JA TAAS SITÄ PUOSKARILAKIA

Elina Hytönen

Ministeriö luopui kiistellystä puoskarilaista, kirjoitti Turun Sanomat kymmenisen vuota sitten 12.12.2010. Silloin Sosiaali- ja terveysministeriö joutui luopumaan kaartoliikkeestään täydentävien hoitojen rajoittamiseksi.

Nyt täydentäviä hoitoja antavien mustamaalausta ja uskomattomien väitteiden heittelyä on jatkunut jo pari vuotta. Lääkäriliitto ja STM ovat tosissaan, jälleen kerran.

Sanon sitä kaartoliikkeeksi, koska koko lakikiistelyn aikana luontaishoitojen edustajia ei päästetty tasa-arvoisena partnerina osallistumaan lain valmistelutyöhön. Mutta ei ole päästetty nytkään.

Suomen ilmapiiri oudoksuttaa monen muun maan luontaishoidon tekijöitä, myös lääkäreitä, joista monet antavat itsekin luontaishoitoja. Täällä onkin pienen paikan ummehtumista: yksi raikulipoika, jonka päähänpistot ja älyttömimmätkin väitteet media nielee sellaisenaan, ja melkein täydellinen sensuuri koskien muita mielipiteitä, jopa asianosaisten eli luontaishoitajien. Suomessa on harvoin ollut keskustelua yhteisistä tärkeistä asioista. Mutta aika on vain tiukentanut sensuuria.

Kymmenen vuotta sitten oli enemmän keskustelua. Media ei ollut täysin lukossa. Joku toimittaja otti vielä hiukan selvää tausta-asioista. Mutta tiedän, että päätoimittajat, Yleä myöten, solmivat pari vuotta sitten epävirallisen sopimuksen, että luontaishoitoja ei mediassa mainita positiivisesti. Päätös on pitänyt!

Vaihtoehtohoitojen vaaroista ja haitoista esitetään huhuluonteisia väitteitä. Ei ihme, sillä konkreettista näyttöä haitoista on vaikea löytää. Luontaishoidot ovat lempeitä, hyvin siedettyjä, myrkyttömiä. Ne auttavat hyvin kroonikkoja kestämään vaivansa. Ne helpottavat elämää, vahvistavat yleiskuntoa, lieivittävät ja poistavat kipuja ja monia muita vaivoja. EU ja WHO suosittelevat vaihtoehtolääketieteen ja koululääketieteen yhteistyön lisäämistä. Saksassa se on virallistettu. Suomessa luontaishoitoala toivoo lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja oikeuden valita oma hoitomuotonsa ja joka edistää alan koulutusta, järjestäytymistä, rekisteröitymistä ja yhteistyötä julkisen terveydenhoidon kanssa.

20 vuotta sitten WHO totesi, että jopa 80 % maailman väestöstä käyttää vaihtoehtoisiksi luokiteltavia hoitoja. Syöpää sairastavatkin kuuluvat heihin. Vuonna 2005 terveydenhuollon maisteri Liisa Salmenperä väitteli tohtoriksi täydentävästä ja vaihtoehtoisesta lääkinnästä syöpäsairaanhoidossa. Salmenperän tutkimus, Pertti Arkon tohtorinväitöstutkimus 1980-luvulta ja 2005 tehty laaja tutkimus osoittivat, että 30-36 % syöpäsairaista käytti täydentäviä hoitoja. Niitä suosivat edelleen varsinkin pitkäaikaissairaat usean maan tutkimusten mukaan. Kaksi kolmasosaa Salmenperän haastattelemista potilaista toivoi, että täydentäviä hoitoja olisi myös virallisissa terveydenhoidon toimipisteissä.

Syöpädiagnoosi ei keskeyttänyt täydentävien hoitojen käyttöä. Kymmeneosa naisista ja peräti puolet miehistä lisäsi niiden käyttöä, kun oli saanut syöpädiagnoosin. Suurin osa kertoi kokemusten olleen myönteisiä.

Tästä saamme tiedon, joka luontaishoitajilla jo on ollut aina: luontaishoidot eivät ole este koululääketieteen hoitojen käyttöönotolle. Useimmat potilaamme käyttävät molempia, usein yhtaikaa. Myös syövän kanssa on ollut juuri näin.

Mutta meidän aikamme raikulipoikalääkäri joka on myös vuoden raikulipoika, väittää että luontaishoidot johtavat syöpäkuolleisuuden kymmenien prosenttien nousuun. Se on väärä tieto, ei edes tieto. Entisenä toimittajana tiedän, että kesähelteellä uutisista on pula. Silloin tehdään uutisia aiheista kuten Kana kuoli Kiteellä. Tämä on Kana kuoli Kiteellä -uutinen, paitsi että tästä uutisesta puuttuu kanakin.

Mutta mitä on ajateltava sanomalehdistä, jotka julkaisevat tällaisia ennenaikaisia mätäkuun uutisia? Mikä niitä lehtiä nykyään vaivaa? Ja julkaiseeeko kukaan virhetiedon oikaisun, kun se lähetetään päätoimittajille?

”Kerettiläisen lääkärin mielestä on mahdotonta, että sairaat ihmiset tulevat terveiksi, jos heille syötetään sellaisia kemiallisia aineita, joista terveet ihmiset tulevat sairaiksi,” kirjoitti korvatautien erikoislääkäri Rauli Mäkelä edellisen puoskarilakiyrityksen aikaan 2008 Helsingin Sanomissa. ”Lääkärikoulutuksessahan opetetaan uskomaan, että apteekkilääkkeiden haittavaikutukset ovat vain välttämätön paha, joka on hyväksyttävä jos haluaa tulla ´oikein´ hoidetuksi.”

Mäkelä kertoo tuon jälkeen reseptilääkkeiden haittavaikutuksista ja lääkkeiden aiheuttamista kuolemista, joista luontaishoitajat aina kohteliaasti vaikenevat, kun he yrittävät tuoda julki oman näkemyksensä olemassaolonsa puolustukseksi. Tuoreet tilastotiedot ovat päätähuimaavia, sen voin kohteliaana luontaishoitajana paljastaa. Mäkelä kertoo asiansa tueksi myös lääkärilakkojen vaikutuksesta kuolleisuuteen. Silloin aina kuolleisuus vähenee, sanoo professori Robert S. Mendelsson 1973 ilmestyneessä kirjassaan. Israelissa kuolleisuus väheni 1973 50 %, Bogotassa 1976 35 % ja Kaliforniassa 18 %. Social Science and Medicine -lehti julkaisi arvovaltaisen tutkimuksen, jossa analysoitiin 5 lääkärilakkoa kaikkialta maailmasta vuosina 1976 – 2003. Yksikään tutkimus ei havainnut kuolemantapausten lisääntyvän lääkärien lakkoviikkojen aikana, vaan kuolleisuus joko aleni tai pysyi samana (Psychology Today 17.10.2015).

Rauli Mäkelä pyytääkin päättäjiltä jonkinlaista suhteellisuudentajua. Niin minäkin.

Siunatuksi lopuksi Mäkelällä on hyvä ehdotus. ”Terveyttä hoidettaessa terveys kukoistaa, sairauksia hoidettaessa sairaus kukoistaa…Tämän ymmärsi jo 1950-luvulla presidentti J. K. Paasikivi.”

”Paasikivi ehdotti, että kaikkiin Suomen kuntiin perustettaisiin kunnanlääkärin viran rinnalle uusi virka, jonka haltijan tehtäviin kuuluisi kuntalaisten terveyden hoitaminen kunnanlääkärin huolehtiessa sairaanhoidosta. Virkaan valittavien ei tarvitsisi olla lääkäreitä; sen sijaan heillä tulisi olla erikoiskoulutus aloilla, jotka koskevat nimenomaan terveydenhoitoa (ravitsemustiede, sosiologia, psykologia).” Muun muassa nobelistimme A. I. Virtanen puolusti presidentin esitystä, mutta lääkärikunta voitti, ja horjuvaa kansanterveyttä ruvettiin korjaamaan rakentamalla keskussairaaloita ja lisäämällä lääkärien määrää, ”mutta kansanterveyden parantumisella ei todellakaan voida ylpeillä.”

Niinpä meillä nyt sitten hoitavat sairaita lääkärit, joille on muun muassa opetettu, että syöpäsairaankin kohdalla on aivan sama, mitä hän syö: ravinnolla ei ole mitään merkitystä sairauteen tai terveyteen.

Suhteellisuudentajun lisäksi tarvittaisiin vielä vähän tervettä järkeä.

Eläköön presidentti Paasikivi ja kerettiläinen lääkäri!

Ja Eläköön Suomen tuhannet hyvin koulutetut, vastuuntuntoiset, veronsa maksavat, ihmisiä kuuntelevat ja auttavat luontaishoitajat!

5.7.2021.

Me teimme suuren virheen

Elina Hytönen

> Kanadalainen immunologi ja rokotetutkija tri Byram Bridle sai japanilaiselta valvontavirastolta käyttöönsä Pfizerin biodistribuutiotutkimuksen. Tutkimus, jota ei ennen ole julkistettu, paljastaa että COVID-19-rokotteisiin liittyy hälyttävä ongelma.

> Rokotteiden kehittäjät ovat olettaneet, että niiden mRNA jää suurimmaksi osaksi pistoskohtaan ja sen lähiympäristöön. Pfizerin tutkimusdata kuitenkin näyttää, että rokotteen mRNA ja siihen liittyvä piikkiproteiini leviävät laajalti kehoon jo muutamassa tunnissa.

> Tämä on vakava ongelma, koska piikkiproteiini on toksiini (myrkky), jonka on osoitettu aiheuttavan sydän-ja verenkiertoelinten sekä hermoston vaurioita. Sen toksisuus ulottuu myös suvunjatkamiselimiin, ja Pfizerin biodistribuutio-data osoittaa sen kertyvän naisen munasarjoihin.

> Verenkiertoon päästyään piikkiproteiini sitoutuu verihiutaleiden reseptoreihin ja verisuonten seinämäsoluihin. Kun tämä tapahtuu, piikkiproteiini voi saada hiutaleet takertumaan toisiinsa, niin että syntyy hyytymiä tai tulppia ja/tai epänormaalia verenvuotoa.

> Euroopan Lääkevirastolle (EMA) luovutetut Pfizer-dokumentit osoittavat myös, että yritys ei noudattanut prekliinisten toksikologisten tutkimustensa aikana teollisuuden standardivaatimusten edellyttämiä laadullisia tuotantokäytäntöjä ja että avaintutkimukset eivät täytä hyvän laboratoriokäytännön standardien ehtoja.

> Tuore tutkimus kyseenalaistaa COVID-19-rokotteiden käytön pandemian hoitovälineenä. Tutkimuksen mukaan meidän on hyväksyttävä 2 rokotteista johtuvaa kuolemaa voidaksemme ehkäistä 3 COVID-kuolemaa. ”Tämä on osoitus vakuuttavan hyödyn puutteesta, jonka pitäisi saada hallitukset arvioimaan rokotepolitiikkansa uudestaan,” tutkijat sanovat.

Mitä enemmän saamme tietoa COVID-19-rokotteista, sitä pahemmalta ne näyttävät, kirjoittaa tri Mercola artikkelissa ”Me teimme suuren virheen” (14.6.2021). Kanadalainen immunologi ja rokotetutkija tri Byram Bridle oli äskettäin Alex Piersonin haastateltavana (Newzworldtoday.com June 2, 2021) ja pudotti totuuspommin, joka heti levisi internettiin, huolimatta siitä että Google sensuroi sen.

Se pääsi mukaan myös The Poynter Instituten Politifactin ”faktantarkistukseen” (Politifact May 31, 2021). Tämä julisti Bridlen havainnot ”vääriksi” haastateltuaan tri Drew Weissmania, joka on ollut mukana kehittämässä COVID-mRNA-rokotteiden teknologiaa. Politifact ei kuitenkaan haastatellut ketään muuta henkilöä kuin Weissmania, jolla niin sanotusti oli oma lehmä ojassa.

Vuonna 2020 Bridle sai Kanadan hallitukselta 230.000 dollarin apurahan COVID-rokotteen kehittämiseksi. Osana tätä tutkimustyötä hän ja hänen kansainvälinen tutkijaryhmänsä anoivat Japanin hallitukselta Freedom of Information Act -lain perusteella pääsyä Pfizerin biodistribuutiotutkimuksen tietoihin japanilaisessa valvontavirastossa. Biodistribuutiotutkimuksella selvitetään, minne injektoitu aines leviää kehossa ja mihin kudoksiin tai elimiin se kertyy.

Tämä Pfizerin tutkimus, jota ei aiemmin ole nähty, osoittaa että kaikkiin COVID-19-rokotteisiin liittyy suunnaton ongelma.

Me teimme virheen,” Bridle sanoo.”Meistä piikkiproteiini oli erinomainen kohdeantigeeni (antigeeni on aine, joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden muodostumisen tai soluvälitteisen immuunivasteen). Emme tienneet, että piikkiproteiini on itsessään toksiini ja patogeeninen proteiini. Joten kun rokotamme ihmisiä, me rokotamme heitä myrkyllä.”

SARS-CoV-2-viruksella on pinnassaan piikkiproteiinia. ”Juuri piikkiproteiinin avulla virus infektoi ihmisen,” Bridle selittää. ”Siksi käytimme sitä rokotteissa. Rokotteet saavat kehon solut tuottamaan piikkiproteiinia. Jos pystymme aikaansaamaan immuunireaktion proteiinia vastaan, silloin voimme teoriassa estää virusta infektoimasta kehoa. Sen teorian pohjalta rokote on laadittu.”

Tämä piikkiproteiini on kuitenkin myrkky, Bridle toteaa, joka voi aiheuttaa sydämen ja verisuonten vaurioita ja hedelmättömyyttä – asia, josta ovat samaa mieltä tutkijat tri Stephanie Seneff ja tri Judy Mikovits, joita Mercola on aiemmin haastatellut näistä kysymyksistä. (kts. esimerkiksi https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/06/stephanie-seneff-covid-vaccine-aspx?…)

Pfizer ei tehnyt teollisuusstandardien edellyttämiä turvallisuustutkimuksia

TrialSite Newsin raportin mukaan asiakirjat, jotka Pfizer jätti Euroopan Lääkevirastolle (EMA), paljastavat että lääkeyritys ”ei ole noudattanut prekliinisten toksikologisten tutkimusten aikana teollisuusstandardien edellyttämiä laadullisia tuotantokäytäntöjä…eivätkä sen avaintutkimukset täytä hyvän laboratoriokäytännön standardien ehtoja” (Trialsitenews May 28, 2021).

Pfizer ei tehnyt tutkimuksia suvunjatkamiseen kohdistuvasta toksisuudesta eikä genotoksisuudesta (DNA mutaatiot), vaikka molempia pidetään kriittisen tärkeinä, kun kehitetään ihmiselle tarkoitettuja uusia lääkkeitä tai rokotteita. Tästä johtuvat ongelmat ovat vakavia, koska ne muuttavat merkittävästi riski-hyöty-analyysiä, jolle rokotteiden hätätilaluvan myöntäminen on perustunut. Trial Site News:

”Viime aikoina ovat herättäneet huolestusta mahdolliset turvallisuussignaalit, jotka liittyvät COVID-19-mRNA-rokotteisiin. Monia epätavallisia, pitkittyneitä tai viiveellä tulevia reaktioita on raportoitu, ja usein ne ovat voimakkaampia toisen rokoteannoksen jälkeen.

Naiset ovat ilmoittaneet muutoksista kuukautisissa mRNA-rokotteen jälkeen. Veren hyytymisongelmia – jotka ovat tavallisia COVID-19-taudin aikana – on myös raportoitu. Pfizerin COVID-mRNA-rokotteen kohdalla äskettäin paljastuneet dokumentit nostavat lisäkysymyksiä tämän tuotteen genotoksisuuriskeistä ja suvunjatkamiseen liittyvistä riskeistä.

Näiden riskien arvioimiseksi ei suoritettu vakiotutkimuksia hyväksyttyjen empiiristen tutkimusstandardien mukaisesti. Joitain eläinkokeita on tehty, mutta niiden olemassaolokin on välillä kiistetty.

Kaiken lisäksi avaintutkimuksissa, joissa tutkittiin, jääkö rokote pistoskohdan lähettyville vai vaeltaa kaikkialle kehoon, Pfizer ei edes käyttänyt kaupallista rokotetta (BNT162b2), vaan käytti ”korvike”-mRNA:ta, joka tuottaa lusiferaasiproteiinia (lusiferaasi on entsyymi, joka tuottaa luminesenssia eli valoa).

Uudet paljastukset viittavat siihen, että Yhdysvaltojen ja muiden maiden hallitukset ovat suorittamassa massiivista rokotusohjelmaa puutteellisesti tutkitulla kokeellisella rokotteella. Normaalirutiiniin kuuluvia laatututkimuksia jätettiin tekemättä väliaikaisen myyntiluvan kiireellisessä hyväksynnässä.

Ihmisiä rokotetaan nyt mRNA-geeniterapiaan perustuvalla rokotteella (tai oikeammin injektoitavalla geenihoidolla), joka tuottaa heidän soluissaan SARS-CoV-2-piikkiproteiinia, ja rokote saattaa myös kuljettaa mRNA:ta ja tuottaa piikkiproteiinia aivan muissa sisäelimissä ja kudoksissa … kuin on ollut tarkoitus.”

Kesäkuun viime päivinä 2021 Health Impact News -sivusto kertoi, että Euroopan Lääkevirasto EMA oli julkaissut Pfizerin, Modernan ja Johnson&Johnsonin (Janssen) eläinkokeiden antaman datan kokonaisuudessaan. Data osoittaa, että COVID-rokotteet ovat vaarallisia sikiölle. Koe-eläimet kokivat keskenmenoja, joista 92,3 % ennen 13. raskausviikkoa, sekä synnynnäisiä epämuodostumia (www.ema.europa.eu). Tämä vahvistaa VAERS:sista saadut tiedot. VAERS:ille oli toukokuun 22. päivään mennessä tullut 283 ilmoitusta spontaanista keskenmenosta tai sikiökuolemasta. Valtaosa näistä tapahtui 0-30 päivän sisässä rokottamisesta.

Tuhannet naiset ovat ilmoittaneet ongelmista kuukautisissa, mm. 4.000 naista Britanniassa (The Sunday Times 20.6.2021). Pfizerin biodistribuutiotutkimus osoittaa piikkiproteiinin kertyvän voimakkaasti munasarjoihin. Steve Kirsch, koronarokotteiden haittavaikutuksia tutkinut teknologiayrittäjä, kirjoittaa tutkimusdatan osoittavan, että niiden naisten kohdalla, jotka ottavat COVID-rokotteen raskauden alkuvaiheessa eli ollessaan alle 20. raskausviikolla, keskenmenojen ja ennnenaikaisten syntymien prosentti on huomattavan korkea. Huhtikuussa 2021 VAERS:in ilmoitusten perusteella se oli 29 %. Normaali vastaava prosentti on 5 (Letter to Editor, Comment on mRNA COVID-19 Vaccine Safety in Pregnant Women (PDF) ja artikkeli Should You Get Vaccinated?, Trial Site News May 25 2021). CDC ja THL:kin suosittelevat edelleen COVID-rokotteita raskaana oleville.

Kirsch kirjoittaa: ”On häkellyttävää, että CDC sanoo rokotteen olevan turvallinen raskaana oleville naisille, kun se ilmiselvästi ei ole. Esimerkin vuoksi, perhetuttavamme on tämän uhri. Hän sai keskenmenon 25. raskausviikolla…Hän otti ensimmäisen rokotteen 7 viikkoa sitten ja toisen 4 viikkoa sitten.

Vauvalla oli voimakas aivoverenvuoto ja useita epämuodostumia. Hänen gynekologinsa sanoi, ettei ollut eläessään nähnyt mitään vastaavaa. Paikalle kutsutun erikoislääkärin mielestä kysymyksessä oli varmaan geneettinen häiriö (koska kaikki lähtevät siitä, että rokote on turvallinen, sitä ei koskaan pidetä mahdollisena syynä).

Ei raporttia VAERS:iin (johon rokotehaitat voi Yhdysvalloissa ilmoittaa). Ei raporttia CDC:lle. Silti lääkärit joiden kanssa olen puhunut sanovat, että syynä oli yli 99%:sen varmasti rokote. Perhe ei halua ruumiinavausta pelosta, että tytär saa tietää, että syyllinen oli rokote. Tämä on täydellinen esimerkki siitä, miten näistä kauheista haittavaikutuksista ei ilmoitetan minnekään.”

Toksinen piikkiproteiini menee verenkiertoon

Rokotteiden kehittäjät ovat olettaneet, että rokotteiden mRNA (tai DNA Johnson & Johnsonin ja AstraZenecan rokotteissa) pysyy pääosin pistoskohdan luona eli olkalihaksessa, pienen määrän ajautuessa paikallisiin imusolmukkeisiin.

Pfizerin data kuitenkin näyttää, että näin ei suinkaan ole. Lääkeyritys käytti tutkimuksessa mRNA:ta, joka oli ohjelmoitu tuottamaan lusiferaasiproteiinia, ja radioaktiivisella merkillä varustettua mRNA:ta. Näiden avulla se osoitti, että vaikka enin osa mRNA:sta aluksi jäi pistoskohdan alueelle, se levisi silti neljässä tunnissa lajalti koko kehoon (Trialsitenews May 5, 2021). Veressä se kiertelee useita päiviä.

Lähetti-RNA (mRNA) leviää verenkiertoon ja kertyy sisäelimiin, etenkin pernaan, luuytimeen, lisämunuaisiin ja naisilla munasarjoihin. Piikkiproteiini vaeltaa lisäksi sydämeen, aivoihin ja keuhkoihin, joissa se aiheuttaa verenvuotoa tai hyytymiä/tulppia, sekä erittyy rintamaitoon.

Tämä on ongelmallista, sillä rokote ei ohjeistakaan lihassoluja tuottamaan piikkiproteiinia (joka on se antigeeni, joka käynnistää vasta-ainetuotannon), vaan piikkiproteiinin tuotanto tapahtuu verisuonten seinämissä ja sisäelimissä, missä se voi aiheuttaa suurta vahinkoa.

”Nyt ensimmäisen kerran tutkijat ovat voineet nähdä, minne nämä lähetti-RNA:t kulkeutuvat rokotuksen jälkeen,” Bridle sanoi Piersonille (Newzworldtoday.com June 2, 2021).

”Voidaanko varmasti olettaa, että rokote pysyy olkalihaksessa? Lyhyt vastaus on: ehdottomasti ei. Se on hyvin hämmentävää…Olemme kauan tienneet, että piikkiproteiini on patogeeninen (sairautta aiheuttava) proteiini.

Se on toksiini (myrkky). Se voi aiheuttaa vaurioita kehossa, jos se pääsee verenkiertoon… Piikkiproteiini on lähes kokonaan yksin vastuussa verenkiertoelinten (sydän ja verisuonet) vaurioista, jos se pääsee verenkiertoon.”

Ennen tutkimuksen paljastumista terveysviranomaiset ja rokotteen kehittäjät ovat vakuuttaneet yleisölle, että rokote pysyy olkapäässä mihin se on pistetty ja ettei se ole biologisesti aktiivinen – vaikka kaikilla terveyspäättäjillä maailman eri maissa oli hallussaan tämän tutkimuksen kopio (Children´s Health Defense, Big Pharma News 17.6.2021).

Ongelmana on piikkiproteiini

On jo monta kuukautta tiedetty, että vakavan COVID-19-taudin pahimmat oireet, varsinkin verihyytymät, ovat viruksen piikkiproteiinin aiheuttamia. Siksi näytti todella vaaralliselta idealta ohjeistaa kehon soluja tuottamaan juuri sitä, mikä oli vakavien ongelmien syy, Mercola sanoo.

Bridle kertoo tutkimuksista, joissa laboratorioeläimiin ruiskutettiin SARS-CoV-2-viruksen purifioitua (puhdistettua) piikkiproteiinia suoraan vereen. Eläimille kehittyi verenkiertoelinten ongelmia ja aivovaurioita.

Olettamus että piikkiproteiini ei kulkeutuisi verenkiertoon oli Bridlen mukaan ”vakava erehdys”. Hän pitää japanilaisilta saatua dataa ”kirkkaana näyttönä”, että rokote ja sen tuottama piikkiproteiini menevät verenkiertoon ja kertyvät tärkeisiin sisäelimiin. Bridle kertoo myös tuoreen tutkimustiedon, jonka mukaan piikkiproteiini jäi ihmisen vereen 29 päiväksi. (Clinical and Infectious Diseases, 20.5.2021, Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients, https://doi.org./10.1093/cid/ciab465). Tutkimuksessa mitattiin Modernan rokotteen saajilta veren plasman pitoisuudet 1 ja 29 päivää 1. rokoteannoksen jälkeen ja 1 ja 28 päivää 2. annoksen jälkeen. 13:sta koehenkilöstä 11:llä oli plasmassa SARS-CoV-2-proteiinia jo 1 vuorokausi 1. annoksen pistoksen jälkeen, kolmella havaittiin myös piikkiproteiinia. Keskimäärin piikkiproteiini näkyi veressä 15 päivää 1. annoksen saannin jälkeen. Piikkiproteiinin alayksikkö S1:n antigeenituotantoa havaittiin 1. päivästä lähtien paitsi olkapäässä ja lähistön imusolmukkeissa myös muualla kehossa. Havainnot kertovat, että rokotuksen jälkeen kehossa kiertelee noin 0,3 mikrogrammaa vapaata antigeenia, kun rokotteen varsinaisena tavoitteena on aikaansaada lihaksen solukalvoon kiinnittynyt antigeeni.

Verenkiertoon tultuaan piikkiproteiini sitoutuu verihiutaleiden reseptoreihin ja verisuonten seinämäsoluihin. Bridlen selityksen mukaan silloin voi tapahtua jokin seuraavista:

 1. Piikkiproteiini voi saada verihiutaleet takertumaan hyytymiksi. Verihiutaleet eli trombosyytit ovat erikoistuneita soluja, jotka pysäyttävät verenvuodon. Kun verisuoni vaurioituu, verihiutaleet takertuvat yhteen hyytymiksi. Siksi hyytymä/tulppa-ongelmia esiintyy sekä COVID-19:n että rokotteiden yhteydessä.
 2. Se voi aiheuttaa epänormaalia verenvuotoa.
 3. Sydämessä piikkiproteiini voi aiheuttaa sydänongelmia.
 4. Aivoissa se voi aiheuttaa neurologisia vaurioita.

”ACE2-reseptoreita, joihin piikkiproteiini sitoutuu, on runsaasti sydämessä ja aivoissa”, sanoo Stephanie Seneff, Massachusetts Institute of Technologyn tutkija. ”Siksi juuri piikkiproteiini aiheuttaa sydän- ja kognitiivisia ongelmia.”

Tärkeä varoitus on, että COVID-19-rokotteen saaneiden ei missään nimessä pitäisi luovuttaa verta – sekä rokote että piikkiproteiini liikkuvat verenkierron mukana. Heikkokuntoiselle ”hauraalle” ihmiselle tällaisen verensiirron saaminen voi olla kohtalokasta.

Imettävien naisten on myös hyvä tietää, että rokote ja piikkiproteiini erittyvät kumpikin rintamaitoon, mikä voi olla kohtalokasta lapselle. Imettävä ei siirrä eteenpäin vasta-aineita vaan itse rokotetta ja piikkiproteiinia, mikä voi johtaa verenvuotoihin ja/tai verihyytymiin lapsella. Näistä syistä myös johtuu, että henkilöillä, joilla on matala riski saada COVID-19 kuten erityisesti lapsilla ja teini-ikäisillä, näiden rokotteiden riskit ovat merkittävästi hyötyjä suuremmat.

Piikkiproteiini ja verihyytymät

Tri Malcolm Kendrick julkaisi sivustollaan artikkelin, joka käsittelee SARS-CoV-2 piikkiproteiinin yhteyttä vaskuliittiin (drmalcolmkendrick.org June 3, 2021). Vaskuliitti tarkoittaa sydän-verenkiertoelinten tulehdusta.

Vaskuliitteja on monenlaisia, kuten Kawasakin tauti, antifosfolipidi-syndrooma, reuma, scleroderma ja Sjögrenin tauti. Kendrickin mukaan niillä on kaksi yhteistä tekijää.

 1. Keho hyökkää jostain syystä verisuonia vastaan, aiheuttaen vaurioita ja tulehdusta. Syy voi vaihdella tapauksesta toiseen, mutta yhteistä on, että immuunijärjestelmä tunnistaa verisuonen seinämässä jotain vierasta, mikä käynnistää hyökkäyksen. Hyökkäys vaurioittaa seinämää ja aiheuttaa tulehduksen. Tavallinen seuraus tästä ovat verihyytymät, joiden syynä voi olla joko verihiutaleiden takertuminen ja ”klimppiintyminen” seinämävaurion takia, tai sitten verihyytymien estojärjestelmä on vioittunut. Vahvin hyytymien vastustaja on glykokalyksi, verisuonten seinämissä oleva suojelevien glykoproteiinien kerrostuma. Glykokalyksissä on muun muassa erilaisia antikoagulantteja (hyytymiä estäviä) tekijöitä, kuten kudosfaktorin estäjä, proteiini C, typpioksidi ja antitrombiini (tulpan estäjä). Se myös säätelee verihiutaleiden kiinnittymistä endoteeliin. Jos verihyytymät tukkivat verisuonen kokonaan, seurauksena on halvaus tai sydänkohtaus. Verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia) on luotettava merkki siitä, että järjestelmässä muodostuu verihyytymiä, koska hyytymät kokoavat verihiutaleita itseensä. Trombosytopenia on yleisesti ilmoitettu COVID-19-rokotteiden haittavaikutus, kuten ovat verihyytymät, halvaukset ja kohtalokkaat sydänkohtaukset – ja kaikki nämä viittaavat piikkiproteiineihin, jotka aiheuttavat verisuonten vaurioitumista.
 2. Vaskuliitit lisäävät merkittävästi kuoleman riskiä, nostaen joissakin tapauksissa kuolleisuutta 50-kertaisesti verrattuna henkilöihin, joilla ei ole näitä sairaustiloja.

Koronaviruksen piikkiproteiini voi vahingoittaa mitokondrioiden toimintaa

Toiset tutkimukset osoittavat, että SARS-CoV-2:n piikkiproteiinilla voi olla vakava haittavaikutus mitokondrioiden (soluelin, joka vastaa solun energia-aineenvaihdunnasta) toimintaan. Mitokondrioilla on tärkeä tehtävä terveyden ylläpidossa, immuunipuolustuksessa ja erilaisten sairauksien ehkäisyssä.

Kun piikkiproteiini pääsee tekemisiin ACE2-reseptorien kanssa, se pystyy ehkäisemään mitokondrioiden signaalitoiminnan ja aiheuttaa näin reaktiivisia happilajeja ja hapetusstressiä (oksidoiva stressi). Jos vaurio on kyllin vakava, tuloksena voi olla hallitsematonta solukuolemaa, mikä taas aiheuttaa mitokondrioiden DNA:n (mtDNA) vuotamista vereen (F1000 Research 2017; 6: 169).

Vapaasti (verivirrassa) kierteleviä mtDNA:ita on havaittu akuuteissa kudosvaurioissa, sydänkohtauksissa ja sepsiksessä (verenmyrkytys), mutta niiden on todettu myös olevan osasyynä useihin kroonisiin sairauksiin kuten systeeminen tulehdusresponssisyndrooma (SIRS), sydäntaudit, maksasairaudet, HIV-tulehdus, reuma ja tietyt syövät (sama lähde kuin yllä). Artikkeli ”COVID-19: A Mitocondial Perspective” (DNA and Cell Biology April 19, 2021 DOI: 10.1089/dna.2020.6453) kertoo:

”Mitocondrioilla on tärkeä rooli energian tuotannossa, mutta ne ovat ratkaisevan tärkeitä…luonnolliselle immuniteetille, reaktiivisten happilajien (ROS) tuotannolle ja apoptoosille (solujen itsesäädelty kuolema, ”itsemurha”). Kaikki ne ovat merkittäviä tekijöitä COVID-19-taudin synnyssä. Huonosti toimivat mitokondriot altistavat hapetusstressille ja solujen toimintojen ja vitaliteetin heikkenemiselle. Lisäksi mitokondriovauriot johtavat…poikkeavaan ja sitkeään tulehdukseen.

SARS-koronavirus 2 (SARS-CoV-2)…tunkeutuu soluun kiinnittymällä solujen pinnalla oleviin angiontensiinin kääntäjäentsyymin reseptoreihin (ACE2-reseptorit)…Kun infektio on käynnistynyt, ACE2-reseptorien toimintakyky heikkenee.

Verisuonten endoteelissä (seinämien sisäpinnassa) ACE2 suorittaa angiotensiini II:n kääntämisen angiotensiini I:ksi (1-7). Siten SARS-CoV-2-infektion aiheuttama matala ACE2-toimivuus johtaa reniini-angiotensiinijärjestelmän epätasapainoon, jossa angiotensiini II:a on liikaa.

Kun angiotensiini II sitoutuu ”omiin” 1-tyypin reseptoreihinsa, supistumistase edistää tulehdusta, verisuonten supistumista ja trombien (veritulppien) syntymistä, kun taas angiotensiini (1-7):llä on päinvastainen vaikutus…Lisäksi angiotensiini II edistää sytoplasmisten ja mitokondrioiden ROS:ien tuotantoa, mikä johtaa hapetusstressiin.

Kohonnut hapetusstressi voi johtaa endoteelitoiminnan häiriintymiseen ja pahentaa systeemistä ja paikallista inflammaatiota (tulehdusta) ja myötävaikuttaa näin vakavassa COVID-19-taudissa nähtävään akuuttiin keuhkovaurioon, sytokiinimyrskyyn ja verihyytymiin…

Tuore algoritmi osoitti, että suurin osa SARS-CoV-2:n genomisesta ja rakenteellisesta RNA:sta hakeutuu mitokondrioiden matriksiin. Siksi näyttää siltä, että SARS-CoV-2 kaappaa mitokondrio-koneiston omaan käyttöönsä, DMV-biogeneesi mukaan lukien (DMV=double-membrane vesicles, kaksikalvoisia rakkuloita, joita RNA-virus kehittää mitokondrion ulkokalvosta omia lisääntymisprosessejaan varten). Virus siis manipuloi mitokondriota omiin takoituksiinsa, mikä voi johtaa mitokondrioiden toiminnan häiriintymiseen ja kohonneeseen hapetusstressiin sekä lopulta mitokondrioiden lamaantumiseen ja solukuolemaan.

Mitokondriot pääsevät eroon vaurioituneista osistaan jakautumalla ja sitten mitofagialla (ts. solu syö huonokuntoisen tai kuolleen solun tai sen osan). Metabolomiset tutkimukset osoittavat, että SARS-CoV-2-virus estää mitofagian. Tämä johtaa vahingoittuneiden ja huonosti toimivien mitokondrioiden kasautumiseen. Se taas johtaa sekä heikentyneeseen MAVS-toimintaan (mitokondrioiden antiviraalinen signaalitoiminta) että lisää tulehdusta ja solukuolemia.”

Artikkelin kirjoittaja Pankaj Prasun huomauttaa, että SARS-CoV-2-viruksen vaikutus mitokondrioihin selittää osaltaan, miksi COVID-19 on niin paljon vaarallisempi iäkkäille, ylipainoisille ja henkilöille, joilla on diabetes, kohonnut verenpaine ja sydänsairaus.

Näillä riskitekijöillä on yhteinen piirre: ne liittyvät mitokondrioiden toimintahäiriöön. Jos mitokondrioiden toiminta on jo heikentynyt, SARS-CoV-2-virus ja sen piikkiproteiini pystyvät helpommin nujertamaan lisää mitokondrioita, mistä on seurauksena vakava sairaus ja kuolema.

Piikkiproteiini on bio-ase

Kun haastattelin tri Seneffia ja tri Mikovitsia, Mercola kertoo, he korostivat kumpikin, että keskeinen vaara – sekä COVID-19-taudissa että rokotteiden kohdalla – on piikkiproteiini itse. Kuitenkin on niin, että vaikka viruksen piikkiproteiini on paha, se piikkiproteiini jonka keho tuottaa vastauksena rokotteelle on paljon pahempi. Miksi?

Siksi että rokotteen synteettinen mRNA on ohjelmoitu antamaan soluille ohjeen tuottaa epäluonnollista, geneettisesti valmistettua piikkiproteiinia. Spesifiset muuntelut tekevät sen toksisuudesta paljon voimakkaaman kuin viruksen oma toksisuus. Mikovits menee niin pitkälle, että kutsuu piikkiproteiinia bio-aseeksi, koska se on sairautta aiheuttava tekijä, joka tuhoaa luontaisen immuniteetin ja vie luonnollisilta tappajasoluilta (NK-solut) kyvyn päätellä, mikä solu on viruksen infektoima ja mikä ei.

Lyhyesti, kun saat COVID-19-rokotteen, sinuun injektoidaan tekijä, joka ohjeistaa kehosi tuottamaan omissa soluissaan bio-aseen. Tämän pirullisempaa tapaa vaikuttaa ihmiseen tuskin voi keksiä, sanoo Mercola.

Artikkelissaan ”Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19” (Pahempaa kuin itse tauti: mRNA-koronatautirokotteiden mahdollisia tahattomia seurauksia, julkaistu International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research -lehdessä 10.5.2021, toinen kirjoittaja tri Greg Nigh), Seneff selittää, miksi keinotekoinen piikkiproteiini on niin ongelmallinen.

Kun viruksen pinnassa oleva piikkiproteiini on sitoutunut ACE2-reseptoriin, se normaalisti vajoaa kokoon ja putoaa soluun. Rokotteen tuottama piikkiproteiini ei toimi näin. Se jää avoimeksi ja pysyy kiinnittyneenä ACE2-reseptoriin, rampauttaen sen ja aiheuttaen joukon ongelmia, jotka johtavat sydämen, keuhkojen ja immuunijärjestelmän vioittumiseen.

Rokotteen RNA-koodiin on vielä lisätty ylimääräisiä guaniineja (G) ja sytokiineja (C) ja sitä on muokattu niin – lisäämällä siihen polyA-häntä – että se näyttää ihmisen lähetti-RNA-molekyyliltä, joka on valmis tekemään proteiinia. Tuloksena on, että rokotteen piikkipproteiinin RNA-sekvenssi näyttää siltä kuin se olisi osaksi bakteeri, osaksi ihmisperäinen ja osaksi virusperäinen, kaikkea yhtaikaa (Appl Environ Microbiol. 2010 May;76(9):2846-55; Trends Cell Biol. 2019 Mar;29(3):191-200).

On myös todisteita, että SARS-CoV-2:n piikkiproteiini saattaa olla prioni, ja sekin on todella huono uutinen, etenkin jos se koskee rokotteen tuottamaa piikkiproteiinia. Prionit ovat kalvoproteiineja, ja kun niiden laskostuminen epäonnistuu, ne muodostavat solun plasmaan kiteitä, jotka aiheuttavat prionisairauden (esim. Creutzfeldt-Jacobin tauti, etenevä neurologinen sairaus, ”hullun lehmän tauti”, Parkinson, Alzheimer).

Koska rokotteiden mRNA:ta on muokattu, niin että sen tuottamat piikkiproteiinimäärät ovat paljon suurempia kuin itse viruksen, on riski että piikkiproteiinia kertyy sytoplasmaan ylenmäärin. Ja koska piikkiproteiini ei tunkeudu solukalvoon, on suuri vaara että siitä tulee ongelmallinen, jos se tosiaan käyttäytyy kuin prioni.

Kuten muistanet, Bridlen tämän artikkelin alussa siteeraama tutkimus havaitsi, että piikkiproteiini kertyy muun muassa pernaan. Parkinsonin tauti on prionisairaus, joka on jäljitetty pernasta peräisin oleviin prioneihin; pernasta prionit vaeltavat vagus-hermoa pitkin aivoihin. Samalla tavoin on täysin mahdollista, että COVID-19-rokotteet käynnistävät Parkinson taudin ja muita ihmisen prionisarauksia kuten Alzheimerin.

Monia turvallisuusongelmia – joista FDA ja maailman terveyspäättäjät ovat tienneet. Meidänkin.

mRNA-teknologian luoja tri Robert Malone, biologian tri Brett Brownstein ja rokotteiden haittavaikutuksia tutkinut teknologiayrittäjä Steve Kirsch keskustelivat 10.6.2021 ”Dark Horse Podcast” -videolla kolmen tunnin ajan Pfizerin ja Modernan rokotteiden turvallisuusongelmista (poistettu YouTubesta, koska se ”rikkoi YouTuben yhteisön sääntöjä”). He keskustelivat ylläkuvatusta, Byram Bridleyn julkistamasta Pfizer-tutkimuksesta, kunnollisten eläintutkimusten puutteesta mRNA-rokotteiden kohdalla ja virologi Geert Vanden Bosschen teoriasta, että massarokotukset mRNA-rokotteilla voivat luoda vielä tarttuvampia ja mahdollisesti tappavia virusvariantteja.

Japanilaisilta saatu Pfizer-tutkimuksen data osoitti, että rasvananopartikkeleita – joihin rokotteen mRNA on pakattu – havaittiin kiertelemässä kaikkialla kehossa neljä tuntia injektion jälkeen. Sitten ne asettuivat suurina kertyminä munasarjoihin, luuytimeen ja imusolmukkeisiin, Malone toteaa.

Tämä tieto edellyttää Malonen mukaan rokotettujen seurantaa leukemian ja lymfoomien varalta, koska kysymyksessä ovat luuydin ja imusolmukkeet. Mutta nuo signaalit tulevat esiin usein vasta 6 kuukauden – 3 tai 9 vuoden päästä. Tavallisesti tällaiset signaalit tavoitetaan eläinkokeissa ja pitkäkestoisissa turvallisuuskokeissa, mutta niitä ei ollut mRNA-rokotteiden kohdalla.

Malonen mukaan Yhdysvaltain Ruoka- ja lääkevirastolle FDA :lle on nyt selviämässä kaksi vakavien haittavaikutusten signaalia. Toinen niistä koskee trombosytopeniaa eli verihiutaleiden puutosta, näitä muodostuu luuytimessä. Toinen on latenttien virusten uudelleenaktivoituminen. Malone pitää munasarjasignaalia hämmentävänä, koska testeissä kertymiä ei näkynyt.

”Alkuperäisissä datakokoelmissa tämä biodistribuutio-informaatio oli jo mukana,” Malone huomauttaa.”Tämä data on ollut saatavilla jo kauan, suojellussa, ei-julkisuuteen tarkoitetussa terveyspäättäjien tietopaketissa kaikkialla maailmassa.”

Malonen mukaan FDA tiesi, että rokotteen COVID-piikkiproteiini oli biologisesti aktiivinen ja kykeni vaeltamaan pistoskohdasta ja aiheuttamaan haittavaikutuksia ja että jos piikkiproteiini on biologisesti aktiivinen, se on hyvin vaarallinen.

Itse asiassa Malone oli yksi monista tutkijoista, jotka yrittivät varoittaa FDA:ta vapaan piikkiproteiinin vaaroista. FDA ei katsonut, että oli aihetta huoleen, sanoen ettei se uskonut, että piikkiproteiini oli biologisesti aktiivinen.

Robert Malone arvioi, että autoimmuunisairauksien vaara voi liittyä piikkiproteiiniin, joka kiertelee vapaana elimistössä – mitä rokotteen kehittäjien vakuutuksen mukaan ei voinut tapahtua. ”Autoimmuunisairauksien toteamiseen tarvitaan 2-3 vuoden seuranta-aika 3-vaiheen kliinisissä tutkimuksissa, jotta todetaan rokotteen mahdollisesti aiheuttamat autoimmuuniseuraukset koehenkilöissä – mutta sitä seurantaa ei tapahtunut Pfizerin ja Modernan rokotteiden kohdalla.”

”Pfizer ja Moderna eivät myöskään suorittaneet kunnollisia eläinkokeita”, sanoi tri Brett Brownstein. ”Eläinkokeet antavat meille signaalin siitä, mitä meidän on seurattava ihmisissä. ”

COVID-rokotteiden satoa: myös mitä enemmän täysin rokotettuja, sitä enemmän COVID:ia

VAERS on rokotehaittojen vastaanottajana samanlainen virasto kuin Suomen Fimea. Sinne saa vapaaehtoisesti ilmoittaa rokotteen haittavaikutuksista. Ilmoittaminen on hankalaa ja laiminlyödään monesta syystä, johtuen tietämättömyydestä ja terveydenhoitohenkilökunnan passiivisuudesta ja haluttomuudesta. Mutta myös aktiivista haittojen peittelyä on esiintynyt niin kauan kuin on rokotettu. Useampi tutkimus on osoittanut, että noin 1 – 10 % kaikista rokotehaitoista tulee ilmoitetuksi. Kuinka paljon niitä peitellään, ei liene tutkittu. Todisteita peittelystä on myös pandemian aikana ilmaantunut VAERS:in kohdalla, kun virastolle jätettyjä ilmoituksia on kadonnut. Miksi ne on poistettu? Kysymättä lupaa lähettäjältä?

Suomen viranomaiset ilmoittavat, että haittavaikutusten seuranta on lähinnä lääketurvallisuuden työkalu, sillä etsitään epätavallisia haittavaikutuksia.Tällä asenteella viranomaiset näyttävät kertovan, etteivät heitä kiinnosta niinkään määrät kuin erikoistapaukset, toisin sanoen signaalit, joita esimerkiksi Pfizer ja Moderna eivät ehtineet puutteellisten turvallisuuskokeidensa vuoksi saada. Silloin THL ja Fimea tekevät työtä lähinnä Pfizerille ja Modernalle, ehkä muillekin rokoteyrityksille.

Syystä tulee mieleen Israelin sopimus Pfizerin kanssa. Siinä Israel suostui luovuttamaan massarokotustensa tiedot Pfizerille korvaukseksi rokotteista, jotka se sai – tähtitieteelliseen hintaan – Pfizerilta, kun muut maat potivat rokotepulaa ja Pfizer tutkimusdatan pulaa. Kuka poliitikko päästäisi meidät epävarmuuden tilasta ja kertoisi, maksoiko Suomi ja minkä hinnan tämänkertaisesta rokotekokeilustamme? Ja paljonko Suomi sai vastalahjaksi? Suomen into rokottaa lapsia COVID-rokotteilla viittaa samaan ”yhteistyöhön”, jolla Suomessa on jo pitkä historia.

Totta kai viranomaisen pitää pyrkiä tilastoimaan mahdollisimman tehokkaasti kaikki haittavaikutukset, epätavalliset mukaan lukien, että tietoja voidaan käyttää rokotteiden hyöty/riski-suhteen arvioimiseen ja tutkimustyöhön, jossa selvitetään, onko rokote edistänyt kansan terveyttä. Tällaista tutkimusta ei vielä ole, mutta odotan, mikä puolue ensimmäisenä vaatii rokotehaittojen raportoinnin muuttamista terveydenhuoltohenkilökunnan velvoitteeksi ja rokotehaittojen virallisen tutkimuksen aloittamista. Haittojen tilastointi ja tutkimus onnistuu luotettavimmin itsenäisen, riippumattoman viraston työnä, sen on rokotehistorian seuraaminen tehnyt selväksi. Sellaisen viraston tutkimukset olisivat ehkä myös vihdoinkin tieteellisesti luotettavia.

Mutta vaikka VAERS:in (ja veikkaisin Fimeankin) ilmoitustilastoja manipuloidaan, raportoituja rokotekuolemia on silti kertynyt ennennäkemättömästi. Steve Kirschin mukaan yksinomaan COVID-19-rokotteiden aiheuttamia kuolemia on Yhdysvalloissa kertynyt puolessa vuodessa määrä, joka on suurempi kuin kaikkien muiden 70 rokotteen yhteenlaskettujen kuolemien määrä viimeisen 30 vuoden ajalta. COVID-rokotteet ovat noin 500 kertaa tappavampia kuin kausi-influenssarokotteet, jotka tähän asti ovat tuoneet runsaimmin rokotehaittoja, tämä myös siksi että influenssarokotuksia annetaan niin paljon.

Eli puolessa vuodessa yhdestä rokotteesta enemmän kuolemia kuin 30 vuoden aikana 70 rokotteesta. Eikö se olisi uutisen arvoinen asia? Ei median mielestä, eikä terveyspäättäjien. Kun Suomessa 2,8 miljoonaa ihmistä oli runsas 10 vuotta sitten saanut ”sikapiikin” ja 253 ihmistä sai vakavan haittavaikutuksen, rokotukset lopetettiin. Fimeankin niukkojen ilmoitusten perusteella tuo raja on jo reippaasti ylitetty. 15.6.2021 Fimea raportoi, että vakavia haittavaikutuksia oli ilmoitettu 1.531, kun rokoteannoksia oli annettu 3.574.132. Kuolemista ei kerrottu. Mikä on muuttunut 10 vuodessa? Onko biomedisiininen lääketiede taintunut omaan rokotusdogmaansa eikä pysty enää kohtaamaan todellisuutta? Vai onko Suuri Raha ottanut meillä kaikki ohjat käsiinsä?

CDC:n julkaisema VAERS-raportti 18.6.2021 sisälsi COVID-rokotteiden aiheuttamia kuolemia 5.993 ja 29.871 vakavaa rokotevauriota ajalta 14.12.2020 – 11.6.2021; kaikkiaan erilaisia haittavaikutuksia oli ilmoitettu 358,379. Kuolemista 23 % tapahtui 48 tunnin kuluttua rokottamisesta ja 38 % tapahtui ihmisille, jotka sairastuivat 48 tunnin sisällä rokottamisesta. Rokotteet olivat Pfizerin, Modernan ja Johnson & Johnsonin.

Kuolleiden joukossa on nykyään myös 12 – 17-vuotiaita, nyt 7 kuolemaa.Vakavia vaurioita oli 271, haittavaikutuksia kokonaisuudessaan 6.332. Tässä ikäryhmässä myokardiitteja (sydäntulehduksia) oli 109, yhtä lukuunottamatta kaikki Pfizerin. Kaikki ikäryhmät huomioon ottaen sydänkuolemia oli 21 %, keskenmenoja ja ennenaikaisia syntymiä 707. CDC on päättänyt järjestää hätäkokouksen nuorissa ikäluokissa esiintyvien sydäntulehdusten johdosta, joita sen tietoon on tullut 475 (alle 30-vuotiaat). FDA on myös päättänyt vaatia rokotevalmistajia Pfizeria ja Modernaa (USA:ssa ei käytetä AstraZenecaa) varoittamaan sydäntulehduksen vaarasta rokotteen tuoteselosteessa. Tuoreiden raporttien mukaan myokardiitin vaara nousee, kun koronataudin sairastaneelle (ja siksi immuunille!) annetaan COVID-rokote. Kaikkien ikäryhmien kohdalla määrä oli 1.117, näistä yli puolet Pfizerin rokotteen saaneilla. Kiinnostuneet voivat tarkastella näitä viikottaisia tilastoja esim. Cildren´s Health Defensen tai Health Impact Newsin sivuilla.

Israelin rokotustilastot kertovat, että 16-24-vuotiaat pojat ja miehet sairastuvat COVID-rokotteen saatuaan 25 kertaa useammin myokardiittiin kuin muut rokotetut (Ottawa Citizen June 4, 2021). Lisäksi moni nuori tosiaan myös kuolee myokardiittiin.

Myös Euroopan lääkevirasto EMA :n virasto EudraVigilance ryhtyi kevätkaudella 2021 julkaisemaan raportteja 27 jäsenvaltionsa ilmoittamista, COVID-rokotusten aiheuttamista haitoista ja kuolemista. Euroopassa on kaikkiaan noin 50 valtiota, joten EMA:n raportit koskevat ehkä puolta Euroopan väestöstä. Kesäkuussa (19.6.2021) EMA:n alueelta oli ilmoitettu 1.509.266 rokotevauriota, mukana 15.472 kuolemaa. Kokeelliset rokotteet, jotka saivat tämän aikaan, olivat Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja Johnson&Johnsonin (nimellä Janssen). Puolet kokonaisluvusta eli 753.657 on ”vakavia” haittoja ja vaatii määritelmän mukaan erikoissairaanhoitoa tai sairaalahoitoa, johtaa pysyvään tai merkittävään vammautumiseen, synnynnäiseen kehityshäiriöön tai kuolemaan. Näitä katsauksia on julkaissut mm. VaccineImpact.com., ja niissäkin vauriot on luokiteltu sairaustiloittain ja koskien kutakin kokeellista rokotetta erikseen.

