovahinkoja ei viimeisten vuosikymmenten aikana ole tapahtunut. Sen sijaan kaksi terveydenhuollon ammattihenkilöä, akupunktiossa pikakoulutuksen saanutta fysioterapeuttia on pistänyt neulan keuhkoihin ja aiheuttanut potilaalle ilmarinnan. Kaikille ihmisiä hoitaville voi sattua virheitä ja virallisen lääketieteen puolella niitä tapahtuu valitettavan paljon: hoitovirhe johtaa haittaan noin yhdellä kymmenestä potilaasta ja vakavan haittaan tai kuolemaan noin yhdellä sadasta (Amos Pasternack, Duodecim 2006). Vuosina 2000-2008 Potilasvakuutuskeskukseen oli tullut luontaishoidoista neljä valitusta, joista kaksi koski tuotteita (tuotetiedot, ravintolisä), akupunktuuria yksi ja osteopatiaa yksi. Kaikki päättyivät sovintoon ilman lautakunnon käsittelyä. (Tietoja voi luontaishoitojen osalta katsoa Kuluttajalautakunnan, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Potilasvakuutuskeskuksen ja Potilasvahinkolautakunnan sivuilta; koululääketieteen vahingoista löytyy tietoja hakusanalla potilasvahingot.)

Mitä CAM-hoidot ovat

Maailman terveysjärjestö WHO jaottelee länsimaisen lääketieteen ohella toimivat lääketieteet kahteen kategoriaan: perinteiset lääketieteet TM (traditional medicine) ja täydentävät tai vaihtoehtoiset lääketieteet CAM (complementary or alternative medicine). Kehittyneissä maissa, joissa vallitseva terveysjärjestelmä perustuu länsimaiseen konventionaaliseen lääketieteeseen, perinteiset lääketieteet lasketaan usein ryhmään CAM, kuten meillä perinteinen kiinalainen lääketiede.

Suomessa ammattimaisessa käytössä olevia hoitomuotoja ovat perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia, antroposofinen lääketiede, refleksologia l. vyöhyketerapia, fytoterapia eli kasvilääkintä, aromaterapia, osteopatia, naprapatia, Kajava-terapia ja perinteinen jäsenkorjaus. Yhteistä näille hoidoille on, että ne ovat luonnonmukaisesti terveyttä edistäviä; niihin kuuluu käsillä painelua, hierontaa, kudosten käsittelyä, paikalleen laittamista ja lisänä luontaiset lääkkeet kuten homeopatiassa, antroposofisessa ja kiinalaisessa lääketieteessä. Hoidossa tuetaan ihmisen elimistön kykyä parantaa itse itseään. CAM-hoidoista puhuttaessa emme tarkoita kylpylöissä ja kauneushoitoloissa annettavia hemmotteluhoitoja tai pikakurssitettuja harrastajia, vaan koulutettua ammattikuntaa, jonka työ on veronalaista siinä kuin muidenkin. Kun luontaishoitojen vastustajat käyttävät luontaishoidoista termiä uskomushoito, he lainaavat Skepsis ry:n 1980-luvulla luomaa herjasanaa, jolla terveyttä luonnollisesti edistävät hoidot halutaan leimata huuhaaksi (toinen skepsisläisten suosima termi).

CAM-hoitojen koulutukset Suomessa kestävät vähintään 3-4 vuotta ja ne täyttävät WHO:n asettamat kansainväliset koulutusvaatimukset. Rekisteröidyn terapeutin koulutukseen kuuluu myös koululääketieteen opintoja eli anatomia, fysiologia ja tautioppi, ja hänellä tulee olla hoitovastuuvakuutus vahinkojen varalta. Yleensä hoitajat käyvät jatkokoulutuksissa vuosittain ja myös perehtyvät tervehdyttävään ravitsemukseen, luontaistuotteiden käyttöön ja liikuntaan; asiakkaat eli potilaat saavat neuvoja myös itsehoitoon terveytensä ylläpitämiseksi.

Suomessa toimii nykyään arviolta viidestä kuuteen (5-6) tuhatta hyvin koulutettua CAM-alan ammattilaista. Näitä henkilöitä luontaishoitoja vastustavat tahot kutsuvat loukkaavasti uskomushoitajiksi, puoskareiksi, huijareiksi jne. Dosentti Myllykankaalla on myös aidosti hupaisa termi outohoitaja. CAM-hoitoja käyttävät  Suomessakin jo sadattuhannet ihmiset, arviolta puolet väestöstä, hyvin usein ne, jotka eivät ole saaneet apua koululääketieteen hoidoista tai eivät halua tai voi käyttää niitä (esim.  kemiallisia lääkkeitä). Hoitojen vastustajat pitävät heitä helposti höynäytettyinä. CAM-hoitajien kokemusten ja esim. USA:n tilastojen mukaan he ovat pääasiassa valistuneita, hyvin koulutettuja ihmisiä, sekä miehiä että naisia, nuoria ja vanhoja, jotka ovat kiinnostuneita oman terveytensä hoitamisesta ja tietävät milloin on mentävä lääkäriin ja milloin kannattaa kääntyä luontaishoitajan puoleen.