Näistä valtavista sairaus- ja kuolleisuusluvuista, jotka ovat kuitenkin vain murto-osa todellisista, ei media ole koskaan sanonut sanaakaan.

Tähän kevennys, joka itkettää ja naurattaa. USA Today kertoi 21.6.2021, että tänä vuonna Australiassa on kuollut enemmän ihmisiä AstraZenecan rokotteen aiheuttamiin verihyytymiin kuin COVID-tautiin. Eikä lehti valehdellut. Australian ainoa COVID-kuolema tänä vuonna oli 80-vuotias matkailija, joka oli saanut tartunnan ulkomailla. Rokotteen aiheuttamiin hyytymiin sen sijaan on kuollut kaksi naista. Koko maanosassa ei esiinny COVID-tautia, mutta johtava terveysvirkamies kehoittaa kaikkia ottamaan rokotukset, AstraZenecaa 60 täyttäneille ja Pfizeria 50-59-vuotiaille. Terveyspäättäjien todellisia vaikuttimia on yhä vaikeampi ymmärtää.

Kaksi rokoteannosta ei suojaa koronatartunnalta, kuten myös valmistajat Pfizer ja Moderna ovat alunperin ilmoittaneet. COVID-rokotteet on tehty vain lievittämään koronataudin lieviä oireita, niiden ei ole tarkoitus estää tartuntaa tai sairaalahoitoon joutumista tai kuolemaa.

Tuhansittain kaksi rokoteannosta saaneita sairastuu koronatautiin kaikkialla Yhdysvalloissa ja muualla. Osa heistä kuolee. CDC:n raportin 18.6.2021 mukaan Mainen osavaltio on ilmoittanut 457 tapausta (8 kuolemaa), Kalifornia yli 5.723 (ainakin 47 kuollut), Texas 768 (61 kuolemaa) ja Washington 1.837 (31 kuolemaa). Tiedot ovat kesäkuulta 2021. Massachusettsin valtion Terveysministeriön mukaan 4.000 täysin rokotettua oli 12.6.2021 mennessä sairastunut COVID-19:ään (3.791 miljoonasta rokotetusta). Fimean raportointi ei kerro Suomen tilanteesta juuri mitään. Puutteellisesta tiedottamisesta johtuen ei myöskään voi tietää, kuinka paljon uusista koronatapauksista on rokotusten käynnistämiä sairastumisia.

Keväällä CDC ilmoitti, että Yhdysvalloissa oli 13.4.2021 mennessä ollut 5.800 ”läpimurtotapausta” eli täysin rokotettuja COVID:iin sairastuneita. Näistä 396 eli 7 % tarvitsi sairaalahoitoa ja 74 kuoli. Miten CDC sai nämä luvut, emme voi tietää. Tiedämme vain, että ne tulivat noin 4 kuukaudessa, ja niistäkin suurin osa muutaman viimeisen viikon aikana, kun rokotusvauhti kiihtyi.

Mutta trendi on selvä. COVID-tartuntatapausten määrä nousee nopeasti lähes jokaisessa maassa, joka on aloittanut massarokotukset COVID:ia vastaan. COVID-tapaukset lisääntyvät nyt neljässä maailman eniten rokotetussa maassa. Tai näin: Kambodshassa ei ollut ainuttakaan koronatautiin kuollutta, kun maa aloitti rokotukset helmikuussa 2021. Parin viikon kulutua maaliskuussa alkoivat kuolemantapaukset. Näyttää myös siltä, että FDA tiesi, että täysin rokotetut sairastuvat helpommin COVID:iin. FDA:n omassa selonteossa koskien Pfizer-BioNTech COVID-19-rokotetta sanotaan s.42:

”Epäiltyjä COVID-19-tapauksia, joita esiintyi 7 päivän sisässä rokotuksesta, oli rokotursryhmässä 409 ja kontrolliryhmässä 287. …Seuraavassa näkyy dataa eri puolilta maailmaa valituista kohteista. On tietysti tärkeää alleviivata, että korrelaatio ei ole yhtä kuin kausaatio. En ole kuitenkaan voinut löytää yhtäkään maata, jossa COVID-tartunnat olisivat lähteneet laskuun rokotusten alettua tai missä lasku olisi osunut yhteen rokotusten alkamisen kanssa,” sanoo artikkelin kirjoittaja (Inform Scotland April 6, 2021).

”Kun katsoo dataa kaikkialta maapallolla, käy hyvin selvääksi, että rokotukset eivät liity luotettavaan tapausten vähenemiseen missään ennustettavissa aikarajoissa.Tähän on tosiaan puututtava, kokeiden havainnotkin huomioon ottaen. Mitä on tapahtumassa? Onko niin, että rokotukset alkavat sattumalta samaan aikaan kuin paikalliset tartunnat? Hyvin monessa paikassa ?…Vai altistaako rokote ihmiset infektiolle? Jos näin on…onko vaikutus väliaikainen? Mikä aiheuttaa sen? Kauanko kestää ennen kuin lisääntynyt alttius vähenee?…Meille sanotaan, että kaikkien on otettava rokotus (mutta) miten on mahdollista antaa informoitu vapaa suostumus näissä oloissa?”

Koska näitä COVID-kuolemia täysin rokotettujen parissa esiintyy tuhansittain Yhdysvalloissa, Britanniassa ja EU:ssa ja ne tapahtuvat tavallisesti heti rokotuksen jälkeen tai 3 viikon sisällä, tutkijat arvioivat, että rokote saattaa käynnistää COVID-19:n kaltaisia oireita. ”On myös hyvin todellinen mahdollisuus, mitä eläinkokeet ja muut tutkimukset tukevat, että rokote itse tuottaa haavoittuvissa ihmisissä oireita, jotka sitten luetaan COVID-19:n aiheuttamiksi. Erityisen haitallinen vaikutus rokotteella voi olla henkilölle, joka on äskettäin ollut tai on paraikaa viruksen infektoima…Tilanne on niin vakava, että jotkut lääkärit ja tutkijat vaativat COVID-rokotusten keskeyttämistä, kunnes rokotteet on kunnolla tutkittu” (The Conservative Woman May 3, 2021).

Kesäkuussa 2021 tehtiin historian ensimmäinen ruumiinavaus COVID-rokotuksen saaneelle henkilölle. Vanha mies tuli sairaalahoitoon ripulin vuoksi ja ilmeisesti sai koronatartunnan samalla osastolla olleelta potilaalta, koska hänen testinsä muuttui positiiviseksi sairaalassa ollessa. Hän kuoli tästä seuraavana päivänä. Ruumiinavaus näytti, että ruumiin joka elimessä oli viruksen RNA:ta, ”mikä merkitsee, että rokote on tehoton tai että koronavirus leviää nopeammin rokotetuissa” (EU Times, 14.6.2021).

Influenssakortti sujahti pandemiakortin alle

Kanadassa ja Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ja media ovat viime aikoina hämmästelleet kausi-influenssan katoamista – ainakin tilastoista. ”Pandemian alkamisesta lähtien 2020 tammikuusta influenssapotilaiden määrä on laskenut 1400:sta viime flunssakaudella tämän kauden nollaan”, kirjoittaa Mimi Montgomery Washingtonian-lehdessä 6.6.2021 Children´s National Hospitalista kertoessaan.

Samaa kertoo Memorial Health, Savannah, Kanada ja koko Yhdysvaltoja koskien nbcnews.com (”200.000 laboratorion vahvistamaa tapausta tähän aikaan tyypillisena flunssakautena”); Maine Medical Center, Portland, ei yhtään vahvistettua influenssatapausta, sama tilanne Montanan ja Washingtonin valtioissa. Kanadan hallituksen virkamiehet sanovat, ettei tänä vuonna 2021 ole löytynyt ainuttakaan influenssatapausta (CBC News, 21.6.2021). Kanadan BCCDC (sikäläinen THL) kertoi tehneenä 30.000 nenäpuikkotestiä influenssaa etsiessään. Kampanjassa saatiin vain tusina positiivista tulosta, jotka kaikki johtuivat eläviä heikennettyjä viruksia sisältävästä influenssarokotteesta, joka annetaan nenäsuihkeena. Tämä ei sinänsä ole uusi ilmiö. Useimmissa maapallon maissa ei ole vuosiin ollut poliota muutoin kuin silloin, kun maassa ruvetaan rokottamaan poliota vastaan. Tämän WHO:kin on joutunut myöntämään.

Koronatartunnat – ja mahdolliset influenssatartunnat – ovat nyt kesäkauden alettua huomattavasti hiljentyneet. Näyttääkin siltä, että suurin osa COVID-19-tautiin kuolevista on tällä hetkellä niitä, jotka ovat ”täysin rokotettuja”. Nämä tapaukset lisääntyvät tietysti samaan tahtiin kuin rokotukset. Mutta Fimea ei niitä erittele.

z3news.com otsikoi: ”Influenssan kokonaiskuolleisuus epäilyttävästi pudonnut nollaan influenssakautena 2020-21”. Kommentoija jatkaa: ”Influenssakautena 2019-2020 oli toinen piikki tartunnoissa, joka toi 50.000 kuolemaa, tämä kuitenkin putosi nollaan 2020-2021 influenssakauden aikana. Se on minusta mielenkiintoista, sillä alkuvuosi 2020 on ajankohta, jolloin raportoitiin ensimmäiset merkittävät COVID-19 kuolemantapausten määrät.” Mielenkiintoista on sekin, että Fact Checkers eli Faktantarkistajat tuomitsi ”vääriksi tiedoiksi” Face Bookissa nähdyt raportit, että tänä vuonna ei ole influenssatartuntoja.

Lissabonilainen tuomioistuin langetti kesäkuun lopulla 2021 päätöksen, jonka mukaan vain 0,9 % ”varmistetuista COVID-kuolemista” tapahtui COVID-taudin vuoksi. Tämä merkitsee, että COVID-19-kuolemia oli 152, ei 17.000, kuten Portugalin hallitus väitti. Päätös todistaa, että hallitus vääristeli kuolleisuustilastoja. Kaikki muut kuolivat muista syistä, vaikka heidän PCR-testinsä oli positiivinen. Oikeudenpäätös syntyi yksittäisen kansalaisen vaatimuksen seurauksena (https://greatgameindia.com/lisbon-court-death-covid-cases/; Sistema de Informacao dos Certificados de Obito SICO). Tämä koronakuolemia liitoitteleva kuolinsyyn merkitsemistapa tuli vallitsevaksi ainakin teollisissa maissa Suomea myöten kohta pandemian alettua, viimeistään huhtikuussa 2020. Niihin tilastoihin katosi tiettävästi influenssakin. Esimerkiksi CDC yhdisti alkusyksystä 2020 keuhkokuume-, influenssa- ja COVID-19-tapaukset PIC-kirjainyhdistelmän alle ”tilastoinnin helpottamiseksi”.

Varianteilla pelottelu ja Vanden Bosschen teoria

Terveyspäättäjillä on ollut tapana julkaista värikkäitä uutisia entistä tartuttavammista uusista COVID-19-varianteista, kun on ollut tarpeen kannustaa rokotusjonoihin. Variantteihin vedoten on myös tiukennettu sosiaalisia rajoituksia ja sulkuja.

Mutaatiot ovat osa viruksen elämää. SARS-CoV-2-virus on raporttien mukaan poiminut mukaan yksi-kaksi mutaatiota kuukaudessa pandemian alusta lähtien (MIT Technology Review December 21, 2020). Yleensä virukset luonnollisessa kehityskulussaan heikkenevät, kun yhä useampi ihminen altistuu niille. Aina joskus olosuhteet suosivat virusta, niin että siinä tapahtuu useampi otollinen mutaatio, joka tekee siitä omailmeisen variantin. Tällainen oli variantti B117, joka tuli esiin Etelä-Englannissa viime syksynä (2020). Media iloitteli variantin tartuttavuudella aikansa, ja pääministeri julisti sulkuja, mutta virus ei osoittautunut kovin pahaksi. Alkuinnostuksen jälkeen sama on pätenyt muihinkin variantteihin.

Virukselle otollisia kehitysolosuhteita ovat tarjonneet nimenomaan sulkutoimet. Ne häiritsevät viruksen luonnollista heikkenemistrendiä. Ne rajaavat viruksen leviämistä sairaaloihin ja hoivakoteihin sairaiden ja huonokuntoisten pariin ja estävät vaarallisten kantojen laimenemisen lievien kantojen seassa. Tämä antaa tappavammille kannoille mahdollisuuden dominoida. On aihetta ajatella, että sulkutoimet ovat sekä hyödyttömiä (kuten tutkimuksissakin on havaittu) että saattavat pidentää epidemiaa (The Telegraph December 22, 2020, Matt Ridley).

Geert Vanden Bossche kiinnitti keväällä 2021 yleisön huomiota vaaraan, joka liittyi sulkutoimiin ja massarokotuksiin. Vanden Bossche on rokotteiden kehittäjä, joka on ollut töissä Glaxo-Smith-Klinen Biologicals-osastolla, Solvay Biologicals:issa, Bill & Melinda Gates Foundationin Global Health Discovery-ryhmässä ja Global Alliance for Vaccines and Immunization -järjestössä Genevessä.

”Hänen mukaansa yhdistelmä, johon kuuluu sulkutoimia ja virukseen kohdistuva, intensiivisten massarokotusohjelmien aiheuttama voimakas valintapaine...johtaa lopulta vakavaa huolta herättäviin mutantteihin (variantteihin). Vanden Bossche kutsuu tätä ”immuuniväistöksi”, mikä tarkoittaa että immuunijärjestelmä ei kykene täydellisesti eliminoimaan virusta edes rokotuksen jälkeen,” sanoo Brownstein.

Immuuniväistö sitten innostaa rokoteyrityksiä valmistamaan kohdistetumpia rokotteita, jotka lisäävät – eivät vähennä – valintapainetta, mikä tuottaa yhä tartuttavampia ja mahdollisesti tappavampia variantteja.

Valintapaine tulee keskittämään mutaatioita piikkiproteiinin suuntaan; piikkiproteiini taas on virukselle elintärkeä, kun se pyrkii hengitystiehyissä solukalvon läpi ihmiseen. Ja lopulta virus voittaa oveluudessa hyvin spesifiset, antigeenipohjaiset rokotteet, jotka suunnataan milloin mihinkin kiertelevään varianttiin. Tämä kaikki voi johtaa vakavien ja mahdollisesti tappavien muotojen lisääntymiseen – itse asiassa hallitsemattomaan pandemiaan.

”Vanden Bosschen huoli ei ole teoreettinen,” sanoi Malone. ”Se on todellinen, ja meillä on (sitä osoittava) data. Tämä virus tai sen variantit pysyvät täällä jokseenkin lopun elämäämme, ja siitä tulee hyvinkin influenssan kaltainen. Sen evoluutio ja sen varianttien kiertely keskuudessamme jatkuu, ja se on immuuniväistöä.”

Hyöty-riski-tutkimus:

3 estettyä koronakuolemaa edellyttää 2 kuolemaa rokottamalla

Juhannuksena 2021 julkaistiin riippumaton tutkimus, jonka tekijät halusivat verrata COVID-19-rokotusten riskejä ja hyötyjä. He tekivät siis selvityksen, jonka terveyspäättäjät ja hallituksetkin vakuuttavat tehneensä, kun tarjoavat rokotetta ihmisille.

Tutkimuksen ”The Safety of COVID-19 Vaccinations – We Should Rethink the Policy” julkaisi 24.6.2021 Multidisciplinary Digital Publishing Institute MDPI, maailman suurin kansainvälinen avoimien tieteellisten julkaisujen kustantaja, jonka päämaja on Sveitsissä. Harald Walach et al.-työryhmän tutkimusta ovat tukeneet Poznanin yliopiston lastensairaala Puolassa, Witten/Herdecken yliopiston psykologian osasto Saksassa, Change Health Science Institute Berliinissä, Leopoldina Hospitalin syöpäosasto Saksassa ja Independent Data and Pattern Scientist Hollannissa.

”SARS-CoV-2-pandemian aikana astui voimaan uudenlainen sääntelymalli, joka teki mahdolliseksi datan nopeutetun käsittelyn ja uusien rokotteiden käyttöönoton ilman turvallisuusdataa,” tekijät aloittavat. ”Moni uusista rokotteista käyttää täysin uusia teknologioita, joita ei ole koskaan ennen käytetty ihmisillä. Päätöksen selityksenä oli, että pandemia oli sellainen kaikkialle ulottuva, vaarallinen uhka että se oikeutti poikkeukselliset toimenpiteet. Rokotuskampanja SARS-CoV-2:ta vastaan alkoi. Tähän mennessä (18.6.2021) EU:ssa on annettu noin 304,5 miljoonaa rokoteannosta.” Rokotteet ovat olleet pääasiassa AstraZenecan markkinoima ja Oxford-ryhmän valmistama Vaxzevria (noin 25 % kaikista annetuista EU:ssa), BionTechin RNA-rokote Comirnaty, jota markkinoi Pfizer (noin 60 %), ja Modernan mRNA-rokote (noin 10 %). Muiden rokotteiden osuus oli yhteensä 5 %.

”Koska yhdenkään rokotteen turvallisuutta ei ole testattu myyntiluvan jälkeisissä seurantakokeissa, pidimme hyödyllisenä selvittää rokotteiden tehokkuus ja verrata sitä hintaan, joka maksetaan haittavaikutuksina.

Käytimme laajaa israelilaista kenttätutkimusta, joka koski lähes miljoonaa henkilöä, ja sen ilmoittamaa dataa laskeaksemme, kuinka monta henkilöä on rokotettava, jotta estetään yksi SARS-CoV-2-tartuntatapaus ja yksi COVID-19-taudin aiheuttama kuolema. Lisäksi käytimme säädösten mukaisten 3-vaiheen kokeiden antamaa dataa kuinka monta henkilöä on rokotettava -arvion saamiseksi.”

Kun tutkijat tarkistivat Euroopan Lääkeviraston EMA:n Eudravigilancen rokotehaittailmoitukset (28.5.2021), he huomasivat haittavaikutusten raportoinnissa suuria eroja. Euroopan maiden keskiarvo on 127 yksilökohtaista turvallisuusraporttia/100.000 rokotusta. Hollannin terveysviranomaiset olivat rekisteröineet 701 ilmoitusta/100.000 ja Puolan vain 15. Tutkijat olettivat, että tämä johtui nimenomaan erilaisista kansallisista ilmoitusstandardeista, ja päättivät käyttää Hollannin kansallista rekisteriä (https://www.lareb.nl/coronameldingen) selvittääkseen vakavien ja kuolemaan johtaneiden haittavaikutusten määrät/100.000 rokotettua. Näitä määriä he vertasivat lukumäärään, joka kertoo kuinka monta henkilöä on rokotettava yhden COVID-19:n kliinisen tapauksen ja myös yhden kuolemantapauksen ehkäisemiseksi.

Tuloksia, kuolemat

 • noin 9.000 – 50.000 ihmistä on rokotettava 1 COVID-19-kuoleman estämiseksi
 • venäläinen Sputnik-rokote: 22.000 ihmistä rokotettava 1 kuoleman estämiseksi
 • Moderna: 3.050 rokotettua 1 kuoleman estämiseksi
 • Pfizer: 6.150 rokotettua 1 kuoleman estämiseksi

Noin 16 saa vakavia haittavaikutuksia/100.000 rokotettua, näistä noin 4 kuolee.

Toisin sanoen, estääksemme rokottamalla 3 COVID-kuolemaa, me aiheutamme 2 kuolemaa. Riski-hyöty-suhde ehkäistyjen kuolemien ja aiheutettujen kuoleminen välillä liikkuu rajoissa 2:3 ja 1:8, joskin todellisen elämän (real life) data tukee niinkin korkeaa suhdetta kuin 2:1 eli riski kuolla rokotuksen vuoksi on kaksi kertaa suurempi kuin riski kuolla COVID-19:ään. ”

COVID-19-rokotteisiin liittyy suhteellisen korkea määrä haittavaikutuksia ja kuolemia. Luku 4 kuolemaa/100.000 rokotettua perustuu Euroopan perusteellisimpaan dokumentointijärjestelmään eli Hollannin haittavaikutusrekisteriin, jonka raportit ovat lääketieteen spesialistieen vahvistamia, etenkin kuolemantapaukset. Tuore analyysi USA:ssa antoi tuloksen 3,4 (Pfizer ja Moderna). Tutkijoilla oli käytettävissä vain yksi kenttätutkimus, Israelin, josta oli sensuroitu pois paljon tapauksia tuntemattomista syistä. Rokotteiden kliiniset kokeet korjasivat osin puutteita, mutta niitäkään ei ole suunniteltu maksimivaikutusten selvittämiseen. EudraVigilancen raportointistandardeissa on suuria vaihteluja maittain, tutkijat kertovat. Seuranta-ajat rokotuksen jälkeen olivat lyhyet, kuusi viikkoa (Israel) tai 4-6 viikkoa (USA).

”Moni haittavaikutus saattaa kuitenkin kehittyä vasta myöhemmin. Tätä pitäisi tutkia systemaattisesti pitempikestoisella tutkimuksella. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiini pystyy yksinään aiheuttamaan endoteliaalivaurioita (esim. verisuonten seinämissä) ja verihyytymiä. COVID-19-rokotteet tuottavat piikkiproteiineja, jotka moninkertaistavat mahdolliset vauriot ja kiihdyttävät tulehdusprosesseja. Tutkimukset ovat listanneet useita muita COVID-19-mRNA-rokotteiden haittavaiktuksia, jotka saattavat ilmaantua myöhemmin kuin tämän tutkimuksen aikarajoissa.”

Tutkijat painottavat, että nyt ei pidä odottaa, että saamme lisää kuolemantapauksia, vaan käyttää jo saatua koottua ja tutkia, ketkä ovat alttiita riskeille, ja toimia sen mukaan. He muistuttavat, että vain murto-osa haittavaikutuksista tulee ilmoitetuksi viranomaisten tietopankkeihin.

Mitä ratkaisuja?

Vaikka tämä on todella ongelmallista, apuakin on. Nämä neuvot välittää tri Mercola ja ne ovat viimeisenä mainittua maarianohdaketta lukuun ottamatta lähinnä lääkärin keinoja. Mikovitsin mukaan rokotuksen jälkeen mahdollisesti kehittyviä sairauksia voi lääkitä muun muassa näillä:

 1. Hydroksiklorokiini ja ivermektiini. Etenkin ivermektiini vaikuttaa lupaavalta, koska se sitoutuu piikkiproteiiniin. Ole hyvä kuuntele tri Pierre Koryn haastattelu (Youtube Bret Weinstein interviews Dr. Pierre Kory June 1, 2021, luultavasti vain englanniksi, Suomessa koronarealist.com tarjoaa videon suomenkielisellä tekstityksellä). Suhtautuminen ivermektiiniin on yksi pandemian hoidon häpeällisimpiä lukuja. WHO, FDA ja Euroopan lääkevirasto EMA eivät suosittele ivermektiinin käyttöä koronataudin hoidossa, joten lääkettä ei Suomessa saa kuin ”erityisluvalla”. Lääkärit ovat maailmanlaajuisesti nousseet protestoimaan tätä ilmiötä vastaan: koskaan ei vielä historian aikana ole lääkäreitä aktiivisesti ja systemaattisesti estetty hoitamasta sairaita, niin kuin COVID-19:n kohdalla on tapahtunut. Ivermektiini on 60 vuotta käytössä ollut hyvin toimiva, hyvin siedetty ja halpa loislääke, jonka kykyä tuhota viruksia on tutkittu vuodesta 2012. Sen on osoitettu sitoutuvan piikkiproteiiniin, jolloin se estää viruksen pääsyn soluun eli estää solua infektoitumasta. Ivermektiiniä koskevia tutkimuksia on kymmenittäin, ne ovat tieteellisesti moitteettomia satunnaistettuja, vertaisarvioituja, kontrolloituja kokeita. Ne osoittavat että ivermektiini estää SARS-CoV2-viruksen (ja influenssaviruksen) lisääntymisen, alentaa viruskuormaa, estää tulehdusta, suojelee sisäelinvaurioilta, jouduttaa paranemista ja alentaa sairaalahoidon ja kuoleman riskiä. 18 tutkimusta osoittaa, että ivermektiini vähentää kuolleisuutta 75 %. WHO:n metatutkimuksen mukaan COVID-19-kuolleisuus aleni sen avulla jopa 83 % (Swiss PolicyResearch, December 31, 2020). Terveysviranomaisten veruke on, että tarvitaan laajempia tutkimuksia. Tämä tarkoittaa ehkä vuosien viivytystä. Mutta kun kliininen näyttö vakuuttavasti osoittaa, että lääke toimii, pitkien kontrolloitujen tutkimusten suorittamista voidaan pitää epäeettisenä, koska silloin verrokkiryhmä altistetan sairastumiselle ja kuolemalle. Sitäpaitsi juuri tätä selitystä rokotevalmistajat käyttävät, kun he jättävät rokotetutkimuksista pois verrokkiryhmät ja antavat kaikille rokotteen. Lääkäreiden Frontline COVID-19 Critical Care Alliance FLCCC suosittelee Ivermektiiniä COVID-19-taudin hoitoon sen kaikissa vaiheissa sekä sen ehkäisyyn. Suomessa kehitetyssä COVID-19-lääkkeessä on hydroksiklorokiinin, ivermektiinin ja aprotiniinin (nautaperäinen proteiini) yhdistelmä (Therapeutica Borealis Oy). Se on tarkoitettu itsehoitolääkkeeksi ja saanee kansainvälisen patentin tämän kesän aikana. Kaupalliseeen käyttöön se tulee kuitenkin vasta kahden vuoden päästä, kliinisten testien jälkeen. Meksikon kokemus ivermektiinistä: maan terveysviranomaiset kutsuivat koolle kliinikoista eli sairaita hoitavista lääkäreistä koostuvan komitean, kun sairaalat olivat täyttymässä koronapotilaista. Komitea suositteli testi ja hoito -strategiaa. Testipositiivinen henkilö sai heti käyttöön kahden päivän ivermektiiniannoksen eli 4 pilleriä (12 mg). Kuolemat ja sairaalahoidon tarve syöksyivät laskuun. Tällä hetkellä Meksikon sairaalapaikoista on käytössä 25-30 %. Meksikkoa on onniteltava, heitä palvelevat todelliset kansanterveystyön tekijät, jotka tekivät todellisen riski-hyöty-arvion. Maan terveysministeri hyökkäsi (!) IMSS:ää vastaan (Meksikon THL), mutta IMSS puolustautui menestyksellään. Tutkimukset osoittivat sairaalahoidon tarpeen laskeneen 50 – 75% neljän pillerin hoidolla (tri Pierre Kory, yllä mainittu PodCast-video).
 2. Matala-annoksinen antiretroviraalihoito immuunijärjestelmän normalisointiin.
 3. Matala-annoksinen interferonihoito, esimerkiksi Paximune immuunijärjestelmän stimuloimiseksi (kehittänyt interferonitutkija tri Joe Cummins).
 4. Peptidi T (HIV:in estäjä, kehitetty HIV-proteiinista gp120, estää viruksia sitoutumasta ja infektoimasta – viruksia jotka käyttävät CCR5-reseptoria solujen infektoimiseen).
 5. Dimetyyliglysiini tai betaiini (trimetyyliglysiini) metylaation vahvistamiseksi, tämä vaimentaa latentteja viruksia.
 6. Silymariini (Silybum marianum, maarianohdake), auttaa maksan puhdistamisessa.

Minun näkökulmastani (sanoo tri Mercola) paras mitä itse voi tehdä on luontaisen immuunijärjestelmän vahvistaminen. Sitä varten on tultava metabolisesti joustavaksi ja rakennettava hyvä ruokavalio. On myös hyvä varmistaa, että D-vitamiinitaso on 60 ng/ml – 80 ng/ml (100 nmol/l – 150 nmol/l), mieluiten järkevällä auringonotolla hankittuna (Suomessa onnistuu ehkä joskus kesäisin). Auringonvalo on hyödyllinen muillakin tavoilla kuin D-vitamiinin tuottajana. Lapset jäävät näitä hyötyjä vaille, jos heidät pakotetaan pitämään aurinkolaseja heti, kun aurinko vähänkin paistaa, sillä silmien merkitys on tärkeä kehon D-vitamiininkin tuotannossa.

Päivän ateriat kannattaa Mercolan mukaan rajata noin 8 tunnin ”ikkunaan”. Vältä kaikkia vihannesöljyjä (paitsi luomuoliiviöljyä ja sesamöljyä) ja teollisia ruokia. Syö mahdollisimman laajalti luomuruokia glyfosaattialtistuken vähentämiseksi ja lisää ruokavalioon runsaasti rikkipitoisia ruokia (kuten esimerkiksi parsakaali ja kukkakaali). Ne pitävät mitokondriot ja lysosomit terveinä. Nämä kaksi asiaa ovat myös tärkeitä solujätteiden poistamiseksi, piikkiproteiinia myöten. Voit myös vahvistaa elimistösi rikkiä ottamalla Epsom-suolakylpyjä.

Piikkiproteiinnin myrkyllisyyden voittamiseksi on hyvä tehostaa autofagiaa (kehon sisäinen kierrätysohjelma, jossa kuona ja turha aines siivotaan pois soluista ja tärkeät osat käytetään energiantuotantoon ja uusien solujen rakentamiseen, tärkeä solujen energiatasapainon ylläpitäjä). Se auttaa soluja käsittelemään ja poistamaan piikkiproteiineja. Aikarajoitettu syöminen parantaa autofagian toimivuutta. Saunaterapia taas parantaa kuumashokkiproteiinien toimivuutta, auttaa huonosti laskostuneita proteiineja laskostumaan oikein ja merkitsee vaurioituneet proteiinit niin että ne voidaan poistaa. On tärkeää että sauna on tarpeeksi kuuma (noin 170 Fahrenheitia eli 76,6 C) eikä siellä ole vahvoja magneetti- tai sähkökenttiä, sanoo Mercola.

Kommentti:

Olen käyttänyt kirjoituksen pohjana tri Josph Mercolan artikkeleita, mm. Researcher: ”We Made a Big Mistake” on COVID-19 Vaccine, 14.6.2021 ja Inventor of mRNA Interviewed About Injection Dangers, 21.6.2021 sekä Children´s Health Defensen artikkeleita ”We Made a Big Mistake” – COVID Vaccine Spike Protein Travels from Injection Site, Can Cause Organ Damage, 3.6.2021 ja Inventor of mRNA Technology: Vaccine Causes Lipid Nanoparticles to Accumulate in ”High Concentrations” in Ovaries, 17.6.2021. Muutkin lähteet on osoitettu lähdeviittein.

Elina Hytönen

1.7.2021

ROKOTEKUOLLEISUUS ON KOVASSA NOUSUSSA

Neljännesvuosikatsaus koronarokotteisiin

Koronarokotteet ovat tuoneet aivan uusia numeroita rokotekuolleisuustilastoihin. Yhdysvalloissa on tapahtunut vuodessa suuri muutos: viime vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kuoli rokotteiden vuoksi 36 henkilöä, tämän vuoden (2021) ensimmäisen neljänneksen aikana rokotekuolleita raportoitiin 2.249. Luku koskee vain koronarokotteita. Silti nousu oli 60-kertainen. – Israelin rokotuksia koskeva tutkimus kertoo, että viiden viikon aikana rokotusten aloittamisesta rokotekuolleisuus nousi 40-kertaisesti.

Yhdysvaltain CDC – joka vertautuu hyvin meidän THL:äämme – kertoi 2.4.2021 raportissaan, että joulukuun 14. päivän (2020, silloin koronarokotukset aloitettiin USA:ssa) ja maaliskuun 26. päivän (2021) välisenä aikana liittovaltiossa oli raportoitu 50.861 koronarokotteiden haittavaikutusta. Näistä 7.726 oli vakavia haittoja, jotka vaativat terveysalan henkilön tai sairaalan hoitoa tai aiheuttivat pysyvän vaurion, ja 2.249 oli kuolemantapauksia.

Luvut ovat jatkaneet tasaista nousua joulukuusta asti. CDC (Centers of Disease Control and Prevention) julkaisee raporttinsa viikottain. Esimerkiksi edellisten 7 päivän aikana kuolemia oli tullut lisää 199, vakavia haittoja 631 tapausta.

Vuosi sitten, ennen Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja Johnson&Johnsonin koronarokotteita, vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitettiin 36 kuolemaa. Luku kattoi kaikki FDA:n hyväksymien rokotteiden aiheuttamat kuolemat, ja melkein puolet kuolleista oli alle 3-vuotiaita lapsia. Koronarokotteita ei silloin vielä ollut.

Rokotekuolemat ovat näiden lukujen perusteella lisääntyneet Yhdysvalloissa 60-kertaisesti.

Vertailun tekijä Vaccine Impact – sivusto (https:// vaccineimpact.com) ilmaisee asian amerikkalaisittain puhumalla 6000 %:n noususta. Tässä on vielä pakko muistuttaa, että vain noin 1 % kaikista haittavaikutuksista tulee yleensä tilastoihin. Ilmoittaminen on tehty hankalaksi, lääkäreillä ja muulla henkilökunnalla ei ole koulutusta tai velvoitetta ilmoitusten tekemiseen, niin että hoitohenkilökunta saattaa todistettavasti kieltäytyä tekemästä ilmoitusta edes kuolemasta, ja viranomaiset ja media pyrkivät yleensä kaikin keinoin salaamaan haittavaikutukset ja kuolemat. Yhdysvalloissa CDC on viranomaissiivilä, joka tarkastaa ja arvioi VAERS:ille tehdyt haittaraportit. Tarkkailijat ovat voineet todeta, että moni tiedetty rokotekuolema ei ole päässyt CDC:n seulan läpi. Esimerkiksi 13.2.21 CDC kertoi raportissaan, että se tarkasti 1.100 VAERS:ille tullutta ilmoitusta Pfizerin ja Modernan rokotteiden aiheuttamasta kuolemasta eikä havainnut yhteyttä.

CDC siis raportoi JOTAIN kaikesta siitä, mikä sen tietoon tulee. On syytä olettaa, että hyvin monen maan terveysviranomaiset toimivat samalla tavalla, Suomenkin. CDC:n ja FDA:n (USA:n Ruoka- ja lääkevirasto) virallinen kanta on edelleen, että yksikään sen tietoon tulleista kuolemista ei johdu rokotteista. CDC:llä ei edes ole kategoriaa ”rokotteen aiheuttama kuolema”, joten sellaista käsitettä ei ole maan kuolintodistuksissakaan. Tuskin meilläkään.

CDC:n datan mukaan (26.3.2021) raportin 2.249:stä kuolemasta 19 % tapahtui vuorokauden sisällä rokotuksesta, 26,28 % tapahtui kahden vuorokauden sisällä ja 43 % tapahtui henkilöillä, jotka sairastuivat kahden vuorokauden sisällä rokotuksesta. Muutamaa viikkoa myöhemmin tapahtuvia kuolemia ei CDC:n tarvitse edes ottaa huomioon. Kaikki kuolemat ovat viranomaisten mukaan kuitenkin yhteensattumia eivätkä johdu rokotteista. Yhteensattuma onkin rokotteiden kohdalla johtava kuolinsyy, vitsailevat tarkkailijat. Kuvitteleeko viranomainen, ettei sen uskottavuus kärsi tällä taktiikalla?

Koronarokotteen tarve luotiin – viranomaiset ja mediakin lobbasivat

THL ohjeisti huhtikuussa 2020 terveydenhoitohenkilökuntaa samaan käytäntöön, joka jo vallitsi USA:ssa ja muualla: ”Seurantatiedoissa (tartuntatautirekisteri) kuolema luokitellaan COVID-kuolemaksi, jos henkilö on ennen kuolemaansa testattu Covid-positiiviseksi. Varsinaista kuolinsyytä (lihavointi minun) seurantajärjestelmä ei rekisteröi eikä huomioi esimerkiksi kuolintodistukseen kirjattavia kuolinsyitä.” Käytäntö on katsottu välttämättömäksi ”väestön terveydentilan seuraamiseksi” (CDC). Se on myös ollut käytäntö, joka on johtanut koronapandemian kuolonuhrisaldon kasvattamiseen keinotekoisesti, hallitusten myöntämin varoin sekä Euroopassa että Amerikassa, jopa niin että omainen ainakin USA:ssa saattoi saada rahapalkinnon, jos suostui siihen. että kuolema kirjattiin Covidin piikkiin.

Tilastojen paisuttelulla ja pelottelulla on luotu suuri rokotteiden tarve. Nyt käytössä olevat rokotteet ovat saaneet FDA:lta väliaikaisen myyntiluvan, koska ovat vielä kokeellisia. Niiden 3-vaiheen tutkimukset ovat edelleen kesken. Viranomaiset eivät kerro rokotteiden vakavista riskeistä, vaan kokeellista rokotetta annetaan ilman, että rokotettava perehtyy rokotteen ominaisuuksiin ja sen mahdollisiin terveysvaaroihin, siis ilman Nürnbergin sopimuksen edellyttämää, ihmiskokeeseen osallistuvan koehenkilön valistunutta suostumusta.

Väliaikaisen myyntiluvan (EUA, Emergency Usage Acceptance) yksi tärkeä ehto on ollut, että lupa myönnetään, jos tautiin ei ole olemassa muuta pätevää hoitoa. FDA:n lupamenettelyssä joulukuussa 2020 tämä ehto sivuutettiin. Koronataudin ehkäisyyn ja hoitoon on olemassa halpoja, käytännössä ja tutkimuksissa toimiviksi todettuja hoitomenetelmiä ja -lääkkeitä, kuten ivermektiini, hyroksiklorokiini ja D-vitamiini. FDA on kuitenkin torjunut niiden käytön Covid-19:n hoidossa, ilmeisesti siksi, että ne ovat halpoja eivätkä tuo kenellekään liike- ja sijoitusvoittoa niin kuin rokotteet. Lääketeollisuuden tiedotusjärjestö Fierce Pharma on ennustanut, että COVID-19 rokotteiden myynnin kokonaisarvo tulee tänä vuonna (2021) olemaan 100 miljardia dollaria ja sen tuottama liikevoitto verojen jälkeen 40 miljardia dollaria. (https://www.fiercepharma.com/pharma/lead-covid-19-vaccine-players-will-split-100b-sales-and-40b-profits-analyst). Lääkkeiden ja rokotteiden myynnin yhteisarvoksi tänä vuonna arvioidaan lähes 1,5 triljoonaa dollaria (https://www.worldpharmatoday.com/industry-reports/global-drug-market-will-reach-nearly-1-5-trillion-in-2021/).

Yhdysvaltain viranomaiset ovat itse monin tavoin mukana rokotteiden myynnissä ja omistavat monia tärkeitä patentteja. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallitus omistaa koronaviruksen patentin (U.S. Patent 10130701) ja sikainfluenssaviruksen patentin (U.S. Patent CA2741523 A1) ja CDC vuonna 2003 eristetyn SARS-CoV-viruksen koko geneettisen sisällön patentin (U.S. Patent 7776521), jne.(https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/25/plandemic-indoctornation). Tai esimerkiksi liittovaltion mm. lääkelupia myöntävä virasto NIH (National Institute of Health) omistaa Modernan koronarokotteen patentteja. Yhdysvaltain hallitus, kongressi ja terveysviranomaiset ovat yhteisvoimin tukeneet koronarokotteiden valmistajia miljoonien tukipaketeilla. Ne pitivät myös huolen, että koronarokotteiden valmistajat, myyjät, levittäjät – kaikki vastuulliset yritykset, laitokset ja henkilöt ovat lailla suojattuja vahingonkorvausvaatimuksilta.

Kysymyksessä on siis keskeneräinen, kokeellinen, väliaikaisen käyttöluvan saanut tuote, jonka käyttöön ihmisiä pelotellaan, houkutellaan ja painostetaan, todellisista riskeistä vaieten – eikä kenenkään tarvitse maksaa niille, jotka menettävät terveytensä ja ehkä henkensä. Lupauksista huolimatta on nimittäin selvää, että korvausten saaminen tulee olemaan äärimmäisen hankalaa, hyvin hidasta ja paljon rahaa vaativaa. Yhdysvaltain tiukkaa korvausmenettelyä on tiukennettu lisää koronakorvauksia ajatellen. Tähän asti Suomessa korvauksia lienee saatu vain joissakin narkolepsiatapauksissa, ja saadut summat olivat varsin pieniä. Fimea on huhtikuussa (2021) ruvennut maksamaan korvauksia työkyvyn menetyksistä, mikä on valtiolta askel rokotevaurioiden todellisuuden myöntämisessä.

Tuhannet rokoteriskeistä tietoiset lääkärit ja tutkijat syyttävät valtioiden hallituksia vastuuttomasta toiminnasta, kun ne sallivat väestön rokotukset kokeellisilla rokotteilla, joiden turvallisuuskokeet ovat kesken ja joiden väliaikainen hätätilalupa on laittomasti myönnetty. He vaativat rokotusten keskeyttämistä. Heidän mielipiteensä ei ole juuri koskaan läpäissyt valtamedian muuria, vaan media seisoo yhtenä miehenä lääketeollisuuden joukoissa. Nyt nämä rokotteet ovat alkaneet niittää satoa, jonka pitkän aikavälin tuloksista kukaan ei tiedä, eivät rokotteiden valmistajatkaan, jotka edustavat maailman eniten suojattua, eniten liikevoittoa tuottavaa teollisuuslajia, lääketeollisuutta.

Rokotukset etenevät

Our World in Data – sivusto 5.4.2021, esimerkkejä:

Israelin väestöstä oli rokotettu Covid-19-rokotteilla jo yli 60 % (Pfizer, Moderna), kolmasosa maan 9 miljoonasta asukkaasta oli saanut toisen annoksen Pfizerin rokotetta. Britannia lähestyi rajapyykkiä 50 % kansasta (Oxford/AstraZeneca, Pfizer). Chile oli rokottanut 36 % (Pfizer, Sinovac), Yhdysvallat 32 % (Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson), Unkari 25 % (Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm/Beijing, Sputnik V), Suomi noin 18 % (Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca), Saksa 12 % (Pfizer, Moderna, Oxfrod/AstraZeneca), Venäjä 5 % (EpiVacCorona, Sputnik V).

Rokoteannoksia on injektoitu seuraavasti, esimerkkejä:

USA 167,19 miljoonaa, Kiina 142, 8 miljoonaa, Intia 83,11 miljoonaa, UK 37,01 miljoonaa, Ranska 12,41 miljoonaa, Venäjä 12,22 miljoonaa, Espanja 8,74 miljoonaa, Kanada 6,56 miljoonaa. Hallitukset tekevät rokoteostokset verovaroin, miljardien myyntivoitot menevät patenttien omistajille, sijoittajille ja rokotteiden valmistajille. Me olemme historian suurimman ihmiskokeen koehenkilöitä, jotka kustannamme itse kokeet ja kärsimme vauriot nahoissamme.

Kuolemia ja muuta vammaa: Yhdysvallat, EU, Britannia, Israel ja Suomi

YHDYSVALLAT. Noin kolmen kuukauden ajalta on siis ilmoitettu yli 50.000 koronarokotteiden haittavaikutusta, joista kuolemia on 2.249 eli 4,42 % (CDC 26.3.2021).

19 % kuolemista liittyi sydämeen. Vakavista sydänkomplikaatioita 87,2 % sattui 2 vuorokauden sisällä rokotuksesta (helmikuun puolivälin 2021 raportti), sydänkuolemista 50 % sattui myös kahden vuorokauden sisällä. Vertailun vuoksi: koko influenssakauden 2020/2021 aikana oli raportoitu vain 20 influenssarokotukseen liittyvää kuolemaa helmikuun puoliväliin mennessä, ja näistä vain yksi liittyi sydänhäiriöön. Tuona influenssakautena USA:ssa otettiin enemmän influenssarokotuksia kuin koskaan ennen eli 193,6 miljoonaa annosta. Taas koronarokotteita (Pfizer ja Moderna) oli – parin kuukauden aikana – ehditty antaa vasta 35 miljoonaa annosta.

Maaliskuun 30. päivänä CDC ilmoitti koronarokotteiden aiheuttaneen 2.509 kuolemaa. VAERS laati samanaikaisesti maaliskuun lopulla (26.3.21) yhteenvedon FDA:n hyväksymien rokotteiden aiheuttamista kuolemista 11-vuotiskaudelta 1.1.2010 – 31.12.2020. Koko kauden sato oli 2.588 kuolemaa! Koronarokotteet ylsivät melkein samaan vähän yli kolmessa kuukaudessa. Miten on mahdollista, ettei näitä rokotuksia ole jo keskeytetty?

Pysyviä vammautumisia oli kolmen kuukauden ajalta 911, tehohoitoa vaativia 8.287 eli 16,3 %, hengenvaarallisia tiloja oli 1.448 ja synnynnäisiä epämuodostumia 56. Menehtyneiden keski-ikä oli 77,7, nuorin oli 18-vuotias.

341 raskaana olevaa naista ilmoitti koronarokotteiden haittavaikutuksista, näistä 104 koski keskenmenoja ja ennenaikaista syntymää. Bellin pareesia (toispuoleinen kasvohalvaus, jossa kasvot jäävät vinoon joko väliaikaisesti tai pysyvästi) oli 578 tapausta, joista 63 % johtui Pfizerin rokotteesta, 36 % Modernan ja loput 7 Johnson&Johnsonin rokotteesta.

Anafylaksiasta, joka on allerginen reaktio, ilmoitettiin 2.578 tapausta, näistä 53 % Pfizerin, 44 % Modernan ja 3 % Johnson&Johnsonin kontolle. Kun tilastoa katsottiin laajemmalla haarukalla, sieltä löytyi kaikkiaan 15.193 mainintaa anafylaktisesta reaktiosta, joista 52 % oli Pfizerin rokotteeseen liittyvää. Kunkinkolmen rokotteen kohdalla anafylaksia esiintyi 17-44-vuotiaissa!Ainakin Pfizerin ja Modernan rokotteissa on käytetty mRNA-geenin kuljetukseen minirasvapalloa, jonka pinnassa on PEG:iä suojaamassa rasvaa pilaantumiselta. Amerikan väestöstä 70 %:lla on PEG-vasta-aineita veressään, ja yliherkkiä on noin 8 %. Suomessakin luku voi olla suuri, koska PEG on niin yleisesti käytetty mm. kosmetiikassa ja lääkkeissä. Usea rokotteen saanut on menehtynyt anafylaksiaan, vaikka apu olisi ollut lähelläkin, kuten sairaalassa rokotetuilla. Monella ei myöskään ole ollut ennen allergiaoireita.

Harvardin yliopiston lääketieteen professori Aaron Kesselheim pitää nykyistä valvontajärjestelmää (MedPage Today, haastattelu) erittäin puutteellisena. Koska koronarokotteet ovat saaneet vain EUA:n (hätätilaluvan), niiltä puuttuvat vaaditut, luvansaannin jälkeen tulevat tutkimukset. Lisäksi rokotteita annetaan julkisen terveydenhuollon ulkopuolella, mikä myös haittaa havaintoihin perustuvan datan keräämistä. Ja vaikka CDC:llä ja FDA:lla on valmiina erilaisia järjestelmiä rokotteiden turvallisuuden seuraamiseksi, ne eivät ole toiminnassa, eikä niillä ole riittäviä määrärahoja takanaan, Kesselheim sanoo. Hänen mukaansa kukaan ei itse asiassa seuraa kunnolla rokotehaittoja USA:ssa, eikä pitkän aikavälin turvallisuusdataa ole olemassa.

Epäilen vahvasti, että juuri näin ovat asiat meilläkin.

EUROOPAN UNIONI. EU aloitti raportoitujen koronarokotehaittojen julkaisemisen 21.1.2021. Se on perustanut tarkoitukseen EudraVigilance -sivuston, joka kerää ”epäiltyjen rokotehaittojen ilmoituksia”. Sivusto on Euroopan Lääkeviraston (EMA, European Medicines Agency) alainen, ja sen johtava pääperiaate on läpinäkyvyys, sivusto kertoo. Sivusto ottaa vastaan ilmoituksia kansallisilta terveysviranomaisilta ja lääkeyrityksiltä, joilla on myyntilupa lääkkeille.

EudraVigilance kertoi saaneensa 20.3.2021 mennessä kaikkiaan 199.213 raporttia koronarokotteiden haittavaikutuksista. Näistä 4.576 oli kuolemantapauksia. Tämä siis vain kahden kuukauden ajalta.

Vertailua edellisen vuoden tilanteeseen on haasteellista tehdä, koska vasta koronatauti on saanut monet maat ja EU:n ylipäätään julkisesti myöntämään, että rokotehaittoja on olemassa ja niitä voidaan tilastoida ja että tilastot voivat olla kansalaisille julkisia. Suomessakin saamme kiittää koronaepidemiaa, että Fimea on aloittanut edes jonkinlaisen rokotehaittojen julkistamismenettelyn.

Esimerkkejä ilmoitetuista haitoista EU:ssa.

Pfizer: vaurioita 111.508, näistä kuolleita 2.906 v = vauriot

Moderna: vaurioita 7.030, näistä kuolleita 1.076 k = kuolleet

AstraZeneca: vaurioita 80.642, näistä kuolleita 592

Pfizer Moderna AstraZeneca

Verenkierto,lymfakierto 8.286 v,17 k 375 v, 10 k 1.867 v, 20 k

Sydänongelmat 5.094 v, 326 k 569 v, 111 k 3.163 v, 78 k

Maha-suolisto 25.177 v, 144 k 1.513 v, 42 k 25.649v, 26 k

Yleiset häiriöt 78.540 v, 1.050 k 4.961v, 452 k 62.954 v, 244 k

Maksa-sappi 117 v, 14 k 25 v 66 v, 3 k

Immuunijärjestelmä 2.148 v, 13 k 246 v, 1 k 837 v

Tulehdukset 6.662 v, 302 k 601 v, 60 k 4.785 v, 53 k

Vammautuminen, myrk. 2.436 v, 43 k 277 v, 18 k 1.357 v, 4 k

Tutkimukset 5.087 v, 129 k 467 v, 37 k 3.682 v, 6 k

Aineenvaihdunta 1.726 v, 57 k 204 v, 19 k 3.682 v, 6 k

Lihas-luusto-sidekudos 40.753 v, 26 k 2.036 v, 23 k 34.943 v, 6 k

Hermostolliset 49.030 v, 226 k 2.746 v, 119 k 48.339 v, 59 k

Raskaus, lapsivuode 107 v, 3 k 19 v 36 v

Psykiatriset häiriöt 4.150 v, 39 k 328 v, 15 k 4.374 v, 3 k

Munuaiset, virtsatiehyet 592 v, 39 k 106 v, 11 k 800 v, 8 k

Hengitys, rintakehä 9.604 v, 340 k 926 v, 95 k 6.474 v, 47 k

Iho, ihonalaiset kudokset 11.720 v, 21 k 894 v, 11 k 10.029 v, 4 k

Verisuoniongelmat 5.401 v, 99 k 444 v, 39 k 2.646 v, 14 k

Modernalla on rokotevaurioita ja kuolemia huomattavasti vähemmän kuin Pfizerilla. Toisaalta se tuli EU:n markkinoille muutama viikko myöhemmin kuin Pfizer. Ja toisaalta, vaikka AstraZenecan rokote on tuorein tulokas, sen luvut tavoittelevat paikoin jo Pfizerin lukuja.

Johnson&Johnsonin rokote ehti olla niin vähän aikaan käytössä ennen raporttia, että sen tilille tuli vain 33 vauriota ja 2 kuolemaa.

”Nämä ovat vakavia lukuja,” sanoo Vaccine Impact 31.3.2021.”Silti emme tiedä ainuttakaan uutisorganisaatiota Health Impact Newsin lisäksi, joka olisi julkaissut niistä yhtään mitään.” Suunnaton häpeä medialle.

BRITANNIA. UK on AstraZenecan rokotteen ”kotimaa”, se on kehitetty yhteistyössä Oxfordin yliopiston kanssa. UK onkin käyttänyt rokotuksissaan vain Pfizeria ja AstraZenecaa. Rokotukset (Pfizer) alkoivat maassa joulukuussa 2020. Tammikuussa The Guardian kertoi kuolleisuuden vanhusten hoivakodeissa olevan korkeamman kuin kertaakaan toukokuun puolivälin jälkeen (19.1.2021). ”Luvut alkoivat nousta heti, kun rokotusministeri Nadhim Zahawl oli kuvaillut rokotusohjelmaa ’kilpajuoksuksi kuoleman kanssa’ ja lääkärit kiirehtivät rokottamaan sen hoivakotien asukkaiden puoliskon, joka vielä oli rokottamatta.” Mutta rokotteiden yhteys kuolemiin kiistettiin kuten ennenkin, eikä kukaan hämmästellyt äkillistä epidemiaa. ”Englannissa kolmasosa pandemiakuolemista sijoittuu hoivakoteihin. Kuolemat tapahtuvat tiukoista suojatoimista huolimatta,” sanoi The Guardian.

UK:n hallitus ryhtyi julkaisemaan koronarokotteiden haittavaikutuksia Britannian lääke- ja tuotevalvontaviraston kautta (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Sen raportit kattavat dataa alkaen 9.12.2020. Tuoreimmat tiedot kertovat tilanteen 21.3. 2021 saakka.

Maaliskuussa 2021 yli 20 maata keskeytti kokonaan toistaiseksi tai rajoitti Oxford/AstraZenecan rokotteen käytön nuorempiin ikäluokkiin, kuten alle 65- tai 50-vuotiaisiin. Syynä oli rokotteen aiheuttamat veritukokset, jotka ovat johtaneet kuolemantapauksiin monessa maassa, myös UK:ssa.

AZ-rokote näyttää kaikkialla tuottavan huomattavasti enemmän rokotehaittoja ja kuolemantapauksia kuin muut koronarokotteet, ja nekin tuottavat vaurioita ja kuolemaa selvästi enemmän kuin aikaisemmat rokotteet. Maaliskuun alussa AZ-rokote aiheutti 77 % enemmän rokotehaittoja ja 25 % enemmän kuolemia kuin Pfizerin rokote, joka Yhdysvaltojen VAERS:issa on kuolintapausten ykkönen (The Defender, 2.3.2021). Toistaiseksi UK on pitänyt ”omansa” puolia eikä ole suostunut rajoittamaan AZ:n käyttöä. Mutta se joutui huhtikuun alkupäivinä myöntämään, että 25 verihyytymätapauksella, joista 9 johti kuolemaan, ja rokotteella ”oli yhteys” (https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-reports-25-new-cases-rare-blood-clots-linked-astrazeneca-jab).

UK ilmoittaa koronarokotteiden aiheuttaneen maassa 495.345 rokotehaittaa ja 713 kuolemaa. Rokotehaitoista 377.487 johtui AZ:sta ja 116.627 Pfizerista, kuolemista 421 johtui AZ-rokotteesta ja 283 Pfizerin rokotteesta. 1231 haittavaikutusta ei ole yksilöity.

Edellisen viikon lisäys oli 90.820 vauriota ja 119 kuolemaa. Kuolemista 95 tuli AZ-rokotteen saamisen jälkeen.

Pfizerin rokotetta on Britanniassa annettu 13 miljoonaa annosta, AZ-rokotetta runsas miljoona enemmän, 15,8 miljoonaa annosta.

Muutamia poimintoja raportista, jonka kaava on sama kuin EU:lla ja USA:lla.

Veriongelmia: Pfizer 3.204 v, 1 kuolema / AZ 2411 v, 2 kuolemaa

Sydänongelmia: Pfizer 1.462 v, 39 kuolemaa / AZ 3768 v, 51 kuolemaa

Korvat: Pfizer 1.108 v / AZ 2574 v

Silmät: Pfizer 1.758 v / AZ 4566 v

Maha-suolisto: Pfizer 12.682 v, 14 kuolemaa / AZ 39.998 v , 6 kuolemaa

Yleiset häiriöt: Pfizer 34.688 v, 126 kuolemaa / AZ 131.533 v, 196 kuolemaa

Tulehdukset: Pfizer 2.653 v , 51 kuolemaa / AZ 7375 v , 47 kuolemaa

Lihakset-kudokset: Pfizer 15.714 v / AZ 47.015 v, 1 kuolema

Hermosto: Pfizer 22.156 v, 19 kuolemaa / AZ 81.702 v, 49 kuolemaa

Psykiatriset häiriöt: Pfizer 1796 v / AZ 6756 v

Hengitys: Pfizer 4.932 v, 19 kuolemaa / AZ 10.643 v, 40 kuolemaa

Iho-ongelmat: Pfizer 8.425 v, 1 kuolema / AZ 20.379 v

Verisuonet: Pfizer1.462 v, 4 kuolemaa / AZ 3.662 v, 22 kuolemaa

MHRA päättää raportin sanoihin: ”Yleisesti molempien rokotteiden turvallisuus on kliinisten tutkimusten valossa odotusten mukainen. Nykyisten kokemusten perusteella molempien COVID-19-rokotteiden hyödyt COVID-19:n ja sen vakavien komplikaatioiden ehkäisyssä ovat tunnettuja haittavaikutuksia paljon merkittävämmät.”

Nämä lienevät kaikkien terveysviranomaisten vakioterveisiä. Siitä huolimatta, että rokotteiden valmistajat ovat ilmoittaneet, että rokotteet eivät estä viruksen leviämistä tai tartuntoja, eikä taudin vakavia oireita, sairaalaan joutumista tai kuolemaa niiden kliinisissä kokeissa edes otettu tutkimusprotokollaan. Rokotteet on tarkoitettu lieventämään taudin lieviä oireita. Nyt on myös tullut yhä enemmän ilmoituksia tapauksista, joissa kaksi annosta koronarokotetta saanut henkilö sairastuu koronatautiin. Yleisesti rokotteelta odotetaan, että se suojelee rokotettua taudilta. Koronarokotteiden kohdalla niin ei ole, EI VOI OLLA, koska niitä ei ole valmistettu siihen tarkoitukseen. Mutta mihin tarkoitukseen, sitä on vaikea nähdä. Mitkä haittoja suuremmat hyödyt viranomaisilla ja hallituksilla on mielessä?

ISRAEL. Myös Israelista on saatavilla kattavampaa dataa. Rokotukset aloitettiin sielläkin joulukuussa 2020. Israelin hallitus oli tehnyt Pfizerin kanssa sopimuksen. Se sai ostaa Pfizerilta suuren määrän rokotteita – EU:n maksamaan hintaan nähden kaksinkertaisella summalla – ja lupasi korvaukseksi Pfizerille rokotusohjelman tuottamat tiedot. Näitä Pfizer tarvitsee kipeästi FDA:n varsinaista myyntilupaa varten, koska sen omat tutkimukset ovat kesken ja sillä on vain FDA:n tilapäinen hätätilalupa.

Kaksi ranskalaista tutkijaa, Hervé Seligmann ja Haim Yativ, analysoi Israelin terveysministeriön julkaisemaa dataa ja julkisti tuloksensa helmikuussa 2021 heprealaisella NAKIM-sivustolla. He totesivat, että aikaisempiin vuosiin verrattuna rokotekuolleisuus oli 5 viikossa noussut 40-kertaisesti. Maassa vallitsi sosiaalinen eristys rokotuskampanjan aikana, mutta silti uusien tartuntojen määrä ei laskenut. Sen sijaan tehohoitoa vaativat tapaukset ja kuolemat lisääntyivät. Koko pandemian virallinen kuolleisuus oli tutkimuksen aikaan Israelissa 5.351. Tästä luvusta 2.337 kuolemaa tapahtui rokotuskampanjan kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Yli 65-vuotiaista kuoli 200 henkilöä 100.000 rokotetusta saatuaan ensimmäisen rokoteannoksen. Rokottamattomista kuoli samaan aikaan koronatautiin 4,91 henkilöä 100.000:sta. Alle 65-vuotiaista, molemmat annokset saaneista kuoli koronatautiin 50/100.000, rokottamattomista siihen kuoli 0.19/100.000.

Rokotuskampanjan aikana, vastoin yleisiä odotuksia, koronatautikuolleisuus lähti nousuun. Tutkijoiden mukaan nousun selittää se, että nimenomaan rokotetut kuolivat enenevästi koronatautiin. Tähän ilmiöön palaan edempänä. Tutkijoiden loppupäätelmä oli: ”Pfizerin rokote on vaatinut viiden rokotusviikon aikana hengen noin 40 kertaa useammalta vanhukselta kuin tauti itse olisi vaatinut ja noin 260 kertaa useammalta nuorempiin ikäluokkiin kuuluneelta.”

SUOMI. Suomikin on antanut periksi ja ruvennut koronapandemian aikaan julkaisemaan koronarokotteiden ilmoitettuja, ”epäiltyjä” haittavaikutuksia. Tämän tilastotyön tekee Fimea.

kuolemaa ei oikeastaan voi välttää (MTV uutiset 5.2.2021).

Fimean raportti 13.4.2021 kertoo, että haittavaikutuksia on ilmoitettu 1.396, näistä vakavia on 592. Fimea on käsitellyt 53 haittavaikutusta, ”joissa kerrotaan potilaan menehtyneen”. Valtaosa haittavaikutuksista koskee työikäisiä naisia. Haittavaikutuskategoriat vastaavat muiden maiden kategorioita, ja luvut ovat ainakin toistaiseksi niin pieniä, ettei niistä voi varsinaisesti päätellä erityisiä trendejä. Menehtyneistä suurin osa oli 80-90-vuotiaita tai 90-vuotiaita ja yli. Tiedot koskevat Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotteita.

Fimean julkistamat haittavaikutukset löytyvät googlaamalla Fimea. Niistäkin näkyy, että AstraZenecan rokote, uudelta nimeltään Vaxzevria, on tuottanut lyhyessä ajassa jo runsaasti haittailmoituksia.

Astra-Zenecan rokote ei ole vielä saanut väliaikaistakaan myyntilupaa USA:ssa (FDA) tai Euroopassa (EMA). Sitä jaetaan käyttöön WHO:n COVAX-ohjelman kautta, joka taas on Bill Gatesin rahoittama. COVAX tekee Gatesin suosimaa hyväntekeväisyystyötä edistämällä kehittyvien maiden kansalaisten rokottamista. Tässä Gates aikoo erityisesti käyttää AstraZenecan rokotetta (6.4.2021, https://vaccineimpact.com/2021/confirmed-astrazeneca-experimental-covid-injection-causes-fatal-blood-clots-trials-with-children-halted/print/). Samaa tehtävää hoitaa myös CEPI, joka on Gatesin perustama ja tukema, eri maiden hallitusten, myös Suomen rahoittama rokotusjärjestö.

Runsaasti veritukoksia

Koronatauti näyttää luovan veren hyytymisongelmia, ja niitä luovat myös COVID-rokotteet.

SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon kuuluu, että se saattaa joillekin ihmisille aiheuttaa laajaa vahinkoa monessa muussakin elimessä kuin keuhkoissa. Ympäri maailmaa saadut havainnot osoittavat, että virus saattaa aiheuttaa sydäntulehduksia, akuutin munuaissairauden, neurologisia toimintahäiriöitä, suolivaurioita, maksan ongelmia – ja veritukoksia. Mutta odottamaton havainto on ollut, että virusta näkyy hyvin vähän tai ei ollenkaan muissa elimissä kuin keuhkoissa (Children´s Health Defence, 10.2.2021).

Noin neljännes sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista potee sydänvauriota, monet sydämen rytmihäiriöitä tai veritulppia. Sitten tutkijat havaitsivat, että sydänvauriot johtuivat enemmän verihyytymistä kuin tulehduksesta. Pienet mikrotrombit (hyytymät) olivat tavallisia (tutkimus, Dr. Renu Virmani,CVPath Insitute, Gaithersburg, Maryland, lokakuu 2020). Tutkimus on sen jälkeen vahvistanut sydämen mikrotrombit tavalliseksi sydänkuoleman syyksi koronasairaalla.

Neurologisia oireita poteneilla (päänsärky, ataksia, tajuisuusongelmat, hallusinaatiot, halvaus ja aivoverenvuoto) ei ole ruumiinavauksessa todettu viruksen läsnäoloa aivoissa eikä virusinfektiota, mutta kyllä pienten verisuonten vaurioita useassa kohdassa aivoja, myös hajukerästen alueella. Tutkijat ovat päätyneet syyllisen etsinnässä COVID-19:n PIIKKIPROTEIINIIN, jota virus erittää ulkokuorestaan liikkuessaan elimistössä. Usea tutkimus on vahvistanut, että piikkiproteiini pystyy yksinään käynnistämään tapahtumasarjan, joka voi aiheuttaa vaurioita koronapotilaan kehossa ilman, että virus itse on paikalla.

Erityisen huolestuttavaa on, että NYKYISET COVID-ROKOTTEET ON VALMISTETTU NIIN, ETTÄ NE OHJELMOIVAT SOLUT TUOTTAMAAN TÄTÄ SAMAA KORONAVIRUKSEN PIIKKIPROTEIINIA. Näin halutaan käynnistää immuunipuolustuksen vasta-ainetuotanto koronavirusta vastaan. Esimerkiksi Pfizerin rokotteessa on ”mRNA, joka tuottaa kalvoihin kiinnittyvän täyspitkän piikkiproteiinin”, sanoo Dr. J.Patrick Whelan kirjeessä, jolla hän joulukuussa 2020 osoitti FDA:lle. Siinä hän varoitti, että mRNA-rokotteet voivat aiheuttaa pienten verisuonten vaurioita aivoissa, sydämessä, maksassa ja munuaisissa tavoilla, joita ei ole arvioitu rokotteiden turvallisuuskokeissa (CHD 10.2.2021). Mm. hiirikokeissa hiirien saama piikkiproteiiniruiske osoitti, että piikkiproteiini S1 läpäisi helposti veriaivoesteen ja tunkeutui kaikkiin 11 aivojen alueeseen sekä parenkymaattiseen kudokseen (Nature Neuroscience -lehti 8.12.2020).

Whelanin kirjeestä FDA:lle: ”(rokotteen mahdollista kykyä) aiheuttaa pienten verisuonien vaurioita (tulehdusta ja mikrotrombeja) aivoissa, sydämessä, maksassa ja munuaisissa…ei ole tutkittu turvallisuuskokeissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lasten mahdollisissa laajoissa rokotuksissa, kunnes näiden rokotteiden turvallisuudesta ja tehosta on todellista tutkimusdataa…”

Jo alkuvuodesta kerrottiin Pfizerin ja Modernan rokotteiden aiheuttamista veren hyytymishäiriöistä. 11.2. 21 Mail Online kertoi 36:sta trombosytopeniatapauksesta, joista yksi oli koronarokotusten ensimmäisiä uhreja, aivoverenvuotoon menehtynyt 56-vuotias synnytyslääkäri. Maaliskuun mittaan AstraZenecan rokotteen, uudelta nimeltään Vaxzevria, aiheuttamat veritukokset ovat läpäisseet valtamediankin uutisesteen. Kuun puolivälissä yli 20 maata oli keskeyttänyt kokonaan tai väliaikaisesti AZ-rokotteen annon, koska se aiheutti vakavaa sairastumista tai kuolemia terveille ihmisille. Potilaat olivat yleensä keski-ikäisiä tai nuorempia. WHO ja EMA pysyivät vakaasti rokotteen takana eivätkä pitäneet tilannetta huolestuttavana. Vasta huhtikuun ensimmäisellä viikolla EMA vihdoin myönsi, että veritukoksilla ja AZ-rokotteella saattoi olla yhteys. Se kertoi tutkivansa 30:ssä Euroopan maassa sattunutta 44 aivoveritulppatapausta ja 14 kuolemantapausta. Erityisesti alle 55-vuotiaat naiset ovat olleet alttiita näille vaurioille. Wall Street Journal-lehti kertoi 6.4.21, että Oxfordin yliopisto oli keskeyttänyt rokotteen tutkimukset 12-15-vuotiailla lapsilla (https://www.wsj.com/articles/oxford-pauses-dosing-in-trial-of-astrazeneca-covid-19vaccine-in-children-teenagers-11617729303).

Norja ryhtyi tutkimaan tapauksia, joissa 4 nuorta tervettä ihmistä sai aivoverenvuodon ja veritukoksia AZ-rokotteen jälkeen. Tri Pal Andre Holm hoiti näistä kolmea Oslon yliopistollisessa sairaalassa. ”On hyvin harvinaista nähdä nuorilla terveillä ihmisillä, joilla ei koskaan ole ollut sairauksia, niin alhaisia verihiutalemääriä. Niistä sitten seuraa vakavia veritukoksia. En pidä epätodennäköisenä, etteikö niillä olisi yhteys rokotuksiin.” Norjan Kansanterveyslaitos kehotti alle 50-vuotiaita, jotka saivat ”suuria tai pieniä mustelmia” rokotuksen jälkeen, käymään heti lääkärissä. Norja ja Tanska ovat keskeyttäneet rokotteen käytön kokonaan.

Saksa keskeytti AZ-rokotukset, kun maassa oli todettu 7 aivoveritulppaa. Saksan ylin rokotusauktoriteetti Paul Ehrlich Instituutti piti lisätutkimuksia tarpeellisina, kun tietoja uusista aivolaskimotukoksista oli saapunut Saksasta (31 tapausta) ja Euroopasta. Saksa päätti antaa rokotetta vain yli 60-vuotiaille, Ranska yli 55-vuotiaille. Myös Suomi päätti lopulta rajoittaa AZ-rokotteen käytön yli 65-vuotiaisiin.

Hyytymiä ja muita vaurioita runsaasti aiheuttava rokote keskitetään siis iäkkäisiin ihmisiin. Miten hyvin AZ-rokote sitten toimii vanhuksilla? Estääkö se lieviä oireita, kuten tarkoitus on ollut? Tartuntoja se ei voi estää. Kaksi kuukautta sitten Ranskan (https://greatgameindia.com/germany-covid-19-vaccine-effective) ja Saksan (https://www.france24.com/en/live-news/20210129-macron-astrazeneca-vaccine-quasi-ineffective-for-over-65s) johtajat kertoivat:

”Saksan viranomaiset sanovat, että Astra-Zenecan rokotteen teho on vain 8% yli 65-vuotiailla. Ranskan presidentti Macron on valittanut Agence France Pressille, että A-Z-rokote tehoaa tuskin ollenkaan yli 65-vuotiaisiin.”

Rokotteet tehoavat yleensä vanhuksilla heikommin kuin muilla ikäluokilla. Joinakin vuosina influenssarokotteella ei ole todettu iäkkäillä mitään tehoa. Jo viime vuoden lopulla saatettiin todeta kliinisten kokeiden perusteella, että koronarokotteet eivät tehoa vanhuksiin, toisin sanoen, eivät juuri estä edes koronataudin lieviä oireita. Lisäksi tutkimusdataa rokotteiden tehosta vanhuksilla ylimalkaan on kovin vähän. AstraZenecan tutkijat valittivat viime vuonna The Lancetissa julkaistussa artikkelissa, ettei iäkkäämpien aikuisten keskuudessa ollut riittävästi COVID-19-tapauksia, että rokotteen tehoa olisi voinut tutkia.

Ja sitten ruvettiin ensin rokottamaan vanhuksia, koska rokotusasioissa pätee tämä logiikka. Jos jokin rokote huomataan tehottomaksi, sitä annetaan lisää. Näin on tehty aina lasten kodalla. Ja erityisesti sitä tyrkytetään ryhmälle, jolla se jo tiedetään tehottomaksi, kuten influenssarokotetta ja koronarokotetta vanhuksille. Ja ryhmille, jotka eivät sitä tarvitse, kuten koronarokotetta tai HPV-rokotetta lapsille. Terveyspolitiikka on oma maailmansa, ja rokotuspolitiikka on vielä aivan oma alansa. Nykyään sillä muutetaan ihmisten kanssakäymisen tapoja, edistetään erakoitumista, kaadetaan yrityksiä, tehdään työttömiä, otetaan valtionvelkaa ennätystahtiin, sensuroidaan, pelotellaan ja suoranaisesti valehdellaan, kaikki yhteiseksi hyväksi. Mutta terveydenhoitoa se ei ole.

Näyttää siltä että koronarokotukset levittävät koronatautia

Näin kertoi tammikuussa 2021 James, koulutettu apuhoitaja, joka työskenteli vanhusten hoivakodissa Yhdysvalloissa. Hän puhuu kokemuksistaan videolla, jonka linkki on https://healthimpactnews.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/print/

Jamesin mukaan hyvin harva hoivakodin asukas sairastui COVID-tautiin vuonna 2020, eikä yksikään kuollut tautiin koko vuoden aikana.

Mutta kohta Pfizerin kokeellisen mRNA-rokotteen antamisen jälkeen 14 asukasta kuoli kahden viikon sisällä, ja moni muu on hänen mukaansa kuolemaisillaan.

Video on pitkä, 47 minuuttia, ja James kärsii selvästi emotionaalisesta stressistä. Hän toteaa ettei hän hyödy mitään kertomalla tästä julkisesti, vaan menettää todennäköisesti työnsä sen takia.

Mutta hän painottaa, että nämä olivat potilaita, jotka hän tunsi ja joita hän hoiti (hän on myös ”maallikkopastori”) ja että saatuaan mRNA-rokotteen asukkaat, jotka ennen kävelivät omin jaloin, eivät enää pysty kävelemään, ja asukkaat jotka ennen keskustelivat älykkäästi hänen kanssaan eivät enää pysty puhumaan.

Ja nyt he kuolevat kuin kärpäset.

Hänen esimiehensä selittävät, että kuolemat johtuvat jostakin COVID-19:n ”superlingosta”.

Kuitenkin ne asukkaat, jotka kieltäytyivät rokotteesta, eivät ole sairastuneet, James sanoo.

James sanoo myös, ettei voi enää elää omantuntonsa kanssa eikä voi enää vaieta. Hän ei ole rokotusten vastustaja, hän kertoo vain sen minkä tietää olevan totta ihmisistä, joita hän on hoitanut yli 10 vuotta.

”Kuvio on nyt selvä”, sanoo jutun kirjoittaja Brian Shilhavy. ”Anna vanhuksille mRNA-rokote ja syytä sitten heidän sairauksiaan ja COVID-virusta, kun he kuolevat.”

Tämä kaava toistuu. Siinä kulkee rinnan kaksi faktaa. Fakta yksi on myytti (myytti siinä mielessä, että se ei ole tosi), jota viranomaiset ja media pitävät yllä: kuolema ei johdu rokotteesta. Fakta kaksi, joka vaikuttaa todelta: koronatauti iskee yhteisöön, kun rokotetaan. Tai yksilöön. Ja aina viranomainen sanoo, että rokote ei ole syynä, vaan rokote tarvitsee aikaa tehotakseen (vasta-aineita muodostuu hiljalleen, mikä on enemmän tai vähemmän tosi, yksilöstä riippuen) tai rokotetulla oli havaitsematon/oireeton tartunta, joka nyt puhkesi taudiksi, tai jos olet saanut vasta yhden annoksen rokotetta, voit tietysti vielä saada tartunnan.

 • Oireettomat kantajat: sekin on pääosin myytti. Vielä viime kesänä (2020) luultiin, että oireettomia tartuttajia on 80 % kaikista. Mutta kuva on tarkentunut. Oireettomia taudinkantajia on vähän, sanoo Australian Bond-yliopiston tutkimus, 4 – 17 % kaikista taudinkantajista. Kiinassa tehtiin tästä laaja tutkimus, jossa testattiin PCR-testillä 10 miljoonaa ihmistä. Oireettomia kantajia löytyi 300! Lisäksi nämä harvat oireettomat ovat 40 % vähemmän tartuttavia kuin oireilevat. Jopa USA:n rokotejohtaja Anthony Fauci on sanonut, että ”yksikään epidemia ei ole koskaan levinnyt oireettomien taudinkantajien voimalla, vaikka sitä (oireettoman aiheuttama tartunta) voi joskus harvoin sattua”(YouTube, lokakuu 2020).
 • Koska koronarokote ei estä tartuntaa, on aika selvää, että rokotetut voivat saada tartunnan. Tosin viranomainen sanoo syyksi sen, että rokotteen suoja ei vielä ole riittävä, kun tosiasiassa rokote ei edes suojaa tartunnalta. Erään tutkimuksen mukaan 17 päivää ensimmäisen annoksen jälkeen 60-80 % voi vielä infektoitua ja tartuttaa muita (Clalit Research Institute -sivusto, Israel, helmikuu 2021). Mutta entä kun täysin rokotetut sairastuvat ja kuolevat koronatautiin? Onko hyöty/riski-arvio kohdallaan?

Lisäävätkö rokotukset kuolemia ja koronatautia?

COVID-19-rokotusten alettua yleinen havainto oli, että koronatartunnat eivät vähentyneet, kuten olisi voinut odottaa, vaan lisääntyivät. Suomessakin tartunnat lisääntyivät sitä mukaa kuin rokotukset etenivät. Maaliskuussa koronapotilaita oli tehohoidossa enemmän kuin koskaan ennen. Kuolemista meille ei kerrota muuta kuin että niitäkin on. Huhtikuussa tilanne on näyttänyt osassa maata rauhoittuvan.

Muualta maailmassa sen sijaan tuli lähes päivittäin ilmoituksia hoivakotien vanhusten joukkokuolemista, koska rokotukset aloitettiin useassa maassa vanhuksista ja terveydenhoitohenkilökunnasta. Kuolemat eivät milloinkaan johtuneet rokotuksesta, eivätkä johtune vieläkään. Samaan aikaan rokotusten kanssa puhjenneet paikalliset koronaepidemiat eivät myöskään koskaan liittyneet rokotuksiin, eivätkä liity vieläkään. Tässä muutamia poimintoja.

* St.Anthonyn hoivakoti, Auburn, New York, oli yksi ensimmäisiä. Siellä Pfizer-rokotukset alkoivat 22.12.20. Kuolemantapaukset alkoivat 29.12. Paikkakunnalla ei ollut ainuttakaan koronakuolemaa ennen tuota päivää, jolloin 80 % hoivakodin 300 asukkaasta oli rokotettu. Kodissa ei myöskään ollut koronatartuntoja. Alle kahden viikon aikana asukkaista kuoli 24, ja 137 sairastui koronatautiin (syracuse.com 9.1.21, James T. Mulder).

 • Yli 12.400 ihmistä Israelissa antoi positiivisen PCR-testin saatuaan Pfizerin rokotteen. Näistä 69 oli saanut toisen rokoteannoksen, kertoi maan terveysministeriö. 5.348 oli infektoitunut 1.viikolla rokotuksen jälkeen, 5.585 toisella viikolla. 1.410 oli positiivista vielä 3. ja 4.viikolla, jolloin osittaisen suojan pitäisi jo olla voimassa. (Haaretz.com, 20.1.2021)
 • Hampshire, Basingstoke, Pemberley-hoivakoti, UK. Kodissa puhkesi voimakas koronaepidemia, kun rokotukset aloitettiin 5.1.Yli kolmasosa asukkaista eli 24 kuoli kolmen viikon aikana, 60% oli testipositiivinen. (Daily Mail, 28.1.21) UK:n tilastokeskus totesi, että koko maassa 1.705 hoivakotiasukasta kuoli tammikuun kolmannella viikolla, kun kaksi viikkoa aikaisemmin kuolleita oli 661. Kaikista tapauksista syytettiin virusta, ei rokotetta. Kuitenkin rokotus oli se uusi tekijä, joka nosti laskussa olevan käyrän noususuuntaan.
 • Gibraltar, 32.000 asukasta, aloitti Pfizer-rokotukset tammikuun 9.pnä. Koronatautiin oli niemellä kuollut siihen mennessä koko vuoden aikana 10 henkilöä, vaikka siellä käy päivittäin runsaasti väkeä töissä Espanjasta. 19.1. mennessä 5.847 ihmistä oli saanut ensimmäisen annoksensa, ja kuolleita oli tullut 53. Pääministeri Picardon mukaan tämä oli pahin ihmishenkien menetys yli 100 vuoteen. Useimmat olivat 80-90-vuotiaita. Kukaan viranomainen tai median jäsen ei syyttänyt rokotteita vaan COVID-19:ää. Hallitus kehotti ihmisiä edelleen rokotuttamaan itsensä.
 • Espanja, Toledo, Lagartera vanhainkoti. Kaikki 78 asukasta olivat koronapositiivisia saatuaan ensimmäisen Pfizer-annoksensa, samoin koko henkilökunta. Ainakin 9 kuoli (Uutistoimisto EFE 1.2.21). Asukkaat ja henkilökunta rokotettiin 13.1., ja 5 päivän jälkeen ilmaantuivat ensimmäiset oireet. Hoitokoti oli tähän asti ollut virusvapaa koko pandemian ajan.

* Hollanti, Amersfoort, St. Elisabeth hoivakoti. Tammikuun lopussa dementikkoasukeille

annettiin koronarokote, viikon kuluttua 22 asukasta oli kuollut. Kaikki rokotetut olivat

myös sairastuneet koronaan.

Hoitokodeissa on nähtävissä selvästi, miten rokotukset ja koronatauti tulevat paikalle samanaikaisesti. Sen sijaan tutkimuksia tarvitaan selvittämään, mikä on ensisijainen kuolinsyy, jos kerran rokote ei kelpaa syyksi. Minun nähdäkseni se on joko injektio, joka käynnistää kehon oman piikkiproteiinituotannon ja vasta-aineet, mutta on iäkkään ihmisen immuunipuolustukselle ja elimistölle ylivoimainen, sekasortoa ja hengenvaarallisia prosesseja aiheuttava toimenpide, tai injektion käynnistämä COVID-19 tai molemmat. Sen ehkä kertoisi ruumiinavaus, jonka suorittaminen koronapotilaille muuten kiellettiin jo pandemian alkuvaiheessa. Mutta vain ruumiinavaus pystyisi kertomaan, mitä kaikkea piikkiproteiini on ehkä saanut aikaan. Raporteista käy ilmi, että moni rokotettu kuolee aivan muutaman tunnin kuluttua rokotuksesta, ilman mitään erityisiä oireita. Mielestäni on myös aika selvää, että ilman rokotusta ylläkuvattu ketjureaktio ei olisi käynnistynyt.

Maaliskuun aikana on myös nähty enenevästi raportteja ”läpimurroista”, tapauksista joissa kaksi rokoteannosta saanut sairastuu koronatautiin. Näitä on tullut mm. useasta USA:n osavaltiosta. Osa ei ole vakavia, osa tapauksista on kuollut. Yksi mahdollinen selitys on, että monella henkilöllä on veressään PEG-vasta-aineita, koska PEG:ille altistumista ei voi välttää. Rokotteessa PEG on mRNA:ta kuljettavan nanorasvapartikkelin pinnassa suojaamassa sitä. Kehon PEG-vasta-aineet voivat murtaa nanorasvapalleron PEG:in ja hävittää sen, ennen kuin pallero ehtii tunkeutua soluun. Silloin rokote ei käynnistäisi vasta-ainetuotantoa eikä teorian mukaan estäisi tartuntaa. Mutta…eihän koronarokote muutenkaan pysty estämään tartuntaa. Näyttää siis siltä, että rokote saattaa istuttaa koronataudin ihmiseen sellaisessa muodossa, jota immuunipuolustus ei pysty käsittelemään eikä eliminoimaan. Onkin arveltu, että mRNA-rokotteen yksi haittavaikutus saattaa olla elinikäinen koronatauti.

P.S.

CDC:n raportti 23.4.2021:

3.486 kokeellisten koronarokotteiden aiheuttamaa kuolemaa Yhdysvalloissa neljässä kuukaudessa

86.080 koronarokotteiden aiheuttamaa vauriota

EUDRAVIGILANCEN raportti 24.4.2021:

7.766 kokeellisten koronarokotteiden aiheuttamaa kuolemaa Euroopassa kolmessa kukaudessa

330.218 kokeellisten koronarokoteiden aiheuttamaa vauriota

Rokotuskuolemat USA

Kaikki rokotteet 1.8.2007 – 30.11.2020……………………………..3.001 kuolemaa (13 + vuotta, valtaosa lapsia)

Kokeelliset koronarokotteet 1.12.2020 – 13.4.2021…………….3.005 kuolemaa (4 + kuukautta, vanhuspainotteinen, ikäskaala laajenemassa)

KORONAROKOTE ISRAELISSA – tutkijat haastavat ”virallisen” tiedon

Suomessakin on pohdittu mitä oikein merkitsevät ristiriitaiset tiedot, joita meille on tullut Israelin koronarokotuksista ja niiden vaikutuksesta. ”Viralliset” tiedot Pfizerin oman tiedotuksen rinnalla kertovat, miten Pfizeri-BionTechin mRNA-rokote on jo vähentänyt koronatartuntojen määrää. Toisaalta on tullut tietoja sekä huomattavsti lisääntyneistä tartunnoista että kuolemantapauksista juuri rokotuskampanjan ajalta.

Israel aloitti joulukuun puolivälissä 2021 voimallisen rokotuskampanjan, jonka tuloksena maaliskuuhun 2021 mennessä 53 % koko väestöstä oli jo rokotettu Pfizerin koronarokotteella. Kampanjan taustalla on Israelin hallituksen ja lääkeyritys Pfizerin solmima sopimus, joka takasi Israelille miljoonia rokoteannoksia ja Pfizerille tietoja, joita se tarvitsee saadakseen rokotteelleen FDA:n lopullisen hyväksynnän.

Pfizerin koronarokote on, kuten tiedämme, edelleen kokeellinen. Se on saanut FDA:lta pikaisen hätätilahyväksynnän, koska sen tutkimukset ovat edelleen kesken. Siltä puuttuvat siis kunnolliset tehokkuus- ja turvallisuustiedot sekä vaadittavat vertaisarviot. Yhdysvaltain Ruoka- ja lääkevirasto FDA korostaa itse, että rokote ei ole vielä saanut lopullista hyväksyntää.

Kaksi ranskalaista tutkijaa, tri Hervé Seligmann ja insinööri Haim Yativ ryhtyi analysoimaan Israelin terveysministeriön julkaisemaa dataa ja julkaisi tutkimustuloksensa Nakim-sivustolla. (http://nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276314) Tutkimus käännettiin heti usealle kielelle ja sai kansainvälisen levityksen uutissivustoilla. Siitä uutisoi myös israelilainen uutissivusto Arutz Sheva 7, IsraelNationalNews.com. (https://www.israelnationalnews.com/News/News,aspx/297051)

Ranskalainen lehti FranceSoir julkaisi etusivullaan artikkelin, jossa lehti haastattelee tutkijoita. Hervé Seligmann on työskennellyt Aix-Marseille-yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tartuntatautien ja trooppisten tautien tutkimusosastolla. Hän on valmistunut Jerusalemin Heprealaisesta yliopistosta ja julkaissut yli 100 tieteellistä artikkelia. Alla oleva perustuu FranceSoirin artikkeliin (Vaccination en Israel: des chiffres de mortalité qui interpellent?, 17.2.2021) sekä IsraelNationalNewsin toimittajan Mordechai Sonesin tekstiin.

Kaikki hyvin ja mitä todellisuudessa tapahtuu

FranceSoir-lehteä kiinnostivat tutkijoiden havainnot ”rokotteen aiheuttamasta korkeasta kuolleisuudesta, kuten jotkut asiantuntijat esittävät”. Haastattelussa tutkijat kertoivat, että Pfizerin rokote aiheuttaa ”nuorissa ihmisissä satoja kertoja korkeamman kuolleisuuden verrattuna koronaviruksen aiheuttamaan kuolleisuuteen ja kymmeniä kertoja korkeamman kuolleisuuden iäkkäissä, kun dokumentoitu koronaviruskuolleisuus sijoittuu ajallisesti rokotuksen läheisyyteen ja lisää siten kuolleisuutta sydänkohtauksen, halvauksen jne. vuoksi.”

Viranomaisten julkaisema data ja ruohonjuuritason todellisuus eivät vastaa toisiaan, tutkijat sanovat. Internetin kautta tulevien sähköpostiviestien ja haittavaikutusraporttien lisäksi tutkijoilla on kolme tietolähdettä. Ne ovat Israelin uutissivusto Ynet, Israelin Terveysministeriön datasivusto ja Yhdysvaltain liittovaltion Rokotehaittojen ilmoitussysteemin VAERS:in (Vaccine Adverse Event Reporting System) datasivusto. Johtopäätöksiään he vertaavat tietoihin, joita he saavat Israelin Terveysministeriöstä informaatiovapauden lain perusteella (Freedom of Information Act).

Tammikuussa 2021 Israelissa tehtiin 3000 rokotehaittailmoitusta, näistä 2900 koski Pfizerin mRNA-rokotetta.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna kuolleisuus on noussut 40-kertaiseksi.

Ynet julkaisi 11.2.2021 rokotuksia koskevan artikkelin. Tutkijat kertovat todistaneensa tämän Ynetin artikkelin tiedot paikkansapitämättömiksi. ”Me kokosimme kuolleisuusdatan rokotusajalta, jonka pituus on 5 viikkoa. Näitä tietoja analysoidessamme me saimme hätkähdyttäviä lukuja, jotka osoittavat (Pfizerin) rokotteen aiheuttavan huomattavaa kuolleisuuden nousua.”

Tutkijoiden mukaan ”rokotukset ovat aiheuttaneet enemmän kuolemantapauksia kuin koronavirus olisi aiheuttanut vastaavassa ajassa.”

Haim Yativ ja Hervé Seligmann ilmoittavat, että tämä on heille ”uusi holokausti”, jossa Israelin viranomaiset painostavat kansalaisia rokotuksiin.

He kutsuvat myös asiantuntijoita täydentämään analyysiaan ja aikovat edetä oikeustoimiin havaintojensa pohjalta. Israelin terveysministeriö ei suostunut kommentoimaan artikkelin havaintoja FranceSoirelle.

Tutkijat valittivat myös, etteivät voi välittää tätä elintärkeää tietoa Israelin kansalaisille.

Nakim kirjoittaa sivustollaan: ”Meidän analyysimme tästä datasta selittää, miksi joulukuun puolivälissä 2020 alkaneen massiivisen rokotuskampanjan aikana ja sosiaalisen eristyksen vallitessa päivittäisten, vahvistettujen uusien tartuntatapausten määrä ei laskenut – niin kuin se yleensä tekee sosiaalisen eristyksen aikana – ja vielä tärkeämpää, miksi vakavat ja tehohoitoa vaativat tapaukset ja kuolemat lisääntyivät tuona aikana, joka kesti ainakin kuukauden. Koko pandemian ajan virallinen koronakuolleisuus on Israelissa 5351 (10.3.2021 luku oli jo 5933.) Tästä luvusta 2337 kuolemaa tapahtui aikavälillä joulukuun puoliväli-helmikuun puoliväli eli rokotuskampanjan kahden ensimmäisen kuukauden aikana. ”Rokotukset suosivat kuolemaa”, tutkijat jatkavat. ”Tuona aikana 51,9 % kuolemista koskee 12,5 %:a väestöstä, sitä osaa joka oli jo rokotettu.” Lukuun on vielä lisättävä heti rokotuksen jälkeen tapahtuvat sydänkuolemat ja muut kohtalokkaat tapahtumat, joita ei lasketa mukaan koronakuolemiin. Näiden lukumäärä ei ole tiedossa, ja tutkijat sanoivat parhaillaan selvittävänsä sitä.

Yli 65-vuotiaista rokotetuista 0,2 % eli noin 200/100 000:sta henkilöstä kuoli kolmen viikon aikana ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta. Tätä voidaan verrata rokottamattomiin, joiden keskuudessa 4,91/100 000 kuoli koronatautiin samana aikana. Alle 65-vuotiaista molemmat rokoteannokset saaneista 0,05 % kuoli eli 50/100 000, tämä viiden viikon aikana. Rokottamattomista henkilöistä kuoli vastaavana aikana koronatautiin 0,19/100 000.

”Terveysministeriö on tämän jälkeen mystisesti muuntanut kuolleisuusluvun 0,2% luvuksi 0,005 – ilman ainuttakaan selitystä,” tutkijat toteavat. Hämmästyttävää. Painostiko Pfizer ministeriötä?

Rokotuskampanjan alusta jatkuneet rokotettujen kuolemat COVID-19-tautiin näyttävät selittävän, miksi yleinen koronatautikuolleisuus nousee joulukuusta 2020 lähtien.” ”Laskelmamme osoittavat, että valtaosa COVID-19-kuolemista tänä aikana koskee rokotettuja henkilöitä, kuten Terveysministeriön helmikuun alussa julkaisemasta taulukostakin ilmenee.” Tutkijat viittaavat artikkeliin, julkaistu 1.2.2021 Nakim-sivustolla hepreaksi: ”Onko osoitettavissa, että Pfizerin rokote on tänään Israelin ja maailman kohonneiden kuolleisuuslukujen pääasiallinen syy?”.

”Johtopäätöksemme on, että Pfizerin rokote on tappanut iäkkäitä ihmisiä viiden rokotusviikon aikana noin 40 kertaa enemmän kuin COVID-tauti itse olisi tappanut, ja noin 260 kertaa enemmän kuin koronatauti siitä nuorempia ikäluokkia. Otaksumme, että tavoitteena on ollut vihreän passijärjestelmän luominen ja Pfizerin myynnin edistäminen.”

Tutkijat huomauttavat, että todelliset luvut ovat luultavasti vielä paljon suuremmat, koska nämä luvut edustavat vain COVID-19-kuolemiksi määriteltyjä tapauksia lyhyeltä aikaväliltä eivätkä sisällä esimerkiksi sydänkuolemia, tulehdusreaktioita ja muita vakavia tapahtumia, joita on dokumentoituna Nakimin sivuilla ja jotka nekin edustavat vain jäävuoren huippua.

Onko viranomaisista ja poliitikoista tullut lääketehtaiden toimihenkilöitä?

Kansainvälisiä tarkkailijoita on järkyttänyt Israelin hallituksen tapa toimia, miten se ”luotti kansan terveyden Pfizerin käsiin solmimalla lääkeyrityksen kanssa salaisen sopimuksen, joka teki Israelin kansalaisista koehenkilöitä ilman heidän tietämystään ja suostumustaan.”(Vera Shava, https://healthimpactnews.com/2021/are-more-people-being-harmed-by-the-experimental-vaccine-than-from-covid-israeli-population-now-the-worlds-lab-rats-sold-out-to-pfizer/)

Kokeellista Pfizerin mRNA-rokotetta, joka on saanut FDA:lta vain hätätilaluvan, on rokotettu jo monessa maassa Suomea myöten. Yhtä kokeellista Modernan rokotetta ja nyttemmin myös AstraZeneca-Oxfordin rokotetta annetaan jo väestöille WHO:n hätätilaluvalla, Suomessakin. Kokeellinen tarkoittaa, että rokotteen turvallisuustutkimukset ovat vielä kesken eikä sitä ole vertaisarvioitu. Aiemmin lääketieteen etiikka on vaatinut, että kokeellisia lääkkeitä käytetään vain rajatuille koeryhmille juuri siksi, että ne ovat kokeellisia. Ei enää.

Kokeellisuus tarkoittaa myös, että terveysviranomaiset, poliitikot ja hallitukset eivät voi tietää, mikä on rokotteen teho ja miten turvallinen se on. THL on kehunut tekevänsä jokaisen rokotteen kohdalla tarkan hyöty/riski-arvion. Uusien koronarokotteiden kohdalla, joiden teknologia on ennen tuntematon ja tutkimustyö vielä kesken, tämä on ollut ehdottomasti mahdotonta. Silti rokotteet on ostettu ja pantu levitykseen.

Suomen asenne rokotusriskeihin on outo. Kymmenen Euroopan maata on päättänyt toistaiseksi keskeyttää AstraZeneca-Oxfordin rokotteen käytön, koska se on aiheuttanut vaarallisia verihyytymiä ja kuolemantapauksia. Nämä maat ovat Itävalta (sairaanhoitaja kuoli, toinen sai keuhkoveritulpan), Tanska (60-vuotias nainen kuoli, Tanska aikoo tutkia perinpohjin tapauksen), Norja, Islanti, Viro, Latvia, Liettua ja Luxemburg (tutkivat rokotteen verihyytymävaikutusta), Italia keskytti tietyn rokote-erän käytön (meriupseeri, 43, kuoli sydänkohtaukseen heti rokotuksen jälkeen, poliisi, 50, sairastui ja kuoli 12 päivää myöhemmin). Ruotsi keskeytti AZ-rokotteen annon, kun 400 ihmistä oli saanut rokotteen ja 100 sai haittavaikutuksia, jotka tekivät heistä töihin kyvyttömiä. Etelä-Afrikka lopetti rokotteen käytön helmikuussa matalan tehon takia, Ranska, Saksa ja Ruotsi ilmoittivat AZ-rokottteen aiheuttavan enemmän haittavaikutuksia kuin Pfizerin. Britannia jatkaa rokotteen käyttöä, vaikka hallituksen data kertoo AZ-rokotteen aiheuttaneen 43 % enemmän haittaraportteja kuin Pfizerin – näihin kuuluu 77% enemmän vakavia reaktioita ja 25 % enemmän kuolemantapauksia. Miksi Suomi ei voi keskeyttää ohjelmaansa muiden Pohjoismaiden tavoin ja odottaa edes veritukostutkimusten tuloksia?

Viimeistään AstraZenecan tapaus osoittaa empijällekin, että Suomenkaan viranomaiset eivät kanna huolta nimenomaan kansalaisten terveydestä.

Ihmisiä lähes kaikkialla Suomea myöten käytännössä pakotetaan ottamaan koronarokote.erilaisin säädöksin ja ehdoin, pelottelulla ja salailulla. Israelissa se on vihreä passi, jonka saanut pääsee kauppaan ja konserttiin, Ranskassa suunnitteilla oli jokin aika sitten rokotus ehtona julkisten bussien ja junien käytölle. Tai rokotuksen avulla voi säilyttää työpaikkansa tai saa matkustaa ulkomaille…

Mitä Suomen hallitus ja virkamiehet ovat sopineet Pfizerin kanssa? Tai Modernan ja AstraZenecan? Israelin ja Pfizerin sopimuksen mukaan Israel sai enemmän rokotteita ja maksoi niistä kaksinkertaisen hinnan EU:n hintaan verrattuna, ja Pfizer saa tiedot rokotusohjelman tuloksista.(Iltalehti 12.3.2021)

Mitkä ovat Suomen todelliset koronasta johtuvat kuolleisuusluvut? Entä koronarokotuksista johtuvat? Meilläkin hoivakodin äkilliset kuolemantapaukset rokotuksen jälkeen luetaan paikallisen ”äkillisen koronaepidemian” piikkiin.

Kun paikallinen koronaepidemia alkaa rokotuksista, korrelaatiosta vaietaan.

Uhkaillaanko myös meillä sairaaloiden ja hoivakotien työntekijöitä ja johtoa, ettei todellisia tietoja vuotaisi julkisuuteen?

Koronatartunnat ovat meilläkin lisääntyneet rokotuskampanjan alettua jouluna 2020, eivät vähentyneet.

Virkamiehen on hoidettava valtiolta saamiaan tehtäviä tuloksellisesti, tarkoituksenmukai- sesti ja oikeusturvavaatimukset täyttäen, sanotaan virkamieslaissa.

Virkamiesaseman nojalla ei perus- tai ihmisoikeuksia voida rajoittaa.

Viranomaisella on myös tiedonantovelvollisuus.

Jokainen, joka ottaa kokeellisen koronarokotteen, on koehenkilö.

On lain ja ihmisoikeuksien rikkomista, jos koehenkilölle ei ennen rokottamista kerrota kokeen luonteesta ja riskeistä, joita kokeeseen osallistuminen merkitsee hänen terveydelleen.

Tietojen salailu, sensuuri ja pelottelu ovat perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamista.

Koronapandemian aikana ne ovat johtaneet suuriin inhimillisiin kärsimyksiin, sairastumisiin ja kuolemantapauksiin sekä valtaviin aineellisiin tappioihin.

Rokoteteollisuus ja siihen sijoittaneet sen sijaan ovat rikastuneet.

Hallitukset ovat valinneet rokoteteollisuuden tukemisen suunnattomilla tulonsiirroilla, kaikista riskeistä huolimatta. Vaikka virkamies on valtion työntekijä, hänelle jää kuitenkin ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus.

Koronarokotteessa saattaa tikittää aikapommi

TIEDEMIEHET VAROITTAVAT ADE-REAKTIOSTA

Children´s Health Defense, 11.2.2021

Rob Verkerk, Ph.D.

Suomennos Elina Hytönen

Jo vuosikymmeniä on tiedetty, että koronaviruksilla on taipumus aiheuttaa ADE-ilmiö, myös silloin kun tilanteeseen liittyy rokotus. Tämä on tunnistettu koronavirusrokotteille tyypilliseksi turvallisuusongelmaksi: joillakin ihmisillä rokote tehostaa koronaviruksen kykyä tunkeutua soluihin ja aiheuttaa tauti. Elimistön paradoksaalinen reaktio johtuu immuunipuolustuksen yliherkistymisestä rokotteelle. Aiemmat koronarokotekokeet kissoilla, freteillä ja hiirillä päättyivät koe-eläinten kuolemaan, kun eläimet kohtasivat luonnollisen viruksen. (https://doi.org./10.1371/journal.pone.0035421) Siksi rokotteiden kehittelystä luovuttiin – kunnes tuli vuosi 2019.

Alla tri Rob Verkerk, kansainvälisesti tunnettu terveysalan ja ympäristökysymysten spesialisti, kertoo uusimmista ADE-tutkimuksista. Ne sisältävät kaikki varoituksen: COVID-19-rokotteiden turvallisuustutkimukset ovat ADE-ilmiön osalta tekemättä, eikä rokotteita pitäisi antaa yleisölle ennen kuin tämän vaikean tilan syntymekanismit on täysin selvitetty.

Tutkimukset osoittavat, että COVID-rokotteet voivat laukaista joissakin ihmisissä immuunipuolustuksen ylivirittymisen ADE (antibody-dependent enhancement). Se on tila johon rokotettu saattaa joutua, kun hän rokotuksen jälkeen altistuu uudestaan luonnolliselle virukselle. Silloin hänelle voi kehittyä voimakkaampia, vakavampia oireita kuin jos häntä ei olisi rokotettu.

Viime vuoden kesäkuussa terveysopin professori Adam MacNeil, Brock University, Kanada ja hänen Ph.D.-oppilaansa Jeremia Coish varoittivat vaaroista, jotka liittyvät mahdollisuuteen, että koronarokotteet käynnistävät taudin pahenemisen ADE-reaktion kautta. ADE = vasta-aineriippuvainen immuunipuolustuksen ylivirittyminen, missä rokotetun immuunivaste kaikkien odotusten vastaisesti tekeekin ihmisen alttiimmaksi – ei vähemmän alttiiksi – sairastumiselle, kun hän kohtaa viruksen uudestaan. Covid-19-tautia vastaan rokotetulle tällainen vaarallinen virus voi olla joku koronavirus, dengue- tai jopa influenssavirus.

Artikkelissa, jonka nimi on kuvaavasti ”Paistinpannulta suoraan tuleen? ADE on vaara COVID-19:n yhteydessä” (Microbes and Infection -lehti), MacNeil ja Coish toteavat, että ADE on tunnetusti riski, joka liittyy koronavirusinfektioihin ja denguekuumeeseenkin (julkaistu online 24.6.2020; doi:10.1016/j.micinf.2020.06.006).

Edettävä varovasti

Elokuussa 2020 virustautien epidemiologi Leah Katzelnick, Ph.D., dengue- ja zika-tautien spesialisti, esitti äkkisilmäyksellä katsottuna päinvastaisen näkemyksen. Katzelnick työskentelee National Institute for Allergy and Infectious Diseases -laitoksella (NIAID) tri Tony Faucin alaisuudessa. Artikkelissa, jonka toinen kirjoittaja on Scott Halstead, sanotaan, ettei ADE:ssa ole mitään pelättävää. Kirjoittajat esittävät, että SARS-CoV-2-viruksen – joka aiheuttaa COVID-19-taudin – ja muiden koronavirusten välillä on suuria eroavaisuuksia, ja juuri nämä muut koronavirukset ovat olleet ADE:n aiheuttajia. COVID-19-taudin yhteydessä ADE olisi hyvin epätodennäköinen.