Teollistuneissa maissa yhä useammat käyttävät CAM-hoitoja, esimerkiksi Ruotsissa 60 % ja USA:ssa 70% väestöstä. Syitä CAM-hoitojen suosion suureen kasvuun maailmalla on tutkinut Steffano Maddalena väitöskirjassaan (WHO, 2008). Niitä ovat länsimaisen lääketieteen kykenemättömyys vastata potilaiden kaikkiin tarpeisiin, lääkkeiden, hoitojen ja teknologian haittavaikutukset sekä lääkärien autoritaarinen asenne; potilaiden lisääntynyt halu saada informaatiota ja vaikuttaa omaan hoitoonsa ja halu valita itse oma hoitomuotonsa, oli se koululääketieteen tai CAM-hoitojen piiristä (potilaat haluavat käyttää itsemääräämisoikeuttaan myös terveydenhuollossa, kuten ovat tottuneet käyttämään sitä mm. opiskelussa, harrastuksissaan ja poliittisen kannan ja uskonnollisen näkemyksen muodostamisessa), ja kolmanneksi CAM-hoitojen saajien suuri kuluttajatyytyväisyys – niihin liittyy matala riskitaso ja ne koetaan miellyttäviksi ja tehokkaiksi. WHO suositteleekin luontaishoitojen CAM sisällyttämistä  teollistuneiden maiden julkiseen terveydenhuoltoon (WHO: strategia vuosille 2000-2005 sekä uuden strategian valmisteluun liittyvä päätös v. 2012). Suosituksen perusteena on CAM-hoitojen turvallisuuden ja tehokkuuden lisäksi se, että ne ovat edullisia potilaalle ja kansantaloudelle.

Suomessa Kela korvasi v. 2008 reseptilääkkeitä 1.2 miljardilla eurolla. Kun arviolta puolet väestöstä käytti samana vuonna luontaishoitoja (omalla kustannuksellaan), Suomi lienee säästänyt sairauskuluissa kymmeniä miljoonia.  Vähävaraisilla potilailla ei ole mahdollisuus käyttää luontaishoitoja, vaikka ne eivät olekaan kalliita (tavanomainen 1 h kestävä hoito 40-65 €), ja tämä luo eriarvoisuutta.

Tieteellinen näyttö

CAM-hoitoja on tutkittu ja tutkitaan edelleenkin paljon, ja niistä on runsaasti tieteellistäkin näyttöä, lähes yhtä paljon (30 %) kuin länsimaisesta lääketieteestä, jonka hoidoista 40 %:lla on tieteellistä näyttöä (Cochrane-instituutin tieto, Englanti).  Virallisen terveydenhuollon ammattijärjestöt ja viranomaiset Suomessa kuten muuallakin maailmassa pitävät mielellään vain lääketehtaiden ja kemianteollisuuden tuottamaa tutkimusta tieteellisenä.  Osoitteessa http://science.naturalnews.com on tuhansia luontaishoitoja ja luontaistuotteita koskevia tieteellisiä, ei lääketeollisuuden rahoittamia tutkimuksia.

CAM-hoitoihin on usein vaikeampi soveltaa länsimaisen lääketieteen tutkimuskriteerejä, esim. toistettavuuden periaatetta ja kaksoissokkotutkimusta. Luontaishoidot tehdään yleensä aina yksilöllisesti ja hoidettavan kokonaistilan mukaisesti. Oireet voivat olla samanlaiset, mutta eri ihmisillä ne voivat johtua eri asioista ja silloin hoitokin on erilainen. Länsimaisen lääketieteen premissin mukaan samalla tulehduskipulääkkeellä hoidetaan miljoonien ihmisten särkyä, kun esim. kiinalaisessa lääketieteessä päänsärkysyndroomia tunnetaan 23. Periaatteena on, että jokaisella on oma särkynsä, jonka hoitotapa määritellään potilaan kokonaistilanteesta käsin. Hoidetaan siis koko ihmistä ei vain yksittäistä oiretta, tietäen että elimistön tilanne vaihtelee päivästä ja vuorokaudenajasta toiseen.