He perustelevat väitettään klassisilla, luontaisilla ADE-tapauksilla, etenkin kissojen tarttuvalla peritoniitilla, jonka aiheuttaja on koronavirus, sekä RSV-viruksella (respiratory syncytial virus), denguella ja SARS:illa ja osoittavat huomattavia eroja näiden sairauksien patologiassa, epidemiologiassa ja niihin liittyvässä immuunivasteessa – verrattuna SARS-CoV-2-infektioon ja COVID:iin.

Halsteadin ja Katzelnickin paperin huolellinen lukija huomaa, että vaikka kirjoittajat pitävät ADE-riskiä melko vähäisenä, he tunnistavat selvästi rokotteen aiheuttaman yliherkkyystilan (VAH = vaccine hypersensitivity). Se on samankaltainen immunologinen hyper-reaktio kuin ADE ja todettiin ensi kerran 1960-luvun loppupuolella, kun lapset sairastuivat epätyypilliseen tuhkarokkoon tuhkarokkorokotuksen jälkeen. (julk.12.8.2020; https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa518)

Moni joka on käyttänyt tätä artikkelia ADE-riskin vähättelyyn, on ehkä vain lukenut otsikon ja tiivistelmän eikä havainnut, että Katzelnick ja Halstaed torjuvat vain luontaisen ADE:n uhkan (lyhennettynä iADE, intrinsic ADE), toisin sanoen sairauden pahenemisen kun tartunta saadaan uudestaan, eikä tilanteeseen liity rokote.

Hän ei ole myöskään ehkä lukenut artikkelin viimeisen lauseen painokasta ohjetta: ”Ottaen huomioon COVID-19:n ongelmakirjon laajuuden ja tilanteen, jossa vielä ei ole tehokasta rokotetta, maailmanlaajuiset tutkimusresurssit pitäisi suunnata VAH:in (eli rokotteen aiheuttaman yliherkkyysreaktion) syntymekanismien selvittämiseen.

Tätä ohjetta ei ole juurikaan noudatettu, ellei siksi katsota sitä että tuhannet vapaaehtoiset ovat käyneet läpi 3. vaiheen kokeet, eikä näkyviin ole tullut voimakkaampien reaktioiden piikkejä rokotteen saaneiden keskuudessa verrattuna placeboryhmään.

Heinäkuussa 2020 Herbert Virgin, Ann Arvin ja kollegat julkaisivat artikkelin Nature-lehdessä, joka on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista julkaisuista. He esittivät hyvin samanlaisen varoituksen. Kirjoittajat käsittelivät niitä suuria vaikeuksia, joita ADE:n ja VAH:in esiintyvyyden tunnistamiseen liittyy. ”On olennaista, että tehdään huolellisia turvallisuusanalyysejä, kun ihmisille annettavat COVID-19 -rokotteet etenevät kohti käyttöä.” (julk. 13.7.2020; A Perspective on potential antibody-dependent enhancement of SARS-CoV-2; https://doi.org/10.1038/s1586-020-2538-8)

Läpinäkyvyys on avain

Tämä edellyttää täydellistä, valvontaan liittyvän datan läpinäkyvyyttä. Muuten ei ole mahdollista verrata toisiinsa rokotusten jälkeisiä infektioita ja uudelleen infektoitumisia sekä toisaalta vakavia reaktioita, jotka seuraavat infektioita tai rokotuksia. Se vaatii myös aikaa – paljon enemmän aikaa kuin meillä tähän asti on ollut.

Tällä hetkellä saamme dataa VAERS:ilta (Vaccine Adverse Event Reporting System) Yhdysvalloista ja MHRA:lta (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) Britanniasta, eikä kumpikaan kerro mitään ADE- tai VAH-riskistä. Itse asiassa ehtii tapahtua suuri joukko uudelleen infektoitumisia, ennen kuin voimme sanoa mitään varmaa suuntaan tai toiseen. Ja pystymmekö löytämään aidot ADE- tai VAH-tapaukset, vai pystyvätkö viranomaiset pitämään kaiken piilossa vain jättämällä kertomatta niistä, koska moni reaktio tulee huomattavan pitkällä viiveellä rokotuksen jälkeen?

Timothy Cardozo New Yorkin yliopistosta ja Ronald Veazy Tulanen yliopistosta menivät astetta pitemmälle artikkelissa, joka julkaistiin Journal of Clinical Practice -lehdessä 28.10. 2020. (doi:10.1111/ijcp.13795) Tällöin COVID-rokotteiden kärkijoukon 3.vaiheen kliiniset kokeet olivat täydessä käynnissä. Kirjoittajat totesivat, että rokotevälitteiseen ADE:hen (eli VAH:iin) liittyvät riskit olivat enemmän kuin teoreettiset ja sanoivat myös, että riskit saattavat kasvaa entisestään tiettyjen koronavirusmutaatioiden kohdalla.

SARS-CoV-2-virusta käsitellessään he osoittavat, miten aivan minimaalisen pienet muutokset esimerkiksi viruksen piikkiproteiinin hahmossa, sekä ennen isäntäsoluun kiinnittymistä että sen jälkeen, saattavat ACE 2 -reseptorien kautta vaikuttaa rokotettavaan henkilöön. On kasvavaa näyttöä, että jotkut virusmuunnokset osaavat useita kuukausia myöhemmin väistää immuunivasteen, joka on ohjattu suojaamaan alkuperäisiltä Wuhanin virusvarianteilta, ja tämä on syy vielä suurempaan huoleen. Kolmosvaiheen kokeet eivät anna perustetta tämän riskin sivuuttamiselle.

Cardozo ja Veazy viittaavat myös epäkohtaan, josta olemme kauan olleet huolissamme. Se liittyy faktaan, että koehenkilöitä – puhumattakaan tavallisista kansalaisista, jotka nyt jonottavat COVID-rokotuksiin – ei informoida mahdollisista riskeistä eikä myöhemmin mahdollisesti tulevista ADE/VAH-reaktioista.

Entä rokotetut, jotka sairastuvat useita kuukausia rokotuksen jälkeen ja potevat monien hengitystiesairauksien (COVID mukaan lukien) klassisia oireita, kuten kuumetta, vilunväristyksiä, yskää, hengitysvaikeuksia, päänsärkyä, väsymystä jne.? Onko heillä tietoa, että oireet saattavat liittyä immuunivasteen kiihdyttämään koronatautiin, jonka heille on välittänyt kuukausia sitten annettu rokotus, asia joka ei heille johtunut mieleen, koska he luulivat että rokote suojaisi heitä koronataudilta?

Tämän jälkeen Cardozo ja Veazy näyttävät, miten vapaaehtoisille koehenkilöille osoitettu, tietoon perustuvan suostumuksen lomake ei täytä tältä lomakkeelta vaadittuja eettisia standardeja. ADE on mainittu, mutta se on yleensä sijoitettu mahdollisten riskien häntäpäähän, eikä maallikkoyleisö todennäköisesti ymmärrä, mitä nimike pitää sisällään ja miten se tunnistetaan.

Rokotteen valmistajat ovat saaneet rastin ruutuun ja tunteen, että he ovat onnistuneesti selvittäneet hankalan ADE/VAH-riskin, eikä asiasta ole enää keskusteltu. Valtaosalla massarokotuksiin osallistuvista ei ole riskistä aavistustakaan – koska heille ei ole siitä kerrottu.

Voiko ADE olla tikittävä aikapommi?

Jos tietoon perustuvan suostumuksen prosessiin liittyy tietojen salailua, onko se yksinomaan lääketieteen etiikan rikkomista, vai rikkooko se myös lakia? Käsityksemme mukaan tämä on täysin mahdollista, ja jos asiasta kertyy enemmän näyttöä, siihen on puututtava oikeusteitse.

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä merkittävää ADE/VAH-signaalia (se ei vielä näy merkittävästi tilastoissa), mutta on vielä liian aikaista sanoa, ja moni tapaus on voinut jäädä tunnistamatta.

Onko mahdollista, että jotkut ”pitkää COVID:ia” sairastavat potevatkin ADE:a? Tämä on mahdollisuus, jota olemme pohtineet. Pitkää COVID:ia sairastavat eivät tyypillisesti anna positiivista nenänielun koronatestitulosta. Mutta syvissä systeemisissä infektioissa virukset eivät välttämättä lisäänny limakalvoilla, sen sijaan infektio voi tulla systeemiseksi tietyissä kudoksissa (kuten varhaisten rokotekokeiden frettien maksassa ja hiirien keuhkoissa, suom. huom.) ja käynnistää siellä yliherkkyysreaktion ADE. Tätä mahdollisuutta ei voi unohtaa.

Voiko ongelma kärjistyä SARS-CoV-2-viruksen uusien muunnosten mukana? Kyllä, kuten edellä on kerrottu.

Toinen koronarokotteiden vaara ovat autoimmuunisairaudet, joita tunnetaan nykyään yli sata. Se vaatii oman erillisen selityksensä (suomentaja).

Mitä voit tehdä:

 1. Jokaisen, joka päättää ottaa rokotteen, tulisi hankkia tietoa ADE- ja VAH-riskistä. Siinä rokotuksen ja oireiden ilmaantumisen välillä voi olla huomattavan pitkä aika. Oireet voivat olla vakavampia kuin ne, jotka saisit ilman rokotetta.
 2. Kerro tästä riskistä tuntemillesi ihmisille, jotka harkitsevat COVID-rokotteen ottamista.Lue ja jaa artikkelimme ”Tietoon perustuva suostumus – kunnioitetaanko tätä perusoikeutta?” (Informed consent – is this fundamental right being respected?, Alliance for Natural Health International, 27.1.2021; https://www.anhinternational.org/news/informed-consent-is-this-fundamental-right-being-respected/ (Artikkeli sisältää myös Pfizerin. Modernan ja AstraZenecan rokotteiden pakkausselosteet – siis valmistajan antamaa infoa sisällöstä.)

COVID-19: KORONAROKOTE TULI

Elina Hytönen

27.1.2021

COVID-19: KORONAROKOTE TULI

Pfizer-BioNTechin koronarokote rantautui Suomeen 27.12.2020. Rokotukset alkoivat saman tien terveydenhuollon ammattilaisista ja laajenivat tammikuussa 2021 hoivapalvelujen vanhuksiin.

Rokote sai Amerikan Ruoka- ja lääkevirastolta FDA hätätilarokotteen myyntiluvan 11.12.20.

FDA korostaa itse vahvasti, että rokotetta EI OLE VIELÄ HYVÄKSYTTY, vaan se on saanut nopeutetusti luvan hätätilannetta varten. Nopeutettu lupakäytäntö merkitsee myös, että rokote ei ole käynyt läpi vertaistarkistuksen prosessia. Se on yhä kokeellinen, eli nyt sen kliiniset tutkimukset jatkuvat yleisinä rokotuksina maapallon eri mantereilla.

Ensimmäiset pistokset Yhdysvalloissa annettiin heti päätöstä seuraavana maanantaina 14.12. 2020 terveydenhuoltohenkilöille. Britannia ja Kanada antoivat vastaavat hätätilaluvat saman tien, Intia aloitti rokotukset, EU:n komissio antoi hätätilaluvan EU:n 27 maansa alueella 21.12. EU:kin suosittaa Pfizerin rokotetta. Se antoi rokotteelle kaupallisen nimen Comirnaty.

Rokotteen merkityksestä rokotettaville tiedetään äärimmäisen vähän. Tässä yhteenvetoa suhtautumisen linjoista.

Okei, tämä rokote on siis MRNA-tyyppiä, ensimmäinen lajissaan ihmiskunnan historiassa,

eikä sitä ole vielä koskaan ruiskutettu ihmiseen (paitsi yhtiön omissa kokeissa 2020). Kaikki aikaisemmat yritykset valmistaa koronavirusrokotetta ovat viimeisen 70 vuoden aikana epäonnistuneet. Kestää noin 10 vuotta, että rokote saadaan hyväksytyksi, ja noin 96 % rokote-ehdokkaista tulee noiden 10 vuoden aikana hylätyksi. Ja tämä MRNA-rokote on täysin valmis 8 kuukaudessa, eivätkä rokotteen valmistajat ole vastuussa kuolemantapauksista ja vaurioista…” (Jason Christoff, tietokirjailija)

Rokote on 95-prosenttisesti tehokas!” (Lääketehdas Pfizer, valmistaja)

Yleisön luottamusta rokotteisiin ei tule horjuttaa.” ”Vain rokotteet voivat pelastaa maapallon.” (Terveysviranomaiset, lääketeollisuuden värväämät tutkijat ja lääkärit)

Vihdoinkin iloisia uutisia!” (Media)

Lisäksi Vatikaani rauhoitti omantunnonherkkiä katolisia, että koronarokotteen voi ottaa,vaikka sen valmistuksessa on käytetty abortoidun sikiön soluja. (Tämä koskee muun muassa AstraZenecan rokotetta, joka myös on THL:n varauslistalla, ei Pfizeria ja Modernaa, jotka perustuvat geeniteknologiaan.) Ja tri Fauci, USA:n korkeimpia terveysvirkamiehiä ja Bill Gatesin aisapari rokotemiljardien junailussa, kertoi liittovaltion lapsille aatonaattona, että hän kävi pohjoisnavalla ja rokotti Joulupukin.

HYSTERIA JOKA TOIVOTTAVASTI MENEE PIAN OHI

SARS-CoV-19-2-viruksen aiheuttama nopeasti leviävä influenssan tyyppinen epidemia sävähdytti kymmenet rokotevalmistajat kilpaan, jossa ensimmäisinä ovat olleet maalissa Pfizerin ja Modernan rokotteet. Tosiaan, siihen meni vain 8 kuukautta. Aiemmin nopeimmin valmistunut rokote oli 4 vuodessa myyntiluvan saanut sikotautirokote, jonka FDA hyväksyi 1971. Mutta uusi koronarokote onkin eri tyyppiä, se perustuu geeniteknologiaan ja on nopeampi ja huokeampi valmistaa kuin perinteiset, sanotaan.

Tämä ei kuitenkaan selitä kokonaan uusien rokotteiden nopeaa ilmaantumista markkinoille.

Melko tavalliselta influenssalta näyttäneen COVID-19-epidemian hoito sai pian maailmalla ennennäkemättömiä muotoja. Koronavirus arvioitiin suunnattoman paljon tappavammaksi kuin se on. Media keskittyi tartuntatapausten nopeaan kasvuun eikä kertonut, että vakavat sairastumiset ja kuolleisuusluvut olivat influenssakuolleisuudenkin rinnalla matalat. Terveysviranomaiset eivät rauhoittaneet poliitikkoja ja yleisöä asiallisella tiedolla. Sosiaalinen eristäminen, liike- ja kulttuurilaitosten sulkeminen, liikkumisen rajoitukset, sitten maskit ja testit ja niiden ulottaminen yhä nuorempiin kansalaisiin enemmän tai vähemmän pakolla, elinkeinonharjoittajien toimeentulon rajoitukset, konkurssit, työttömyyden kasvu, väestön lisääntyneet psyykkiset ongelmat…eivät ole koskaan ennen tässä mittakaavassa liittyneet tartuntatautiepidemiaan, ei silloinkaan kun influenssa on aiheuttanut paljon enemmän kuolemantapauksia kuukaudessa kuin koronavirus nyt. Marraskuun lopulla 2020 koronataudin kuolleisuusprosentti oli matalan kuolleisuuden maissa – joihin Suomi on kuulunut – 0,09%.

On pakosta saanut vaikutelman, että ihmisiä on haluttu pelotella. Esimerkiksi kausi-influenssan tartunnoista ja kuolemantapauksista ei ole koskaan informoitu näin, päivittäin, vaikka tartunnat ja kuolematkin ovat ajoittain olleet meillä merkittävästi runsaammat, kuolemat yli 150 kuukaudessa (2018), koko vuodelle jaettuna. Tutkija Reetta Huttunen nostaa rinnalle julkisen terveydenhuollon hoitoon liittyvät kuolemantapaukset tietyltä kapealta saralta ( Lääkärilehti no 41, artikkeli 19.10 2020). Suomessa vuosittain hoitoon liittyvien infektioiden vuoksi kuolee 100.000:a potilasta kohti 1.500 – 5.000 henkilöä. Tästä ei uutisoida, Huttunen toteaa, vaikka luvut ovat suurempia kuin SARS-Covid-2:n aiheuttamat, etenkin pitkällä aikavälillä. Infektoivat bakteerit ovat etupäässä peräisin potilaan omalta iholta tai limakalvolta, usein katetrit ja kanyylit sitten käynnistävät tulehduksen. Antibioottiresistenssi tappaa Euroopassa noin 50.000 henkilöä vuodessa, eikä sekään ole nostanut viranomaisia ja lainsäätäjiä taisteluasemiin.

Tiedämme, että koronatautiin kuolleiden keski-ikä on Suomessa 84 vuotta, eikä joulukuuhun 2020 mennessä yksikään nuori tai lapsi ollut siihen kuollut. Italian ja Britannian vanhusten ”joukkokuolemien” yhdeksi syyksi on myöhemmin selvinnyt, että heitä siirrettiin koronasairaina joukoittain sairaaloista pois vanhainkoteihin, missä he menehtyivät, tartuttaen muita. Koronavirus oli siis monenkin kuolemassa toisssijainen syy, huono hoitoratkaisu ensisijainen.Toinen syy on ollut ja on yhä hallitusten koronakuolemien rekisteröintitapa, joka paisuttaa tilastoja: kaikki kuolemat, joissa vainaja on jossain vaiheessa saanut positiivisen COVID-testituloksen liitetään COVID-kuolemien rekisteriin, oli kuolinsyy mikä tahansa. Yli 70-vuotiaat ovat riskiryhmä, se on yleisesti tiedossa. Mutta millaiset yli 70-vuotiaat ovat kuolleet? Yleensä ne, joilla on yksi tai useampi vaikea krooninen sairaus ja/tai jotka ovat heikkokuntoisia.

”Pelkoon perustuvien julkisten terveyskampanjoiden soveltaminen väestöön on toimintaa, jonka eettiset kysymykset tarvitsevat uudelleenarviointia, ottaen huomioon vahingot, joita tällaiset strategiat voivat aiheuttaa,” kirjoittaa tri Ronald B. Brown artikkelissa Public health lessons learned from biases in coronavirus mortality overestimation. Artikkeli torjuu idean, että virallisella koronahysterialla olisi mitään tekemistä väestön hyvinvoinnin edistämisen kanssa. (Cambridge University Press: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9/S1935789320002980a.pdf/public_health_lessons_learned_from_biases_in_coronavirus_mortality_overestimation.pdf)

TAPAUSLUKUJEN PAISUTTELU – rakennettu jo järjestelmään

Maailman terveysjärjestön WHO:n uuden määritelmän mukaan ”pandemia” tarkoittaa useaan maahan levinnyttä tartuntatautia, taudin ei enää tarvitse olla kuin rutto, kauhistuttava ja tappava. Koronapandemian tartuntaluvut saadaan PCR-testillä, jolla on helppo kasvattaa tilastoja, vahingossakin, koska se on altis antamaan vääriä positiivisia tuloksia. Tarvitsee vain näytteen kohdalla lisätä syklejä – eli monistusjaksoja tai suurennusjaksoja– esimerkiksi 35:stä 40:een, niin tulos on jo lähes varmasti positiivinen. Testi näyttää ”mitä vain”, jopa kauan sitten sairastetun infektion jäljen, jos suurennos on riittävä, varoittavat tutkijat. 30 on monen tutkijan mielestä suurin sykli, mitä SARS-COVID-19-infektion jäljittämiseen voi käyttää. Sekä USA:ssa että Suomessa käytetään 40 sykliä, USA:ssa jopa 50:täkin. Testin keksijä Kary Mullis on sanonut, ettei testi sovi lainkaan diagnosointiin. Joulukuussa 2020 itävaltalainen kansanedustaja osoitti testillä parlamentin istunnossa, että hänen juuri pullosta otettu cocacolansa oli saanut COVID-infektion.

Yhdysvaltojen CDC (Centers of Disease Control and Prevention) on jo vuosikymmeniä paisutellut influenssakuolemien määriä kytkemällä diagnosoituihin influenssakuolemiin keuhkokuumeeseen ja muihinkin keuhkoinfektioihin kuolleiden lukumäärät. Näin on haluttu kannustaa ihmisiä rokotusjonoihin. Huhtikuussa 2020 CDC yllättäen lakkasi rekisteröimästä influenssatapauksia, koska ne putosivat niin vähiin, ettei niitä kannattanut enää seurata. Joulukuussa 2020 tilanne oli yhä sama.(U.S. CDC, 2019-2020 U.S. Flu Season: Preliminary In-Season Burden Estimates). Tilalle CDC perusti syksyllä 2020 uuden luokitteluryhmän PIC, johon kuuluvat keuhkokuume-influenssa-covid. Näin koronaviruksen piikkiin tulevat helposti luokitelluiksi lähes kaikki mahdolliset hengitystieinfektiot ja niiden aiheuttamat kuolemantapaukset.

Kuitenkin vielä syyskuussa 2020 CDC itse julkaisi tutkimustiedon, että kaikista COVID-19:ään kytketyistä kuolemista vain 6 % oli sellaisia, joissa COVID-19 oli ainoa kuolinsyy (CDC.gov August 26, 2020). 2.9.2020 julkaistu tutkimus kertoi, että kuolleisuus koronavirustautiin oli Yhdysvalloissa 0,26 %. Alle 40-vuotiailla se oli 0,01 %, yli 60-vuotiailla 1,71 %. Vertailun vuoksi: arvioitu yleinen kausi-influenssakuolleisuus on 0,8 %. Siten ainoat, joille COVID-19-infektio on vaarallisempi kuin influenssa, ovat yli 60-vuotiaat.

Lisäkuolinsyinä CDC mainitsee samanaikaisesti podetun influenssan, keuhkokuumeen, muun hengitystieongelman, korkean verenpaineen, diabeteksen, dementian, sydänongelmat ja munuaistaudin. Listaan kuuluu kuitenkin myös 5.424 vammaa, mm. kolarista johtuvia sekä myrkytyksiä ja itsemurhia, joiden uhrit sattuivat olemaan COVID-positiivisiksi testattuja, ampumatapauksia myöten! Näen mielessäni joukon ahavoituneita 84-vuotiaita ampumassa toisiaan Coltilla ja Smith & Wessonilla…

Suomen THL twiittasi huhtikuussa 2020 sisäisessä sähköpostiliikenteessä tiedoksiannon:

Hei, seurantatiedoissa (tartuntatautirekisteri) kuolema luokitellaan COVID-kuolemaksi jos henkilö on ennen kuolemaansa testattu Covid-positiiviseksi. Varsinaista kuolinsyytä seurantajärjestelmä ei rekisteröi eikä huomioi esimerkiksi kuolintodistukseen kirjattavia diagnooseja.” (11.56 ap. – 9. huhtik. 2020 – Twitter Web App)

Amerikan CDC perustelee tätä käytäntöä sanoen, että se ”on välttämätön väestön terveydentilan seuraamiseksi, koska se antaa enemmän informaatiota sairauden tartunnan leviämisestä ja voi auttaa kuolleisuuteen liittyvien riskitekijöiden tunnistamisessa väestössä.” (Colorado Department of Public Health &Environment, 28.9.2020) Samalla kutenkin ylläpidetään järjestelmää, joka pystyy vääristämään koronaviruksen kuolleisuusluvut moninkertaisiksi. Esimerkiksi Washingtonin valtiota syytettiin kuolleisuuslukujen paisuttelusta 13 %:lla. Joulukuussa Washingtonin terveysministeriö suostuikin poistamaan tilastoistaan yli 200 väärin perustein koronakuolleeksi ilmoitettua. Uusi analyysi osoitti, että kyseenalaisia COVID-kuolemia yhä jäi tilastoihin. Esimerkkejä:

 • 64-vuotias mies, joka kuoli ” akuuttiin fentanyyli-, heroiini-, metamfetamiini- ja metadoni-yliannostukseen”
 • 69-vuotias parkinsonismia ja vaskulaaridementiaa poteva mies, joka kuoli aliravitsemukseen ja kuivumiseen kieltäydyttyään syömästä
 • 65-vuotias mies, joka kuoli ”alkoholistin maksasairauteen”
 • 73-vuotias monisairas nainen, joka kuoli kieltäydyttyään suolipaiseen hoidosta
 • 75-vuotias mies, joka kuoli ”sydämen tahdistimen infektoitumiseen”
 • 99-vuotias nainen, joka horjahti, putosi ja kuoli kurotettuaan esinettä kaapin ylähyllyltä. (Freedom Foundation analyysi, 16.12.2020)

Rekisteröintijärjestelmä ruokkii kuolleisuuslukujen paisuttelua, ja sitä ruokkii testijärjestelmä, joka ei ole luotettava: se liioittelee tartuntojen määrää. Sitä käytetään jopa oireettomien henkilöiden testaamiseen, mikä on ennenkuulumatonta.

Suuri koronakuolematilastojen paisuttaja maailmalla näyttää olevan taloudellinen: valtiot maksavat koronatukiaisia terveydenhuollolle, joka sitten kerää rahaa kuolintilastoilla. Näin aukeaa houkutus liittää COVID-tilastoihin mihin tahansa sairauteen tai vammaan kuolleet, jotka eivät ole edes käyneet testissä, ”koska hallitus käskee.”

Voimme käyttää CDC:n tietoa hyväksi. Suomessa kuoli vuoden 2020 loppuun mennessä COVID-tautiin virallisen tiedon mukaan kaikkiaan 556 henkilöä. Siitä 6 % on 33,36. Tietysti koronavirus on muiden kuolemantapausten kohdalla voinut ratkaisevasti vaikuttaa poislähtöön, mutta niin olisi ilmeisesti tehnyt influenssakin. Tänä vuonna se oli korona.

Miksi pandemiahysteriaa halutaan kaikin voimin pitää yllä?

Syy näyttää epäilyttävästi liiketaloudelliselta. Enin osa maailman hallituksista ja terveysviranomaisista on yhtäkkiä päättänyt antaa massiivisen tulonsiirron rokoteteollisuudelle ja kaiken apunsa rokotemyynnin järjestämisessä. Pieni koronavirus – jonka sukulaiset muutenkin ovat joka vuosi mukana influenssa-aallossa rhinovirusten ja A- ja B-influenssavirusten rinnalla – on nostettu kampanjan tunnukseksi. Miksi? Ja miksi juuri vuonna 2020?

Samalla uuden rokotteen tuloa on hehkutettu mediassa ja viranomaisten tiedotteissa meilläkin merkillisen voimakkaasti. Olemme jo tottuneet pelotteluun, jolla yleisöä painostetaan esimerkiksi kausi-influenssarokotteelle. Nyt pelotteluun yhdistettiin niin ylimitoitettu uuden rokotteen toiveikas odottelu, että sekin herätti epäilyjä. Vuodenvaihteessa Ylen uutiset jopa valoivat uskoa, että rokote pelastaa kevään mittaan Suomen talouden. Rokoteuskoon on yhdistynyt vaikeneminen rokotteen ongelmista ja kriittisten puheenvuorojen, artikkelien ja tutkimusten sensurointia netistä. Sekä Suomessa pikaiset tartuntalain muutoshankkeet, jotka lisäävät viranomaisen valtaa kansalaisten oikeuksien ja vapauksien rajoittamisessa. Kun kysymyksessä kuitenkin on ollut tähän asti varsin lievä, vain osaan väestöä kohdistuva, influenssankaltainen virustauti, jolla tosin on taipumus jättää oikukkaasti käyttäytyviä jälkitauteja. Nekin näyttävät enimmäkseen katoavat ajan myötä.

Meillä on siis influenssankaltainen tauti, joka ei ole edes nostanut yleistä kuolleisuutta eri maiden väestöissä, ei vaikka tilastojen paisuttelua on kaikkialla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuoden 2020 kuolleisuus kaikista syistä oli joulukuun 22 päivänä 2.835.533 (U.S.CDC, Provisional Death Counts for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)).Vuonna 2018 vastaava luku oli 2.839,205 (U.S.CDC Deaths and Mortality) ja vuonna 2019 2.854.838 (AP 21.12.2020). ”Noin 1.700 ihmistä kuolee vuosittain Britanniassa joka päivä”, sanoi Michael Yeadon, Pfizerin entinen tieteellinen pääneuvonantaja eräässä haastattelussa (https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/coronavirus-death-count.aspx?ui=9fbd280…) – ”mutta monet näistä kuolemista väitetään nyt COVID-19:stä johtuviksi. Tilastot vääristelevät tilannetta, ja jopa väite, että kysymyksessä on pandemia, on väärä. UK:ssa koronaviruskuollut on kuka tahansa joka kuolee mistä syystä tahansa 28 päivän sisällä positiivisesta COVID-19-testistä.” Tästä huolimatta Britanniassakaan ei ole koronataudista johtuvaa ”ylimääräistä kuolleisuutta”. ”On mahdotonta, että maassa riehuisi tappava pandemia ilman että se aiheuttaisi ylimääräisen nousun kuolleisuudessa.”

Ihmiset jakautuvat kaikissa maissa niihin, jotka eivät näe muuta tietä ulos pelosta, rajoituksista ja viruksen vallasta kuin rokotukset ja haluavat uskoa uuteen rokotteeseen, ja niihin jotka empivät tai kieltäytyvät harkitsemastakaan rokotteen ottamista. Empiviä ja kieltäytyviä on enemmän kuin kai milloinkaan ennen rokotusten historiassa. Jouluna 2020 heitä oli Yhdysvalloissa lähes 60% vastaajista (Zogby Poll, 24.12.2020) ja 40-60 % terveydenhuollon ammattilaisista kautta maan (Health Impact News, 26.12.2020), Suomessa noin 60 %. Israelissa 50-75 %, Ranskassa 60 % kansalaisista oli haluton ottamaan rokotteen (Vaccine Impact, 15.12.20). Erityisesti rokotteen lyhyt valmistusaika on herättänyt huolestusta, lääkäreissä ja sairaanhoitajissa myös autoimmuunisairauksien ja muiden vakavien haittojen vaara sekä rokotevalmistajien saama suoja vahingonkorvausvaatimuksilta.

Tämä on saanut rokoteteollisuuden ja viranomaiset ponnisteluihin rokotushalukkuuden lisäämiseksi. Yliopistoja on värvätty tutkimaan propagandan psykologisia painopisteitä. Yale Universityn tutkimus esittelee 11 tapaa vedota tunteisiin ja asenteisiin (Clinicaltrials.gov COVID-19 Vaccine Messaging, Part 1, Idetifier:NCT04460703). Harvard Business School ja Sloan School of Management julkaisivat tutkimuksen, jossa verrattiin kumpi linja vetoaa paremmin: rokotetun saama oma hyöty vai ajatus, että rokotettu suojelee perhettä ja asuinympäristöä. Suojelija-näkökohta voitti (PsyArXiv Preprints Don´t get it or don´t spread it?).

Meillä sanoman teemana on usein: Tehdään se yhdessä. Positiivinen suojelusanoma siis (prosocial framing), mikä tietysti sopii hyvin myös suojamaskien käytön kannustukseen.

Ryhmästä riippumatta, monia miljoonia, myös suomalaisia askarruttavat ainakin nämä kysymykset.

Onko rokote turvallinen?

Millaisia haittavaikutuksia se aiheuttaa?

Onko rokote tehokas?

Estääkö se sairastumasta?

Miksi se saatiin niin nopeasti valmiiksi? Voiko siihen luottaa?

Jos saan haittoja, korvaako niitä kukaan?

Ensin on kerrottava, millainen rokote tämä uusi on.

mRNA-ROKOTE

Kuten sanottu, rokote perustuu geeniteknologiaan.

Perinteisesti virustauteja vastaan valmistettu rokote sisältää heikennetyn tai tapetun viruspartikkelin ja apuaineita, jotka ruiskutetaan kudokseen. Tämän jälkeen oletetaan, että immuunijärjestelmä käynnistää puolustusprosessinsa, jonka ansiosta syntyy viruksen vasta-aineita. Jos ja kun näitä vasta-aineita rokotuksen johdosta syntyy, henkilöä pidetään vastustuskykyisenä virustaudille. Noin sadan vuoden kokemus rokotuksista on osoittanut, että elimistö ei toimi näin suoraviivaisesti, mutta tämä on teoria, josta ei haluta luopua.

mRNA-rokote toimii toiselta pohjalta (m tulee sanasta messenger, lähetti). Se sisältää synteettisen version siitä lähetti-RNA:sta, jota virus itse käyttää, kun se tuottaa infektoivaa virustaan. Lähetti-RNA sisältää siis ohjeen, ei virusta tai sen osia. Ohje kehoittaa soluja valmistamaan SARS CoV-2-viruksen pintaproteiinia, sen nk. piikkiproteiinia. Koronaviruksen piikki on se elin, jonka avulla virus kiinnittyy solun pintaan. Lähetti-RNA on upotettu rasvananopartikkeliin, ja tämä paketti tunkeutuu solun pinnan läpi ja ohjelmoi solun tuottamaan viruksen piikkipintaproteiinin joitakin molekyylejä. Elimistöön on nyt istutettu vieras, viruspohjainen geeni. Immuunijärjestelmä tunnistaa virusproteiinin vieraaksi ja käynnistää puolustuksen. Syntyy vasta-aineita.

”Yksinään piikkiproteiini ei ole haitallinen. Mutta se käynnistää immuunijärjestelmässä puolustusreaktion. Kuten Bill Gates, joka on tukenut yhtiöitä kuten Moderna ja BioNTech Gates Foundation -järjestön kautta, on asiaa kuvaillut: ’ihminen muuttaa oman kehonsa tuottavaksi yksiköksi’”. Näin kertoo Fast Company (”How Pfizer and Moderna´s Covid-19 Vaccines Work: mRNA”, 9.11.2020)

THL:n lyhyen ilmoituksen mukaan rokotteessa on lisäksi vettä, suoloja, sokeria ja rasvoja. Siinä on toki muutakin.

Sekä Pfizerin että Modernan rokotteissa on polyetyleeniglykolia PEG. Sitä ei aikaisemmin ole ollut rokotteissa, mutta kyllä monissa lääkkeissä ja mm. kosmetiikassa. PEG:n tehtävänä on stabiloida lähetti-RNA:ta suojaava rasvapallero, ettei se rappeudu. PEG on tunnettu allergisten reaktioiden aiheuttaja. Moni nainen on jo oppinut välttämään PEG:iä sisältäviä ihovoiteita. Toinen julkisuuteen tullut tekijä ovat abortoidun sikiön solut. Niitä on myös käytetty joidenkin jo myyntiin hyväksyttyjen rokotteiden valmistuksessa. Rokotteissa on myös polysorbaatti 80:tä, joka on liitetty hedelmättömyyteen, Crohnin tautiin, lihavuuteen ja anafylaksiaan.

TÄMÄ ROKOTE EI OLE TARKOITETTU ESTÄMÄÄN TARTUNTOJA

Pfizer ja Moderna ovat kumpikin ilmoittaneet, että niiden uudet RNA-rokotteet eivät tavoittele tartuntojen vähentämistä. Ne eivät estä tartuntoja, vaan lievittävät tartunnan oireita, jos se on osunut kohdalle.

Tämän on THL:kin ilmoittanut useampaan otteeseen. Mutta 14.12.20 Ylen MOT-ohjelmassa THL:n rokotusylilääkäri Hanna Nohynek selitti, että laumasuoja koronatartuntoja vastaan saadaan vain, jos rokotuskattavuus on 90 % väestöstä; ”vain siten saadaan kiertelevä virus kuriin.” Tämä on paluuta viranomaisen tuttuihin mainospuheisiin. Rokote ei valmistajan mukaan estä virusta liikkumasta tai tarttumasta. Sen tavoitteena on lievittää oireita, kuten yskää ja päänsärkyä. Rokotteen tutkimusprotokollassa ei myöskään tutkittu, voiko se estää koronatartunnan vakavan muodon.

Rokotteesta tiedetään siis vain, että sen on tarkoitus lievittää tai ehkäistä koronatartunnan lieviä muotoja. Terveysviranomaiset näyttävät silti kaikkialla lupaavan, että rokotteen ottamalla voi ehkäistä tartuntoja ja taudin vakavia muotoja, suojella itsensä lisäksi läheisiään ja ympäristöä ja jouduttaa rajoitusten purkua. Niin he lupaavat myös meillä. Niille lupauksille ei näytä olevan tieteellistä katetta.

KLIINISTEN TUTKIMUSTEN MATALAT TEHOKKUUSTAVOITTEET

Rokotteen antamasta suojasta – miten hyvin se hoitaa tutkimuksissa asetetun tehtävänsä eli lievittää koronainfektion oireita – ei ole tarkkoja tietoja. Kliinisistä tutkimuksista niitä on saatu niukasti. Ainoa Pfizerin julkaisema informaatiolähde oli – tammikuun loppuun 2021 mennessä – joulukuun 2020 lehdistötiedote, jonka yhtiö julkaisi alustavien kliinisten tutkimusten päätyttyä. Sen sanoma oli, että uusi rokote on yli 90 %:sesti tehokas. Tiedote ei tarjonnut dataa siitä, miten tulos oli saatu. Rokotteelta puuttuu myös vertaisarviointi tieteellisissä julkaisuissa ja WHO:ssa. Meillä on siis vain valmistajan lehdistötiedote. Mutta se riitti käynnistämään prosessin, jonka tuloksena rokote sai nopeasti hätätilalupansa.

William Haseltine, Harvardin lääketieteellisen yliopiston entinen professori, perehtyi Pfizerin rokotteen valmistajien tutkimusprotokollaan. Se mitä hän näki ei ollut vakuuttavaa. (Forbes, artikkeli 23.9.2020, https://articles.mercola.com/sites/articles/archives/2020/10/27/covid-vaccine-trials.aspx?cid…)

Koesuunnitelmat oli laadittu niin, että rokotteet näyttäisivät toimivan hyvin, vaikka niiden teho olisi minimaalinen. Ts. vaatimukset näytöstä olivat hyvin matalat. Normaalisti rokotteelta on odotettu, että se ehkäisee tartunnan ja infektion eli suojaa rokotettua influenssalta, tuhkarokolta, hepatiitilta jne. RNA-rokotteiden valmistajat asettivat tavoitteen helpommaksi. He vaativat rokotteelta kykyä ehkäistä lieviä oireita, niinkin lieviä kuin yskä tai päänsärky. Vakavan taudin ehkäisy ei edes ole kuulunut protokollaan. Tämä oli kokeiden ensimmäinen yllätys.

Toinen yllätys oli alustavien kliinisten (eli ihmisillä tapahtuvien) tutkimusryhmien hyvin pieni koko. Modernan interim-analyysin tulokset perustuivat 53 koehenkilön keskuudessa esiintyvään koronavirusinfektioon. Pfizerin vastaava koeryhmä oli kooltaan vain 32 henkilöä. Koe katsottiin ”menestykseksi”, jos näistä 32:sta rokotteensaajasta 7 tai harvempi sai oireita, verrattuna kontrolliryhmän 25:een oirehtijaan. Primaariryhmään otettiin 164 vapaaehtoista. Tehokkuusvaatimus oli 60 %.

Tulokseen vaikuttaa myös, mitä placeboa on käytetty. Siitä ei ole tietoa. Moderna on käyttänyt aitoa placeboa eli suolaliuosta, Pfizer tiettävästi jotain yhdistettä, jossa todennäköisesti on mukana toinen rokote. Tämä vie tutkimuksilta pohjan, etenkin se vääristää turvallisuustestien tulosta.

Entä mikä oli tutkijoiden mielestä riittävä osoitus koronavirusinfektiosta? Siinä riitti yksi positiivinen PCR-testi (!) ja yksi tai pari lievää oiretta kuten päänsärky, kuume, yskä tai lievä pahoinvointi. Hazeltinen kommentti: ”Tämä on kaikkea muuta kuin riittävää.”

”Rokotteen tutkijat itse asiassa testasivat, pystyykö rokote lievittämään tavallisia vilustumisoireita. COVID-19:n vakavien komplikaatioiden ehkäisystä ei ole kysymyskään. Näyttää siltä, että nämä lääkeyhtiöt (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) olettavat, ettei niiden rokote tule koskaan ehkäisemään infektiota. Ne mittaavat rokotteen menestystä siltä pohjalta, mikä on oireiden ero tartunnan saaneen vertailuryhmän ja tartunnan saaneen rokotetun ryhmän välillä – ne eivät mittaa ensisijaisena tavoitteena infektiota ja toisaalta ei-infektiota,” Haseltine kirjoittaa (Forbes, 23.9.2020).

 • Tutkijat eivät myöskään kerro, montako sykliä (monistuskertaa tai suurennuskertaa) PCR-testissä käytettiin Covid-19-tartuntojen määrän laskemiseen. Jos syklejä on yli 30, kuten Suomessa (40) ja USA:ssa rutiinitesteissä (40-50), PCR-testi antaa helposti vääriä positiivisia tuloksia. Se ei tee eroa henkilöllä, jolla on joskus ollut virus ilman oireita, mutta paikalla on vielä jokin jälki viruksesta, ja henkilöllä, jolla on aktiivinen, tartuntakykyinen virusinfektio (Bitchute, 23.12.20200)
 • Ei ole informaatiota siitä, olivatko löydetyt ”tapaukset” oireellisia vai oireettomia.
 • Mikään ei kerro, kuinka kauan rokotteen suojavaikutus kestää, jos sillä tosiaan se on.
 • On arvioitu, että yhden Covid-19-tapauksen ehkäisemiseksi on rokotettava 256 henkilöä Pfizer-BioNTechin rokotteella. Modernan rokotteen vastaava luku on 167 henkilöä. (Tri Allan Cunningham, kirje BMJ:n päätoimittajalle 13.11.2020) Onko terveysviranomaisten hyöty-riski-arvio osunut kohdalleen?

Kuten sanottu, vakava sairaus ja kuolema ovat poissuljettuja kohteita näissä tutkimuksissa, sillä yhdessäkään ei ole mukana epäonnistuminen sairaalahoidon tai kuoleman ehkäisyssä kokeen menestymisen esteenä.

Terve järki tuntuisi sanovan, että ellei rokote pysty estämään tartuntaa, sairaalaan joutumista tai kuolemaa, silloin se ei pysty lopettamaan pandemiaa. Tämä taas tarkoittaa, että jokainen itsensä rokotuttava tekee sen turhaan.

Entä mahdollisen suojan kestoaika? Siitä ei ole näyttöä. Todellisen suojan näyttävät vain väestön rokotukset. Horisontissa häämöttää mahdollisuus, että rokotus annetaan vuosittain…

EI VAKUUTTAVAA NÄYTTÖÄ ETTÄ ROKOTE TOIMII VANHUKSILLA

Rokotteiden ja lääkkeiden tutkimuksissa koehenkilöiksi valitaan tavallisesti mahdollisimman terveitä, nuorehkoja aikuisia. Totta kai, he yleensä kestävät rokotteita ja lääkkeitä parhaiten, tutkimuksissakin. Siten testien ulkopuolelle jäävät kroonisesti sairaat ja vanhukset. Britannian terveysviranomaisten ja hallituksen jakama, Pfizerin COVID-rokotetta koskeva tiedote terveydenhoidon ammattilaisille (UK Department of Health and Social Care ja the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, 10.12.2020) kertoo, että rokotteen tehoa on testattu ”55-75-vuotiailla ja siitä vanhemmilla”, jolloin tehokkuus oli 94,7 %.

Kuinka suuri oli yli 55-vuotiaiden osuus testatuista? Sitä ei ilmoiteta, ei myöskään iäkkäimpien osuutta, vaikka koronatautiin kuolleiden keski-ikä on 84 vuotta. Kokeiden 1-tutkimuksessa iäkkäitä ei jostain syystä ollut lainkaan (ryhmän koko 60 henkilöä). Ilmeisesti Pfizerin ilmoitus rokotteen tehosta vanhusten hoidossa ei ole vakuuttanut monia, ei edes rokoteteollisuuden parissa työskenteleviä.

Tri Kelly Moore työskentelee rokoteteollisuuden puolella Immunization Action Coalition – järjestössä. ”Koska COVID-rokotteita ei ole tutkittu vanhemmissa ikäluokissa, me emme tiedä miten hyvin rokote toimii heidän kohdallaan. Tiedämme, että useimmat rokotteet eivät toimi läheskään niin hyvin heikkokuntoisella iäkkäällä kuin hyväkuntoisella vahvalla ihmisellä, vaikka he olisivat samanikäisiä,” Moore sanoo. Sitä paitsi rokotteet eivät yleensäkään toimi hyvin vanhemmissa ikäluokissa.

Vielä kerran, meillä ei ole mitään näyttöä, että Covid-rokotteet toimivat iäkkäässä ja heikkokuntoisessa väestössä.” (CNN, 21.12.2020) CNN kommentoi: ”Kun pistokset alkavat mennä (hoivakotien ja palvelutalojen asukkien) käsivarsiin, amerikkalaisten on Mooren mukaan ymmärrettävä, että voi tulla kuolemantapauksia jotka eivät välttämättä liity rokotukseen. Niitä tapahtuu, koska hoivakotien asukit ovat elämänsä päässä.” (Global Research, 21.12.2020)

Tässä on nähtävissä uudenlaista, kovennettua mielipiteenmuokkausta. Lääketeollisuus on jo saanut suurimman osan ihmisistä tottumaan ajatukseen, että lääkkeiden popsinta on normaalia, kuuluu elämään. Näin kerran dokumentin nimeltä Pillerin popsijat (Yle), jossa nuoret aikuiset söivät viittä lääkettä päivässä ja olivat mielestään terveitä. Nyt meitä ohjelmoidaan hyväksymään ajatus, että vanhuksen kuolema rokotuksen jälkeen on luonnollinen tapahtuma. Vanhuksethan kuolevat joka tapauksessa ennen pitkää. Heikko väite, että kuolemat eivät välttämättä liity rokotukseen, tulee viran puolesta, en anna sille paljon painoa. Täysin käsittämätöntä sen sijaan on, että rokotekuoleman mahdollisuus tulee eteemme näin, rokotteen kohdalla, joka on todettu hyödyttömäksi vanhuksilla.

Saamme esimerkin Pfizerin rokotteesta. Hoivakoti The Commons, Auburn, New York, 300 paikkaa, aloitti asukkien ja hoitohenkilökunnan rokotukset 22.12.2020, aivan rokotuskampanjan alkumetreillä. Viikkoa myöhemmin 29.12. alkoivat kuolemantapaukset. James T. Mulder kirjoitti 9.1.2021 syracuse.com -nettijulkaisussa, että siihen päivään mennessä kuolleita oli tullut 24 ja sairastuneita 137, kun 80 % vanhuksista eli 193 henkilöä oli rokotettu. Tämä edustaa 12,4 %:n kuolleisuustasoa ja 124-kertaista korotusta koko väestön COVID-19-kuolleisuustasoon. Hoivakodissa ei ennen rokotuksia ollut esiintynyt koronavirukseen liittyviä kuolemia, mutta laitos selitti nyt kuolemien syyksi Covid-19-tartunnat. Se jatkoi rokotuksia 12.1.2021. (https://www.syracuse.com/coronavirus/2021/01/covid-19-outbreak-at-auburn-nursing-home-infects-137-residents-kills-24.html) Hoivakoti ilmoitti myöhemmin, että kuolemat ja sairastumiset johtuivat äkkiä puhjenneesta paikallisesta epidemiasta, ei rokotuksista. Ehkä terveysviranomaisilla oli osuutensa tähän tulkintaan.

Suomessa vastaavasti espoolaisessa hoivakodissa kuoli äkkiä 5 asukasta, kaikki koronatautiin, ilmoitettiin. (IS 27.1.21.) Yle kertoi, että hoivakodin asukkaat oli rokotettu. Kyllä trendi on, että rokotekuolemat pannaan COVID-19 piikkiin. (Vanhusten rokotusohjelma käynnistyi tammikuun alussa 2021.)

Norjassa kuoli 23 yli 80-vuotiasta saatuaan Pfizerin rokotteen, kertoivat Norway Today, EUR News, Union Information Agency ja SEE News 14.1.2021. Pian luku nousi 33:een. Norjan terveysviranomaiset ovat muuttaneet iäkkäiden rokotuksia koskevia suosituksiaan. ”Jos olet hyvin heikkokuntoinen, sinun ei luultavasti pidä ottaa rokotetta,” sanoi Steinar Madsen Norjan lääkevirastosta 14.1.21. Tähän mennessä Norjassa oli rokotettu 25.000 ihmistä COVID-19:ä vastaan.

FDA:n turvallisuusarvioinnissa Pfizerin rokotteen hätätilalupaa varten ( FDA, The Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Briefing Document on the Pfizer-BioNTech vaccine) todetaan, että juuri yli 55-vuotiaiden ryhmässä rokotteen vakavien haittavaikutusten todennäköisyys kasvoi kymmenkertaiseksi toisen rokoteannoksen jälkeen, kun nuoremmilla vastaava nousu oli ”vain” 3,61-kertainen. Niistä enemmän alempana.

Lainaan THL:a: ”Jos ikäihmiset eivät muodosta riittävästi suojaa ”(immuunipuolustus reagoi heikosti), ”he ovat vaaravyöhykkeessä, vaikka rokote muilla toimisikin. Tämä tieto ikäspesifisestä suojatehosta tarvitaan,” sanoi rokoteylilääkäri Hanna Nohynek STT:lle 10.11.2020. Tätä tietoa meillä ei ole, tiedämme vain, että rokotteet toimivat yleensä heikommin iäkkäillä ihmisillä. Mutta vanhuksia rokotetaan jo koronavirusrokotteella, 4.1.2021 alkaen meilläkin.

TURVALLISUUSKOKEET

Pfizerin mRNA-rokotteen turvallisuutta on testattu kahdessa ryhmässä. 1-ryhmän osallistujajoukko oli 60 18-55-vuotiasta. 2-ryhmään on kuulunut noin 44.000 osallistujaa, 12-vuotiaista alkaen. Puolet osallistujista sai placebon. Noin puolet 2-ryhmästä – 21.720 henkilöä, 16-vuotiaita ja vanhempia – sai ainakin yhden annoksen rokotetta. Näistä 19.067 henkilöä seurattiin toisen rokoteannoksen saannin jälkeen kahden kuukauden ajan.

Pfizer ilmoittaa lieviä haittavaikutuksia. Pistoskohdan punoituksen ja kivun lisäksi rokotetuista 60 % koki väsymystä pistoksen jälkeen, myös koettiin päänsärkyä, lihas- ja nivelkipuja, vilunväristyksiä ja kuumetta, pahoinvointiakin. Oireet olivat yleensä lieviä ja katosivat muutaman päivän kuluttua.

Pfizerin kokeissa sattui myös neljä Bellin pareesi -kasvohermon halvausta, jossa puolet kasvoista valahtaa alaspäin. Niitä ei ollut placeboryhmässä. Modernan ryhmässä näitä halvauksia oli kolme, yksi placeboryhmässä. Bellin pareesi on vakava neurologinen rokotusreaktio, joka voi jäädä pysyväksi. Reaktio mainitaan pernaruttorokotteen alkuperäisessä pakkausselosteessa (the label), josta FDA sen myöhemmin poisti. Pfizerin rokotteella ei tätä pakkausselostetta vielä ole, koska se ei ole käynyt läpi virallista hyväksymisprosessia. (”Dr. Merryl Nass: Bell´s Palsy Occurred in 7 Cases with Subjects who Received a COVID mRNA vaccine – Yes it is a Vaccine Reaction,” Health Impact News, 23.12.2020; https://healthimpactnews.com/2020/dr-merryl-nass-bells-palsy-occurred-in-7-cases-with-subjects-who-received-a-covid-mrna-vaccine…)

Media on raportoinut hajatietoja Pfizer-BioNTechin, Modernan ja AstraZenecan rokotteiden kliinisten tutkimusten aikana ilmenneistä haittavaikutuksista. Syyskuussa 2020 AstraZeneca keskeytti vähäksi aikaa tutkimukset, kun brittikoehenkilö oli saanut poikittaisen selkäydintulehduksen (transverse myelitis) (AstraZeneca 12.9.2020, STAT News, 8.9.2020). Kohta New York Times kertoi toisesta samanlaisesta selkäytimen myeliitistä AstraZenecan kokeissa (NYT 19.9.2020). Lokakuussa AstraZenecan tutkimuksessa kuoli brasilialainen vapaaehtoinen koehenkilö (Reuters, 21.10.20), mutta tutkimus jatkui siitä huolimatta. Modernan tutkimuksessa ensimmäisten kahden rokoteannoksen jälkeen 80 % osallistujista sai ”systeemisiä haittavaikutuksia” (NEJM 14.7.2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2022483). Tutkimusten edetessä suurimman rokoteannoksen saaneista 21 % (eli 3 henkilöä 14:sta) sai ”yhden tai useamman vakavan haittavaikutuksen” (tarvitsi hoitohenkilön tai sairaalan hoitoa) (Reporter.am 14.7.2020). – Pfizer on pysytellyt varsin hiljaa omista tutkimuksistaan. Yksi koehenkilö kertoi saaneensa toisen rokoteannoksen jälkeen niin kovan horkan, että katkaisi hampaansa (CNBC 4.10.2020). FDA taas kertoi kahden koehenkilön kuolleen Pfizerin tutkimuksissa (FDA:n 53-sivuinen tiedote The Vaccines and Related Biological Products Advirosy Committee Briefing Document on the Pfizer-BioNTech vaccine -komitean 10.12.20 kokousta varten; tämä koski hätätilaluvan myöntämistä rokotteelle).

Pfizer-BioNTechin rokotteen koehenkilöistä 552 oli 12 – 16-vuotiaita lapsia, mutta heistä ei ole annettu mitään dataa. Pfizer ilmoittaa, ettei rokotteen tehoa ja turvallisuutta ole vielä varmistettu alle 16-vuotiailla, mutta tuloksia on mahdollisesti tulossa keväällä 2021. Rokotetta ei ole myöskään testattu allergikoilla, immuunikompromettoiduilla (henkilöillä joiden immuunipuolustus on alentunut) eikä raskaana olevilla ja imettävillä.

Kun lääkeyritykset valmistavat lääkkeitä, turvallisuustestit saattavat kestää useita vuosia. Nyt uutta teknologiaa edustava, koko maapallon väestölle suunniteltu rokote saa myyntiluvan, tosin ”ehdollisen”, kahdessa kuukaudessa, kesken kliinisten kokeidensa. En ihmettele, että tämä ei herätä luottamusta rokotteen turvallisuuteen.

Rokote on suurempi uhka keski-ikäisille ja vanhoille kuin itse virus?

FDA:n turvallisuusarvioinnissa Pfizerin rokotteen hätätilalupaa varten (8.12.2020) todetaan, että rokotteen kakkosannoksen jälkeen vakavat haittavaikutukset lisääntyivät 10-kertaisesti iäkkäiden aikuisten tutkimusryhmässä verrattuna alle 55-vuotiaiden ryhmään, jossa lisäys oli ”vain”3,6-kertainen. Placebo-ryhmässä haittavaikutuksia oli yhtä paljon ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen jälkeen (hekin saivat ilmeisesti jonkin rokotteen, mutta tätä ei ole ilmoitettu).

Haittavaikutuksia olivat kova väsymys, päänsärky, vilunväristykset, oksentelu, ripuli, lihas- ja nivelkivut. Huom. seuranta-aika oli lyhyt, kaksi kuukautta.

KORONAROKOTE VIRITTÄÄ MIINAN

On mahdoton sanoa, ovatko nuo ylläolevat haittavaikutukset yksinkertaisia ja ohimeneviä reaktioita vai oireita patogeenisesta vasta-aineriippuvasta immuunijärjestelmän tehostumisesta tai virittymisestä (antibody-dependent enhancement ADE), joka on korostetusti koronavirusrokotteille ominainen turvallisuusongelma. ADE:ssa rokote toimii päinvastoin kuin odotetaan, rokote tehostaakin viruksen kykyä tunkeutua soluihin ja infektoida ne. Tuloksena on, että rokotettu sairastuu vakavampaan tautiin kuin mihin olisi sairastunut ilman rokotusta. Kysymys ei siis ole immuunipuolustuksen tehostumisesta (ilmiön nimestä huolimatta: immune enhancement), vaan sairauden tehostumisesta (disease enhancement). (PNAS.org April 14, 2020 117(15)8218-8221) ”Rokotteen aiheuttama yliherkkyysreaktio SARS-COV-komponentille” on myös tutkijoiden käyttämä luonnehdinta. (PLOS ONE, Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS VIRUS, Chien-Te Tseng et al. 20.4.2012, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035421).

Tämä ongelma kohdattiin jo 50 vuotta sitten, kun koronaviruksia vastaan alettiin kehitellä rokotetta. SARS-CoV, MERS-CoV ja RSV-rokotteita ei koskaan hyväksytty käyttöön lähinnä sen vuoksi. Vuonna 2012 kiinalaiset, amerikkalaiset ja eurooppalaiset tutkijat olivat kehittäneet 30 koronarokote-ehdokasta, joista neljä lupaavinta annettiin freteille. Alussa kaikki näytti hyvältä, fretit keittivät reilun vasta-aineresponssin, mikä on edellytys myyntiluvan saamiselle. Sitten eläimet altistettiin villille virukselle, ja kaikki sairastuivat vakavasti ja kuolivat. (kts.lähde yllä)

Freteillä immuunijärjestelmän ylivirittyminen ADE ilmeni voimakkaana maksan tulehtumisena, ts. hepatiittina. Hiirikokeissa SARS-piikkiproteiini-perusteiset rokotteet aiheuttivat hiirille immuunipatologiaa keuhkoissa, kohtalokkain seurauksin. SARS-rokotteet eivät suojanneet kummassakaan kokeessa koe-eläimiä uudelta SARS-Covid-infektiolta, vaan johtivat vaikeampaan sairastumiseen ja kuolemaan.

Huonosti kävi myös RSV-viruksen kohdalla 1960-luvulla. RSV-infektio (respiratory syncytial virus) muistuttaa lievää flunssaa, mutta voi olla vakava hyvin pienille lapsille ja vanhuksillekin. Tutkimuksessa käytettiin lapsia. Alussa lapsilla oli erinomaiset vasta-ainereaktiot. Sitten heidät altistettiin villivirukselle, ja kaikki sairastuivat. Kaksi lasta 35:stä kuoli. RSV-rokote aiheutti immuunisolujen patologisen hyökkäyksen lasten keuhkoja vastaan. Rokotteesta luovuttiin.

Aikaisemmat koronavirusrokotteiden valmistusyritykset ovat aina kompastuneet tähän vaiheeseen: sekä ihmiset että eläimet ovat kehittäneet kokeissa tyydyttävästi vasta-aineita, mutta sairastuneet ja/tai kuolleet altistuessaan villivirukselle (https://vaccineimpact.com”Moderna COVID Vaccine Trial Sees 20 % ´Serious` Injury Rate as U.S. Invests Billions More on Experimental COVID Vaccines”, 21.5.2020).

Kaikki koehenkilöt Pfizerin kliinisissä tutkimuksissa olivat terveitä, eivätkä haittavaikutukset siten voi edustaa luotettavasti koko väestön mahdollisia reaktioita. Varhaisissa eläimillä tehdyissä koronavirusrokotetutkimuksissa ensimmäinen annos oli rokote, mutta toinen oli luonnollinen infektio, joka johti vakavaan vaurioon ja usein kuolemaan. Pfizerin ja Modernan ihmiskokeissa molemmat annokset olivat rokotteesta, joten vakavimpien haittavaikutusten puuttuminen ei sekään ole erityisen vakuuttavaa. FDA:n työryhmän hätätilaluparaportti huomauttaa, että Pfizerin tutkimussuunnitelma ja analyysi oli laadittu niin, että se vaikeuttaa haittavaikutusten löytymistä. Sekä Pfizer että Moderna etsivät tutkimuksissaan patogeeniseen ADE-ilmiöön liittyviä markkereita, mutta tutkivat siinä yhteydessä vain keuhkoja ja lisäksi jättivät mittaamatta interleukin-5: n (IL-5) pitoisuudet. IL-5:n on aiemmissa koronavirustutkimuksissa havaittu olevan koholla, kun patogeeninen ADE on kysymyksessä (pathogenic antibody-dependent enhancement).

Näiden Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteiden kohdalla ei siis ole tutkittu, mitä rokotetulle tapahtuu kun hän altistuu vapaana kiertelevälle koronavirukselle. Jo aiemmat rokotetutkimukset osoittivat, että patogeeninen ADE oli yleisempi vanhemmissa eläimissä. Ihmisvanhukset ovat erityisen alttiita COVID-19-taudin vakavalle muodolle, mutta on myös todisteita, että he ovat erityisen alttiita koronarokotteen aiheuttamalle ADE-reaktiolle. Alustavat tutkimusraportit maaliskuulta 2020 (medRxiv DOI:10.1101/2020.03.2020047365 (PDF)) kertoivat, että ”keski-ikäisillä ja iäkkäillä COVID-19-potilailla on paljon korkeammat vasta-aineet viruspiikkiä vastaan – mikä vuorostaan lisää tulehdusalttiutta – kuin nuoremmilla potilailla”. Tämä viittaa ADE:en.

Kun henkilö saa mRNA-rokotteen, häneen istutetaan miina.

Oletetaan, että hän selviää kahdesta rokotuskerrasta ilman erityisiä haittareaktioita. Hän kokee nyt olevansa suojattu COVID-19-tautia vastaan, vaikka suojan kestosta ei ole varmaa tietoa. Kaksi-kolme viikkoa rokotuksen jälkeen hänen solunsa ovat tuottaneet viruksen proteiineja, jolloin immuunipuolustus havaitsee ne ja alkaa kehittää immuunivastetta, muun muassa vasta-aineita. Mutta kahden, kolmen, neljän kuukauden kuluttua tai vuoden tai kahden kuluttua henkilö kohtaa uuden luonnollisen koronaviruksen tai jopa vain tavallisen flunssan ja sairastuu äkkiä kovaan tautiin. Hänessä syntyy sytokiinimyrsky, ja hän saattaa kuolla. Ihmiset eivät näe tätä yhteyttä, ja kuolema merkitään mahdollisesti koronaviruspandemian tiliin, mutta todellisuudessa se on mRNA-rokotteen aiheuttama. Ja kuolemantapaukset tulevat lisääntymään. Näin varoittaa irlantilainen professori Dolores Cahill, molekyylibiologi ja immunologi Dublinin yliopistosta, joka on kehittänyt maailmanlaajuisesti patentoituja menetelmiä autoimmuunitautien ja syövän varhaiseksi diagnosoimiseksi (https://vaccineimpact.com/2021/molecular-biologist-explains-that-sars-vaccines-make-humans-genetically-modified-organisms-gmos/print/).

Cahill selittää sytokiinimyrskyn synnyn. ”Kun mRNA-rokotteen mukana kehoon pannaan RNA-geenejä, ohitetaan kokonaan luonnollinen immuuniresponssi, jolla keho normaalisti yrittäisi estää rokotetta tunkeutumasta elimistöön. Nyt mRNA:n avulla kehon soluista tehdään koneita virusproteiinien valmistukseen. Immuunijärjestelmä havaitsee virusproteiinit ja nostaa vastareaktion. Normaalisti se hävittää virukset, niin ettei niistä jää mitään jäljelle. Mutta nyt mRNA tunkeutuu geeneihin ja alkaa ilmentää. Se stimuloi immuunivastetta kehon sisältä käsin, eikä keho pysty hoitamaan tilannetta ja hävittämään virusta, johtuen virusproteiinin lähteestä. Ihmisestä on tullut ikään kuin geneettisesti muunneltu organismi.” Sytokiinimyrsky voi jatkua pitkään, vaikka ihmisen koko eliniän.

Tutkijat ovat varoittaneet useasta vakavasta sairaudesta, joihin koronarokotteet voivat johtaa.

 • Voimakkaat paikalliset tai systeemiset tulehdukset, jotka voivat johtaa neurologisiin vaurioihin, sisäelinten toiminnan heikkenemiseen ja lakkaamiseen tai syöpään. Jotkut mRNA-rokotteet ovat ”itseään monistavia”, ne vievät kehoon viruksen monistuskoneen, joka on säädetty toimimaan pitkänkin ajan. Prosessia ei voi keskeyttää.
 • Autoimmuunisairaus. Perinteisetkin rokotteet aiheuttavat autoimmuunireaktioita, joissa keho hyökkää omia soluja vastaan. Autoimmuunireaktion vaara on rakennettu itse mRNArokotteen toimintaperiaatteeseen. Solu valmistaa mRNA-rokotteen ohjeen mukaan virusproteiinia ja työntää sen ulos solukalvon läpi. Viruspiikin tuottamisen aikaan tai sen jälkeen virusproteiinin jäänteitä jää solun pinnalle. Tappajalymfosyytit tunnistavat nämä jäänteet vieraiksi. On aivan väistämätöntä, että autoimmuunihyökkäyksiä syntyy näitä soluja vastaan. (Sucharit Bhakdi, Max Planck Insitute of Immunobiology and Epigenetics :in entinen tutkija ja Mainzin Yliopiston mikrobiologian professori, https://healthimpactnews.com/2020/german-microbiologist-and-medical-professor-issues-serious-warnings-about-a-covid-vaccine/print/) Autoimmuunisairauksia tunnetaan yli 100.

Arvion mukaan 14,7 – 23,5 miljoonaa amerikkalaista potee jotain autoimmuunisairautta (Autoimmune Registry, Estimates of Prevalence). Myös Suomessa autoimmuunisairaudet ovat lisääntyneet, lapsillakin. Jos rokote kärjistää autoimmuuniongelmia, tulos voi olla lukemattomien ihmisten kohdalla pelottava.

Tosin rokotteet pystyvät aiheuttamaan näitä ongelmia myös terveillä. Floridassa menehtyi 3.1.2021 kaksi viikkoa Pfizerin rokotteen saatuaan ”täysin terve” 56-vuotias gynekologi akuuttiin verihiutaleiden katoon (trombosytopenia), jossa immuunipuolustus erehtyy pitämään verihiutaleita vieraana elementtinä ja kehoittaa pernaa tuhoamaan ne. Pfizer luonnollisesti kiisti yhteyden, mutta akuutti trombosytopenia ITP on tunnettu rokotteiden haittavaikutus ja influenssarokotteiden kohdalla kolmanneksi yleisin Guillain-Barrén ja reuman jälkeen (autoimmuunisairauksia). ITP:n on todettu esiintyvän myös liittyen lääkkeisiin, jotka sisältävät polyetyleeniglykolia PEG. PEG:iä on sekä Pfizerin että Modernan rokotteissa. (Children´s Health Defense, johtaja Lyn Redwood, The Defender, 7.1.2021) – Huoli autoimmuunisairauksista on Texasin yliopiston lääketieteen professorin Gilbert Berdinen mukaan pääasiallinen syy, miksi useimmat lääkärit sanovat odottavansa ainakin vuoden ennen kuin harkitsevat ottavansa koronavirusrokotteen. He haluavat katsoa, miltä turvallisuustilanne sitten näyttää (artikkeli, Mises Institute 24.11.20).

Koronarokotteiden kohdalla terveysviranomaiset ovat ensi kertaa rokotteiden käyttöhistorian aikana tunnustaneet julkisesti, että rokotteet voivat ylipäätään aiheuttaa vaikeita kroonisia sairauksia. Kaikkein vähiten he ovat ennen halunneet myöntää, että ne voivat aiheuttaa autoimmuunisairauksia. Rokotteiden pitkä historia osoittaa, että autoimmuunisairaudet voivat kehittyä rokotetulle oli hänen ikänsä mikä tahansa ja rokote mikä tahansa, mutta koronarokotteiden kohdalla näillä näkymin vaaravyöhykkeessä ovat etenkin keski-ikäiset ja vanhukset.

HEDELMÄTTÖMYYDEN VAARA – THL suosittaa rokotusta

Pfizer-BioNTechin rokotetta ei ole testattu raskaana olevilla ja imettävillä.

Britannian terveysviranomaisten ja hallituksen jakamassa opasteessa rokotteen saajille (http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Information_for_UK_recipients_on_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine.pdf) varoitetaan tiukasti raskaana olevia ja imettäviä ottamasta rokotetta. ”Jos olet raskaana tai imetät, jos ajattelet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsensaantia, kysy lääkäriltä (tai farmaseutilta, meillä esim. sairaanhoitajalta) neuvoa ennen kuin otat rokotteen. Varovaisuuden vuoksi vältä raskaaksi tuloa ainakin 2 kuukautta rokotuksen jälkeen.” Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu pitempi ohjeistus antaa lisävaroituksen (http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Information_for-healthcare_professionals.pdf). ”Hedelmällisessä iässä olevien naisten kohdalla olisi varmistettava, että he eivät ole raskaana…Ei tiedetä, vaikuttaako COVID-19 mRNA-rokote BNT162b2 hedelmällisyyteen.”

Tätä varoitusta ei ole potilaiden ohjeissa.

Laajemmassa ohjeessa sanotaan myös: ”Ei tiedetä, erittyykö rokote rintamaitoon. Riskiä vastasyntyneelle tai vauvaikäiselle ei voida sulkea pois. COVID-19 mRNA-rokotetta BNT162b2 ei pitäisi käyttää imetyksen aikana.”

Englannissakin lopputulos riippuu siitä, osaako nuori nainen kysellä rokottajilta rokotteeseen liittyvistä hedelmällisyysvaroituksista, ja myös siitä onko lääkäri tai hoitaja lukenut ohjeet kokonaan ja mikä on hänen asenteensa. Suomessa kaikki on rokotettavan varassa. Jos haluat tietoa, hanki se itse.

Pfizerin entinen rokotetutkimusjohtaja tri Michael Yeadon protestoi ankarasti sitä vastaan, että täysin kokeelliset rokotteet, Pfizer-BioNTechin koronavirusrokote mukaan lukien, on hyväksytty laajaan käyttöön. Hän on lähettänyt EU:n lääkevirasto EMA:lle yhdessä tri Wolfgang Wodargin kanssa kirjelmän (STAY OF ACTION:http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf), jossa hän myös varoittaa rokotteen mahdollisista vaikutuksista hedelmällisyyteen. Hän sanoo:

”Kokeellisen Pfizerin COVID-rokotteen odotetaan käynnistävän humoraalisia vasta-aineita SARS-CoV-2-piikkiproteiineja vastaan. Synkytiini-1 on peräisin ihmisen endogeenisistä retroviruksista (HERV). (Gallaher,B., ”Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses”- http://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396). Se vastaa istukan kehittymisestä imettäväisissä ja ihmisessä ja on siksi välttämätön onnistuneelle raskaudelle. Synkytiini-1 esiintyy homologisessa (samankaltaisessa, vastaavassa) muodossa myös SARS-virusten piikkiproteiineissa. Ei ole indikaatioita, voivatko SARS-virusten piikkiproteiinien vasta-aineet toimia myös synkytiini-1:n vasta-aineina. Mutta jos näin kävisi, tämä estäisi myös istukan muodostumisen, mikä tekisi rokotetut naiset käytännössä hedelmättömiksi.”

Mitä todella tapahtuu?

Terveysviranomaisten asenne on lyhyesti: ei kai siitä haittaa voi olla. USA:ssa ja Britanniassa (!) viranomaiset suosittelevat, THL sanoo, että rokotteen voi antaa raskaana oleville ja imettäville.

”Vapaaehtoinen arvovalinta”, kuten määrittelee Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Mielenkiintoinen uutinen on, että Miamin yliopiston tutkijat suosittelevat miehille spermanäytteen jäädyttämistä ennen koronavirusrokotusta. Suositus on seuraus tutkimuksesta, jota yliopistossa tehdään koronavirusrokotteiden vaikutuksesta miesten hedelmällisyyteen.(https://www.local10.com/news/local/2020/12/20/study-investigates-effects-of-covid-19-vaccine-on-male-fertility/)

Vaikka Pfizerin rokotteen yhteydessä ei mainita keskenmenon tai kohtukuoleman vaaraa, nämäkin ovat olemassa. 25.1.2021 VAERS:in haittavaikutusraportti kertoi kohtukuolemasta, jossa lapsen sydämenlyönnit lakkasivat 2 päivää rokotuksen jälkeen (26.12.2020). Raskaus oli silloin kestänyt 29 viikkoa. – Rokotteiden tiedetään aiheuttavan keskenmenoja. CDC:n tutkimus vuodelta 2017 totesi, että influenssarokote aiheuttaa 7,7-kertaisen keskenmenoriskin 28 päivän sisällä rokotuksesta, erityisesti jos se sisältää H1N1-viruksen (joka oli myös sikainfluenssarokotteessa Pandemrix). Pfizerissä ei ole tätä virusta, mutta kohtukuolema korostaa tietoa, että rokotetta ei pidä antaa raskaana oleville.

MUITA VAAROJA

¤ Allergiset reaktiot: anafylaksian vaara

Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteet käyttävät ”kuljetusjärjestelmänä” nanorasvapartikkeleista muodostuvaa palleroa, jonka pinnassa on synteettinen kemikaali PEG (polyetyleeniglykoli). PEG:iä käytetään tutkimuksen mukaan yli tuhannessa tuotteessa, etenkin lääkkeissä ja kosmetiikassa. (2018, Immediate Hypersensitivity to Polyethylene Glycols and Polysorbates: More Common Than We Have Recognised”, 11.12.2020, The Defender). Rokotteissa PEG on uusi tulokas.

Vuoden 2016 tutkimus paljasti yllättävästi, että 72 %:lla ihmisistä oli veressään havaittavia ja toisinaan korkeita määriä PEG IgG-vasta-aineita, joten he ovat herkistyneitä PEG:ille. Heistä 8 %:lla anti-PEG-IgG-vasta-ainepitoisuus oli > 500ng/ml, jota pidetään erittäin korkeana. Näillä henkilöillä on suuri riski saada vakava allerginen reaktio PEG:ille (https://pubmed.ncbi.nim.nih.gov/27804292/). Sen vuoksi Britannian viranomaiset suosittelevat, ettei kenenkään, jolla on ollut allergisia reaktioita rokotteisiin, lääkkeisiin tai ruokaan, pidä ottaa mRNA-rokotetta. He suosittavat myös, että rokotuspaikoilla tulee olla elvytysvalmius. Silti rokotettavien alttiutta saada anafylaktinen shokki ei normaalisti tarkisteta ennen rokotusta. Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuksissa joulukuusta 2020 alkaen useampi henkilö sai viikon sisällä anafylaksian, mm. Alaskassa (3 tapausta, yhdellä ei allergiaa ennen rokotetta!), Illinoisissa, Bostonissa, New Yorkissa ja Englannissa. San Diegossa ilmeni yhden päivän aikana 13.1.2021 kuusi allergista reaktiota, joiden vuoksi maakunta päätti hidastaa rokotustahtia. Sittemmin allergisia reaktioita on ollut niin paljon, että CDC on tarkentanut rokotusohjeitaan siten, että mRNA-rokotteita ei anneta henkilöille, joilla on ollut vakava tai välitön (lievempi reaktio kuin vakava) allerginen reaktio jollekin mRNA-rokotteiden ainesosalle (kuten PEG:lle tai polysorbaatille) tai rokotteen ensimmäisen antokerran jälkeen. (CDC.gov.COVID-19)

Modernan kommenteista kliinisten tutkimusten aikaan käy ilmi, että sen tutkijat ja johto ovat olleet täysin tietoisia ”systeemisten haittavaikutusten” mahdollisuuksista, myös koskien PEG:iä (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000119312518323562/d577473ds1.htm dokumentti s.33): ” On mahdotonta taata, etteikö meidän nanopartikkeleillamme (LNP, joissa PEG on) voi olla ei-toivottuja vaikutuksia. LNP:mme saattavat aiheuttaa, osittain tai kokonaan, yhden tai useamman seuraavista: immuunireaktiot, infuusioreaktiot, komplementtireaktiot, opsonisaatioreaktiot, vasta-ainereaktiot…tai reaktioita joidenkin nesteiden PEG:iin…Tietyt aspektit voivat aiheuttaa immuunireaktioita joko mRNA:n tai rasvan osalta tai haittavaikutuksia maksaan liittyen tai mRNA:n tai LNP:n rappeutumista, jotka kaikki voivat johtaa huomattaviin haittavaikutuksiin yhdessä tai useammassa kliinisessä kokeessamme.”

Tässä kohdin asiakirja voisi ilmaista huolestumista koehenkilöiden turvallisuudesta. Mutta ei, jakso päättyy toteamukseen: ”Mikä tahansa näistä ongelmista voisi tuottaa aineellista vahinkoa (yhtiön) taloudelliselle tilalle ja näkymille.”

Modernan tutkijoita ja terveysviranomaisia on myös huolettanut väestön anti-Peg-vasta-aineiden vaikutus rokotteen tehokkuuteen. Tilannetta on pidetty ”haasteellisena” (https://www.immunohorizons.org/content/3/7/282).

Joka tapauksessa rokotteiden valmistajat ja terveysviranomaiset huomauttavat mielellään rokotteiden valmistusta selostaessaan, ettei kliinisissä kokeissa ole havaittu turvallisuusriskejä. Samalla he jättävät mainitsematta, että kokeista suljettiin pois jokainen henkilö, jolla oli ollut vakavia allergisia reaktioita, eikä osallistujilta tarkistettu PEG-vasta-aineita.

Anafylaksia on hengenvaarallinen tila, jossa mm. verenpaine romahtaa ja hengitys salpautuu. Se vaatii pikaisen hoidon hengenmenon estämiseksi. PEG:iä sisältävä rokote voi aiheuttaa hypersensitiivisen reaktion myös henkilölle, jolla ei ole aikaisemmin ollut allergisia oireita, johtuen PEG-vasta-aineista veressä. Rokotus voi lisäksi nostaa vasta-ainepitoisuuksia niin, että seuraava altistus rokotteen tai muun lääkkeen PEG:ille aiheuttaa vakavan reaktion.

THL: ”Myös voimakkaasti allergisen henkilön voi rokottaa.” THL sentään varoittaa, että mRNA-rokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on saanut rokotteesta anafylaksian. Pfizerin ja Modernan rokotteet ovat kuitenkin aiheuttaneet tämän reaktion henkilöille, joilla ei ole ennestään allergista historiaa. Anafylaktisen reaktion mahdollisuus selviää vain veren PEG-vasta-aineiden mittauksella, eikä sekään vielä sulje vaaraa pois kokonaan.

¤ Influenssarokotus altistaa

Jo vuosia on tiedetty, että aiemmin saatu influenssarokotus näyttää lisäävän potilaan riskiä sairastua vakavampaan hengitysteiden tartuntatautiin. Näin tapahtui vuosien 2008-2009 influenssakautena, jolloin kausirokotus influenssaa vastaan lisäsi Kanadassa riskiä sairastua sikainfluenssaan kesällä 2009.

Tammikuussa 2020 Vaccine-lehdessä julkaistu tutkimus havaitsi, että ihmiset olivat alttiimpia saamaan jonkinlaisen koronavirusinfektion, jos heidät oli rokotettu influenssaa vastaan 2017-2018-influenssakauden aikana. (Vaccine January 10, 2020; 38(2):350-354) Influenssarokotteen saaneilla oli 36% suurempi alttius saada jonkinlainen koronavirustartunta kuin rokottamattomilla (tutkimus ei erikseen maininnut SARS-Cov-2-virusta, joka aiheuttaa COVID-19-sairauden) ja 51 % suurempi alttius saada metapneumovirusinfektio, jonka oireet ovat samanlaiset kuin COVID-19:lla.

Lokakuussa 2020 julkaistiin myös tutkimus, joka havaitsi yhteyden COVID-19-kuolemien ja influenssarokotuksen välillä vanhempien ikäluokkien kohdalla (PeerJ October 1, 2020). Professori Christian Wehenkel, metsägenetiikan ja biometriikan tutkija, Durangon Juarez del Estado-yliopisto, ja PeerJ:n päätoimittaja analysoivat yhdessä 39 maan tilastotietoja. Heidän odotuksensa oli, että influenssarokotus liittyisi alentuneeseen riskiin kuolla COVID-19:ään. Näin ovat terveysviranomaiset meilläkin antaneet ymmärtää: influenssarokotus suojaa koronavirustartunnalta ja -taudilta.

Mutta tutkimustulos osoittikin päinvastaista. 65-vuotiaiden ja siitä vanhempien riski kuolla COVID-19-tautiin kasvoi, jos he olivat ottaneet influenssarokotuksen. ”Uusi koko maailmaa koskeva analyysi ja Eurooppaa erikseen koskeva analyysi eivät tue aiemmin raportoitua negatiivista suhdetta COVID-19-kuolemien ja influenssarokotuksen välillä vanhemman väestön keskuudessa,” Wehenkel kirjoitti.

Toukokuussa 2020 The Gateway Pundit -online-uutissivusto totesi, että Euroopan maissa, joissa oli eniten COVID-19-kuolemantapauksia, oli myös korkea iäkkäiden influenssarokotuskattavuus eli 50 – 70%. ”Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa”, uutistoimisto kirjoitti, ”influenssarokotuksia otettiin vähemmän, ja COVID-19-kuolleisuus oli huomattavasti matalampi.”(The Gateway Pundit December 18, 2020)

Gateway Pundit myöntää, että muitakin vaikuttavia tekijöitä voi olla. Mutta syy-yhteys saattaa kuitenkin vallita influenssarokotusten ja COVID-19-kuolemien välillä. ”Wehenkelin datan selvä korrelaatio huomioon ottaen tarvitaan pikaisesti tutkimus selvittämään, liittyykö COVID-19-kuolemien suuri lisääntyminen Itä-Euroopassa syksyllä 2020 influenssarokotusten lisääntymiseen samana syksynä noissa samoissa maissa.”

”Tämä johtaa seuraavaan tulenarkaan kysymykseen: onko kysymys ei niinkään korrelaatiosta kuin suorasta kausaatiosta, ts. patogeenisesta (immuunipuolustuksen) ylivirittymisestä? Jos syksyn 2020 data vahvistaa korrelaation, syysuhde olisi nopeasti selvitettävä.” (The Gateway Pundit, December 18, 2020) Palautan mieliin: immuunipuolustuksen ylivirittyminen ADE on tapahtuma, jossa saatu rokote ei suojaakaan ihmistä virukselta, vaan uusi altistuminen rokotteelle tai virukselle vahvistaa viruksen kykyä tunkeutua elimistöön ja infektoida solut, niin että tuloksena on vakavampi sairaus.(PNAS.org April 14,2020 117 (15) 8218-8221)

Journal of Translational Autoimmunity julkaisi tutkimuksen (2020; 3: 100051) joka vahvisti, että rokotus voi lisätä villin viruksen kohtaamiseen liittyviä riskejä sen sijaan, että suojelisi virusta vastaan. ”Patogeeninen ylivirittyminen todennäköisesti myötävaikuttaa autoimmuniteetin kautta vakavan ja kriittisen sairauden syntyyn ja kuolleisuuteen COVID-19:n yhteydessä.”

Influenssarokotus saattaa siis tehdä virussairauden ankarammaksi. Se voi tehdä muutakin. Journal of Virology julkaisi 2011 tutkimuksen, jonka mukaan useampi perättäinen kausirokotus influenssaa vastaan saattaa heikentää lasten immuunipuolustusta ja lisätä heidän alttiuttaan sairastua influenssavirustauteihin, jotka eivät sisälly rokotteeseen. Toinen satunnaistettu, placebokontrolloitu tutkimus lapsilla vuodelta 2012 osoitti, että influenssarokotukset viisinkertaistivat akuuttien hengitystieinfektioiden riskin; näiden aiheuttajina olivat erilaiset ei-influenssavirukset, koronavirukset mukaan lukien (Clinical Infectious Diseases Volume 54, Issue 12, 15 June 2012, Pages 1778-1783).

Yhdysvaltojen CDC (Centers for Disease Control and Prevention) on ilmoittanut, että positiivisiksi osoittautuvat influenssavirusnäytteet ovat koronaviruspandemian alkamisen jälkeen vähentyneet yli 20 %:n tasosta 2,3 prosenttiin. Toisin sanoen influenssa on käytännöllisesti katsoen kadonnut, tuntemattomista syistä. Mutta vaikka viranomaiset toteavat tämän, he haluavat yhä että influenssarokotus otetaan, ”erityisesti nyt”.

¤ Pysyvien geenimuutosten vaara

Immuunipuolustuksen ylivirittymisen (ADE), paikallisten ja systeemisten tulehdusten, anafylaksian, auto-reaktiivisten vasta-aineiden ja autoimmuunisairauksien stimuloinnin ja mm. syövän, verihyytymien ja edeman lisäksi immunologien sekä virusten ja genetiikan tutkijoita huolettaa myös mRNA-rokotteiden vaikutus ihmisen geeneihin.

COVID-19 mRNA -rokotteet ohjeistavat soluja valmistamaan SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia. Rokote käyttää ohjeistamiseen prosessia, jota sanotaan transfektioksi. Se tarkoittaa geneettisen materiaalin kuten RNA:n ja DNA:n viemistä infektoivasta viruksesta tai bakterofagista (bakteereja syövästä solusta) aitotumaisiin soluihin, mikä johtaa infektioon, määrittelee Wikipedia. Samaa menetelmää käytetään, kun valmistetaan geneettisesti luotuja organismeja.

Transfektiolla voi olla väliaikaisia tai pysyviä vaikutuksia genomiin eli perimään. On epäselvää, miten COVID-19-rokotteet mahdollisesti vaikuttavat pitkällä aikavälillä ihmisen perimään.

Yksi suomalaisille tuttu, rokotteen aiheuttaman geenimuutoksen tulos on narkolepsia. Vuonna 2009 sikainfluenssarokotteena käytetty Pandemrix aiheutti narkolepsiaa etenkin Suomen, Ruotsin, Islannin ja Englannin lapsissa ja nuorissa. Kymmenen vuotta myöhemmin, 2019, tutkijat havaitsivat, että Pandemrix aiheutti narkolepsian vaikuttamalla ei-koodaavaan RNA-geeniin GDNF-AS1, joka säätelee neurotrofisen tekijän tuotantoa; tämä on proteiini jolla on tärkeä tehtävä neuronien elossapysymisessä (EbioMedicine, 2019 Feb; 40: 595-604). Jos perinteisellä rokotteella voi olla geneettisiä vaikutuksia, mRNA-rokotteiden kohdalla riskin täytyy olla vielä suurempi.

Mutageneesin eli geenimutaatioiden mahdollisuudesta on varoittanut muun muassa Saksan Paul Ehrlich Instituutti lehdessä Journal of Molecular Biology and Methods. Instituuttia huolettaa erityisesti mahdollisuus, että rokotteen synteettinen RNA vaikuttaa lisääntymiseen liittyviin geeneihin ja mutaatiot voivat siten periytyä lapsille. Internetissä kiivaasti ”faktatarkistettu” ja vastustettu tri Carrie Madej sanoo, että ”rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet, ettei transfektio muuta meidän DNA:tamme. Tämä ei ole totta. Me käytämme tätä prosessia geneettisesti muunnellun organismin luomiseen, miksi se ei tekisi samaa ihmisessä? En ymmärrä, miksi he kiistävät sen.” (https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/9/12/coronavirus-vaccine-transhumanism-aspx?cid_…) Madejin mukaan eläinkokeissa on havaittu, että rokotteissa käytetty mRNA-teknologia voi lisätä syövän ja mutageneesin riskiä.

”Transfektion määritelmässä kerrotaan, että se voi aiheuttaa solussa väliaikaisen geenimuutoksen. Arvelen, että rokotteen valmistajat satsaavat tähän. Toinen mahdollisuus on, että vaikutus on pysyvä, ja perimä ottaa sen vastaan. Muutos voi olla niin vakaa, että se alkaa monistua perimän mukana, kun tämä alkaa monistua. Tämän riskin me otamme. Se voi olla väliaikainen tai se voi olla pysyvä.”

Emme tietenkään voi tietää, aiheuttaako rokote väliaikaisia vai pysyviä geenimuutoksia ennen kuin vasta monta vuotta rokotuksen jälkeen. Tähän liittyy vielä aivan uusi näkökohta. Meihin on istutettu rokotteessa synteettinen geeni. Synteettiset geenit voidaan patentoida. Jos synteettinen RNA aiheuttaa perimässä pysyviä muutoksia, ihmisessä on patentoitavia geenejä. Mitä tämä merkitsee meille? Patenteilla on omistajat, ja heillä on omistajan oikeudet. Tulee mieleen, että nykyisellä mRNA-rokotteen geenillä, sekä Pfizerin että Modernan, on jo mahdollisesti omistaja. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallitus on omistanut erilaisten koronavirusten patentteja 1990-luvulta lähtien (Dr. David Martin, dokumenttielokuva Plandemic, 2020).

Pitkäaikaisten geenimuutosten vaaran lisäksi me avaamme mRNA-rokotteen myötä oven nanoteknologialle, joka hälventää rajaa kehon ja ohjelmoitavan teknologian välillä. Tämän teknologian haaveena on lopulta ihmisaivojen ja tietokoneen yhteensulauttaminen, mutta välivaiheena on toteutumassa jo lusiferaasi-entsyymin käyttö – sen geenien avulla voidaan tehokkaasti viedä geenejä soluihin – tai DARPA-keksintö, joka käyttää nanoteknologiaa ja nanobotteja. Tämä on bioelektroninen inventio, jota käytetään hyväksi, kun rokotuskohta osaa ottaa kontaktia älypuhelimeen ja antaa dataa verensokerista, sydämen sykkeestä jne.

VIRANOMAISET ODOTTAVAT HAITTAVAIKUTUSTEN VYÖRYÄ?

Viranomaiset ovat olleet poikkeuksellisen varpaillaan uuden rokotteen vastaanottoa valmistellessaan. Tilanne on arkaluontoinen. Rokotteiden 3. vaiheen kliiniset kokeet ovat kesken. Mutta jo tihkuneet tiedot terveiden koehenkilöiden vakavista haitoista on saanut heidät jopa nimeämään sanan rokotehaitta uudestaan: se halutaan nyt nähdä ”myönteisenä immuuniresponssina”, todisteena että immuunipuolustus toimii.

Aikaisemmin viranomaisten ja lääkärikunnan virallinen linja on kieltänyt vakavien ”immuuniresponssien” olemassaolon. Paitsi ehkä Yhdysvalloissa, jossa toinen käsi rokottaa ja toinen käsi maksaa korvauksia rokotehaitoista ja -kuolemista, samalla virallisesti vaieten niistä. Veronmaksajien rahoja on siellä maksettu näin jo yli 4 miljardia dollaria sitten 1980-luvun lopun.

Nyt viranomaistenkaan ei ole auttanut muuta kuin myöntää itselleen, että kaksi kuukautta on tämän uutta teknologiaa edustavan rokotteen turvallisuustutkimusten kohdalla aivan liian lyhyt aika. Vaikka viranomaiset eivät koskaan myönnä lukeneensa kriittisiä rokotetutkimuksia, heilläkin on se tieto, että rokotehaittoja syntyy, lapsille ja aikuisille. Hekin tietävät, että monet vakavat rokotehaitat, kuten autoimmuunisairaudet tai syöpä, kehittyvät ilmi viikkojen tai vuosien kuluttua, esimerkiksi narkolepsia noin 2 vuoden, 1-tyypin diabetes tai autismi tyypillisesti noin 4 vuoden päästä. Vaikkeivät he edes julkisesti tunnusta, että ne voivat johtua rokotuksista.

Viranomaisten huolestuneisuus on saanut uusia muotoja. Yhdysvaltojen FDA ja CDC ovat ilmoittaneet lisänneensä haittavaikutusten seurantakapasiteettiaan uudella välineistöllä ja uudella virastolla. Britannian hallituksen Medicines & Healthcare products Regulatory Agency MHRA julisti jo lokakuussa tarjouskilvan, jossa se ilmoitti hakevansa ”erittäin kiireisesti tekoälyohjelmistoa käsittelemään odotettavissa olevaa, hyvin laajaksi paisuvaa Covid-19-rokotteen haittavaikutusten määrää”. ”Ei ole mahdollista muuntaa MHRA:n tietojärjestelmiä niin, että ne pystyisivät käsittelemään sitä määrää haittavaikutuksia, jotka Covid-19-rokote tulee aiheuttamaan. Tämä vaarantaa suoraan potilaiden hengen ja yleisön terveyden.”

(https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML.)

Britannian hallituksen ja viranomaisten ohjeistuksessa terveydenhuollon ammattilaisille 10.12.2020 varoitetaan, ettei rokotetta pidä antaa henkilölle, jolla on ollut anafylaksia (allergiasta johtuva shokkitila), jolla on akuutti kuumesairaus, veren hyytymishäiriö tai joka on immuunikompromettoitunut. Ei liioin henkilölle, jolla on ollut vakavia allergisia reaktioita rokotteille, lääkkeille tai ravinnolle. ”Rokote tulisi antaa tiloissa, joissa on elvytysvalmiudet.”

Onko uusi tilanne pakottanut viranomaiset ottamaan askeleen kohti rokotevaurioiden olemassaolon tunnustamista? Kohti uudenlaista riskin ja hyödyn arviointikulttuuria? Kohti realistisempaa terveydenhoitokäsitystä?

KORONAROKOTUSTEN ALUSTAVAA HAITTASATOA

Ei ehkä sentään. Jotkut maat julkaisevat avoimemmin koronarokotusten haittoja, myös kuolemantapauksia, kuten Norja, toiset eivät juuri mitään, kuten Suomi.

Tammikuun puolivälissä 2021, vajaa kuukausi rokotusten alkamisen jälkeen, Norja kertoi 29 yli 75-vuotiaan kuolleen kohta Pfizerin rokotteen saatuaan (Norjan lääkevirasto, www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-…). Norjan tutkimuksissa 13 tutkittua kuolemaa ”liittyi suoraan rokotukseen”, loput olivat vielä tutkimatta. Kaikilla vanhuksilla oli ”vakavia perussairauksia”. ”Useimmat ovat kokeneet rokotteen odotettuja haittavaikutuksia, kuten pahoinvointi ja oksennus, kuume, paikallisia reaktioita rokotuskohdassa ja podetun perussairauden paheneminen.”

Pfizer ja BioNTech tutkivat tapauksia Norjan viranomaisten kanssa. Pfizerin mukaan ”tapausten määrä ei toistaiseksi ole hälyttävä, se on odotusten mukainen.”Norja on arvellut, että COVID19-rokotteet voivat olla liian suuri riski hyvin vanhoilla ja sairaille…juuri sille ryhmälle, jolle ´tieteen´ mielestä koronavirus on vaarallisin. ” Norjan Kansanterveyden laitos totesi Bloombergille 18.1.2021, kun kuolintapauksia oli 33: ”Niille, joiden jäljellä oleva elinikä on jo hyvin lyhyt, rokotteen hyöty saattaa olla marginaalinen tai olematon.”

British Medical Journal ja muut uutiskanavat raportoivat tammikuun 2021 toisella viikolla, että Saksan Paul Ehrlich -instituutti tutkii 10:tä kuolemantapausta, jotka sattuivat 79-93-vuotiailla kohta Pfizerin rokotteen saamisen jälkeen. Aikaväli oli joitakin tunteja – 4 päivää. Kaikki olivat monisairaita. Tietoon oli tullut myös 325 haittavaikutusta, joista 51 oli vakavaa. ”Vakava” haittavaikutus vaatii lääkärin tai sairaalan hoitoa tai aiheuttaa pysyvän vaurion. Mukana oli 6 anafylaktista shokkia. 18.1.2021 mennessä Saksassa oli rokotettu 842.000 ihmistä.

Ruotsin lääkeainevirasto ilmoitti Nya Dagbladetin mukaan (13.1.2021) koronarokotteen haittavaikutuksia 96, mukana anafylaksioita ja akuutteja Bellin pareesi -kasvohalvauksia. Nämä haittavaikutukset tunnettiin jo ennestään ”perinteisten” rokotteiden kohdalla. Lisäksi on ilmoitettu 24 haittavaikutusta, jotka eivät ole ennestään tunnettuja tai tulleet esiin rokotetutkimuksissa. Kaikkiaan Ruotsissa oli 18.1. mennessä ilmoitettu 5 koronarokotteeseen liittyvää kuolemaa, jotka Ruotsin Lääkeviraston mielestä eivät ehkä johtuneet suoraan rokotteesta, koska ”menehtyneet olivat vanhoja ja heillä oli muukin sairaus.” Noin 80.000 ruotsalaista oli tähän mennessä rokotettu.

Gibraltarilla, joka on Englannin siirtomaa, kuoli 53 ihmistä 10 päivän aikana rokotusten aloittamisesta keskiviikkona 9.1.21. Näistä 4 kuoli heti seuraavana päivänä ja 27 ensimmäisellä viikolla rokotusten alkamisen jälkeen.(The Gibraltar Chronicle, www.chronicle.gi) Väestöstä rokotettiin 17 % 9-10.1.21. 33.200:n asukkaan Gibraltar tarjoaa pienoiskoossa mallikuvan siitä, mitä tapahtuu kun koronarokotukset tulevat maahan. Paikallinen media ja hallitus vahvistavat kuolemat, mutta syyttävät niistä COVID-19-tautia, ei rokotuksia. Kuitenkin Gibraltarilla on pandemian alusta runsaan vuoden aikana ollut vain 16 koronakuolemaa, vaikka maassa mm. käy päivittäin työntekijöitä Espanjasta. Kuolinsyiksi mainitaan keuhkokuume, septicemia, keuhkotulehdus. Gibraltarin pääministeri Fabian Picardo totesi, että ”rokotteet toivat aitoa huojennusta ja toivoa paremmasta huomisesta.” – Raportin kirjoittaja sanoo: ”Näettekö jo tässä kehittyvän kuvion? Ensin rokotetaan vanhukset, katsotaan kun he kuolevat ja syytetään siitä virusta. Sitten kehoitetaan kaikkia muita ottamaan rokote tautisuojan vuoksi.” (Brian-Admin, 24.1.2021, https:// healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days….).

Tammikuun 7. päivään mennessä Yhdysvaltain VAERS – joka ottaa vastaan rokotehaittailmoituksia yleisöltä – raportoi 66:sta kuolemantapauksesta, jotka mahdollisesti liittyvät koronarokotuksiin. 18.1.21 mennessä ei ollut tullut tietoa, että viranomaiset olisivat alkaneet tutkia 24 vanhuksen kuolemaa vajaat kaksi viikkoa rokotuksen jälkeen The Commons-hoivakodissa Auburnissa, N.Y., kun 193 hoivakodin asukasta oli rokotettu. Hoivakodin mukaan kuolemat johtuivat hoivakodissa puhjenneesta”koronaepidemiasta”, vaikka koko maakunnassa ei siihen mennessä ollut hoivakodeissa ainuttakaan koronakuolemaa. Siis sama selitys, jonka avulla rokotekuolemat muuallakin saadaan katoamaan epidemian suureen syliin.

¤ Kuolemien lisäksi 7.1.21 mennessä VAERS:ille oli ilmoitettu 96 hengenvaarallista haittavaikutusta COVID-19-rokotuksen jälkeen, 24 pysyvää vammautumista, 225 sairaalahoitoon joutumista ja 1.388 tehohoidon tarvetta (Pfizer ja Moderna). (ANI News, 18.1.2021)

¤ Jo joulukuun 18. päivänä 2020 CDC kertoi, että 3.150 rokotettua oli saanut ”yhden tai useamman terveysvahingon”, jolloin he ”eivät suoriutuneet normaaleista päivätoimista, eivät pystyneet työntekoon, tarvitsivat lääkärin tai muun terveysammattilaisen hoitoa”. Silloin oli 112,807 amerikkalaista rokotettu (CDC.gov Anaphylaxis following mRNA COVID-19 vaccine receipt (PDF)). ”Tämä on 2,79 % rokotetuista. Jos kaikki 328,2 miljonaa amerikkalaista rokotetaan, voimme odottaa että 9.156.780 amerikkalaista saa rokotevaurion. Onko se todella järkevää, kun kysymyksessä on virus, jonka kohdalla keskimääräinen henkiinjäämisprosentti on 99,74?” kysyy artikkeli ”Fauci Now Says COVID-19 Vaccine May Become Mandatory” 19.1.2021 (https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/01/19/covid-vaccine-may-become-mandatory…)

¤ 19.12.21 eli viiden ensimmäisen rokotuspäivän jälkeen CDC kertoi jo 5.052 :n henkilön saaneen vakavia haittavaikutuksia.

¤ Kahden viikon kausi joulukuun loppu – 13.1.2021 antoi VAERS.ille tulokseksi 7.844 haittavaikutusilmoitusta, joista 181 oli kuolemantapauksia, mukana ”ainakin yksi kohtukuolema”. Kuolleista suurin osa oli yli 75-vuotiaita. Mutta muuten ilmoitetuista haittavaikutuksista yli puolet (52 %) koski joulukuussa 2020 terveitä 17 – 44vuotiaita.

VAERS:ia ja CDC:tä on jo pitkään syytetty haittailmoitusten manipuloinnista tulosten ”siistimiseksi”. Tässä esimerkki. Joulukuun 14-23 päiviltä CDC ilmoitti saaneensa 4.393 Pfizerin rokotetta koskevaa haittailmoitusta, joukossa 175 vakavaa allergista reaktiota, joita CDC ilmoitti tutkivansa. Tutkimuksen jälkeen CDC hyväksyi ilmoituksista vain 21 ja hylkäsi loput 154, koska ne eivät täyttäneet Brighton Collaborationin hyvin ahtaita kriteerejä tai koska oire oli tullut ”myöhemmin kuin vuorokausi rokotuksen jälkeen” tai koska tapaus ei CDC:n mielestä ollut allerginen reaktio oireista ja merkeistä huolimatta. Näiden 21 tapauksen pohjalta CDC sitten antoi arvion, että anafylaksiaa ilmenee 11,1 tapausta miljoonaa rokoteannosta kohti. Jos kaikki 175 vakavaa allergiatapausta olisi hyväksytty, suhdeluku olisi ollut 92,4 / miljoona rokoteannosta. Tämäkin CDC:n niukka arvio on kuitenkin noin kymmenen kertaa suurempi kuin vastaava influenssarokotusten aiheuttamien anafylaksioiden määrä. (Children´s Health Defense, Big Pharma Views 14.1.2021, Tip of the Iceberg? Thousands of COVID Vaccine Injuries and 13 U.S. Deaths reported in December Alone)

On syytä muistaa, että tutkimusten mukaan rokotehaittojen ilmoitusprosentti on hyvin matala, vain 1 % kaikista.

Tammikuun ensimmäisen viikon jälkeen Yhdysvaltain CDC yllättäen lopetti koronarokotusten haittavaikutusten raportoinnin.

JA MEKIN VAIKENEMME

Suomen Fimea ilmoitti 23.1.2021 saaneensa kaikkiaan 105 haittavaikutusilmoitusta. Fimea vetoaa yllättäen tietosuojalakiin. ”Ne ovat luottamuksellisia tietoja jopa meidän Fimean sisällä,” sanoo Fimean kliinis-farmakologisen yksikön päällikkö Jukka Sallinen. ”Ikäjakaumaa emme voi ainakaan vielä tarkemmin kertoa.”(MTV uutiset, 16.1.20021) 26.1.21 saimme tiedon 3 kuolemantapauksesta rokotuksen jälkeen. ”Rokotteet eivät olleet syynä menehtymiseen.” 27.1.21 tuli uutinen, että hoivakodissa Espoossa oli kuollut 5 asukasta COVID-19-tautiin. Ei rokotuksen jälkeen?

Viranomaisvaikeneminen on omaa tsaarinaikaista perinnettämme. Nähdäkseni ihmiset ilmoittavat rokotehaitoista tai lääkehaitoista nimenomaan siksi, että ne tulisivat tietoon. Fimean Sallinen väittää myös, että ”Norjassa ja Ruotsissa ei ole vielä pystytty osoittamaan, että tapaukset, joissa ikäihminen on menehtynyt rokotteen saannin jälkeen, olisivat selkeästi liittyneet suoraan rokotteeseen.” Norjan viranomaiset näyttävät olevan eri mieltä ja puhuvat ”suorasta liittymisestä” (katso s. 18).

Suomi ei ole vielä kansalaisvaltio niin kuin Norja ja Ruotsi. Siellä tuodaan julki sairastumiset ja kuolemat, ja sitten on viranomaisten vuoro tutkia ja selitellä. Ja tietysti peitellä minkä voivat. Mutta asiat kuitenkin tuodaan keskusteluun. Suomessa viranomaiset ja poliitikot näyttävät väheksyvän kansalaisia, noita kuuliaisia, jotka ovat heidät palkanneet ja valinneet asioita hoitamaan. Media taas on luopunut tehtävästään ”vallankäytön valvojana”; näillä sanoilla Ylen uutispäällikkö vielä vuonna 2016 kuvaili työnsä luonnetta.

Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteet ovat kokeellisia, ehdollisen myyntiluvan saaneita rokotteita, joiden kliiniset tutkimukset ovat kesken. Näiden rokotteiden vaikutuksia ei kukaan osaa vielä arvioida tai ennakoida. Ne on kuitenkin ostettu Suomeen verovaroilla ja niillä pyritään rokottamaan koko väestö, jos suinkin mahdollista. Viranomaisten velvollisuus on tulla ulos ja kertoa rehellisesti, mitä rokotusten yhteydessä ja niiden jälkeen tapahtuu. Kritiikin uhalla.

Helsinki aikoo ilmoittaa, että Pfizer suorittaa luvattomia ihmiskokeita”, kertoo israelnationalnews.com 18.1.2021.

”Helsingin Ihmisoikeuskomitea, jonka tehtävänä on valvoa ihmiskokeita, aikoo huomauttaa Terveysministeriölle, että valtion yhdessä Pfizerin kanssa johtama rokotusprosessi on kliininen koe, joka sen tähden olisi pitänyt hyväksyä etukäteen. Komitea voi myös päättää, että Israelin hallituksen on lakattava antamasta tietoja Pfizerille. Tri Tehila Schwartz-Altshuler: ´On valhetta väittää, että tämä ei ole koe.´”

The Times of Israelin (19.1.21) mukaan Israelista on tullut ”rokotusten koelaboratorio”. Israel on solminut Pfizerin kanssa sopimuksen, johon mm. kuuluu, että Pfizer saa käyttää varsin vapaasti rokotuskampanjan tuottamia tietoja. Israelissa jo 2 miljoonaa on saanut ensimmäisen rokotuksen ja 400.000 toisen. Lehti kertoo, että 12.400 ensimmäisen rokotuksen saanutta on sairastunut koronatautiin, ja toisen rokotuksen saaneista 69. Ensimmäisen rokotuskerran antama suoja on heikompi kuin odotettiin ja kuin Pfizer ilmoitti (52 %). Vakavien tautitapausten määrä ei ole pudonnut, ilmoittaa The Times of Israel. Se ei ihmetytä, kun vakavien tautitapausten estäminen ei edes kuulunut Pfizerin ja Modernan tutkimusprotokollaan, ne tutkivat lievien oireiden estämistä tai lievittämistä. Pfizerin ilmoittama rokotesuoja 52 % on väite, jolle ei myöskään ole pohjaa sen omissa tutkimuksissa. Ne antavat tehokkuustulokseksi vain 29 %, kun kaikki annetut numerot on laskettu (British Medical Journalin päätoimittaja Peter Doshi, BMJ January 4, 2021).

”Mikä tapahtuu Norjassa, tapahtuu todennäköisesti myös muissa maissa. Avoin ja läpinäkyvä kommunikointi on välttämätön pitkän aikavälin strategiassa,” muistuttaa Edinburghin yliopiston kansanterveyden emeritusprofessori Raj Bhopal. ”Emme myöskään saa unohtaa elintärkeitä periaatteita, joihin kuuluvat potilaan itsemääräämisoikeus ja informoitu suostumus.” (BMJ January 19, 2021, Ingrid Torjesen/Children´s Health Defense20.1.2021)

KUKA KORVAA? JOS KORVAA, EI AINAKAAN HELPOLLA

Useimpia rokotusempijöitä on myös askarruttanut, kuka korvaa koronarokotteiden väistämättä aiheuttamat sairastumiset ja vauriot.

Vastaus on valitettavasti: tuskin kukaan. Yhdysvalloissa NVICP (National Vaccine Injury Compensation Program) on vuoden 1986 jälkeen korvannut rokotusvaurioita 4,4 miljardin dollarin edestä. Se on tapahtunut hyvin nihkeästi ja vain murto-osalle anojista, johtuen ahtaista tulkintakäytännöistä. Menetelmä vaatii myös lakimiehiä ja oikeuskäsittelyjä, joihin harvalla on varaa. Esimerkiksi autismi on lasten laajojen rokotusohjelmien myötä yleistynyt nollasta 1930-luvulla Yhdysvalloissa nykyiseen suhdelukuun 1:36 poikien kohdalla. Tämä oli tilanne vuonna 2019. Lääketiede ei myönnä autismin voivan johtua rokotteista, vaikka monet tutkimukset osoittavat selvän syysuhteen. Niinpä NVICP ei ole anomuksista huolimatta koskaan myöntänyt korvausta autismista rokotehaittana.

Mutta tuli korona-aika. Yhdysvallat valmistautui uuden kokeellisen rokotteen mahdollisesti tuomaan ennennäkemättömään haittavaikutusaaltoon tiukentamalla rokotevalmistajien vahingonkorvaussuojaa entisestään. Uudistettua käytäntöä tarkastelleet ovat todenneet, että korvauksen saaminen on tehty lähes mahdottomaksi. Monen muun valtion tavoin Suomikin on tehnyt Pfizerin (ja muiden rokotevalmistajien ?) kanssa sopimuksen ja sitoutunut ottamaan korvausvastuun, ellei vahinkovakuutus riitä korvaamaan rokotevauriota. Hallitus on myöntänyt 30 miljoonaa vuodeksi 2021 tähän tarkoitukseen. Lääkevahinkolaitos selvittää ”todennäköisen syy-yhteyden”.(Yle uutiset 21.12.20).

Tähän mennessä Suomessa ei ole onnistuttu saamaan rokotevauriosta korvausta edes oikeusteitse. Poikkeuksena, ehkä ainoana, ovat muutamat narkolepsiatapaukset. Perusteena kieltävälle päätökselle on ollut etenkin se, että rokotus on Suomessa vapaaehtoista. Koronarokotuksetkin ovat vapaaehtoisia. Saa nähdä, tuleeko valtion toimintatapa todellisuudessa muuttumaan.

KORVAAVIA HOITOJA ON

Hallitukset, viranomaiset ja media todistavat yhdestä suusta länsimaissa, että tämän vaarallisen pandemian ainoa hoitokeino on rokote.

Yhdysvaltain FDA on kaiken aikaa ollut tietoinen muiden hoitokeinojen olemassaolosta. Se on itse jo vuosia sitten hyväksynyt niistä kaksi, hydroksikloriinin ja ivermektiinin. Kuitenkin liitovaltion korkeat terveysvirkamiehet, kuten Anthony Fauci, ovat tuominneet ne hyödyttömiksi, kuten myös FDA itse. Tohtori Fauci on sijoittanut rokotteisiin, etenkin Modernan rokotteeseen Bill Gatesin kanssa, Bill Gates taas moneen muuhunkin koronarokotteeseen. Rokotteiden myynnistä oli odotettavissa suuria voittoja, hydroksiklorokiinista ja ivermektiinistä ei mitään. Patentitkin olivat vanhentuneet.

Niinpä malaria- ja nivelreumalääkkeenä käytetty hydroksiklokiinistä, joka on vanha lääke, teetettiin 2020 nopeasti tutkimus, joka lääketieteellinen julkaisu painostettiin julkaisemaan. Tutkimuksen mukaan klorokiini oli hyödytön koronaviruksen torjunnassa. Kun tiedemiehet protestoivat ja osoittivat tutkimuksen vääristellyksi, lääketieteellinen lehti veti tutkimuksen takaisin ja kertoi sen olevan valheellinen. Mutta vahinko oli tehty, hydroksiklorokiini ei päässyt FDA:n hyväksymien koronalääkkeiden listalle. Koko vuoden 2020 media ja moni terveysvirkamies varoittivat hydroksiklorokiinin käytöstä. Useat lääkärit USA:ssa kertoivat hoitaneensa klinikoillaan menestyksekkäästi koronatapauksia hydroksiklorokiinin avulla, mutta sillä ei ollut merkitystä. Monet heistä on vaiennettu online-sensuurilla, jotkut ovat menettäneet työnsä, koska ovat kertoneet onnistuneista hoidoista.

Tähän mennessä hätätilaluvan saaneet koronarokotteet ovat itse asiassa laittomin perustein käytössä. Ne on valmistettu nopeutetusti, vaikka ovat ennen tuntematonta tekniikkaa, niiden kliiniset tutkimukset ovat kesken, samoin Pfizerin mukaan sen omat eläinkokeet (Moderna hyppäsi eläinkokeiden yli kokonaan!), ja ne hyväksyttiin käyttöön vastoin hätätilaluvan ehtoa. Tämän ehdon mukaan rokote/lääke voidaan hyväksyä vain, jos sille ei ole korvaavaa vaihtoehtoa. Rokotteelle oli olemassa useita vanhoja, koeteltuja, edullisia vaihtoehtoja, jotka FDA olisi voinut hyväksyä koronaepidemian hoitoon. Mutta FDA halusi raivata tien rokotteille, jotka tiesivät miljardien voittoja miljardööreille. Ja presidentti Trump uhkasi erottaa FDA:n johtajan, ellei Pfizerin rokote heti saisi hätätilalupaansa.

Intia on selvinnyt voitokkaasti koronapandemiasta hydroksiklorokiinin ja ivermectiinin avulla. Tässä Intian tarina.

Intiassa on neljä kertaa niin paljon asukkaita kuin Yhdysvalloissa, mutta koronakuolemia on alle puolet Yhdysvaltain määrästä. Vielä syyskuussa 2020 positiivisia testituloksia oli lähes 100.000, mutta joulukuun loppuun mennessä tartunnat olivat vähentyneet 75 %. Menestykseen ovat vaikuttaneet virkamiesten mielestä lockdown-politiikka, maskien käyttö, sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja testit, mutta erittäin keskeisesti se on tehokkaiden hoitomenetelmien ansiota.

Jo maaliskuussa 2020 Intia lisäsi hydroksiklorokiinin valtakunnalliseen hoito-ohjelmaansa ohjeella, että sitä oli ”käytettävä sairauden mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”. Sitä ei suositeltu vakavan koronataudin hoitoon sairaaloissa. Elokuussa Intian suurin valtio Uttar Pradesh (230 miljoonaa asukasta) lisäsi ivermektiinin, joka on laajakirjoinen parasiittilääke, suosituksiinsa ja jakoi lääkettä koteihin ilmaiseksi. Biharin valtio (128 miljoonaa) alkoi myös suositella ivermektiiniä. Vuoden 2020 lopulla Uttar Pradeshilla ja Biharilla oli alhaisimmat kuolleisuusluvut koko Intiassa. Uttar Pradesh otti myös ivermektiinin käyttöön, mutta etenkin ennalta ehkäisevänä lääkkeenä, ensin terveyden ammattilaisilla ja sitten henkilöillä, jotka olivat olleet kontaktissa COVID-positiivisten kanssa.

Yhdysvalloissa Frontline COVID-19 Critical Care Alliance FLCCC kampanjoi ivermektiinin saamiseksi laajaan käyttöön sekä ennaltaehkäisyssä että koronasairauden kaikkien vaiheiden hoidossa (FLCCC December 8, 2020). Järjestön johtaja, Milwaukeen St.Luke´s Aurora Medical Centerin entinen lääketieteen professori Pierre Kory kirjoittaa: ”Lukuisat kliiniset tutkimukset – mukana vertaistutkittuja satunnaistettuja kontrolloituja kokeita – ovat osoittaneet ivermektiinin suuret hyödyt ennalta ehkäisyssä, varhaisessa hoidossa ja myöhäisvaiheen sairauden hoidossa. 18 satunnaistetun kontrolloidun kokeen data, joka koski yli 2.100 potilasta…osoitti, että ivermektiini tuottaa nopeamman virusten katoamisen, nopeamman sairaalasta kotiutuksen, nopeamman kliinisen toipumisen ja 75 %:n alenemisen COVID-19-kuolleisuudessa”(FCLLL lehdistötiedote 7.1.2021).

Tutkimusten mukaan

 • Lääke estää monien virusten, myös SARS-COV-2:n ja kausi-influenssavirusten replikaation. Eräässä tutkimuksessa yksi annos ivermektiiniä tappoi 99,8 % SARS-COV-2-viruksista 48 tunnissa.
 • Se on voimakkaasti anti-inflammatorinen
 • alentaa elimistön virustaakkaa
 • suojaa elinvaurioilta
 • estää SARS-COV-2:n leviämisen otettuna ennen tai jälkeen altistumisen, jouduttaa toipumista, alentaa sairaalahoidon ja kuoleman riskiä COVID-19-potilaissa. (FLCCC Summary of Clinical Trials Evidence for Ivermectin in COVID-19 (PDF))

(Lisätietoa ivermektiinistä voi katsoa osoitteesta mercola.com, esimerkiksi artikkeli 25.1.2021)

Minusta tämä lääke näyttää paljon paremmalta pandemian hoidolta kuin koronarokote.

Sekä ivermektiiniä että hydroksiklorokiinia saa meillä apteekista, mutta ilmeisesti reseptilääkkeinä. Intiassa ja Bangladeshissa yhden ivermektiinihoitokuurin hinta on alle 2 dollaria, Suomessa hintataso on varmaan toinen.

Mutta meillä on edullinen ja ehdottoman hyödyllinen D-vitamiini, jota suositellaan joka tapauksessa myös edellä mainittujen rinnalle. D-vitamiinia tarvitaan moneen elimistön tärkeään funktioon immuunipuolustuksen lisäksi. Se on terveydelle yleisesti välttämätön ja pystyy monien tutkimusten mukaan ehkäisemään COVID-sairastumisen ja/tai lieventämään tautia, jos sen on sattunut saamaan. Myös C-vitamiinilla on tärkeä rooli vastustuskyvyn vahvistajana.

Ja muuten: 99.7 % ihmisistä toipuu COVID-tartunnasta ilman ongelmia.

v(Annals of Internal Medicine, 26.11.2020 DOI: 10.7326/M20-5352)a

Covid-19: Koronarokotteet ovat tulossa

Elina Hytönen

15.6.2020

Suuret lääkeyritykset kehittävät kiihkeästi uutta koronarokotetta, jolla ehkä kaikki maailman ihmiset voidaan rokottaa.

 • Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja miljonääri Bill Gates lupaavat koronarokotteen vuoden (2020) loppuun mennessä.
 • Kymmenet lääkefirmat kehittävät rokotetta sekä perinteiseltä että uudelta, geenitekniikkaan perustuvalta pohjalta. Toukokuussa 2020 kehitteillä oli kaikkiaan 159 rokotetta.
 • Keskeneräisistä rokotteista 20 perustuu geeniteknologiaan.
 • Niitä on vasta hyvin vähän kokeiltu ihmisiin.
 • Näiden rokotteiden suurrahoittajia ovat Bill ja Melinda Gates Foundation ja Pentagon (Yhdysvaltain sotavoimat).
 • Bill Gates on ollut huolissaan uusien geeniteknologiaan perustuvien rokotteiden pahoista haittavaikutuksista, joita eläinkokeissa on ilmennyt. Siksi hän on tukenut voimakkaasti lääkeyritysten vapauttamista koronarokotteiden haittojen korvauksista. USA vahvisti lailla tämän vastuuvapauden rokotteiden valmistajille helmikuussa 2020.
 • Rokotteiden ja lääkkeiden valmistajat saivat samalla rajattoman avoimen shekin – kaikki kulut korvataan. Rokotteille ei asetettu hintakattoa.
 • Näin poistettiin rokoteteollisuudelta viimeinenkin kannustin pyrkiä turvallisiin rokotteisiin.
 • Bill Gates on WHO:n suurin rahoittaja, nyt kun Yhdysvallat lakkasi rahoittamasta sitä.
 • Trump on luvannut armeijan tuen pakollisten rokotusten järjestämisessä. Trumpin tuntien lupaus saattaa muuttuakin.
 • Bill Gates on luvannut Nigerian eduskunnalle 10 miljoonan lahjoituksen, jos Nigeria tekee nopeasti koronarokotukset pakollisiksi. Kansalaisliike vastustaa.
 • THL:n rokotusylilääkäri Hanna Nohynek teki jo lähes lupauksen: ”Suomi sopii hyvin koronaviruksen testaamiseen – riskinä kaksi mahdollista haittavaikutusta” (Talouselämä 12.5.2020).
 • Geeniteknisten virusrokotteiden haittavaikutuksia ovat hengenvaaralliset systeemiset (koko kehon) tulehdukset, geenimutaatiot, syöpää aiheuttavien geenien aktivoituminen ja alttius veritulppiin.
 • Rokotettujen on myös – tähänastisten testien mukaan – vaarallista altistua villille koronavirukselle, jota vastaan heidät on rokotettu. Tämä tarkoittanee, että rokottamattomien mahdollisuudet selvitä koronavirustartunnasta saattavat olla paremmat kuin rokotettujen.
 • Epidemian lääketieteellinen hoito saattaa perustua väärään diagnoosiin: kysymyksessä ei ehkä olekaan keuhkokuume vaan veren patologinen hyytymistaipumus (pienet ja isommat veritulpat), joka johtuu tulehduksesta. Tätä puoltavat Italian 50 ruumiinavausta ja uusi tutkimus.

Maapallon laajuinen COVID-19-rokotuskampanja olisi rokotevalmistajien unelmien täyttymys. Kilpajuoksu kultakaivokselle on kova. Yhdysvalloissa lääketeollisuus-hallitus-puolustusvoimat muodostavat hanketta tukevan kolmikannan, Bill Gates ja puolustusvoimat ovat sen suurimpia rahoittajia.

Perinteinen rokotteiden valmistustapa on pandemiatilanteessa koettu tuskallisen hitaaksi. Tutkijat valittavat, että vasta-aineen muodostuksen ja pistovalmiin rokotteen välillä on ”huomattava viive”. Tämä hitaus rasittaa etenkin virusperäisten tautien rokotteita. Ja nyt teollisuus tarvitsee nopeutta – nopean kehittelyvaiheen ja nopean siirtymisen massatuotantoon. Nopeutta haluavat myös terveysviranomaiset, jotka sulkevat silmänsä kaikilta muilta pandemian hoitotavoilta, ja tietysti myös rokotusten suurrahoittaja ja kampanjoija Bill Gates. Ja hänen sanansa näyttää painavan.

Rokoteteollisuuden onneksi geeniteknologiaan perustuvat rokotteet ovat, paitsi ilmeisesti paljon nopeampia ja helpompia, myös halvempia valmistaa kuin perinteiset rokotteet. Lähes kaikki tapahtuu laboratoriossa, synteettisesti. Ei tarvitse kasvattaa viruksia eläimen, ihmisen tai vaikka kananmunan soluissa ja odotella, että luonnolliset prosessit etenevät omien lakiensa mukaan. Samalla uusi teknologia on myös ”puhtaampi” kuin perinteinen rokote, siinä ei käsitellä ”heikennettyjä” viruksia tai niiden osia eikä rokotteen mukana voi kulkeutua kasvatusalustojen piileviä viruksia rokotettaviin. Voimakkaita adjuvanttejakaan, immuunijärjestelmän kiihottaja-aineita, ei tarvita.

GEENITEKNOLOGIAN HOUKUTUS

Jo 1980-luvulla tutkijat kehittivät uusia geneettisiä rokotteiden valmistustekniikoita, joissa käytettiin myös bakteereja, hiivaa, hyönteisten ja imettäväisten, ihmistenkin soluja tai kasveja, kuten tupakkaa (subunit-rokotteet, subunit=alayksikkö). Tuottajat ilahtuivat, sillä näin aloitusvaihe lyheni huomattavasti. Hepatiitti B -rokote oli ensimmäinen tämän tyypin rokote. Nyt kehitteillä olevista koronavirusrokotteista osassa käytetään tätä menetelmää.

Subunit-rokotteiden hankala puoli on, että niihin on liitettävä mukaan immuunivastetta voimakkaasti kiihottavia adjuvantteja, joilla on taipumus aiheuttaa tasapainoton immuunireaktio.

Koska halu nopeuttaa rokotteiden valmistusta yhä oli suuri, tutkijat siirtyivät 1990-luvun puolivälissä kehittelemään geeniteknologiaan pohjautuvia nukleiinihapporokotteita, kuten DNA-rokotteet ja mRNA-rokotteet. Näiden valmistustapa ja toiminta kehossa ovat jo hyvin toisenlaisia.

Lyhyesti selvitettynä: DNA on nukleiinihappo, joka on kaikissa soluissa ja sisältää ihmisen perimän eli genomin. DNA:han on koodattu ihmisen perintöaines, geenit mukaan lukien. Geeni on ohje jonkin proteiinin rakentamiseksi. Nukleiinihappo RNA on kolmiosainen ja geneettisen tiedon välittäjä. Lähetti-RNA (mRNA) vie kopioidut geenitiedot tumasta sytoplasmaan, jossa ribosomit – proteiinitehtaat – tuottavat ohjeen mukaan proteiineja. Siirtäjä-RNA (tRNA) ja ribosomaalinen RNA (rRNA) toimivat ribosomien yhteydessä.

Perinteinen rokote vie kehoon rokotteen antigeenin, esimerkiksi viruksen, johon immuunipuolustuksen odotetaan reagoivan vasta-ainemuodostuksella. Nukleiinihapporokotteet vievät kehon soluille ohjeita, joiden mukaan solujen oletetaan itse valmistavan antigeeni eli taudinaiheuttaja. Erään tutkijan sanoin nukleiinihappo ”saa solun valmistamaan palan virusta, minkä jälkeen immuunijärjestelmä synnyttää reaktion viruspaloille” eli muodostaa vasta-ainetta. Tämä on siis eräänlaista geenihoitoa.

Tutkijat havaitsivat pian, että DNA- ja mRNA-rokotteisiin liittyy vakavia riskejä. Niiden vuoksi näille rokotteille ei ole vielä koskaan myönnetty myyntilupaa.

Nyt suhtautuminen on muuttunut. Huhtikuussa 2020 noin yksi neljäsosa (eli 20/83) Maailman terveysjärjestön WHO:n luetteloimasta koronavirusrokote-ehdokkaasta oli DNA- tai mRNA-rokotteita. Näiden valmistajia ovat mm. Inovio ja Moderna. Kaksi vahvinta rokote-ehdokasta kuuluu myös näihin rokotteisiin.

Tutkijoilla ei ole ratkaisuja todettuihin haittavaikutuksiin. Toisaalta ei niitä ratkaisuja ole ollut tähän mennessä perinteistenkään rokotteiden todettuihin haittoihin, vakaviin sairauksiin ja kuolemiin.

DNA-ROKOTTEET

Geenipohjaiset rokotteet sisältävät ihmisen DNA:ta tai mRNA:ta, johon on sijoitettu patogeenin eli taudinaiheuttajan kuten koronaviruksen virusproteiini. Inovio Pharmaceuticals on jo suorittanut 1-vaiheen kokeita – eli ihmiskokeita pienellä joukolla terveitä 18 – 65-v. henkilöitä – INO-4800-rokotteellaan, jolla on Bill ja Melinda Gates Foudationin ja CEPI:n ”massiivinen rahoitus”. CEPI on Bill Gatesin ja Wellcomen 2017 perustama kansainvälinen järjestö, jota rahoittavat Bill Gates ja Wellcome, EU:n komissio ja joukko valtioita, mukana Suomikin. CEPI:n päätavoite on lyhentää rokotteiden valmistusaikaa ”10 vuodesta alle 12 kuukauteen” (Gates järjestön perustamistilaisuudessa) sekä varmistaa, että ”kehittämämme rokotteet” myös tulevat käytetyiksi. Gatesillä itsellään on valmisteilla noin 7 rokotetta, joista yhden hän luvannut jo marraskuuksi 2020.

DNA-rokotteen tarkoitus on tunkeutua solun tumaan asti. Biotekniikan tutkijoiden mukaan ”tämä on uskomattoman vaikea tehtävä, koska meidän tumamme ovat nimenomaan kehittyneet estämään vieraan DNA:n tunkeutumisen” (The Startup, Harry Al-Wassity, ”mRNA therapy: A new form of gene medicine,” 18.12.2019). Esimerkiksi virukset eivät pääse tumaan.

Kun 2000-luvun loppupuolella muutaman DNA-rokotteen suorituskyky todettiin kliinisissä kokeissa ”toivottua heikommaksi”, tiedemiehet keksivät tehostaa rokotteen antoa elektroporaatiolla eli kohdistamalla pistoskohtaan sähköiskuja – se tapahtuu älylaitteella – solukalvojen läpäisevyyden parantamiseksi. Menetelmä kuuluu yhä joidenkin DNA-rokotteiden injektiokäytäntöön, muun muassa juuri Inovion rokotteen, jota jo kokeillaan pienellä joukolla ihmisiä.

Erittäin huolestuttava DNA-rokotteiden ominaisuus on, että ne aiheuttavat geenimuutoksia. Siihen ei ole löydetty ratkaisua. DNA-rokotteisiin liittyy riski, että ”isännän genomiin siirtyy ulkopuolista DNA:ta, mikä voi aiheuttaa vakavia geenimutaatioita ja synnyttää uusia sairauksia” (Frontiers of Immunology, ”Advances in mRNA vaccines…”, 27.3.2019). Toinen tutkija selittää: ”Vieraan DNA:n sekaannusta aiheuttava vaikutus on kuin lisäisi vieraan ruoka-aineen jo olemassaolevaan reseptiin, mikä voi antaa tulokseksi aivan toisenlaisen ruuokalajin.”

Kun synteettisiä geenejä sijoitetaan pysyvästi ihmisen DNA:han, tuloksena on geneettisesti muunneltu ihminen. Tapahtuman pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta. Eräs tutkija toteaa DNA-teknologian geeniterapiasta, että ”näihin liittyvillä geenien siirroilla voi olla tuhoisa vaikutus, jos siirto tapahtuu väärään kohtaan (genomissa)” (The Startup, Harry Al-Wassiti, ”mRNA therapy: A new form of gene medicine,” 18.12.2019).

Harvard College Global Health Review kirjoittaa:

”Mahdollisiin sivuvaikutuksiin voi kuulua krooninen inflammaatio (nk. hiljainen tulehdus, joka voi oireilla tasaisen jatkuvasti tai tulla esiin toistuvina lehahduksina, kirjoittajan huomautus), koska rokote aktivoi herkeämättä immuunijärjestelmää tuottamaan vasta-aineita. Muita huolen aiheita ovat plasma-DNA:n joutuminen isäntäkehon genomiin, mistä seuraa mutaatioita, DNA:n replikaation eli lisääntymisen ongelmat, auto-immuunireaktioiden käynnistyminen ja syöpää aiheuttavien geenien aktivoituminen.”(Audrey Zhang, 15.11.2011)

mRNA-ROKOTTEET

mRNA-rokote eli lähetti-RNA-rokote käyttää hyväkseen samaa prosessia, jota solut itse käyttävät proteiinien valmistukseen. Siinä kehoon viedään mRNA-molekyyli, joka sisältää tietyn proteiinin, esimerkiksi viruksen eli antigeenin koodin. Solut lukevat koodin informaation ohjeina, joiden mukaan ne rupeavat rakentamaan virusproteiinia. Ts. virusta ei tarvitse viedä elimistöön ulkoapäin kuten perinteisessä rokotteessa, vaan solut luovat itse joitakin viruksen molekyylejä. ”Nämä proteiinit ova yksittäisiä eivätkä ryhmity muodostamaan virusta,” sanoo prof. Isabelle Beredjian-Ding Saksan Paul Ehrlich-Instituutista (The Eu Research & Innovation Magazine 1.4.2020). Ehkä.

Virusproteiinit työntyvät seuraavaksi ulos solun pintaan, missä immuunijärjestelmä havaitsee ne ja käynnistää puolustusreaktion. Beredjian-Dingin mukaan hankitun immuunijärjestelmän lisäksi mRNA-rokote ”saattaa aktivoida” myös luonnollisen immuunijärjestelmän, jonka perinteiset rokotteet ohittavat. Tämä saa tutkijan mukaan aikaan ”hyvin voimakkaan” immuunireaktion.

mRNA-rokotteen ei tarvitse tunkeutua itse tumaan, sille riittää pääsy solun sytoplasmaan, mikä valmistajien mukaan on teknisesti vähemmän haastavaa. Bioteknologian yrityksen Modernan koronarokotetta mRNA-1273 kehittelee ja rahoittaa Yhdysvaltain hallituksen lisäksi CEPI eli ennen kaikkea Bill Gates ja Yhdysvaltain kansallisen terveysviraston NIH:n alainen NIAID-virasto, jonka johtajana on toiminut Dr. Jonathan Fauci, koronaepidemian aikana maineeseen noussut rokotteiden kiihkeä puoltaja ja itsekin rokotteita kehitellyt lääkäri. Fauci toimii nykyään presidentti Trumpin koronaprojektiryhmässä.

Rokoteteollisuuden edustajat ja tutkijat näkevät mRNA-rokotteen tilanteen valoisana. DNA-rokotteen tavoin se on ”nopeampi” ja ”huokeampi” valmistaa kuin perinteiset rokotteet. Vaikka yksikään mRNA-rokote ei ole vielä saanut virallista myyntilupaa, pandemian uhka on suuri kannustin niiden etenemiselle (lisensointiin), he sanovat.

Isompi haaste sen sijaan on, että mRNA-molekyylit ovat suuria ja ”epävakaita”, helposti rappeutuvia ja voivat yliaktivoida immuunijärjestelmän. Tämä vaatii injektioteknologiaa, joka pystyy vakauttamaan mRNA:n. Modernan rokotteessa käytetään ”kemiallisia modifikaatioita mRNA:n stabiloimiseksi” ja nestemäisiä nanopartikkeleita, jotta se voidaan injektoida.

Ihminen on kone, ajatteli valistusajan filosofi Descartes 1600-luvulla ja määritteli samalla perustan nykyiselle biolääketieteen ihmiskäsitykselle. Se vapautti lääketieteen vanhoista rajoittavista käsityksistä, mutta johti sen samalla meidän aikamme uuteen rajoittuneisuuteen. Ihmistä on jo 300 vuotta tarkasteltu yksikkönä, jota pilkotaan yhä pienempiin osiin, soluihin ja atomeihin asti. Sairaudelle halutaan löytää yksi syy ja sekin on usein näkymättömän pieni, kuten virus. Sen löytää laboratorio. Toiset laboratoriot koettavat valmistaa sitä vastaan kaupallisen lääkkeen. Tai kaupallisen rokotteen. Lääkärit koulutetaan lääkkeiden valmistajien yhteistyökumppaneiksi. Monet erikoistuvat oman kapean alansa spesialisteiksi. Terveyden ylläpito ja sairauksien ennaltaehkäisy eivät tätä lääketiedettä ole juuri kiinnostaneet. Tämä voidaan myös havaita sen valitsemien koronaepidemian hoitomenetelmien kohdalla.

On ymmärrettävää, että mekanistisen ihmiskäsityksen sisäistäneet lääketieteen tutkijat lumoutuvat mRNA-rokotteen tarjoamista näkymistä. He vertaavat mielellään ihmistä nyt tietokoneeseen ja RNA-injektiota ohjelmointiin. ”mRNA-terapia on aivan kuin tietokoneen käyttöjärjestelmä: se pystyy uudelleenohjelmoimaan ihmisen kehon, niin että keho tuottaa itse oman terapiansa (hoitonsa)” (mRNA Therapy: A new form of gene medicine”, Harry Al-Wassity, The Startup, 11.12.2019).

Modernan toiminanjohtaja kuvailee mRNA:n toimintatapaa tietokoneohjelmaksi, ”jolla kehon solut muutetaan lääketehtaiksi: tarvitsee vain vääntää vipua, ja paljon tuotteita alkaa syntyä.”

Nature-lehti (4.2.2020) kommentoi mRNA-teknologiaa bioteknologian ja teollisuuden näkökulmasta: ”Lähestymistapa tarjoaa nopean tuotekehittelyn ja lähes rajattomat johdannaisten yhdistelmätavat.”(https://doi.org/10.1038/s41541-020-0159-8)

Lääkeyritysten nopean rikastumisen rinnalle asettuvat suuret riskit. Ihmisen immuunipuolustus on suunnattoman monimutkainen ja osittain vielä tuntematon. Keho syntetisoi kymmeniä tuhansia erilaisia proteiineja, ja prosessien tasapainoa on helppo horjuttaa. Kudokset muodostuvat proteiineista, mutta proteiineja ovat myös hormonit, entsyymit, vasta-aineet ja monet muut, terveydelle välttämättömät molekyylit. mRNA-viruskantojen – jotka perimmältään ovat proteiinisynteesin ohjeita – injektoiminen voi tuoda mukanaan katastrofeja, tuhoisia itseään toistavia tapahtumasarjoja, jotka vähentävät välttämättömiä proteiinisynteesejä tai aikaansaavat holtittomia liiallisia proteiinien synteesejä.

Esikliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että mRNA-rokotteisiin on ”sisäänrakennettu tulehdustekijä, jonka vuoksi niille on hankalaa laatia hyväksyttävää riski/hyöty-profiilia”. Toisin sanoen riskit pelottavat.

Rokotteen innokkaatkin puoltajat myöntävät, että ”toistaiseksi ei vielä ymmärretä täysin rokotteen mahdollisesti aiheuttamia tulehduksia ja autoimmuunireaktioita.”

mRNA-ROKOTTEEN RISKEJÄ

Lähetti-RNA-rokotteiden riskejä ovat tutkijoiden mukaan (University of Pennsylvania ja Duke University):

1 – Paikalliset ja systeemiset (koko kehon) inflammaatiot

Rokote voi aiheuttaa voimakkaan tulehdustilan, joka johtaa neurologisiin vaurioihin, sisäelinten toiminnan heikkenemiseen ja lakkaamiseen tai syöpään. Immuunireaktio voi olla paljon aiottua laajempi tai aivan muu kuin on tarkoitettu (Cambridgen yliopiston tutkijat). Jotkut mRNA-rokotteet ovat ”itseään monistavia” tai ”itseään laajentavia”. Ne vievät kehoon ”viruksen monistuskoneen”, joka on säädetty toimimaan tietyn pitkänkin ajanjakson. Prosessia ei voi keskeyttää.

2 – Autoreaktiivisten vasta-aineiden synty eli autoimmuunireaktion vaara

Tämä riski liittyy näihinkin rokotteisiin, joissa kehon omat solut on käytännössä ohjelmoituhyökkäämäänkehon omia soluja vastaan.

Jo perinteiset rokotteet aiheuttavat autoimmuunisairauksia, joiden esiintyminen maailmalla on kasvanut rajusti 1980-luvulta eteenpäin. Biolääketiede ei vain vielä ole halunnut

myöntää rokotteiden tätä ominaisuutta mahdolliseksi. Geeniteknologiaan pohjautuvien rokotteiden kohdalla vaara on nyt täytynyt lausua ääneen.

3 – Voimakas 1-tyypin interferonireaktio, joka aiheuttaa inflammaatiota jaautoimmuunireaktioita.

4 – Solun ulkopuolisen RNA:n esiintyminen, joka voi aiheuttaa ödeemaa ja patologisia verihyytymiä.

mRNA-rokote ruiskutetaan vereen. Siellä vaeltavan ”alastoman” RNA:n on todettu lisäävän endoteliaalisolujen läpäisevyyttä, mikä voi aiheuttaa nestepöhöä (ödeemaa). Tutkimus on myös todennut, että solun ulkopuolinen RNA lisäsi veren hyytymistä ja aiheutti tukoksia.

Myös itse koronavirustauti COVID-19 aiheuttaa verihyytymiä ja -tulppia, etenkin keuhkoissa.

COVID-19 ONKIN VERITAUTI?

mRNA-rokotteeseen liittyvä veritukosriski sai aivan uuden painokkuuden The Lancet -tiedelehdessä 7.5.2020 julkaistusta tutkimuksesta. Sen mukaan COVID-19 ei olisikaan akuutti hengitystiesairaus, jollaisena sitä hoidetaan. Oikeampi nimitys on tutkijoiden Dennis McGonagle et al. mukaan ”diffuusi pulmonaarinen intravaskulaarinen koagulopatia” eli ”hajautunut keuhkojen verisuonten sisäinen hyytymishäiriö”, jossa keuhkojen pienissä verisuonissa esiintyy tukoksia. Ne aiheuttavat potilaiden menehtymisen hapenpuutteeseen, eikä hengityskoneen käyttö auta tilannetta. Päinvastoin, 88 %:n hengityskonepotilaista on todettu menettävän henkensä. Kun keho on kuluttanut hyytymistekijänsä ja verihiutaleensa taudin johdosta loppuun, voi vielä seurata verenvuotoja.

Tutkimus esittää, että COVID-19 onkin viruksen aiheuttama hematologinen eli veritauti, ja hoidon pitäisi kohdistua veren hyytymisen normalisointiin ja tietysti systeemisen inflammaation tai infektion taltuttamiseen. ”COVID-19 ei ole akuutti viruksen aiheuttama keuhkokuume, vaan inflammaatiosta johtuva immunologinen reaktio, joka johtaa tromboosiin (tulppiin, tässä tapauksessa etenkin keuhkoissa), mikä aiheuttaa potilaan menehtymisen. Tautia on siis hoidettava antikoagulanteilla ja anti-inflammatorisilla lääkkeillä.”

Tämä pandemia on koetellut Italiaa raskaasti. Globaalisti on kaikkialla kehoitettu välttämään ruumiinavauksia niiden kohdalla, joiden epäillään kuolleen COVID-19-tautiin. Italian Terveysministeriö halusi kuitenkin selvittää, millaisesta taudista oli kysymys. Se uhmasi WHO:n suosituksia ja teetti 50 ruumiinavausta Bergamon sairaalassa. Kaikilla tautiin kuolleilla oli verisuonissa hyytymiä.

Italia ryhtyi saman tien muuttamaan hoitoprotokollaansa. Se alkoi antaa potilaille 100 mg aspiriinia ja antikoagulanttia. 14.000 potilasta pääsi terveenä sairaalasta. Näitä lääkkeitä voidaan antaa heti taudin alkaessa, jo kotona. Italialaisen patologin mukaan ”hoito teho-osastolle on hyödytöntä, ellei tromboembolismia ratkaista ensin. Jos me ventiloimme (hoidamme hengityskoneella) keuhkoja, joissa veri ei kierrä, hoito on turhaa, ja tosiasiassa yhdeksän (9) kymmenestä (10) potilaasta kuolee, koska ongelma on kardiovaskulaarinen, ei respiratorinen (sydämeen ja verisuoniin liittyvä, ei hengityselimiin). Kuolleisuuden määräävät laskimoiden mikro-tromboosit, ei keuhkokuume.”(Robert Redfern´s Health News, Week 23-2020, Crimes Against Humanity, info@naturallyhealthynews.com) – Sairaalahoitoon päätyvien määrä on Italiassa ruvennut laskemaan.

Italia syyttää nyt Bill Gatesiä ja WHO:ta rikoksista ihmisyyttä vastaan, johon nämä ovat syyllistyneet johtamalla harhaan ja salaamalla maailmalta ihmishenkiä pelastavaa informaatiota ja niin aiheuttaneet tuhansien kuoleman. Tehohoitoa, hengityskoneita ja pakollisia rokotuksia ei tarvita.

Ja mitä tapahtuu, jos veritukoksia aiheuttavan sairauden ehkäisyyn käytetään veritukoksia aiheuttavaa rokotetta?

KUN ROKOTE ON VÄÄRISSÄ KÄSISSÄ? BILL GATES ON SUURI ROKOTERISKI

mRNA-rokotteen virusmolekyylit ohjeistavat kehon proteiinisynteesiä. Se mahdollistaa tämän teknologian käytön biologisena aseena, vielä tehokkaampana kuin perinteiset rokotteet. Sillä voidaan siis aiheuttaa sairauksia, kuolemaa ja mm. hedelmättömyyttä.

Väestön rajaamista tunnetusti ajava Bill Gates on jo kokeillut Afrikassa hedelmällisyyden poistoa tyttöihin ja naisiin. VV. 2014-2015 hänen rahoittamaansa ”perinteiseen” tetanusrokotteeseen lisättiin hCG-raskaushormoni, joka yhdistettynä tetanustoksoidiin saa odottavan naisen tuottamaan vasta-aineita raskautta vastaan. Yli 500 000 naista on tullut hedelmättömäksi tässä Ghanan hallituksen rokotuskampanjassa. Monille rokote aiheutti myös keskenmenon. V. 2015 Gates rahoitti myös poliorokotuskampanjaa Keniassa. Rokotteeseen oli lisätty estradiolia, hedelmättömäksi tekevää hormonia. Rokotetta ei ollut testattu ihmisillä. (https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-history-of-vaccine-corruption-inflicting-harm-and-death-in-unsuspecting-people-in-poor-countries/…)

Bill Gates on tullut tunnetuksi käynnistämistään ja rahoittamistaan rokotuskampanjoista kehittymättömissä maissa, suojaamattomien ihmisjoukkojen keskuudessa. Rokotteet ovat olleet keskeneräisiä tai kokeellisia ja kampanja on usein järjestetty salaillen.

Vuonna 2015 ryhmä rokottajia tuli Tshadissa pikkukylään ja lukitsi koulutaloon 500 koululaista. Lapset taivutettiin meningiitti A -rokotteen kokeiluun uhkaamalla, että he eivät saisi jatkaa koulunkäyntiä elleivät suostuisi rokotukseen. Rokotus annettiin, rokottajat häipyivät viidakkoon, ja lapset jätettiin lukkojen taakse koululle. 106 lasta oksenteli, sai kouristuksia ja halvauksia. Viikon päästä saapui lääkäri joka totesi, ettei voinut tehdä mitään. 40 lasta päätyi sairaalaan, josta heidät kotiutettiin ilman diagnoosia; nämä perheet saivat kukin 1000 dollaria. Rokotukset rahoitti ja järjesti Bill Gates, WHO ja Unicef.

Projektin jälkeen Bill Gates julisti: ”MenAfriVac on upea menestystarina maapallon terveysyhteisölle.” (https://healthimpactnews.com/2020/bill-gates-history-of-vaccine-corruption..)

Bill ja Melinda Gates Foundation on toiminut Intiassa kahdessa suuressa kampanjassa, joihin on liittynyt salailua, lahjontaa ja laittomuuksia. Vuonna 2010 Intia julistettiin poliovapaaksi, ts. siellä ei enää juurikaan tavattu villiä poliovirusta. Sen sijaan vuonna 2011 maassa oli 47.500 uutta ”polionkaltaista velttoa halvaustapausta” ( NPAFP), kliinisesti täysin samanlaista kuin polio, mutta kaksi kertaa tappavampaa. Rokotukset rahoitti suurelta osin Gates, mukana olivat myös Gatesin rahoittamat WHO, Rotary International ja Unicef. Intia hallitus katkaisi 2017 suhteensa joihinkin Gatesin rahoittamiin järjestöihin, myös Gates Foundationiin, se ei ota niiltä enää vastaan rahoitusta rokotusohjelmaansa.(greenmedinfo.com/blog/poliovaccines-now-1-cause-polio-paralysis). Vuonna 2009 rokotettiin Gardasililla (HPV-rokote) 16.000 10-14-vuotiasta tyttöä, moni sairastui, ja viisi kuoli vuoden sisällä. Kaikki rokotetut jätettiin oman onnensa nojaan. Rokotukset annettiin laittomasti, ennen turvallisuuskokeiden valmistumista. Intiassa on kampanjan johdosta nostettu oikeusjuttuja mm. Gates Foundationia vastaan (Robert F. Kennedyn raportti: http://www.vaccinesrevealed.com/vaccines/hiding-vaccinerelated…).

Yhdysvalloissa kansalaisliike on vedonnut Valkoiseen taloon Bill ja Melinda Gates Foundationin toiminnan tutkimiseksi ”säätiön rokotuskampanjoiden aiheuttamien inhimillisten katastrofien vuoksi”.

Bill Gates on itse ilmoittanut suuntaavansa nyt kaiken huomionsa koronapandemiaan. Gatesin historian tuntien ajatus on pelkoa herättävä.

Niinpä toukokuussa 2020 Bill Gates lupasi Nigerian edustajahuoneelle 10 miljoonan lahjoituksen, jos Nigeria tekee nopeasti koronarokotukset pakollisiksi. Näin päästäisiin piankin testaamaan kiireellä liikkeelle polkaistua, kokeellista COVID-19-rokotetta suurempiin joukkoihin. Nigerian kansalaisliike vastustaa pakollista koronarokotusta.

Gates on myös ilmoittanut tuottavansa COVID-19-rokotteen, jolla rokotetaan koko maapallon väestö. Kampanjassa käytetään hänen mukaansa uutta ennenkokeilematonta rokotusteknologiaa ja näkymätöntä, ihoon istutettavaa mikrosirua, joka kertoo henkilön saamat rokotukset ja vasta-ainetilanteen. 7,8 miljardia rokoteannosta!

LENTOKONEEN RAKENTAMISTA KUN OLLAAN JO ILMASSA

Kiire sanelee uusien koronarokotteiden valmistustavan.

Molempien ennakkosuosikki-rokotteiden kehittelyssä myyntiluvan (lisenssin) myöntämistä edeltävät vaiheet – esikliiniset eläinmallit – kliiniset kokeet ihmisillä – tuotanto – joilla yritetään taata rokotteen turvallisuus ja tehokkuus, tapahtuvat nyt yhtaikaa (R.Cross, Will the coronavirus help mRNA and DNA vaccines prove their worth, Chemical and Engineering News, 3.4.2020). Eläinkokeista tosin usein kiireessä tingitään tai luovutaan.

”Se on kuin lentokoneen rakentamista, kun ollaan jo ilmassa,” sanoo Inovio Pharmaceuticals -yrityksen johtaja Joseph Kim, jonka firma kehittää DNA-rokotetta.

Varoittavia esimerkkejä kuitenkin on. Kiinan vuoden 2000 SARS-COV-epidemian jälkeen kansainväliset tutkijaryhmät yrittivät kehittää koronavirusrokotetta. He rokottivat eläimiä neljällä lupaavimmalla rokotteella (joista yksikään ei liene ollut geenipohjainen). Aluksi näytti hyvältä, eläimet kehittivät tuntuvasti vasta-aineita koronavirukselle. Mutta kun eläimet altistettiin villille koronavirukselle, tulokset hirvittivät. Eläimillä oli immunopatologisia hyper-immuunireaktioita, kuten koko kehon tulehduksia ja etenkin keuhkoissa, joissa tutkijat havaitsivat ”ainutlaatuisia vaurioita”. Tutkijoiden mukaan reaktiot osoittivat, että kyseessä oli ”rokotteen aiheuttama yliherkkyys SARS-COV-komponenteille”.

Poikkeuksellisesti jopa tunnetut rokotteiden puoltajat, rokotehaukat kuten lääkärit Paul Offit, Peter Hotez, joka on SARS-, MERS- ja COVID-asiantuntija, ja Anthony Fauci itsekin ovat havahtuneet varoittamaan, että ”uusi koronarokote voi käynnistää tappavia immuunireaktioita, kun rokotetut altistuvat villille (luonnolliselle) virukselle.” (Children´s Health Defense CHD, 14.4.2020)

mRNA-rokotteen kehittelijä Anthony Fauci kuitenkin on luopunut rokotetutkimuksissaan – joita Bill Gates rahoittaa – kokonaan kahdesta eläinmallista (ferretti- ja apinatestit), eikä hän ole suostunut julkaisemaan hiirikokeidensa tuloksia! Kliinisessä testissä (julkaistu toukokuussa 2020) oli koehenkilöinä 15 täysin tervettä aikuista, joista kolme sai ”vakavia haittavaikutuksia” korkea-annoksisesta rokotteesta 45 päivän kuluessa injektiosta. 20 % koehenkilöistä siis vaati lääkärin tai sairaalan hoitoa. Koko maapallon mittakaavassa vakavia haittavaikutuksia saisi tämän mukaan 1,5 miljardia ihmistä.

Tämä ei tosiaan näytä huolelliselta rokotteen valmistukselta. Lisäksi näidenkin koehenkilöiden on vielä kohdattava villi koronavirusinfektio. Ennakkotapausten mukaan se kohtaaminen voi olla tuloksiltaan kaikkein haastavin ja arvaamattomin. Aikaisemmat COVID-rokotteen valmistusyritykset ovat aina kompastuneet tähän vaiheeseen: sekä ihmiset että eläimet ovat kehittäneet kokeissa tyydyttävästi vasta-aineita, mutta sairastuneet ja kuolleet altistuessaan villivirukselle. (https://vaccineimpact.com ”Moderna COVID Vaccine Trial Sees 20 % ´Serious´ Injury Rate as U.S. Invests Billions More on Experimental COVID Vaccines”, 21.5.2020)

Huhtikuussa 2020 tri Jerome H. Kim, YK:n alaisen International Vaccine Instituten pääjohtaja kiinnitti yleisön huomiota ”ennennäkemättömään nopeuteen”, jolla COVID-19-rokotteiden 1-vaiheen testit lähtivät liikkeelle. ”Voi olla vaikea tietää, onko vajaassa neljässä tai 12:ssa tai edes 18:ssa kuukaudessa kehitetty rokote todella turvallinen, kun rokotteen kehittelyprosessi tavallisesti vie 5-10 vuotta.” Kim varoitti, että silloinkin kun rokotevalmistajat aloittavat prosessin oikeaoppisesti eläinkokeilla, ”rokotteen valmistukselle on luonteenomaista korkea epäonnistumistaso, joka on usein 93 %.” (https://childrenshealthdefense.org/news/gates-and-companys-covid-19-vaccine-boosterism-ignores-significant-sars-coronavirus-vaccine-risks-known-for-over-a-decade 21.5.2020)

JO YLI 30 MUTAATIOTA

SARS-Cov-2, mikä on nykyisen epidemian aiheuttaneen koronaviruksen koko nimi, on RNA-virus niin kuin tuhkarokko- , polio- ja influenssaviruksetkin. Ne ovat kaikki alttiimpia muutoksille ja mutaatioille kuin DNA-virukset.

Kiinalainen tutkijaryhmä löysi pienestä joukosta satunnaisesti valittuja koronaviruspotilaita yli 30 erilaista viruksen geneettistä mutaatiota (prof. Li Lanjuan et al., Zhajiangin yliopisto). Näistä 19 oli täysin ennennäkemätöntä, tutkijoiden mukaan harvinaisuuksia, joita he eivät olleet osanneet kuvitellakaan. Jotkut muunnokset tehostivat viruksen tartuttavuutta, toiset vahvistivat sen kykyä tunkeutua soluun. Tutkijoiden mukaan ankarimman tautimuodon aiheuttavat mutaatiot esiintyivät Euroopassa ja New Yorkissa, heikoimmat joissakin muissa USA:n osissa ja Washingtonin osavaltiossa.

Tutkijat huomauttavat, että mutaatioita tulee epäilemättä lisää, mikä hankaloittaa osumatarkan rokotteen kehittämistä, kuten influenssarokotteenkin kohdalla. Taudin hoidossa ei myöskään ole otettu huomioon viruksen muuntumista. Sairaaloissa kaikki saavat saman hoidon viruskannasta riippumatta.

KAAOKSESTA SYNTYY TURVALLINEN ROKOTE?

Rokotemarkkinat kuhisevat uusia tulokkaita COVID-19-rokotekilpailussa.

Kesäkuun 2020 alussa WHO:lla oli lueteltuna jo 125 lupaavinta,vielä keskeneräistä ehdokasta. Joku kertoo rokotteen olevan valmis jo lokakuussa (mm. Pfizer). Miljardööri Patrick Soon-Shiong Kaliforniasta kehittelee kahta ”aivan uutta teknologiaa” edustavaa rokotetta ja ennustaa valmistavansa miljardi rokotetta vuoden 2021 lopulla. Rokote perustuu adenovirukseen. 13.5.2020 kliinisiin kokeisiin oli ehtinyt 10 rokotetta, ja useampi lääkeyritys ilmoitti aloittavansa kokeet muutaman kuukauden sisällä. Moderna kertooi 13.6. rokottavansa 30.000 vapaaehtoista mRNA-rokotteella, lumerokotteet mukaan lukien.