CAM-hoitoja tutkittaessa tutkimusasetelman tulee siis olla erilainen. Miten tehdä lume-vyöhyketerapiaa tai muita lumehieronta/painantahoitoja? Vitamiinitkin toimivat eri tavalla kuin lääkkeet, eikä niiden tehoa voi luotettavasti tutkia lääkkeisiin soveltuvilla menetelmillä. Moderni terveydenhuolto ei sekään rajoitu ”tieteellisesti testattuihin” tekniikkoihin tai lääkitykseen. Niiden ulkopuolelle jäävät sellaiset länsimaisen lääketieteen osa-alueet kuin psykosomatiikka, funktionaalinen ja psykososiaalinen alue sekä koko ihmissuhteiden kenttä. On myös todettava, että useimmista CAM-hoidoista on kokemuksellista tietoa ja näyttöä useamman sadan, jopa usean tuhannen vuoden ajalta. Kemiallisiin  lääkkeisiin sovellettavan tutkimusnäytön puuttuminen ei niiden kohdalla tarkoita, että ne olisivat tehottomia.

Erillislaki vai rajoittavia säädöksiä

CAM-alan järjestöt ovat jo useamman vuosikymmenen ajan olleet yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön ja muihin terveydenhoitoalan virkamiehiin ja vaatineet lainsäädäntöä, jossa säädetään alan koulutuksesta, ammattinimikkeistä, valvonnasta ym. menettelytavoista koskien hoitoja ja hoitajia. Vuonna 2008 ministeri Paula Risikko asetti työryhmän tutkimaan, tarvitaanko alalle lainsääntöä ja jos niin millaista. Työryhmän enemmistö koostui CAM-hoitoja vastustavista tahoista, eikä se ollut halukas suunnittelemaan alalle erillislakia. Se pysyi väitteessä että luontaishoidot vaarantavat potilasturvallisuuden ja halusi nykyisiin lakeihin Ruotsin mallin mukaisia rajoittavia säädöksiä.  Mitään näyttöä hoitojen vaarallisuudesta tai potilasvahingoista ei kuitenkaan pystytty osoittamaan, joten ministeri Risikko ei katsonut aiheelliseksi viedä ehdotusta hallituksen esityksenä eduskuntaan.

Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL jätti työryhmän esitykseen eriävän mielipiteen, jossa perustellaan, miksi rajoittavat säädökset eivät takaa potilasturvallisuutta. Se löytyy Sosiaali- ja terveysministeriöstä työryhmän esityksen yhteydestä. Rajoittavat säädökset kieltäisivät mm. lasten ja raskaanaolevien hoitamisen, eli juuri niiden ihmisten, joita pitäisi hoitaa mahdollisimman myrkyttömin ja lempein keinoin.  Homeopatialla ja ravitsemusmuutoksilla saadaan erittäin hyviä tuloksia esim. lasten korvatulehduksissa, jotka ovat hyvin yleisiä ja johtavat usein antibioottikierteeseen. Vauvojen koliikkivaivoihin auttaa vyöhyketerapia ja akupunktuuri (yksi kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmistä) (Kajsa Landgren: väitöskirja 2011,Uppsalan yliopisto). Raskauspahoinvointiin, turvotuksiin, selkäkipuihin ym. raskausajan vaivoihin sekä synnytyksen helpottamiseen käytetään yleisesti jo Suomessakin mm. akupunktuuria. Norjassa Bergenin syöpäsairaalassa potilaille tarjotaan mahdollisuus saada akupunktuuria ja muita luontaishoitoja veriarvojen normalisoimiseksi ja kemoterapian ja sädehoitojen sivuvaikutusten kestämiseksi. Diabeteksen aiheuttamien vaurioiden hoidossa CAM-hoidot ovat tehokkaita. Tässä vain muutamia esimerkkejä.

Rajoittavia säädöksiä emme tarvitse, vaan erillislain, jonka pohjalta potilaat ja hoitoja haluavat voivat löytää itselleen sopivan hoitomuodon ja luotettavan hoitajan.  Ammattitaitoinen hoitaja tietää, milloin potilas on lähetettävä lääkäriin ja lääketieteellisiin tutkimuksiin. CAM-hoidoilla edistetään ihmisten terveyttä ja voidaan auttaa erityisen hyvin myös kroonisia vakaviakin  sairauksia potevia ihmisiä.

Oikeaa tietoa

CAM-hoidot ovat yleisesti käytössä jo kaikissa maanosissa, ja mm. tuhannet lääkärit Euroopassa käyttävät niitä luontevana osana terveydenhoitoa koululääketieteen rinnalla. Molempia tarvitaan ja niiden parhaat puolet tulisi olla käytössä ihmisten terveyden edistämiseksi.

Yhdysvalloissa integratiivinen eli luontaishoidoilla täydennetty länsimainen lääketiede on edennyt niin pitkälle, että vuonna 2010 sairaaloista jo 42 % tarjosi konventionaalisten hoitojen lisäksi akupunktuuria, hierontaa, terapeuttista kosketusta ja ohjattua kuva-ajattelua. Monet yliopistolliset syöpäsairaalat tarjoavat näitä täydentäviä hoitoja osana syövän perushoitoja. Toiset sairaalat antavat näitä hoitoja osana naistentautien, sydäntautien ja kipujen hoitoa. USA:n National Institutes of Health (NIH) on perustanut keskusorganisaation täydentävälle ja vaihtoehtoiselle lääketieteelle (National Center for Complementary and Alternative Medicine). Keskus rahoittaa CAM-hoitoalaa koskevaa tutkimusta sekä hoitojen opetusohjelmia. Viime vuonna (2012) CAM-hoitoja opettavien yliopistollisten oppilaitosten järjestöön Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine kuului 54 oppilaitosta USA:sta, Kanadasta ja Meksikosta. ”Integratiivinen lääketiede on nykyään vahvasti läsnä lääkärien koulutuksessa”, todetaan American Journal of Medicinen pääkirjoituksessa helmikuulta 2013. Siihen on lehden mukaan ollut syynä suuren yleisön osoittama kasvava kysyntä, lääketieteen opiskelijoiden ja erikoistuvien lääkärien kiinnostus, oppilaitosten antama tuki ja uudet koulutusohjelmat. Suomessa taas professori varoittaa jo ensimmäisellä luennolla lääketieteen opiskelijoita uskomasta luontaishoitoihin.

Myös Suomessa kiinnostus CAM-hoitoja kohtaan lisääntyy jatkuvasti, ja siksi viranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten olisi syytä jo perehtyä niihin ja keskustella niistä asiallisesti.  Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, dosentti Markku Myllykangas ja psykiatri Hannu Lauerma  ovat  vuosikymmenestä toiseen antaneet samoja halventavia ja perättömiä lausuntoja koskien CAM-hoitoja. Nämä lausunnot koetaan erittäin loukkaaviksi luontaishoitajien ja  niiden  terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa (lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, sairaanhoitajat),  jotka ovat hankkineet CAM-alan koulutuksen palvellakseen paremmin potilaitaan. Samoin kokevat myös ne monet tuhannet ihmiset, jotka ovat saaneet CAM-hoidoista avun vaivoihinsa ja jotka luontaishoitojen vastustajat leimaavat helposti höynäytettäviksi ja kehitykseltään lapsen tasolle jääneiksi. Täällä tulee idiootti, sanoi potilas tullessaan luontaishoitajan vastaanotolle viime parjausryöpyn aikana. Millaista arvostusta tämä osoittaa terveydenhoidostaan kiinnostuneita kohtaan?

Voitaisiinko tämä propaganda jo jättää omaan arvoonsa? Kuluttajat tarvitsevat ja haluavat oikeaa tietoa eri hoitomuodoista ja niiden mahdollisuuksista. Suomessakin voitaisiin varmaan nostaa keskustelu CAM-hoidoista muiden sivistysvaltioiden tasolle. Tässä medialla on tärkeä rooli.

Maailman terveysjärjestön WHO:n sivuilta  löytyy runsaasti tietoa CAM –lääketieteistä.  Martin J Walker on kirjoittanut kirjan Dirty Medicine, the Handbook, jossa kerrotaan maailman lääke- ja kemianteollisuuden rahoittamasta kampanjoinnista CAM-terapioita vastaan. Netissä mm. http://science.naturalnews.com –sivuilla on tietopankki, jossa on miljoonia tutkimuksia ravintolisistä, luontaishoidoista, myrkyllisistä kemikaaleista ja lääkkeiden haittavaikutuksista. Samoin www.WDDTY.com (What Doctors Don’t Tell You) antaa valtavirrasta poikkeavaa tietoa lääketieteellisistä tutkimuksista, myös CAM-hoidoista.

Elina Hytönen, Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys FinnAcu, kunniapuheenjohtaja

Tutteli Hammermann, Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys FinnAcu, varapuheenjohtaja

 P.S. Hannu Lauerma väittää, ettei sellaista lääketieteen alaa kuin kiinalainen lääketiede ole olemassakaan. Kiinassa sekä perinteistä että länsimaista lääketiedettä opetetaan yliopistoissa rinnakkain tasavertaisina lääketieteinä.  Molemmista valmistutaan lääkäreiksi ja hallitaan myös toisen linjan tietoja riittävästi. 95 %:ssa Kiinan sairaaloista on molempien lääketieteiden osastot, ja potilaita hoidetaan tarpeen mukaan kummankin menetelmin. (SMA News, April 2009). Myös Euroopan ja USA:n yliopistoissa opetetaan kiinalaista lääketiedettä omana tieteenalanaan, kuten edellä on käynyt ilmi.