Hallitukset, järjestöt ja miljonäärit rahoittavat näitä kilpajuoksuun osallistuvia yrityksiä, tutkijaryhmiä ja miljonäärejä (totta, miljonäärejä on useita liikkeellä). Valmistajien laillinen edesvastuu rokotteiden aiheuttamista inhimillisistä kärsimyksistä on poistettu monessa maassa.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi 27.3.2020 lain (CARES Act), jonka hinta veronmaksajille tulee olemaan yli kaksi biljoonaa dollaria (luvussa on 12 nollaa). Summasta 27 miljardia on COVID-19-rokotteiden ja -lääkkeiden kehittelyyn – ilman todettua yläkattoa sille, mitä rokotteen valmistajat voivat veloittaa tai koota voittona tuotteestaan. Uutistoimisto Reuters totesi uudesta laista 30.3.20: Liittovaltio ”kannustaa lääkeyrityksiä tuottamaan massiivisia määriä COVID-19-rokotteita jo ennen kuin yhdenkään rokotteen on todettu toimivan.”

Koska terveysviranomaiset ja poliitikot ovat päättäneet, että ainoa koronavirusepidemian hoitokeino on uusi rokote, rokoteteollisuus on saanut takeet entistä suuremmista voitoista. Vuosivälillä 2010-2018 sen voitot ovat kasvaneet 20 miljardista dollarista 42 miljardiin dollariin. (https://vaccineimpact.com/2020/meet-the-new-billionaires-club-covid-19-vaccine-developers/print/ 13.4.2020. Nyt vauhdin ennustetaan vielä paranevan.

Pelkästään kahden karanteenikuukauden aikana (18.3.-19.5.2020) rokotteisiin sijoittava Bill Gateskin rikastui 8 miljardia dollaria. (Amerikan 5 rikkainta miestä vaurastui sinä aikana yhteensä 75 miljardia.) (https://childrenshealthdefense.org/news/as-the-quarantine-guts-the-economy-americas-five-wealthiest-people-have-gotten-75-billion-dollars-riche…)(5.6.2020) Samaan aikaan Yhdysvalloissa yli 100.000 pienyritystä meni konkurssiin, 38 miljoonaa menetti työnsä ja 27 miljoonaa menetti sairausvakuutuksensa.

Väestön rokottaminen keskeneräisillä geeniteknologisilla rokotteilla on projekti, joka on synnyttänyt synkkiä ennustuksia. Bill Gatesin oman, hyvin varovaisen arvion mukaan hänen rokotteensa aiheuttavat 700.000:n ihmisen vaurioitumisen ja kuoleman. Tätä ei voida välttää, ja siksi hallitukset on saatava mukaan, koska korvausvaatimuksia syntyy, hän sanoi televisiossa (CNBC-uutiset 24.4.2020). Mikrobiologi ja lääkäri Judy Mikovits arvelee, että Yhdysvaltain väestön rokottaminen tuo 15 miljoonaa kuolonuhria. Lääkäri Sherry Tenpenny on samaa mieltä ja lisää: ”On pahempaakin kuin kuolema” (https://vaccineimpact.com/2020/dr-judy-mikovits-and-dr-sherry-tenpenny-a-new-covid-vaccine-could-kill-50million-people-in-the-u-s/print/) (26.5.2020). Poliitikot ja terveysviranomaiset ovat hyväksymässä epidemian hoitokeinon, joka on huomattavasti tappavampi kuin COVID-19 itse.

Tuskin koskaan on tiede ollut näin alastomasti Suuren Rahan palveluksessa.

Tuskin koskaan ennen on pelottelulla saatu näin monitasoisesti yhteiskuntarakenteet horjumaan, edes toisen maailmansodan aikaan. Poliitikot ja terveysvirannomaiset ovat asettaneet maapallon ennennäkemättömään poikkeustilaan, jonka taloudellisia ja inhimillisiä seurauksia maksetaan vielä monta vuotta. Siihen pelon ilmapiiriin ja sekasortoon on tavallista helpompi upottaa myös vaarallisia rokotteita.

”Meidän ongelmamme on, ettei kukaan koskaan joudu hankaluuksiin toimenpiteista, jotka ovat liian ankaria. Hankaluuksiin joutuu vain, jos tekee liian vähän. Niinpä poliitikkomme ja terveydenhuollossa työskentelevät tekevät paljon enemmän kuin heidän tulisi,” sanoo Peter Götzsche, Kööpenhaminan yliopiston tieteellisen tutkimuksen professori blogissaan, otsikolla ”Corona: an epidemic of mass panic”. ”Mitään näin ankaria toimenpiteitä ei käytetty vuoden 2009 pandemian aikana, eikä niitä tietenkään voi käyttää joka talvi eli vuoden ympäri, koska aina on jossain talvi menossa. Emme voi sulkea koko maailmaa pysyvästi. – Mikäli tämä pandemia sattuisi ennen pitkää loppumaan, tulemmme näkemään jonon ihmisiä jotka ottavat siitä itselleen kunnian. Ja me voimme olla pahuksen varmoja, että ankaria toimenpiteitä käytetään taas ensi kerralla. Mutta kannattaa muistaa tämä vitsi tiikereistä. ’Miksi sinä puhallat torvea?’ ’Että tiikerit pysyvät poisa.’ ’Mutta eihän täällä ole tiikereitä.’ ’No siinä näet.’ ” (https://vaccineimpact.com/2020/stop-the-fear-mongering-12-medical-scientists-speak-out-on-covid19-responses/print/

Uusi koronavirus SARS-Cov-2 on erittäin muuntautumiskykyinen ja käytökseltään arvaamattomampi kuin edeltäjänsä. Sen toimintamallia ei ole osattu ennustaa.

Päättäjiä on myös rajoittanut perustiedon puute ja sokea usko biolääketieteen keinoihin, ja vain niihin.

 • Viranomaisia ei ole kiinnostanut selvittää väestön immuunipuolustuksen tilaa ja miten sitä voisi epidemian uhatessa ja sen aikana vahvistaa. ”THL:n rooliin pitäisi kuulua myös väestön immuunipuolustuksen tason tietäminen virusta kohtaan ja KAIKKIEN TAPOJEN selvittäminen, joilla yleistä immuniteettia voidaan nostaa,” kirjoittaa tekniikan tri ja tutkija Pekka Lönnroth (Talouselämä 16.5.2020). ”Nyt väestön vitamiini- ja hivenainetasosta ei ole todellista tietoa…Viruksen tartuttavuutta ja oireiden vakavuutta lisää D-vitamiinin, sinkin ja seleenin alhaiset tasot sekä kohonnut verensokeri. Verensokeri lisää (esimerkiksi keuhkokuumeeseen liittyvän) sytokiinimyrskyn todennäköisyyttä. Mm. juuri vanhusten hoivakodeissa näistä olisi verraten helppo pitää huolta.”
 • Terveysviranomaiset meillä ja muualla eivät ole koskaan selvittäneet, mikä on rokotusten epäspesifinen vaikutus ihmisten yleiseen terveydentilaan ja kuolleisuuteen. ”Ennen kuin se on selvitetty, emme voi päätellä, ovatko rokotteet turvallisia”, sanoo Etelä-Tanskan yliopiston professoriChristine Stabell Bell, joka on 40 vuotta tutkinut rokotteiden terveysvaikutuksia. Tutkitusta 10 rokotteesta kuusi (6) lisäsi yleistä kuolleisuutta, etenkin tyttöjen parissa. (Clinical Microbiology and Infections, 2019, https://www.sciencenews.dk/en/vaccines-an-unresolved-story-in-many-ways?fbclid=Iwaro1SVpfRSvh…)
 • Tähän voidaan lisätä viranomaisten suuri haluttomuus selvittää rokotehaittojen laajuutta ja vakavuutta. Yleensä rokotushaittojen olemassaolo kielletään tai kierretään poistamalla niiden ilmoitusvelvollisuus (kuten meillä 2017), tekemällä ilmoittaminen hankalaksi ja salaamalla ilmoitetut haitat, kuten meillä. Lääkärit eivät opiskele rokotehaittojen tunnistamista, joten haitta ei saa diagnoosia eikä hoitoa, eikä se tilastoidu terveysrekisteriin. Viranomainen seuraa terveysrekisteriä ja tekee sen pohjalta päätöksensä. Jos haittasignaalia ei näy, kaikki on hyvin. Rokotehaittojen tieteellistä tutkimusta tuskin on, ei myöskään tutkimusta haittojen hoidosta.
 • Viranomaisilta puuttuu siis tärkeitä tietoja, joiden pohjalta toimia kriisitilanteessa.
 • Heiltä puuttuu myös tärkeä osa välineistä, kun immuunipuolustuksen vahvistaminen luonnollisin ja huokein keinoin sivuutetaan.
 • Heiltä puuttuu siis kansanterveydellinen näkökulma.

On jo paljon tietoa siitä, mikä altistaa SARS-Cov-2-viruksen ja sen heimolaisvirusten aiheuttamille sairastumisille. Niitä ovat ilmansaasteet, etenkin pienhiukkaset ilmassa, tupakointi, päihteiden käyttö, lihavuus, kohonnut verenpaine ja kohonnut verensokeri, vanhuus, huono yleiskunto, lääkkeiden käyttö, muut sairaudet kuten diabetes, sydäntauti, keuhkojen ja muiden suurten sisäelinten sairaudet. Myös alhainen D-vitamiini, C- ja A-vitamiini, sinkki ja magnesium – ne parantavat immuunipuolustuksen toimintakykyä. Kurkumiini ja D-vitamiini vielä alentavat huomattavasti inflammaatiota, samoin serrapeptaasi. Nattokinaasi parantaa veren virtausta ja vähentää taipumusta hyytymiin. Nähtyjen puutteiden korjaaminen on todellista epidemioiden torjuntaa.

Meidän ei ole pakko mennä tämän pidemmälle mukaan massapaniikkiin. Me voimme panostaa enemmän ja paremmin väestön terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Immuunijärjestelmämme puolestaan tietää jo, miten tunnistaa patogeenit ja tuhota ne. Se on kehittänyt taitonsa miljoonien vuosien aikana.

Lääkäriliiton haamujahti

Elina Hytönen huhtikuu 2019

Lääkäriliitto on ollut aktiivisesti mukana luontaishoitojen mustamaalauskampanjassa, joka alkoi jo syksyllä 2018. Itse asiassa liitto on näyttänyt olevan kampanjan johtaja, niin yhtenäistä, samoja sanontoja käyttävää on ollut tämä maanlaajuinen propaganda.

Tarkoituksena on ollut vakuuttaa yleisölle, että luontaishoidot ovat yhtä kuin hopeavesi ja mustasalva eli heikosti tutkittuja, todennäköisesti haitallisia rahanahneiden puoskarien myyntipuuhia. Parjaaminen on ollut ilmapiirin muokkausta luontaishoitojen käyttöä rajoittavalle lainsäädännölle, jonka valmistelun Sosiaali- ja terveysministeriö on jo aloittanut.

Suomen hierojat, kiropraktikot, naprapaatit, jäsenkorjaajat, akupunktuurikot ja kiinalaisen lääketieteen, ayurvedan ja antroposofisen lääketieteen harjoittajat, homeopaatit, fytoterapeutit, vyöhyketerapeutit, aromaterapeutit, ravintoterapeutit, luontaistuotteiden valmistajat ja kauppiaat jne. jne. – Lääkäriliiton haamujahdissa te olette puoskareita ja teidän palveluitanne käyttävät yli 2 miljoonaa ihmistä höynäytettäviä, yliluonnolliseen uskovia, analyyttiseen ajatteluun pystymättömiä kummajaisia (Duodecim, 19/2008, psykologi Marjaana Lindeman pohtiessaan, miksi hyvin koulutetut ihmiset hakeutuvat luontaishoitoihin). Teihin on sovellettava puoskarilakia, joka rajaa tiukasti työskentelymahdollisuuksianne.

Lääkäriliitto viimeisteli koko talven jatkunutta luontaishoitojen ajojahtia sivustollaan huhtikuussa 2019 (os. https://www.laakariliitto.fi/site/assets/fibs/39279/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf). Tähtäimessä olivat eduskuntavaalit ja uusi eduskunta. Otsikko kuuluu: ”Uskomushoitojen tarjoaminen kiellettävä lapsille, vakavasti sairaille, raskaana oleville ja muille haavoittuville ryhmille”.

Puutun tässä muutamiin olennaisiin sivuston väitteisiin. Aloitan sananvalinnasta.

# Uskomushoito-sana on Duodecimin skepsisläisten keksintö 80-luvulta.

Se on poikamainen pilkkasana, jonka tilalle on korrektia valita sana luontaishoito tai täydentävä hoito tai kansainväliseen tapaan englannin lyhenne CAM-hoidot (Complementary and Alternative Medicine). Missään muussa länsimaassa ei luontaishoitoja nimitellä tällä tavalla.

# ”Uskomushoitojen vaikuttavuutta ei voida rationaalisesti perustella tieteellisessä viitekehyksessä. Niiden vaikuttavuudesta tai turvallisuudesta ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä. ”

Luontaishoidot lähestyvät ihmistä toisella tavalla kuin vallitseva biolääketiede. Luontaishoitojen hoitonäkemys on holistinen, kokonaisvaltainen. Ne kysyvät esimerkiksi kiinalaisen lääketieteen tavoin: mitä kaikkea tässä ihmisessä tapahtuu nyt? Mistä häiriöistä oireet ja merkit kertovat, miten ne liittyvät toisiinsa ja muuhun elimistöön, psyykeä myöten? Ilman kokonaiskartoitusta ei voida antaa hoitoa, vaikka potilas valittaisi vain yhtä oiretta kuten päänsärkyä tai ummetusta. Jokainen ihminen nähdään siten yksilönä, oman historiallisen kehityksensä tuloksena ja vielä tässä hetkessä, NYT. Seuraavalla hoitokerralla tilanne on jo enemmän tai vähemmän toinen.

Lähestymistavasta johtuen luontaishoitoihin on vaikea soveltaa luonnontieteiden tieteelliselle näytölle asettamaa vaatimusta, että tutkimuskoe on pystyttävä toistamaan tuloksen muuttumatta. Sitä vaatimusta biolääketiede soveltaa ihmiseenkin, subjektiin, jolla on tietoisuus ja taju. Vaatimuksen voi luontevasti täyttää kun tutkimuskohde on objekti, kuten esimerkiksi kemiallinen aine laboratoriossa. Ihmisen, elävän psykofyysisen, tietoisen, tahtovan ja tuntevan olennon kohdalla se on realistisesti ajatellen mahdotonta. Lisäksi jokainen ihminen on erilainen ja vielä muuttuu hetkestä ja päivästä toiseen. Jokaisella on jopa täysin yksilöllinen immuunijärjestelmä, joka reagoi ärsykkeisiin kaiken aikaa ja omalla tavallaan. Käytäntö, tilastot ja tutkimukset osoittavat, että ihminen reagoi lääkkeisiinkin hyvin yksilöllisesti, vaikka biolääketiede mieluummin unohtaa tämän asian. Tutkimusten mukaan pelkästään lääkeaineenvaihduntaa säätelevät monet ympäristöön, yksilön fysiologiseen ja patologiseen tilanteeseen ja perimään liittyvät tekijät, joiden vaikutuksesta yksilöiden väliset erot lääkeaineiden aineenvaihdunnassa ovat hyvin suuria, jopa monikymmen- tai satakertaisia (Olavi Pelkonen ja Miia Turpeinen, Lääkeaineenvaihdunnan perinnölliset erot, Duodecim 2008;124(11):1275-82).

Holistisen näkemyksen vastakohta on reduktiivinen, jota biolääketiede edustaa. Reduktionisti tutkii jakamalla kokonaisuuden erikseen pienempiin osiin. Ihmisenkin kohdalla ollaan nyt jo suunnilleen atomitasolla. Luontaishoitojen vaikutusten tutkimiseen tämä on hankala menetelmä, koska ne hoitavat koko ihmistä. Niiden mielestä myös ihmistä on mahdoton tutkia kokonaisuudesta erotettuina osina. Luontaishoitojen tehokkuustutkimukset, jotka sisältävät kokonaisuudesta erotettuja yksittäisiä hoidon osia ilman perusteellista ymmärrystä kontekstista (asiayhteys, kokonaisuus), ovat tuomittuja epäonnistumaan, sanovat tutkijat (Täydentävien hoitomuotojen kansainvälinen kehitys, WHO:n ja EU:n suositukset jäsenvaltioille, Kaija Helin, 2009).

Luontaishoitojen tutkimuksessa tarvitaan siis erilainen ja monitahoisempi tutkimusstrategia, joka ottaa huomioon luontaishoitojen kontekstuaaliset (kuten synergiavaikutuksen!) ja ainutlaatuiset lähtökohdat. Esimerkiksi satunnaistettu kaksoissokkokoe, joka on biolääketieteellinen tutkimusmalli, antaa usein lumevaikutukseen viittaavia tuloksia (mm. Walach H et al 2006, Launsö L et al., 2000, Haidvogl et al., 2007; Kaija Helin, 2009), kun taas laajat evaluaatio-tutkimukset antavat positiivisen tuloksen ja osoittavat merkittävää kliinistä hyötyä. Muun muassa Norjan luontaishoitojen tutkimuskeskus NAFKAM on selvitellyt tämän ristiriidan syitä ja laatinut uusia tutkimusstrategioita.

Biolääketiede haluaa siis ”tieteen” eli luonnontieteen nimissä uskoa, että ihmiset ovat keskenään samanlaisia ja ihminen tutkimusmaastona muuttumaton ja tieteellisen näytön vaatimus siten nykymuodossaan oikeutettu ja ainoa oikea. Toisaalta biolääketiede ei edes tähtää lääkehoidolla koko ihmisen parantamiseen, vaan oireen hallintaan. Lääkkeellä hyväksytään voimakkaita, jopa kuolemaan johtavia sivuvaikutuksia, jos se voidaan todeta tehokkaaksi oireen hillitsijäksi. Tämä ajattelutapa ei sovellu lainkaan luontaishoitojen viitekehykseen.

Sveitsi on vuonna 2017 integroinut WHO:n ja EU:n suositusten mukaan viisi suurinta luontaishoitoa julkiseen terveydenhuoltoonsa ja sairausvakuutuksesta korvattaviksi. Vaatimuksena oli, että mukaan otettavien hoitomuotojen oli oltava hoitotehokkaita, kustannustehokkaita ja soveltuvia. Sveitsin sisäasiainministeriö totesi integraatiopäätökseen liittyen, että kokonaisvaltaisten hoitomuotojen tehosta on ”mahdoton antaa samanlaista tieteellistä näyttöä” kuin lääkekemian potilashoidoista. Näissä hoitomuodoissa hoidetaan koko ihmistä, ei oiretta. ”Näyttö on tyypillisesti yksilön omassa kokemuksessa, havainnoissa, paranemisen etenemisessä.” (Sisäasiainministeriön tiedote, maaliskuu 2016; swissinfo.ch)

Lääkäriliiton kuuluttaman ”tieteellisen tutkimusnäytön” puute ei siis ole estänyt Sveitsiä luottamasta luontaishoitojen vahvaan kokemusperäiseen näyttöön. Lisäksi Sveitsi monen muun maan tavoin lienee myös lukenut niitä tuhansia tutkimuksia, joita tutkijat, lääkärit ja tiedemiehet kaikesta huolimatta ovat tehneet luontaishoitojen vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta. Eniten tutkimuksia löytyy akupunktuurin ja homeopatian laajasta käytöstä. Yksin akupunktuurista on Yhdysvaltain Kansallisen Terveysjärjestön (National Institutes of Health NIH, joka mm. rahoittaa Suomen THL:a) lääketieteellisessä kirjastossa PubMed yli 28 000 tutkimusta. Luontaishoitojen tehosta ja turvallisuudesta on tuhansittain tutkimuksia myös mm. osoitteissa Cochrane Collaboration, GreenMedInfo ja Mercola. Tutkimuksissa on todettu (niissä jotka eivät ole lääketeollisuuden tilaustöitä), että luontaishoidot vahvistavat terveyttä ja immuunipuolustusta, parantavat elämänlaatua, auttavat kestämään stressiä ja vaikeiden sairauksien lääkehoitoja ja jopa toipumaan vaivoista.

Koulutetun luontaishoitajan hoidot ovat hyvin turvallisia. Viimeisten 50 vuoden aikana ei Yhdysvaltain CDC:lle (Amerikan THL, Centers of Disease Control and Prevention) ole tullut ainuttakaan ilmoitusta akupunktuurin aiheuttamasta fataalista haittavaikutuksesta; muissa maissa niitä on ollut tänä aikana yhteensä pieni määrä, kouluttamattomien akupunktuurikkojen aiheuttamina. Akupunktuurin antajia Yhdysvalloissa on kuitenkin paljon, maassa on 60 lisensoitua akupunktuurikoulua ja yli 38.000 lisensoitua akupunktuurikkoa, lisäksi noin 10.000 lääkäriä ja terveydenhuollon muuta ammattilaista antaa akupunktuuria. WHO:n jäsenvaltioista 103:ssa akupunktuuria käytetään rutiininomaisesti. (Medical Acupuncture –lehti, Acupuncture and Whole Health in Veteran Administration, HealthCareNews, 2.12.2018) Lisäksi WHO on päättänyt lisätä kiinalaisen lääketieteen diagnoosit ICD-luokitukseensa (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems); tälle luokitukselle vakuutusyhtiöt perustavat korvauksensa ja valtioiden terveydenhuoltojärjestelmät osan budjettivarojensa sijoittelusta. Päätös astuu voimaan 1.1.2022.

Homeopaattiset ja antroposofiset lääkeaineet on todettu erittäin turvallisiksi. Monilla yrttilääkkeillä on korkea turvallisuusprofiili, mutta lääketieteellisessä kirjallisuudessa on dokumentoituna muutamia tapauksia yrttilääkkeiden ja reseptilääkkeiden välisestä interaktiosta. Yrttilääkkeitä on myös mahdollista käyttää liian pitkään. Joka tapauksessa niiden sivuvaikutukset ovat paljon harvinaisempia kuin tavanomaisten lääkkeiden, ja koulutettu fytoterapeutti tuntee hoitoon liittyvät varottavat tilanteet. (Täydentävien hoitomuotojen kansainvälinen kehitys, WHO:n ja EU:n suositukset jäsenvaltioille, Kaija Helin, 2009)

Tätä taustaa vasten on pakko nostaa vertailtavaksi toisenlaisia lukuja. Yhdysvaltain tilastot kertovat, että yksinomaan lääkehaittojen takia vuonna 2017 maassa joutui tehohoitoon 1,3 miljoonaa aikuista ja heidän lisäkseen 200 000 lasta, eli kaikkiaan 1,5 miljoonaa henkilöä. Suomessa tilanne on hyvin takapajuinen. Täällä ei kukaan tilastoi kunnolla potilaskuolemia, hoitovirheitä ja lääkkeiden haittavaikutuksia. Meillä olettamukset siitä, kuinka paljon maassamme on haittatapahtumia, esimerkiksi hoitovirheiden aiheuttamia kuolemia, perustuvat muiden maihin lukuihin. Suomessa ei ole koskaan tehty kattavaa tutkimusta potilasturvallisuudesta, sanoo potilasturvallisuusprofessori Risto Roine (YLE Puhe, Ajantasa, 20.2.2018). ”Me olemme potilasturvallisuusasioissa viitisen vuotta jäljessä suurinta osaa muita länsimaita.” Potilasturvallisuus ei ole meillä biomedisiinisessä hoitokäytännössä ykkösprioriteetti, niin kuin sen pitäisi olla.

Biolääketieteen hoitojen turvallisuus on Lääkäriliiton omaa kotikenttää. Liitto palvelisi potilaiden etua paremmin, jos se vaatisi uudelta eduskunnalta tehotoimenpiteitä biolääketieteen potilasturvallisuuden parantamiseksi ja luopuisi kansainvälisesti hyvin turvallisiksi todettujen luontaishoitojen asiattomasta syyttelystä.

Turun hovioikeuden päätöksessä 17.11.1995 todettiin, että perinteisen kiinalaisen lääketieteen pohjalta laadittu, hyvin koulutetun akupunktuurikon (joka ei ole lääkäri) antama hoito ei vaaranna potilaan terveyttä – eli on turvallinen. Oikeuden päätöksen mukaan kiinalaisen lääketieteen pohjalta annettu akupunktuurihoito ei siis ole puoskarointia. Sen sijaan lääkärien ja fysioterapeuttien akupunktiohoito ei juuri koskaan perustu kiinalaiseen lääketieteeseen. Olisiko se oikeuden päätöksen valossa katsottava puoskaroinniksi?

# ”Hoidon haitat ovat suuremmat kuin hyödyt,” vihjaa Lääkäriliitto.

WHO ja EU suosittavat jäsenvaltioilleen luontaishoitojen integroimista julkiseen terveydenhuoltoon juuri siksi, että niistä on hyvin vähän haittoja ja runsaasti hyötyä. (WHO:n strategiat 2002-2005 ja 2014-2023) WHO näkee luontaishoitojen myönteisinä puolina muun muassa seuraavia asioita:

 • moninaisuus ja joustavuus
 • kasvava suosio kehittyneissä maissa
 • suhteellisen matalat kustannukset
 • matala teknologinen vaatimustaso
 • matala riskitaso

– luontaishoitajien antaman hoidon huomattavan korkea arvostus

– luontaishoitojen kasvava taloudellinen merkitys.

Luontaishoitojen taloudellista merkitystä kasvattaa niiden ennaltaehkäisevä vaikutus. Ne vahvistavat potilaidensa terveydentilaa ja vastustuskykyä. Biomedisiininen lääketiede taas on lähes kokonaan jättänyt ennaltaehkäisyn omalta työlistaltaan. Eivätkä valtiot toimi terveydenhuollossaan sen paremmin. Arvioidaan, että vain 3 % EU-valtioiden terveysbudjeteista kohdistuu sairauksien ennaltaehkäisyyn (OECD:n tilastoa 2016), vaikka ennaltaehkäisyn merkitystä julkisesti korostetaankin.

Luontaishoidot ovat suuri voimavara, jonka avulla valtiot voivat lähteä pienentämään rajusti kasvavia terveyskulujaan. EU:n alueella luontaishoitajia on tällä hetkellä 350 000.

# ”Ongelmana on, että vaikuttava hoito jää saamatta. ”

Vaikuttavalla hoidolla Lääkäriliitto tarkoittaa biolääketieteen hoitoja.

Hyvin koulutetun luontaishoitajan koulutukseen kuuluu myös WHO:n suositusten mukainen, melko suuri oppimäärä länsimaisen lääketieteen anatomiaa, fysiologiaa ja tautioppia. Koulutetut hoitajat osaavat ohjata potilaan tarvittaessa lääkärille. Tosin on niin, että valtaosa luontaishoitoihin tulevista potilaista on jo saanut lääkärin diagnoosin/diagnooseja sekä lääke- ja leikkaushoitoa. Miksi he sitten tulevat luontaishoitoon?

WHO:n mukaan yksi tärkeä syy on lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset. Moni potilas haluaa vähentää lääkkeiden käyttöä haittavaikutusten vuoksi tai etsii tukea kestääkseen lääkehoidon paremmin. He siis käyttävät luontaishoitoa terveytensä tukemiseen lääkärin määräämän hoidon rinnalla. On myös ihmisiä, joille lääkkeet eivät sovi ja joille luontaishoidot ovat ainoa vaihtoehto. Katso lisää alla.

# ”Sairaiden ihmisten taloudellinen hyväksikäyttö”

Tämä on niin tyypillistä Skepsis-panettelua, että sitä tuskin viitsii kommentoida.

Kuinka Lääkäriliitto, joka tekee yhteistyötä maailman eniten liikevoittoa tuottavan teollisuusalan eli lääketeollisuuden kanssa, keksiikin syyttää rahastamisesta juuri luontaishoitajia. Suurten lääkeyritysten vuosibudjetit ovat monta kertaa Suomen valtion vuosibudjettia suuremmat, ja niiden pelkät lobbausmenot (tutkitusti) tähtitieteellisiä miljardeja. Lääkärit ovat lääketeollisuuden ainoa väylä tuotteiden myyntiin, eivätkä yhteistyöhalukkaat lääkärit jää niin halutessaan teollisuuden hyvityksistä paitsi. Tästäkin on tutkimuksia.

Ylilääkitseminen ja ylihoito, turhat tutkimustoimenpiteet, terveystarkastukset ja seulonnat, joista ei ole osoitettu mitään varsinaista hyötyä, ja turhat leikkaukset vaarantavat lisäksi potilaiden turvallisuutta ja tulevat potilaille ja yhteiskunnalle kalliiksi. Tämän sairaiden ihmisten taloudellisen hyväksikäytön muodon tulisi olla Lääkäriliiton kiireisellä asialistalla.

Luontaishoitojen käyttäjät ovat tutkimusten mukaan yleensä hyvin koulutettuja ihmisiä. He valitsevat luontaishoidon hyvän harkinnan jälkeen. Tekstin ”vaaralliset lieveilmiöt” on samaa ylimalkaista, perustelematonta panettelua. Millaisista lieveilmiöistä mahtaa olla kyse?

# ”Lailla tulee kieltää uskomushoitojen tarjoaminen lapsille, vakavasti sairaille, raskaana oleville ja muille haavoittuville ryhmille. ”

Nyt olemme sitten Lääkäriliiton kaipaaman rajoittavan lainsäädännön parissa.

Biolääketieteen vahvuuksia ovat akuutit sairaustilat ja kirurgia, sen heikkoutena reduktionistinen, mekaaninen lähestymistapa, sanoo WHO.

Tämä viittaa siihen, että lääketiede ja lääkärien koulutus nojaavat voittopuolisesti luonnontieteisiin. Siitä seuraa, että luonnontieteellinen tarkastelutapa leimaa kaikkea lääketieteellistä tutkimusta, myös sellaista, jonka tieto- ja menetelmäperusta on käyttäytymistieteellinen tai muu ihmistieteellinen. Lääketieteen ”tieteellinen totuus” tarkoittaa luonnontieteellistä totuutta. Se rakentuu reduktionistisen ajattelun kautta, jossa ihminen pilkotaan yhä pienempiin osiin, molekyyli- ja geenitasolle. Luonnonlakeja tutkimalla uskotaan voitavan ymmärtää sairauksia. Pyritään yksinkertaisiin kausaalisiin selityksiin. Jokainen sairaus on selitettävissä spesifisellä etiologialla. Kuten sanottu, luonnontiede tutkii jotakin objektiivista, jolla ei ole tietoisuutta eikä tajuntaa. Vain fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa opiskeleva lääkäri muodostaa siten automaattisesti ihmiskäsityksen, joka on reduktionistinen ja mekaaninen. (Mikko Niemi, Duodecim, 1995;111(1):91) Hän soveltaa luonnontieteitä ihmiseen, jolla on tietoisuus ja tajunta, eikä hänen koulutuksensa anna hänelle välineitä kritisoida menettelytapaansa ja suhtautumistaan. Hän saattaa reduktionistisen materialismin tapaan luottaa siihen, että ihminen kuten maailmankaikkeus on täysin palautettavissa atomeihin ja muihin pienempiin hiukkasiin, eikä ilmiöiden taustalla ole mitään muuta. Ihmisen tietoisuus voidaan silloin kuvata vaikka binäärikoodilla 01010101. Reduktionisti voi keskittyä lääkitsemään tai leikkaamaan ihmisen sydäntä, aivoja tai polvea kiinnittämättä huomiota muuhun. Tämä ajattelutapa on johtanut moniin ongelmiin, kuten medikalisaatioon eli ylilääkitsemiseen.

Palautan mieliin, että reduktionismin vastakohta on holismi, kokonaisvaltaisuus, joka on tunnusomaista luontaishoidoille.

Lääkärien kouluttaminen ja pakottaminen vain lääkkeiden määrääjiksi tiukoissa käypäsuositus-raameissa on johtanut suurimittaiseen medikalisaatioon jaosaltaan kroonisten sairauksien valtavaan yleistymiseen, jopa lapsia myöten. Joka toinen aikuinen Yhdysvalloissa sairastaa kroonista tautia, joka 4. kahta tai useampaa. Lapsista yli puolet (54 %) potee yhtä tai useampaa kroonista tautia. Neljä viidestä yli 65-vuotiaasta eurooppalaisesta sairastaa ainakin yhtä kroonista tautia. Moni vanhus meillä syö yli 20 eri lääkettä päivässä. Medikalisaatio tarkoittaa myös, että jo monet nuoretkin ihmiset pitävät lääkkeiden syömistä normaalina elämänilmiönä.

Useat tutkijat ovat kartoittaneet kansalaisten syitä luontaishoitojen käyttöön.

 1. Tärkeimmäksi syyksi on noussut potilaan tyytymättömyys biolääketieteelliseen hoitoon sen tehottomuuden takia. Suuri enemmistö ottaa yhteyttä luontaishoitajaan väsyttyään biolääketieteelliseen hoitoon tai olosuhteissa, joissa biolääketiede on antanut apua vain rajallisesti tai ei lainkaan.
 2. Potilaat ovat yhä enemmän huolissaan lääkkeiden sivuvaikutuksista ja myrkyllisyydestä. Lääkkeet ovat teollisissa maissa suuri sairaalahoidon tarpeen ja ennenaikaisen kuoleman syy. Potilaat etsivät vähemmän myrkyllisiä (haitallisia) vaihtoehtoja.
 3. Potilaat haluavat hoitajaltaan aikaa ja tulla kuulluiksi. He näkevät luontaishoidot vähemmän autoritäärisinä, sillä luontaishoidossa heillä on mahdollisuus hallita itse hoitoa koskevaa päätöksentekoa. He haluavat läheisempää suhdetta terveydenhuoltopalveluiden tuottajiin ja näkevät biolääketieteellisen hoidon persoonattomana ja liian teknisesti suuntautuneena.
 4. Luontaishoitojen nähdään sopivan hyvin yhteen potilaiden arvojen, etiikan, maailmankatsomuksen, henkisen tai uskonnollisen filosofian kanssa. (Täydentävien hoitomuotojen kansainvälinen kehitys, WHO:n ja EU:n suositukset, raportti, Kaija Helin 2009)

Euroopan täydentävän lääketieteen lääkäriliittojen yhteisjulkaisussa (Complementary Medicine CAM – its current position and its potential for European Healthcare, 2008, Joint publication by ECH, ECPM, ICMART and IVAA) huomautetaan, että vaikka biolääketiede onkin ollut menestyksekäs monien akuuttien sairauksien kuten keuhkokuumeen ja sydänongelmien hoidossa, se ei ole voinut juurikaan tarjota apua kroonisista vaivoista kärsiville potilaille. Se turvautuu lääkkeisiin ja leikkauksiin niissäkin tilanteissa, joissa tarvittaisiin toisenlaista lähestymistapaa. Luontaishoidoilla on tässä paljon tarjottavaa. Niitä voidaan useissa vaivoissa käyttää ensimmäisenä vaihtoehtona, jolloin kalliimpien, voimakkaampien ja mahdollisesti myrkyllisten hoitojen aloittaminen voidaan jättää toiseksi vaihtoehdoksi, sanovat nämä lääkäriliitot.

Kroonikot haluavat enenevästi käyttää luontaishoitoja terveytensä kohentamiseen ja lääkeriippuvuuden vähentämiseen. Lisäksi lääkkeet eivät sovi kaikille – lääkeaineenvaihdunnassa on suuria perinnöllisiäkin eroja (Duodecim, Olavi Pelkonen ja Miia Turpeinen, 2008; 124(11): 1275-82). Nimenomaan kroonikoiden hoidossa biolääketieteen ja luontaishoitojen yhteistyöllä olisi suuri merkitys potilaille.

Luontaishoitajat eivät pyri yksinään diagnosoimaan syöpäsairaita, diabeetikoita, epileptikoita ja psyykkisesti sairaita, jotka Lääkäriliitto haluaa rajata pois luontaishoitojen työkentältä. Mutta luontaishoidoilla voidaan näissäkin sairauksissa tukea ja vahvistaa potilasta ja parantaa elämänlaatua, jopa auttaa toipumaan sairaudesta. Monet vakavasti sairaat haluavat juuri tätä tukea saamansa lääkehoidon lisäksi. Ei ole oikein viedä potilailta tätä mahdollisuutta.

Myös raskaana olevat naiset, lapset, vanhukset ja kehitysvammaiset hyötyvät pehmeistä, myrkyttömistä luontaishoidoista erityisen paljon. Hyvin tutkittua, matalariskistä hoitomuotoa käyttävä hyvin koulutettu hoitaja ei vaaranna heidän terveyttään, siitä on sekä tutkimuksia että valtavaa kokemusperäistä näyttöä.

# Uskomushoitoja käyttäville tulisi suoda nykyistä helpommat mahdollisuudet valittaa saamastaan palvelusta ja hakea vahingonkorvausta.”

Aivan kannatettavaa. Tosin se, että luontaishoidoista tulee kovin vähän vahinkoilmoituksia, ei merkitse sitä että ilmoittaminen olisi vaikeampaa kuin biolääketieteen vahinkojen kohdalla. Se kertoo lähinnä, että vahinkoja tulee hyvin vähän. Toisaalta luontaishoitojen vahingot on helppo ilmoittaa: sen voi tehdä luontaisalan järjestölle, jonka eettinen toimikunta käsittelee valituksen. Järjestäytyneillä luontaishoitajilla on myös vahinkovastuuvakuutus.

Samalla on huomautettava, että esitys koskee kiireellisesti etenkin biolääketieteen hoitojen käyttäjiä. Näistä vahingoista raportointi on meillä melko hankalaa, korvauksen saaminen voi vaatia vuosien oikeuskäsittelyn, eivätkä kaikki ilmoitukset haittavaikutuksista ole edes julkista tietoa. Tiedämme vain, että niitä ei meillä kukaan systemaattisesti kerää.

# Viranomaisten on voitava puuttua tehokkaammin epäasialliseen ja laittomaan toimintaan.”

Tämä on kovin ylimalkainen ja siksi jopa vaarallinen vaatimus, joka tuskin sopii demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan.

Ruotsissa on ainoana teollisena länsimaana ollut voimassa 1960-luvulta peräisin oleva puoskarilaki, joka rajoittaa luontaishoitojen harjoittamista ja joka on toiminut Lääkäriliiton nykyisen mallin esikuvana. Tosin Ruotsi luopui sanasta puoskarilaki v. 1999 ja on nyt muuttamassa rajoittavaa lainsäädäntöään. Se on muuttumassa sallivammaksi ja luontaishoitoja sekä potilaan valinnan vapautta arvostavaksi. Mutta Ruotsista siis löytyy esimerkkejä rajoittavan lain suomista virkavaltaisuuden mahdollisuuksista ja mm. turhista oikeudenkäynneistä.

Luontaishoitajaäiti antoi kotona asuvalle aikuiselle diabeetikkopojalleen luontaishoitoja. Joku ilmiantoi äidin antaman luontaishoidon. Seurauksena oli, että sosiaaliviranomaiset pakottivat diabeetikon muuttamaan pois kotoaan äidin hoitojen ehkäisemiseksi. Koliikkivauva sai luontaishoitajalta vauvahierontaa ja vauva parani. Äiti kertoi iloissaan uutisen neuvolassa. Hoitaja ilmiannettiin ja sai rangaistuksen, äidin vastustuksesta huolimatta. Ruotsalainen lääkäri hoiti diabeetikkopotilastaan myös ravintoterapialla, ja hänet haastettiin oikeuteen. Lääkäri voitti jutun, koska hän pystyi osoittamaan, että hänen käyttämänsä ravintoterapia perustui amerikkalaisiin tieteellisiin tutkimuksiin.

Kaipaammeko me todella tätä? Jos Suomeen päätettäisiin säätää Lääkäriliiton ehdottama puoskarilaki, se olisi länsimaisten teollisuusmaiden ainoa lajissaan, muinaisjäänne viime vuosituhannen puolelta. Muutaman vuoden jälkeen se olisi kuitenkin todettava haitalliseksi ja potilaiden asemaa heikentäväksi, kuten Ruotsissa nyt.

Luontaishoidot ovat kasvava voimavara

Luontaishoitojen ja –hoitajien määrä on jo kauan kasvanut EU:ssa ja muissa teollisissa maissa. On siis olemassa inhimillinen tarve, jolle luontaishoidot ovat vastaus. Tätä tarvetta vastaan asettuu Lääkäriliitonkin edustama halu monopolisoida terveydenhoito biolääketieteelle. Biolääketieteellä ei kuitenkaan ole vastauksia ongelmiin, joita sen oma toiminta on luonut, kuten medikalisaatio, kroonisten sairauksien yleistyminen ja nopeasti kasvavat terveydenhuollon kustannukset.

Luontaishoitoala on jo kauan toivonut alalleen kattavaa lainsäädäntöä. Sen pohjaksi tarvitaan kunnon selvitys luontaishoitojen käytöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Ruotsin hallitus ratkaisi asian vuonna 2017 nimittämällä selvityskomitean, jolle se antoi työaikaa kaksi vuotta. Komitean lakisuositusten odotetaan valmistuvan 2019 kesäkuun loppuun mennessä. WHO suosittelee, että luontaishoitoja koskevassa laissa otetaan huomioon muun muassa

 • toimialan määrittely
 • terapioiden ja valmisteiden turvallisuuden ja laadun varmistaminen
 • hoitajien koulutus ja ammattiinharjaannuttaminen, koulutuskriteerit
 • luontaishoitojen oikean käytön edistäminen
 • alan harjoittajien riittävyyden varmistaminen, mukaan lukien taloudellinen tuki
 • terapioiden saattaminen sairausvakuutuksen piiriin
 • terveydenhuollon ammattilaisten perehdyttäminen luontaishoitoihin.

”Ensin on huolellisesti selvitettävä luontaishoitojen käyttö ja käytännöt maassa, toiseksi miten parhaiten voidaan käyttää luontaishoitoja maan omia terveydenhuollon tarpeita ajatellen. Kansallisten poliittisten toimintatapojen tulisi hyödyttää potilaita, jotka käyttävät luontaishoitoa,” sanoo WHO. EU:n suositukset jäsenmailleen ovat samansuuntaiset (www.cambrella.eu). Potilaiden turvallisuutta palvelisi parhaiten viranomaisten ylläpitämä koulutettujen hoitajien rekisteri, jollainen nyt on esimerkiksi Sveitsissä ja osittain Portugalissa.

WHO ja EU kehottavat jäsenmaitaan tehostamaan luontaishoitojen tutkimusta ja uusientutkimusmenetelmien kehittämistä. Luontaishoitojen kansallisia tutkimuskeskuksia toimii jo monessa maassa, mm. Tanskassa terveysministeriön alainen Vifab, Norjassa Tromssan yliopistossa NAFKAM ja Ruotsissa karoliinisen instituutin yhteydessä OCIM. Yhdysvalloissa luontaishoitoja tutkii NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine), joka on perustanut yli 10 yliopistoissa toimivaa tutkimuskeskusta. Suomeen tutkimuskeskus pitäisi perustaa mitä kiireisimmin. Se voisi luontevasti osallistua uuden laajan luontaishoitoja koskevan lainsäädännön valmisteluun. Vasta kun on huolellisesti selvitetty luontaishoitojen tilanne ja mahdollisuudet, voidaan valmistella tarpeellinen lainsäädäntö.

Potilaat Suomessakin ovat osoittaneet tarvitsevansa luontaishoitojen palveluita. Luontaishoitoja tukemalla valtio voi osoittaa ottavansa potilaiden tarpeet huomioon ja arvostavansa heidän oikeuttaan valita hoitomuotonsa ja määrätä omasta terveydenhoidostaan. Säätämällä uuden laajatahoisen lain luontaishoitoalalle valtio voi myös suunnata terveydenhuollon voimavarat palvelemaan paremmin kansalaisten terveyttä, kuten sairauksien ennaltaehkäisyä ja elämänlaadun parantamista. Samalla saadaan terveyspalvelut kohdistetuksi tehokkaammin sekä hoidollisesti että kustannuksia ajatellen. Lääketiede hoitaa sen minkä se osaa parhaiten, luontaishoidot sen mihin niillä on valmiudet ja taito.

Skepsis, tieteen korruptio ja luontaishoitojen vaino

Elina Hytönen 8.3.201S

Vuonna 1976 American Humanist Association AHA:n konferenssi päätti perustaa järjestön vastustamaan uskontoa, paranormaaleja ilmiöitä, spiritualismia, astrologiaa ja irrationaalisuutta yleensä. Tämä järjestö oli Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal CSICOP, nykyään lyhyemmin Committee for Skeptical Inquiry eli CSI.

Sen emojärjestö AHA perustettiin jo 1930-luvulla ajamaan sosialismia, humanismia ja vapaa-ajattelua sekä taistelemaan uskontoa vastaan. Sitä ennen AMA, Amerikan Lääkäriliitto, oli käynyt katkeraa sotaa homeopatiaa vastaan jo 1800-luvulta asti. 1920-luvulla homeopaattisista klinikoista ja kouluista oli Amerikassa enää jäljellä murto-osa, ja terveydenhoidon monopoli oli varmistunut lääketieteen ammattilaisille.

CSICOP:in perustajaksi mainitaan yleensä AHA:n jäsen, filosofian lehtori Paul Kurz, joka alkoi ripeästi organisoida SKEPSIS-yhdistyksiä ensin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Jäseniä värvättiin samalla menetelmällä, jota kommunistit ja CIA ovat käyttäneet: ensin luodaan kontakti yhteisön vaikuttajahahmoon, tässä tapauksessa esim. tiedemieheen yliopistossa tai järjestössä, ja tämän ympärille muodostetaan solu, jonka jäsenet eivät tunne järjestön koko agendaa. Jäsenille annetaan paikallisia tehtäviä, jotka kutkuttavat ”rationaalista mieltä” ja kritisoivat hauskasti järjettömyyksiä. Suomen Skepsiksen (per. 1987) järjestämiä tempauksia ovat mm. Huuhaa-palkinnot, homeopatia-pilkkatapahtuma Helsingin Hakaniemen torilla ja tuoreena vaikka Yle Puheen Akti-ohjelman hullunkuristen luontaishoitojen metsästys helmikuussa 2019, esimerkkinä kolmannen silmän voitelu. Yhdysvalloissa ja Englannissa herätti huomiota mm. laaja jumalanpilkkatapahtuma. Ruohonjuuritason toiminta näyttää usein viattomalta hassuttelulta, mutta sen tavoite on selvä: yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen.

1980-luvulla lääketeollisuus ja ravintoteollisuus havahtuivat luontaishoitojen edustamaan potentiaaliseen taloudelliseen uhkaan. Vuodesta 1985 eteenpäin tuoreet Skepsis-järjestöt keskittyivät erityisesti paljastamaan luontaishoitojen edustamia ”terveyshuijauksia” (health fraud -liike). Skepsis on leimannut luontaishoidot tai täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, kuten niitä myös kutsutaan, pseudotieteeksi ja placebo-vaikutukseen perustuvaksi petokseksi. Suomessa niiden Skepsis-nimityksiä ovat huuhaa ja tarkemmin uskomushoidot. Maailmanlaajuisesti terveysrintamalla näin linkittyneet Skepsis-keskusjärjestöt ja muut samanmieliset järjestöt ovat aloittaneet yhtenäisiä kampanjoita mm. homeopatiaa, kiropraktiikkaa, akupunktiota, kiinalaista lääketiedettä, hyvän ravinnon merkityksen puolustajia (luomu etenkin) ja ravintolisiä sekä näiden tutkijoita vastaan. 1980-luvulla yrttiteet todettiin likaisiksi ja vaarallisiksi, ja Suomessakin lääkärit varoittivat juomasta kamomillateetä. Useamman kerran Yhdysvalloista on lähtenyt liikkeelle kampanja, joka kertoo että omega 3-valmisteet ovat vaarallisia ja aiheuttavat jopa syöpää tai että monivitamiinivalmisteet ovat vain valheellista liikevoiton tavoittelua. Vitamiinien ja luontaishoitojen vaarallisuus (ja toisaalta niiden tehottomuus, missä piilee tietty epäloogisuus) onkin yksi lähes vuosittain toistuvista teemoista.

Skepsis tänään

Skepsis on tänään globaali liike. Tärkeimmät kansalliset järjestöt voi googlata Wikipediasta, niitä on useita kymmeniä (List of skeptical organizations). Näiden lisäksi on lukemattomia paikallisyhdistyksiä. Skepsiksen aatemaailman puolesta toimivia tai sen läpitunkemia järjestöjä, sanoma- ja aikakauslehtiä ja tv-radio-yhtiöitä on runsaasti, ilmeisesti joka maassa. Internet on Skepsis-sivustoja tulvillaan. Skepsis luettelee niitä itse omilla sivuillaan, Skeptical About Skeptics-sivusto luettelee ja luonnehtii niitä kymmenittäin, samoin Martin J Walkerin kirja Dirty Medicine, The Handbook listaa niitä etenkin Englanti-Yhdysvallat-akselilla. Skeptikot itse mainitsevat nykyään internetissä Wikipedian ensimmäisenä viidestä tärkeimmästä maailman skeptikkojärjestöstä (!). Wikipedia sensuroikin systemaattisesti luontaishoitoja ja niiden riippumatonta tutkimusta koskevaa tietoa ja päästää julkisuuteen vain luontaisterapioita koskevan kielteisen, lääketeollisuuden korporatiivisia etuja tukevan tiedon.

Skeptical About Skeptics –sivusto kertoo, että CSICOP (sittemmin CSI) on nykyään ”rahakas huijareiden paljastaja –järjestö (debunking organization), jolla on 4 miljoonan dollarin päämajarakennus New Yorkin Amherstissä ja 5 miljoonan dollarin keskustoimisto Los Angelesissa”. Samassa päämajatalossa New Yorkissa majailevat myös Council for Secular Humanism sekä Commission for Scientific Medicine and Mental Health, joka on omistautunut vaihtoehtoisen lääketieteen ”paljastamiseen”.

CSICOP /CSI julkaisee lehteä Skeptical Inquirer, ”tieteen ja järjen aikakauslehti”. Järjestöllä on arvovaltaisia jäseniä, kuten tunnetut ateistit Richard Dawkins ja Daniel Dennett sekä toimittajia ja akateemikkoja. Walker esittelee kirjassaan Dirty Medicine yli sata Englannissa vaikuttavaa/vaikuttanutta Skepsis-hahmoa. Monet ovat professoreita ja toimittajia, mutta mukana on myös näyttelijöitä, etenkin koomikkoja (kuten Stephen Fry), taikureita (kuten James Randi) ja useita kommunisteja, jotka ovat omaksuneet entiselle ideologialleen aivan vastakkaisen pro-korporatiivisen ajattelutavan. Tärkeillä Skepsis-vaikuttajahahmoilla on yleensä voimakkaat taloudelliset siteet lääketeollisuuteen, kemian teollisuuteen ja elintarviketeollisuuteen.

CSICOP/CSI:n pääasiallinen tavoite on ollut yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen. Se näkyy selvästi järjestön käsikirjassa alaryhmien toiminnan organisoimiseksi (Manual for Local Regional and National Groups, 1987). Kirja omistaa 17 sivua aiheille ”Median käsittely” ja ”PR-toiminta”, mutta vain kolme sivua ”tieteelliselle tutkimukselle”. Epäonnistuneen astrologiaa koskeneen tutkimusyrityksen jälkeen järjestö päätti vuonna 1981, ettei se tee tutkimuksia. Tutkimus epäonnistui siinä mielessä, että sen tulokset vahvistivat astrologi Gauquelinin tutkimuksen havainnot. CSICOP/CSI luonnehtii strategiaansa kahtiajakoiseksi. Se haluaa vahvistaa skeptikkojen otetta mediaan tarjoamalla informaatiota, joka debunkkaa (Suomenkin skepsisläisten viljelemä sana) eli ”paljastaa” okkulttisia ja paranormaaleja ilmiöitä (kuten astrologia, luontaishoidot, rokotekriittisyys, luomuruoka ja väitteet sokerin haitallisuudesta). Toiseksi se haluaa palvella ”median vahtikoirana” kiinnittämällä yleisön ja median huomion median harjoittamaan paranormaalien ilmiöiden myönteiseen julkistamiseen.

Onko Skepsiksellä ideologia?

Mielenkiintoinen kysymys. Skeptikot itse väittävät kivenkovaa, että liikkeellä ei ole kollektiivista ideologista näkemystä, vaan siellä toimivat vain yksilöt. Se ei ole totta, sanoo Walker (Dirty Medicine s.52). Skeptikkojen näkökannat osoittavat, että liike noudattaa kollektiivista ideologista näkemystä.

Yksi liikettä yhdistävä aate on CSICOP:in perustamisesta asti mukana ollut ateismi. Skeptikkojen ateistiset kampanjat eivät kuitenkaan ole saavuttaneet kansan suosiota toivotussa määrin, joten ateismi pysyy nykyään liikkeen toiminnassa taka-alalla. Mutta se on mukana, mm. Suomen Skepsis ry on esittänyt kärjekkäitä uskontokriittisiä kannanottoja perustamisestaan lähtien (Teemu Taira, Väärin uskottu, s. 165). Ateistiset kannanotot liittyvät usein darwinismin/evoluutioteorian ja kreationismin kannattajien välisiin väittelyihin varsinkin Yhdysvalloissa. Meillä keskustelun aiheita ovat olleet mm. kirkon ja valtion erottaminen ja uskonnonopetus kouluissa.

Paul Kurtzin mukaan CSICOP:in perustajajoukko piti itseään ” Valistuksen puolustajana”. Tämä on ideologisen näkökohdan omaksumista. Skepsis-liike esiintyy tieteen, rationaalisuuden ja kriittisen ajattelun esitaistelijana. Se on omaksunut jälkiteollisen ajan uskonnoksi sanotun ideologian, joka rakentuu käsitteille rationalismi ja tiede, hokemalle ”tieteellisesti todistettu”. Toisin sanoen tiedeuskonnon, scientismin. Tiedeuskovaisille tiede on yhtä kuin totuus, jota ei voi kyseenalaistaa, ja myös totuuden ainoa ilmentymä. Usko tieteeseen on uskonnollinen teko, se on valinta joka tehdään subjektiivisesti ja henkilökohtaisesti, ei tieteellisesti. Se on osa skepsisläistä ideologiaa.

Mutta millaisen tieteen Skepsis on valinnut uskonsa kohteeksi?

Tieteellisen prosessin olennainen osa on kyseenalaistaminen, skeptisismi joka kohdistuu todellisuutemme ilmiöihin. Tämä positiiviseksi tai terveeksi skeptisismiksi kutsuttu kyseenalaistaminen kohdistuu myös kaikkeen, mitä tiede tähän asti on saanut selville. Tieto lisääntyy ja uusia keksintöjä tehdään haastamalla tieteelliset tulokset ja testaamalla vaihtoehtoisia hypoteesejä. Tieteelle ei ole ominaista sanoa: tämä on lopullinen totuus. Lisäksi tiede nojaa menetelmään. Se ei periaatteessa puolusta mitään kohteeseen liittyvää asiasisältöä. Se vain osoittaa olettamuksen todeksi tai epätodeksi, paikkansapitäväksi tai ei-paikkansapitäväksi. ”Tieteellinen” ei siis tarkoita välttämättä, että jokin on oikein, validia tai parasta – se tarkoittaa, että on noudatettu tiettyä menetelmää.

Tällainen tieteellinen suhtautumistapa ei ole ominaista Skepsis-liikkeelle, kuten ei positiivinen skeptisismikään. Skepsis-liike sanoo edistävänsä kriittistä ajattelua, mutta sen kritiikki suuntautuu yhtäälle, ei koskaan toisaalle. Se ei pohdi, miksi biomedisiininen lääketieteen lääkkeet ja menetelmät ovat teollisuusmaissa yleisimpien kuolinsyiden listassa. Se ei emmi vastustaa lainsäädäntöä, joka asettaa lääketeollisuuden vastuuseen aiheuttamistaan vaurioista. Skepsis-liikkeellä on kapea negatiivinen agenda, eikä liikkeellä ole tapana osallistua rakentavaan tieteelliseen väittelyyn. Usein sen agenda ilmenee jyrkkänä ennakkoluulona uusia ideoita ja niiden tutkijoita kohtaan. Skepsis on tullut tunnetuksi rajuista hyökkäyksistään tiedemiehiä kohtaan, joita se ei hyväksy. Moni tutkija on Skepsiksen vainon ansiosta menettänyt uransa, rahoituksensa, maineensa, jopa joutunut vankilaan. Luonteenomaisesti Skepsis ei perustele hyökkäyksiään kohteen tieteellisen työn asiakritiikillä, vaan käy työn tekijän kimppuun kyseenalaistamalla hänet henkilönä ja tutkijana.

Dogmaattinen Skepsis kritisoi taikauskona ja pseudotieteenä kaikkea, mikä ei ole puhtaasti materiaalisen maailman ilmiöitä. Ihmisen mieli on aivokemiaa, tietoisuus on illuusio, ihminen on kone. Nämä ovat myös biomedisiinisen lääketieteen mekanistisen ajattelun pääkohtia. Sen juuret ovat kuin ovatkin Valistuksen ajassa. Skepsiksen ei liene koskaan nähty kyseenalaistavan biomedisiinisen lääketieteen premissejä, mitä voi pitää vain ideologisena valintana tieteellisen skeptisismin sijaan. Eikä se koskaan kritisoi lääketeollisuuden tai yleensä suuryritysten toimintatapoja tai korporatiivista tiedettä.

On helppo nähdä, miten esimerkiksi luontaishoidot pakostakin sijoittuvat Skepsiksen aatemaailmassa irrationaalisten huijausilmiöiden eliminoitavaan joukkoon.

Skepsis lääketeollisuuden edunvalvojana

Mutta Skepsiksellä on toinenkin agenda, joka helposti unohtuu, koska se ei ole niin ilmeinen eikä Skepsis suinkaan itse sitä korosta. Agendan selittää Skepsiksen sitoutuminen suurteollisuuden etuihin.

Tiedemiesten enemmistö on nykyään monikansallisten yhtiöiden palveluksessa.(Esimerkiksi Martin J. Walker, Dirty Medicine, s. 10; asiasta on ilmaissut huolensa myös tieteen etiikan tutkija David B. Resnick, Kirja The Price of Truth – How Money Affects the Norms of Science, 2007, sivut 33 – 47.) Tämä trendi on voimistunut viimeisten 30 vuoden aikana. Teollisuus, korporaatiot, ovat suurelta osin yhteiskunnan demokraattisen kontrollin ulkopuolella, niitä ohjaavat markkinat ja taloudellinen hyöty. Suuri raha on korporaatioissa, ei yhteiskunnilla. Yritysten ostamat tiedemiehet tekevät tutkimustyötä ja konsultaatioita yrityksille. He istuvat myös komiteoissa, jotka myöntävät lääkkeille ja rokotteille myyntiluvan, hyväksyvät GMO-tuotteet markkinoille, valvovat tehomaataloutta ja rehuntuotantoa, arvioivat ihmisille, eläimille ja ympäristölle koituvat vahingot, antavat lausuntoja oikeusistuimille ja komiteoille aineista jotka ovat toksisia, allergisoivia, karsinogeenisiä ja teratogeenisiä (kuolemaa aiheuttavia). He istuvat WHO:n ja EU:n keskeisissä neuvoa-antavissa elimissä ja vaikuttavat niiden päätöksiin pandemioista, rokotevaurioiden korvattavuudesta, aspartaamin vaarallisuudesta tai vitamiinien markkinoinnin rajoituksista. Samat korporatiivista tiedettä palvelevat tiedemiehet esiintyvät mediassa tieteenalansa edustajina, mutta ovat siis itse asiassa kaksoisroolissa. Heidän edustamansa tiede on suurteollisuuden kustantamaa ja palvelee sen etuja. Terveyden ollessa kysymyksessä he palvelevat lääketeollisuuden etuja, ei yhteiskunnan, lääkäreiden tai potilaiden etuja. Eikä itsenäistä tieteellistä tutkimusta, jossa rahoitus on riippumaton tuloksesta.

Lääketeollisuuden rahoitus on läsnä myös Suomessa. Suomen THL:n tutkijat tekevät myynninedistämistutkimusta rokoteyrityksille. Turun yliopisto kertoo nettisivuillaan antoisasta yhteistyöstä lääkeyhtiö Rochen kanssa. Muistatteko, kun professori Fågelholm kertoi hymyillen Ylen haastattelussa tekevänsä tutkimusta Coca Colalle? Korporatiivinen tiede on kaikkialla. Yhdysvalloissa lääketeollisuus on hiljalleen vallannut lähes kaiken lääketieteellisen yliopistotasoisen tutkimuksen 1980-luvun jälkeen. Vuonna 2011 lääkefirmojen tutkimusrahoitus ylitti NIH:in (National Institutes of Health, Kansallinen Terveysinstituutti) antamien apurahojen määrän 8 miljardilla dollarilla (TheDailySheeple.com, NCBI.NLM.NIH.gov).

Viime vuosikymmeninä rajusti kasvanut tiedemaailman ongelma ovat väärennetyt tutkimukset. Paine tutkimusten julkisaamiseen on suuri, sillä se tuo tutkijalle arvostusta ja rahoitusta. Kun tutkimuksen teettäjä on lääkeyritys, tutkimuksen julkaisu lääketieteellisessä lehdessä merkitsee, että lääkkeen tai rokotteen myynti nousee kohisten. On selvä, että kielteisistä tuloksista mielellään vaietaan, kun se kerran on mahdollista. Tällöin voidaan jättää kielteiset seikat pois tutkimustuloksista tai muunnella tutkimusta jälkikäteen positiivisemman tuloksen saamiseksi (tai jättää tutkimus kokonaan julkaisematta). Kaikkea tätä tapahtuu. Vuosina 1966-1997 tieteellisistä julkaisuista 37 % vedettiin pois tieteellisten väärinkäytösten vuoksi. Vuosina 2000-2011 poistettujen tieteellisten tutkimusten osuus oli jo 72 %. Lääkeyritysten rahoittamien tutkimusten kohdalla osuus oli suurin, peräti 75 %. (Mercola-sivusto, 30.12.2014) Tutkimukset ovat yhä uudestaan todistaneet, että lääkeyritysten rahoittamat tutkimukset suosivat yritysten lääkkeitä 80 %:ssa tapauksista.

Lääketieteellisiä tutkimuksia teetetään myös tietokoneella. Vuonna 2005 kolme Massachusetts Institute of Technologyn opiskelijaa halusi testata, miten helppoa on tieteellisen tutkimuksen saaminen julkisuuteen. Ryhmä loi SCIgen-ohjelman, joka pystyy laatimaan uskottavalta näyttäviä tutkimuksia aiheesta kuin aiheesta. Opiskelijat panivat ohjelman nettiin vapaasti ladattavaksi. SCIgenin tutkimuksia on jäljitetty satoja, niitä on julkaistu tiedelehdissä ja konferensseissa. Ranskalainen tutkija Cyril Labbé kehitti näiden valetutkimusten jäljityssysteemin, ja hänen keksimänsä haamututkija Ike Antkare oli v. 2010 yksi siteeratuimmista tutkijoista Google Scholar´s-tiedostossa. (www.slate.com)

Tieteellisten tutkimusten tason romahdusta kuvaa myös, että suuri enemmistö tutkimuksista ei ole toistettavissa. ”Tieteellinen näyttö” on tieteellisesti pätevä, jos tutkimus on toistettavissa yhä uudestaan ja tulos pysyy samana. Maaliskuussa 2012 Reuters kertoi hätkähdyttävästä selvityksestä, jossa Glenn Begley tiimeineen tutki 53 syöpätutkimusselostusta – kaikki maailman arvovaltaisimpien lääketieteellisten lehtien julkaisemia – eikä 47 tutkimuksen kohdalla pystynyt toistamaan koetta. Kaikki nämä tutkimukset tulivat arvostetuista yliopistollisista laboratorioista, ja kaikkia pidettiin tärkeinä ja arvokkaina syöpähoitojen tulevalle kehitykselle. ”Työn edetessä tulimme siihen tulokseen, että mitään ei voi ottaa täydestä,” Begley sanoi. (Reuters, Nature-lehti, 28.3.2012). Maailman kunnioitetuimpiin lääketieteellisiin lehtiin kuuluvan British Medical Journalin (BMJ) päätoimittaja Marcia Angell, MD, erosi toimestaan havaitessaan, ettei voinut enää luottaa lehdelle lähetettyihin tutkimusartikkeleihin johtuen lääketeollisuudessa vallitsevista korruptoituneista, hyötyä tavoittelevista vaikutteista ja eturistiriidoista lääketeollisuuden ja Amerikan Ruoka- ja lääkeviraston FDA:n välillä. (http://www.theguardian.com)

Skepsiksen ideologisesta valinnasta kertoo, ettei ”kriittistä ajattelua edistävä” tieteen puolustaja Skepsis koskaan kyseenalaista tätä korporatiivista tiedettä.

Miksi juuri luontaishoidot?

Tiede ja teollisuus ovat korvanneet yleislääkärin, joka ennen yleensä oli humaani, sosiaalisesti tietoinen ihminen, sanoo Walker (s.24). Nyt lääketiede lähes pelkästään kokeilee ihmismassoilla. Lääkäri on ajautunut tiedemiehen rooliin: potilaana ei enää ole ihminen, vaan ihmisorganismin normatiivinen tieteellinen tila, jonka ”epänormaaliudet” korjataan. Se tapahtuu yleensä kemiallisesti, solutasolla. Samalla lääketeollisuus on onnistunut painostamaan yhteiskuntaa, niin että on luotu lakeja ja säädöksiä, jotka yleensä estävät lääkäreitä hoitamasta potilaita millään muulla kuin lääkkeillä tai kirurgialla.

Luontaishoidot sen sijaan näkevät ihmisen yksilöllisenä kokonaisuutena, jossa elämänrytmit vaihtelevat ja ovat alttiita ympäristön tapahtumille, jossa mieli, henki ja ruumis ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Hoitotuloksia on vaikea mitata pitoisuuksina tai rajattuina reaktioina, ne ovat usein subjektiivisia ja yksilöllisiä eivätkä helposti toistettavissa samankaltaisina, koska kaikki ihmiset ovat erilaisia. Monet tiedemiehet pitävät luontaishoitoja irrationaalisina, koska ne eivät diagnoosiltaan tai hoitoina asetu yksinkertaisen oire-syy-seuraus-ajattelun rajoihin. Luontaishoitoja onkin tutkittava toisin tieteellisin menetelmin kuin luonnontieteiden käyttämät satunnaistetut kaksoissokkokokeet.

Toinen syy luontaishoitojen joutumiselle skeptikkojen paljastuslistalle on taloudellinen. Lääketeollisuus harjoittaa vahvasti taloudellista voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Terveysala on yksi maailman suurimpia markkinoita, ja lääketeollisuus onkin kehittynyt kaikista teollisuusaloista parhaiten voittoa tuottavaksi. Se on tuottoisampi kuin autoteollisuus tai aseteollisuus. Rikastuessaan se voi samalla esiintyä ihmiskunnan suurena hyväntekijänä, hengenpelastajana, jota valttikorttia muilla teollisuudenaloilla ei ole ainakaan yhtä selvästi.

Lääketeollisuuden aktivoituminen etujensa aggressiiviseksi puolustajaksi tapahtui 1980-luvulla, aikaan jolloin luontaishoitojen suosio kasvoi voimakkaasti teollisuusmaissa. Luontaishoidot eli CAM-hoidot (Complementary and Alternative Medicine) tähtäävät potilaan paranemiseen, toisin kuin biomedisiiniset lääkkeet, joiden tarkoitus on pitää oireet kurissa. (Tri Kaija Helin, 21.11.2013, Lääketietokeskuksen seminaari). Potilaan parantaminen taas ei ole kestävä liiketaloudellinen malli (liikepankki Goldman Sachs neuvoessaan lääketeollisuuden biotekniikan edustajia; https://www.wddty.com/news/2018/04/drug-companies-wouldn´t-…; www.cnbc.com/2018/04/11/goldman-asks-is-curing-patients-a-sustainable-business-model.html). Jokainen parantunut potilas merkitsee lääketeollisuudelle menetyksiä. Sairauden kroonistuminen taas on luonnollisesti suotuisaa kehitystä.

Luontaishoitojen harjoittamisella ei voi kerätä voittoa niin kuin lääkkeiden myynnillä. Sairauden ennaltaehkäisy, sairauden alkuperän ymmärtäminen eivät ole siirrettävissä voiton maksimointiin. Monet hoidoissa käytetyt yrttirohdokset tai hoitoaineet eivät ole patentoitavissa. Luontaishoidot ovat vain menestyksekkään liiketoiminnan haitallisia kilpailijoita, jotka vievät lääkeyrityksiltä asiakkaita. Siksi ne ovat joutuneet lääketeollisuuden hävitettävien listoille, homeopatia peräti jo 1800-luvulla.

Aikaisemmin korporatiivisella teollisuudella oli varsin rajallista lobbausta lähinnä asbestin ja tupakan puolustuksessa. Asbestilla ei ollut haitallisia vaikutuksia terveyteen, ja tupakointia suositeltiin raskaana oleville naisillekin, koska se piti painon kurissa, auttoi ruoansulatusta ja helpotti taipumusta hysteriaan. 1980-luvulta lähtien lääketeollisuuden lobbaus on kasvanut tähtitieteellisiin mittoihin rahassa ja aktiivisuudessa mitattuna. Lääkeyritysten tutkimuskulujen sanotaan enää edustavan 1 % niiden myynninedistämiskuluista. Lobbaus on myös kannattavaa. The Sunshine Foundation kertoi vuonna 2015, että Yhdysvalloissa lääketeollisuus sai jokaista poliitikoille annettua miljoonaa dollaria kohden 77,5 miljardia dollaria sijoitustuottona (return of investment ROI). (http://sunlightfoundation.com, http://www.zerohedge.com)

Kansainvälinen Skepsis pyrähtelee näissä rahavirroissa äänekkäänä vahtikoirana, joka käyttää välineinään huumoria, hyväntuulista pilaa ja arvovaltaisia sanoja tiede ja kriittinen ajattelu. Samalla se tukee epähumaaneja ja epädemokraattisia tavoitteita kuten terveydenhoidon valinnanvapauden kaventamista ja korporatiivisen vallankäytön lisäämistä. Ne ovat jo johtaneet itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ennennäkemättömään korruptoitumiseen ja miljoonien ihmisten sairauden kroonistumiseen ja kuolemaan.

Skepsis puuhamiehenä

Valitsen tähän vain muutamia esimerkkejä konkretian lisäämiseksi. Martin J. Walkerin kirja Dirty Medicine tarjoaa niitä lisää.

Entinen taikuri, englantilainen James Randi on ollut CSICOP:in johtavia jäseniä aina 1980-luvulta asti ja koonnut näinä vuosina omaisuutta ja mainettakin etenkin luontaishoitojen debunkkaajana. Hänen tehonsa perustuu kykyyn luoda mediasirkus valitun aiheen ympärille. Randilla on hänen omien sanojensa mukaan hyviä ystäviä Suomessa, ja Ylen A-Talk haastattelikin häntä, joulupukkimaista myhäilevää miestä, ihailevasti 16.4.2015.

Yksi Randin varhaisimpia harhautustemppuja tapahtui vuonna 1980. Hän lähetti kaksi nuorta miestä, joille hän kertomansa mukaan oli opettanut petkuttamisen taitoja, osallistumaan MacDonnell-laboratorion psyykkisiin tutkimuksiin. Tarkoituksena oli tehdä pilkkaa ja herättää epäluuloja osoittamalla, että tutkimus oli huonosti suunniteltu ja tulokset todennäköisesti saatiin petoksellisin keinoin. Laboratorion testikontrolli oli kuitenkin niin tiukka, ettei nuorten miesten petkutusyrityksistä tullut mitään. Vaikka Randin hanke epäonnistui, hän piti lehdistötilaisuuden ja ilmoitti, että tutkijat olivat antaneet pettää itsensä. Randin huijaus sai suurenmoisen myönteisen vastaanoton lehdissä, televisiossa ja radiossa.

Vuonna 1993 Randi matkusti Nature-lehden päätoimittajan John Maddoxin ja Walter Stewartin (Amerikan NIH) kanssa Ranskaan debunkkaamaan immunologi Jaques Benvenisten, joka oli tutkimuslaitos Inserm Unitin tutkija ja johtaja. Benveniste oli julkaissut Nature-tiedelehdessä artikkelin viiden vuoden tutkimuksestaan, joka osoitti, että suurinakin laimennoksina vasta-aineliuoksissa ilmeni biologista aktiviteettia, jota ei ollut pelkässä vedessä. Tutkimus viittasi siis homeopaattisten lääkkeiden vaikutustapaan. Artikkelin julkaisun ehtona oli ollut, että Benveniste päästäisi retkikunnan tarkkailemaan laboratorioonsa. Hyväuskoinen Benveniste luuli skeptikkoja tiedemiehiksi ja päästi heidät mellastamaan laboratorioonsa muutamaksi päiväksi ilman valvontaa. Tuona aikana ryhmä väärensi Benvenisten tutkimusprotokollan (jolloin tulosta ei enää voitu todistaa) ja julkaisi sitten Naturessa löydöksensä: Benvenisten tutkimus oli huijaus ja hän poti harhoja. Skeptikkomyönteinen The Guardian julkaisi samat tulokset ja leimasi tutkimuksen törkeäksi väärennökseksi. Benveniste menetti työpaikkansa, rahoituksensa ja maineensa eikä enää voinut jatkaa tutkimustyötään.

Randin perustama James Randi Educational Foundation vierailee kouluissa opettamassa nuorisolle tieteellistä ajattelua.

Hiukkasfysiikan tohtori, sittemmin skepsisläinen toimittaja Simon Singh on Skepsis-järjestö Sense About Sciencen luottohenkilöitä. Singh sai kuuluisuutta kampanjoimalla korporatiivisen tieteen puolesta vuosina 2009-2010, tavoitteena kunnianloukkauslain muuttaminen Englannissa. Muutokselle oli tarvetta, sillä mm. juuri Randi ja Singh olivat usein oikeudessa käräjöimässä joko kunnianloukkausten jakelusta tai niiden kohteina. Vuonna 2008 Singh oli kirjoittanut herjaavan jutun kiropraktikoista The Guardianiin, ja kiropraktikkojen yhdistys veti hänet oikeuteen alan maineen mustaamisesta ja kunnianloukkauksesta. Singh voitti jutun ”tiedeyhteisön” eli Skepsiksen, Sense About Science –järjestön ja korporatiivisten bloggaajien taloudellisella ja aatteellisella tuella. Kunnianloukkauslaki lieveni, ja Singh oli näin avannut tien skepsisläisille ”suurempien ja parempien valheiden levittämiseksi kenestä tahansa, jonka kanssa he olivat eri mieltä, ja mistä tahansa järjestöstä, joka uhkasi korporatiivisen tieteen kilpailukykyä”, kuten Walker sanoo (Dirty Medicine, s.119).

Singhin kampanjaan kuului vihjauksia luontaishoitoja edustavista vallankäyttäjistä, henkilöistä ja ryhmistä, jotka sensuroivat tiedettä kunnianloukkausjutuilla tai niillä uhkaamalla. Kampanja herätti mielikuvia pahantahtoisista luontaishoitojen kannattajista, jotka jopa fyysisesti uhkailivat tiedemiehiä. Sense About Scienceen kuuluva toimittaja Tracey Brown: ”Me tarvitsemme todellista yhteisen edun puolustusta…[muuten] kunnianloukkauslait pysyvät ökyvarakkaiden öykkäreiden työkaluina, niiden jotka haluavat vaientaa kritiikin.” (Dirty Medicine, s.119). Todellisen tilanteen kääntäminen päälaelleen on tavanomaista taktiikkaa skepsisläisessä polemiikissa.

Muutama vuosi sitten (2012 – 2014) Simon Singh johti Englannissa yli 20 kuukauden kampanjaa What Doctors Don´t Tell You –lehteä vastaan. Jo vuonna 1989 perustettu WDDTY on ehkä ainoa laatuaan koko maailmassa, se on terveyskysymyksiä käsittelevä lehti joka seuraa kriittisesti sekä lääketeollisuuden että luontaishoitoalan tutkimuksia. Muiden muassa Tesco, brittein SOK, oli ottanut lehden myyntiin lehtihyllyihinsä. Skepsis-sivusto Quackometer julkaisi WDDTY-”kritiikkiä”, koska lehti ”heikensi luottamusta lääketieteen ammattilaisiin”, ja ohjeisti sivuston seuraajia antamaan Tescolle ja muille myyjille palautetta, että lehti saataisiin pois myynnistä. Quackometer luonnehti lehteä sanoilla ”killer magazine”, joka ”antaa hengenvaarallisia terveysohjeita”. Singh ja muut aktiivit skepsisläiset soittivat häirintäsoittoja lehden jakelufirmalle Comagille, järjestivät paheksuvia kirjekampanjoita myymäläketjuille, vainosivat kymmeniä mainostajia tekemällä heistä ilmoituksia ASA:lle (mainostajia valvova järjestö), lähettivät kenttämiehensä piilottamaan lehtiä hyllyjen takaosiin, hakkeroivat lehden nettisivuston ja lähettivät vihapostia lehden facebook-sivuille. Näin WDDTY kertoi lukijoilleen 27.6.2014. The Times julkaisi komean parjausjutun, joka levisi muuhun mediaan. WDDTY:n taloudellinen romahdus näytti jo ilmeiseltä.

WDDTY vetosi lukijoihinsa ja pyysi näitä lähettämään sähköpostiviestejä lehden ulosmyyjille. Lukijat puolustivat lehteä ennennäkemättömän laajasti, lehti pysyi myynnissä ja sen tilaajamäärä jopa kasvoi. Tesco ja muut jälleenmyyjät ilmoittivat uskovansa lehdistön sananvapauteen ja ihmisten oikeuteen saada lukea haluamiaan terveysuutisia. Lehden päätoimittaja kutsuttiin BBC:hen kertomaan lehtensä todellisesta sisällöstä ja oman kantansa parjauskampanjaan.

Singhin kampanja siis epäonnistui Englannissa. Mutta Suomessa kävi toisin.

Kesäkuussa 2016 S-ryhmä ja Kesko, R-kioskit sekä muutamat kirjakaupat ottivat myyntiin uuden lehden, Mitä lääkärit eivät kerro sinulle (MLEKS). Lehdessä oli lyhyitä artikkeleita kansainvälisistä lääketieteellisistä julkaisuista (kuten JAMA, Amerikan Lääkäriliiton julkaisu) ja uutispalveluista (kuten BBC News) sekä juttuja silmäsairauksista, ravintorasvoista, matkustajien rokotuksista, liikunnasta, marjoista, vitamiineista ym. Lehti oli luontaishoitomyönteinen, kuten WDDTY:kin.

Somessa nousi ”kohu”. Ja kohun takaa löytyy mediasotilas Skepsis. Googlaamalla sanan WDDTY voit bongata sivuston Paholaisen asianajaja -blogi ja jutun, jonka päiväys on 7.6.2016. Sivusto kommentoi tuoreeltaan ja aitoon Skepsis-tyyliin samalla viikolla myyntiin tullutta lehteä ja kertoi pahamaineisesta ja vaarallisesta WDDTY:stä. Parjauskampanja tehosi Suomessa salamannopeasti, ja lehti vedettiin myynnistä. MTV uutisoi tästä harvinaisesta lehden takaisinvedosta jo 8.6. otsikolla ”Hämmentävä terveyslehti ilmestyi lehtihyllyihin – S-ryhmä ja Kesko vetivät heti myynnistä”. S-ryhmä ilmoitti syyksi prosessivahingon ja Kesko asiakaspalautteet. Uutinen levisi mediaan laajalti.

S-ryhmä ja Kesko olisivat voineet torjua ulkoisen painostuksen Englannin Tescon tavoin. Tesco ilmoitti, ettei se halua ryhtyä sensuroimaan, vaan kuluttajat Isossa-Britanniassa saavat itse valita, ostavatko lehden vai ei. Suomessa sen sijaan hyvin pieni ryhmä äänekkäitä ihmisiä saneli, mitä kaupan asiakkaat saavat ostaa ja lukea.

Suomen Skepsis ry. myönsi ensimmäisen Huuhaa-palkintonsa 1989 WSOY:lle ”valetieteellisen kirjallisuuden” julkaisemisesta. Kustantaja oli julkaissut astrologiaa ja numerologiaa koskevat kirjat sekä teoksen Terveen elämän salaisuudet. Sen jälkeen palkinto tuli kaksikin kertaa Ylelle epätieteellisistä väitteistä ja taikauskosta. Vuonna 2000 Skepsis tarttui perusteemaansa ja myönsi palkinnon kaikelle uskomuslääkinnälle. Sitä ovat seuranneet eläinten uskomushoito (kyytiä saivat refleksologia, akupainanta, kukkauutteet, aromaterapia jne.), lääkärit jotka käyttävät uskomuslääkintää, Rokotusinfo yksipuolisen ja näennäiskriittisen tiedon levittämisestä, Magneettimedia täysin väärän kuvan antamisesta uskomushoitojen vaikutuksista, Suomen Terveysjärjestö STJ asiantuntijaksi tekeytymisestä ja terveysaiheisen keskustelun hämärtämisestä, Keski-Pohjanmaan kansanopisto pseudotieteellisistä kursseista (reiki, homeopatia, kiinalainen lääketiede), Suomen Energiahoitajat ja vuonna 2018 Otavan tietokirjayksikkö Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä –kirjan ja Ritva Lauraeuksen Homeopatiaa koko perheelle –kirjan uusintapainoksen kustantamisesta. Muita Huuhaa-aiheita ovat olleet mm. tieteellisen ajattelun vastainen aineisto, älykkään suunnitelman teoria, joka kritisoi evoluutioteoriaa, ravitsemus sekä GMO-vapaa Suomi -kansalaiskampanja. – Huuhaa-palkinto myönnetään taholle, joka kunnostautuu pseudotieteen aseman vakiinnuttamisessa, yhdistys kertoo.

Syksystä 2018 luontaishoito ja luontaisterapeutit ovat olleet Suomessa kiihkeän parjauskampanjan kohteena. Kampanja täyttää sanastoa myöten Skepsis-prosessin tunnusmerkit. Media, virkamiehet, muutamat lääkärit, poliitikot, ministeritkin puhuvat uskomushoidoista ja niiden vaarallisuudesta. Koska STM kertoo käynnistäneensä tätä terveydenhoidon alaa koskevan lakiuudistuksen, uskomushoitoja vaaditaan pantavaksi kuriin potilasturvallisuuden nimissä. Media tai jopa STM ei kerro, mistä hoidoista on kysymys, vaan puhuu mustasalvasta ja hopeavedestä, ei kiinalaisesta lääketieteestä ja akupunktiosta tai jäsenkorjauksesta. Myöskään ei kerrota, että luontaishoidot ovat kansainvälistenkin tilastojen valossa erittäin turvallisia. Sekä WHO että EU suosittelevat jäsenvaltioilleen luontaishoitojen integroimista julkiseen terveydenhuoltoon. Miksi? Siksi että ne ovat turvallisia, tehokkaita, kustannustehokkaita – ei kalliita aineita, koneita eikä menetelmiä – ja potilaat kokevat ne miellyttävinä. Sveitsi ja Portugali maksavat jo hoidoista kelakorvauksia luontaishoitojen käyttäjille. Suomessa on 5000-6000 luontaisalan terapeuttia, joiden mainetta ja ammatinharjoitusta parjauskampanja pyrkii vahingoittamaan. Tyypillistä on, että yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta luontaisterapiat eivät pääse mediasulun läpi kertomaan omaa kantaansa. Skepsiksen luoma mielikuva luontaishoidoista on todella lyönyt itsensä läpi.

Media ja Skepsiksen lumo

Skepsis-liike on ehtinyt hioa mediataitojaan 1980-luvulta asti. Se on nimittänyt itsensä tieteen etujen vartijaksi. Sana TIEDE on oivallinen väline, kun halutaan vaikuttaa.

Pohtiessaan tieteen ja scientismin olemusta kirjailija C. S. Wells totesi, että tiede voi myös edistää epäkriittistä taipumusta hyväksyä näkemyksiä, joiden sanotaan olevan tieteen vahvistamia tai jotka kiedotaan ”tieteelliseen” sanastoon. Wells pilkkasi kollegoitaan Oxfordin yliopistossa antaessaan romaanihahmonsa kirjassa That Hideous Strength väittää, että työväenluokkaa on hankala huiputtaa, koska työläiset pitävät muutenkin eliitin kirjoituksia propagandana. ”Mutta hyvin koulutettu yleisö, ihmiset jotka lukevat älyllisiä viikkolehtiä, eivät tarvitse aivopesua. He uskovat mitä tahansa.” ”Tieteeseen” vetoaminen voi olla avain, jolla älykkäät ihmiset saadaan lopettamaan terve kyseenalaistaminen. (John West, C. S. Lewis on Science, Scientism and Skepticism. http://healthimpactnews.com/2014/does-modern-science-hinder-sk…)

Wells käytti esimerkkinä eugeniikkaa eli rodunjalostusoppia, joka sata vuotta sitten edusti tieteen moderneinta kärkeä ja oli tiedeyhteisön yleisesti hyväksymä, vakavasti otettava tiede. Eugeniikan avulla haluttiin parantaa ihmisen geenistöä, mikä johti epätäydellisten kansalaisten, kuten heikkomieliset ihmiset ja aviottomat äidit, joukkosterilointeihin, myös Suomessa ja Ruotsissa. Natsi-Saksan ideologia oli jatkumoa eugeniikalle. Vain sata vuotta sitten me uskoimme eugeniikkaan tieteenä. Itse tiede ei enää usko eugeniikkaan. Mitä meidän halutaan uskovan tieteenä nyt?

Olen jo edellä selvittänyt, millaista tiedettä Skepsis-liike edustaa. Se ei ole tuntemattoman tutkimista avoimin mielin, vaan ahdasmielistä uuden tai erilaisen tuomitsemista tutkimatta. Tiede Skepsiksen käsissä on agendan työväline. Skepsisläiset tuomitsevat luontaishoidot pseudotieteenä, mutta eivät ole saaneet koulutusta luontaishoidoissa, eivät tunne niiden filosofiaa, menetelmiä tai hoitotuloksia. Media suhtautuu heihin kuitenkin kuin he olisivat luontaishoitojen asiantuntijoita ja antaa heille viimeisen sanan.

Siihen vaikuttanee taikasana tiede, mutta myös Skepsis-liikkeen edustajien hyvä esiintymistaito. Kiireinen toimittaja haastattelee mielellään ”asiantuntijaa”, joka on tunnettu, jolta saa selvät vastaukset, joka puhuu hauskasti ja sydämellisesti hankalistakin asioista. Varsinkin jos toimittaja itse ei ehdi lainkaan perehtyä aiheeseen. Lääketieteen professori Juhani Knuuti Turun Yliopistosta on tällainen etevä Skepsis-haastateltava, joka harjoittaa aktiivista uskomushoitojen vastustusta mm. omassa blogissaan. Juhani Knuutin ideoima lääketieteen opiskelijoiden Vastalääke-yhdistys (nimi tangeeraa hauskasti Vastarinta-nimeä) ilmoittaa taistelevansa virheellisiä terveysväittämiä vastaan kriittistä ajattelua edistäen, ja sen jäsenet saavat ”monipuolista viestintä- ja kirjoituskoulutusta”. Psykiatri Hannu Lauerman mediakarismaan luotetaan, hän on ilmaissut huolensa uskomushoidoista jo parinkymmenen vuoden ajan. Välillä Ylen katsoja saa vaikutelman, että toimittajien mielestä Suomessa on vain yksi psykiatri. Ylen aktiivi-skepsisläiset toimittajat ovat tänä talvena erottuneet uskomushoitojen kuriinpanovaatimuksillaan ja ilmoituksilla niiden vaarallisuudesta. Luontaishoitojen edustajaa ei ole kutsuttu vastaamaan moitteisiin luontaishoitojen kannalta.

Ylessä vallitsi ainakin ennen tietyn tasapuolisuuden periaate. Ehkä toimittajat kokevat toteuttavansa tasapuolisuutta, kun he terveysaiheisen ohjelma- tai uutispalan perään kutsuvat paikalle Skepsis-liikkeen edustajan, joka esittää aiheeseen liittyvää negatiivista kritiikkiä. Tähän minulla on oivallinen vastaehdotus, joka itse asiassa on Rupert Sheldraken, katso alla. Toimittaja voi pyytää skepsisläistä kommentoijaa esittämään väitteensä ensin ja antaa viimeisen sanan asianosaiselle, esimerkiksi luontaisterapeutille tai aihetta aidosti tutkineelle tiedemiehelle. Tämä voisi olla katsojillekin virkistävä kokemus. Yleisradion antautuminen Skepsis-liikkeen ideologialle on joka tapauksessa hämmästyttävää. Yle on veronmaksajien rahoittama, ei edes riippuvainen lääketeollisuuden mainostuloista, niin kuin lehdistö usein.

”Media-skeptikkona on helppo olla,” sanoo biologi Rupert Sheldrake, joka on usein ollut skeptikkotrollien hyökkäysten kohteena (http://www.skepticalaboutskeptics.org/examiningskeptics/rup…). ”Saat sanoa viimeisen sanan. Voit sanoa mitä haluat. Sinun ei tarvitse panna vuosia aiheen tutkimiseen. Ja voit samalla itse pysyä kritiikin ulottumattomissa, koska niillä joita kritisoit ei ole oikeutta vastata.”

On ikävää, että media-skeptikot ovat haluttomia todellisiin väittelyihin, joissa väitteet perustellaan hyvän tavan mukaan, asiallisesti näyttöön perustuen. Skeptikot ovat huuhaahaamujahdissa – sana on peräisin Skepsiksen oman sivuston kommenteista – ja valitettavasti median lähes täydellä tuella.

Skepsis haluaa vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Se tekee sen kohdistamalla pyrkimyksensä etenkin vaikuttajiin, niihin ”koulutettuihin”, joista C. S. Wells puhuu. Siis lääkäreihin, lääkäriliittoihin – jotka yleensä ovat tärkeitä skepsis-tukikohtia – poliitikkoihin, tiedemiehiin, virkamiehiin, asiantuntijapaneeleihin, yritysjohtajiin, järjestöihin, säätiöihin ja mediaan. Skepsis on myös etevä somen käyttäjä. Sen tehtävä on pehmittää maaperää, valmistella ja totutella päättäjät ja kansalaiset suurteollisuuden sanomaan: vain me olemme oikeassa. Muut ovat väärässä ja heidät on syytä eliminoida.

Siksi Martin J. Walker näkee pro-korporatiivisen Skepsis-liikkeen uhkana kansan terveydelle. Skepsis-liike puolustaa hyödyn tavoitteluun orientoituneen teollisen tieteen tuotteita ja prosesseja, tieteen jonka lopullisena päämääränä on ihmisen ja hänen terveytensä täydellinen kontrolli. Niinpä sen pyrkimyksenä on hävittää kaikki terveyttä tuovat terapiat, jotka eivät ole sen kontrollissa. Luontaishoidot eivät ole.

Skepsisläisten kyseenalaistaminen ei ulotu heidän omaan skepsismiinsä, niin kuin pitäisi, jos se olisi aitoa kriittistä ajattelua. Siksi Skepsis-liikkeen todellisten, suurteollisuuden hyötyä ajavien tavoitteiden ja tiedettä lamaannuttavan ”tieteellisyyden” kritiikki jää enimmäkseen juuri niiden koulutettujen vastuulle, joihin Skepsis pyrkii vaikuttamaan. Suurelta yleisöltä puuttuvat yleensä ne taustatiedot ja kokemus, joiden avulla Skepsiksen väitteet voisi ”debunkata” eli paljastaa vääriksi. On aika debunkata Skepsis.

Rokotteet ja terveys

Forum Humanum 24.10. 2018

 

Rokotukset ovat lääketieteen suurin keksintö, kuulee usein sanottavan. Rokotukset ovat tieteellisesti tutkittuja ja turvallisia, ja ne ovat myös tehokkaita. Näin sanovat rokotteiden valmistajat, terveysviranomaiset, useimmat lääkärit ja suuret järjestötkin kuten WHO ja Unicef. Sen pitäisi siis olla totta.

 

Olen hoitanut ihmisiä perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmin, etenkin akupunktuurilla, noin 35 vuotta. Rokotuskysymyksiin rupesin perehtymään potilaitteni sairauksien kautta. Niitä ei voinut välttää. Kun aloin kysyä, koska sinut on viimeeksi rokotettu tai otitko tuota ennen rokotuksen, uudenlainen sairauksien ja vaivojen syntytapa alkoi hahmottua eteeni. Moni sairastuminen näytti tosiaan liittyvän ainakin ajallisesti rokotukseen. Lisäksi nämä sairaudet olivat usein hankalampia, sitkeämpiä hoidettavia kuin muut. Esimerkiksi kipu ei lähtenyt normaaliajassa tai potilaan lihavuus ei lähtenyt normaalisti sulamaan. Tai hänen väsymyksensä ei millään tahtonut antaa periksi.

 

Niin olin ajautunut rokotteiden maailmaan. Rupesin lukemaan kirjoja ja internetin terveyssivustojen julkaisemia tutkimuksia ja uutisia. Voin sanoa että niitä on valtavasti. On rokotevalmistajien rahoituksesta ja valvonnasta riippumattomia tietolähteitä ja niitä, joita lääketeollisuus ylläpitää. Luotan enemmän niihin riippumattomiin. Olen opiskellut kaikkea rokotteisiin liittyvää yli 7 vuotta, ja uutta tietoa tulvii eteen koko ajan. Tarkoitukseni on tässä selittää muutamia pääkohtia siitä, mitä olen oppinut.

 

Olemme maailmanlaajuisesti tulleet tilanteeseen, jossa teollisia maita vaivaa kroonisten sairauksien Kuva epidemia (Acad. Pediatr. kartoitus,2011). Joka toinen aikuinen Yhdysvalloissa sairastaa kroonista tautia, joka 4. kahta tai useampaa. (CDC, syyskuu 2018) Näitä ovat lihavuus, astma, syöpä, immuuni- ja autoimmuunisairaudet ja neurologiset ja kehityshäiriöt, joita kaikkia aiheuttavat etenkin huono ravinto ja kemiallinen myrkkykuormitus. Rokotukset ovat yksi tärkeimpiä kemiallisia kuormittajia.

 

Myös ennen hyvin harvinaiset sairaudet ovat nyt tulleet yleisiksi, ja niiden rinnalle on tullut vielä aivan uusia kroonisia sairauksia. Merkillisintä on, että nimenomaan lapsista on tullut enenevästi kroonikoita. Lapsilla on nykyään nelinkertainen riski sairastua krooniseen sairauteen heidän vanhempiinsa verrattuna. Yhdysvalloissa puhutaan jo lasten terveyskriisistä (Children´s Health Defense, syyskuu 2018). Siellä yli puolet (54 % ) lapsista potee yhtä tai useampaa kroonista sairautta. Syöpä on lasten yleisin kuolinsyy. Tämä kehitys alkoi 1980-luvun loppupuolella, jolloin lasten rokotusohjelma USA:ssa laajeni voimakkaasti. Sen jälkeen monen kroonisen sairauden esiintyvyys on yli kaksinkertaistunut (Acad.Pediatr.2011). Yleisimpiä ovat nykyään ”neljä A:ta”: ne ovat autismi, ADHD (ylivilkkaus-keskittymiskyvyn aleneminen), astma ja allergiat. Erityisesti autismi (autoimmuunisairaus) on lisääntynyt KUVA räjähdysmäisesti. 1950-luvulla autistilapsia oli USA:ssa 1:10.000 lasta, v. 2012 heitä oli 1:88 ja v. 2017 luku oli 1: 68 (poikalasten kohdalla 1:42, tyttöjen 1:186, CDC:n tilastoja) Tänä vuonna yhteisluku on liittovaltioiden tilastossa jo 1: 59.   Keskimääräinen elinikä on laskusuunnassa, nimenomaan nuorten ja nuorten aikuisten kuolleisuuden kasvun takia. Puolet nuorista potee ainakin yhtä kognitiivista, emotionaalista tai käytöksen häiriötä, ja teini-ikäisten 2. yleisin kuolinsyy on itsemurha. Terveysviranomaiset eivät pysty löytämään selitystä näille dramaattisille muutoksille, mutta yhä enemmän löytyy todisteita, jotka viittaavat ympäristötoksiineihin eli ympäristöstä tuleviin myrkkyihin.

 

Lapset altistuvat voimakkaasti monille hermostollisille ja immunologisille myrkyille, jotka synergeettisesti eli yhteisesti vaikuttaen voivat vahingoittaa heidän terveyttään. Näitä ovat raskasmetallit, kasvinsuojeluaineet kuten glyfosaatti, fluori (meillä esim. hammastahnassa), bisfenoli A (muoveista), ftalaatit, tulenestoaineet, hajusteet, ruoan lisäaineet ja aspartaami – sekä rokotteet.

 

Tutkimukset ovat yhdistäneet rokotteet, sekä niiden muunnellut virukset ja bakteerit että niiden myrkylliset muut ainesosat laajaan kirjoon haittavaikutuksia. Kuva Rokotteiden haittavaikutuksia Näitä ovat mm. allergiat, astma, korvatulehdukset, ihottumat, epilepsia, diabetes (1 ja 2), keliakia, Cronin tauti, kilpirauhasen ja lisämunuaisen sairaudet, reuma, lupus (SLE), myastenia gravis, Guillain-Barrén syndrooma, POTS, syöpä ja lihavuus. Sekä lasten neurologiset ja psykiatriset häiriöt.

Lasten ja nuorten hermostollisten kehityshäiriöiden, tunne-elämän ja kognitiivisten häiriöiden (MEB) määrät ovat valtavasti kasvaneet. Lasten on vaikea oppia lukemaan ja laskemaan, he eivät jaksa keskittyä, on mielialan heittelyä ja univaikeuksia. Yhdysvaltain lääketieteen tutkimuksen instituutti kehottaa jo suhtautumaan näihin häiriöihin ”tavallisina” vaivoina, ”samalla tavalla kuin raajan murtumaan”. Lääkkeiden määrääminen lapsille ja nuorille on lisääntynyt eksponentiaalisesti, koska biolääketiede ei näe ongelmalle muuta ratkaisua. Mutta tilastot kertovat merkillisiä asioita: Amerikassa lukion lopettaneista lähes 20 % ei osaa lukea todistuksensa tekstiä, ja vain 11 % pojista ja 12% tytöistä osasi lukea hyvin 6 – 8:nnella luokalla (US Dept. of Education + Nat. Inst. of Literacy, 2013), ja esim. Detroitin Public Schoolin oppilaista 93 % ei osaa lukea ja 96% ei osaa laskea (CNS News, 2015). 14 % aikuisista ei osaa lukea lainkaan (32 milj.), 23 % ei pysty hahmottamaan tekstistä informaatiota – ei siis ymmärrä lukemaansa, 44 milj. ei osaa lukea tuoteselosteen varoituksia tai lastenkirjaa. Eli käytännön lukutaidottomuutta on 30 %:lla aikuisista. Nuorisorikollisista 85 % ei osaa lukea, ei edes ajo-ohjeita liikenteessä tai kadunnimiä. Lukutaidottomien määrä kasvaa joka vuosi 2,2 miljoonalla.

 

Tutkijat ovat myös ihmetelleet yleisen älykkyyden laskua teollisuusmaissa. Norjalaistutkimus (Proceedings of the National Academy of Sciences –lehti, 2018, 730,000 asepalvelusmiestä) toteaa, että ÄO:t laskevat hälyttävästi, niin että sukupolvi toisensa jälkeen tulee 7 testipisteen verran vähemmän älykkääksi. Tuore englantilaistutkimus toteaa myös, että II maailmansodan jälkeen älykkyys on jatkuvasti pudonnut kymmenvuosittain noin 2,5 – 4,3 testipistettä. Sen sijaan ennen vuosituhannen puoliväliä ÄO:t nousivat tasaisesti. Tähän on muiden ympäristötekijöiden lisäksi pidetty syypäinä myös rokotuksia.

(Suomessakin on todettu älykkyyden laskua vuoden 1998 jälkeen, alokastutkimus.)

 

Miten rokotukset liittyvät näihin ilmiöihin?

 

Rokotuksissa manipuloidaan immuunipuolustusta. Me olemme olemassa immuunipuolustuksemme ansiosta, sanovat immuunitutkijat. Meissä elää yli sata triljoonaa mikrobia, niitä on enemmän kuin ihmisessä soluja, ja joukossa on sekä elämälle välttämättömiä hyviä mikrobeja että pahiksia. Ulkopuolellamme niitä on lisää, taas triljoonia. Immunologi Gerald Callahan sanoo, että immuunijärjestelmän ansiosta me heräämme joka aamu lähes samana ihmisenä kuin illalla. Hän tarkoittaa hiukan kärjistäen, että koska immuunijärjestelmämme valvoo, mikrobit ja sienet eivät ole syöneet meitä suihinsa yön aikana.

Koska rokotuksilla nimenomaan manipuloidaan immuunijärjestelmää, tässä siis lyhyt selostus siitä mitä rokotuksessa tapahtuu. Immuunijärjestelmä on kaksijakoinen.

Normaalisti me saamme tartuntataudin kuten tuhkarokon tai influenssan hengitysteiden limakalvojen tai sitten ruoansulatuskanavan kautta (kuten poliovirus). Iho, limakalvot ja suoliston sisältö kuuluvat luonnolliseen immuunijärjestelmään. Se on puolustuksemme ETURINTAMA. Eturintamassa puolustusreaktiot käynnistyvät nopeasti. Limakalvojen lisäksi siellä toimivat maksa, munuaiset ja keuhkot sekä monenlaiset syöjäsolut. (siellä liikkuu syöjäsoluja kuten makrofagit ja neutrofiilit ja dendriitit sekä NK-tappajasoluja (Natural Killers)). Esimerkiksi makrofagi nielee paitsi bakteereja myös (elämänsä aikana noin sata bakteeria, se syö myös huonokuntoisia omia soluja ja muita mikrobeja. Mutta se nielee myös esimerkiksi) alumiinipartikkeleita ja kuljettaa niitä mukanaan, jopa veriaivoesteen läpi aivoihin. Tämä liittyy rokotuksiin, sillä monessa rokotteessa on alumiinia, joka on voimakas neurotoksiini.

Terveen ihmisen eturintaman puolustus on nopea ja voimakas, ja moni infektio eli tulehdus sammuu sen käsittelyssä kokonaan. Bakteerit ja virukset katoavat elimistöstä, niitä ei jää sinne piileksimään.

 

Jos tilanne niin vaatii, elimistö käynnistää noin viikon kuluttua taudinaiheuttajan (viruksen tai bakteerin) tunkeutumisesta immuunipuolustuksen toisen vaiheen, jota sanotaan adaptiiviseksi tai spesifiseksi immuunijärjestelmäksi. Siellä ovat puolustuksemme ERIKOISJOUKOT. Sen toiminta perustuu lymfosyyttien eli imusolujen toimintaan. Toiset lymfosyytit tuhoavat bakteereja, viruksia ym., toiset, kuten B-solut, erittävät vasta-aineita, jotka leviävät kaikkialle kehoon. Lymfosyyttien torjuntakyky perustuu niiden kykyyn tunnistaa omat solut vieraista. Lymfosyytteja on meidän systeemissämme miljoonia ja tunkeilevia vieraita on myös miljoonia. Lymfosyyteilla on kullakin vastaanotin, joka sopii vain tiettyyn tunkeilijaan. Kun toisilleen ”sopiva” pari siellä miljoonien joukossa kohtaa, tunkeilijan (antigeenin) vastaava osanen (epitooppi) napsahtaa lymfosyytin vastanottimeen kuin avain lukkoon. Nyt tunkeilijan tuhoamisprosessi voi alkaa.

 

Tästä kohtaamisesta jää järjestelmään immunologinen muistikuva. Kun immuunipuolustus on kohdannut villin/luonnollisen tuhkarokkoviruksen tai influenssaviruksen ja käsitellyt sen, siitä jää elimistöön jäljelle vain muisto. Kun sama virus kohdataan uudestaan, puolustus käynnistyy nyt paljon nopeammin ja vasta-aineitakin esiintyy runsaammin. Ihmisellä on nyt vastustuskyky tätä tautia vastaan. Yleensä vastustuskyky on tässä tilanteessa elinikäinen (kun tartuntatauti on saatu luonnollisena tartuntana ja sairastettu luonnollisella tavalla).

 

Mitä tapahtuu rokotuksessa?

 

Rokotuksen tarkoitus on saada immuunipuolustuksessa aikaan tulehdus, joka saa B-lymfosyytit tuottamaan vasta-aineita. Tämä vasta-ainetuotanto on rokotuksen tavoite. Jos vasta-aineita ilmenee, rokotteen katsotaan antavan vastustuskyvyn taudille. Rokotteella siis kiihotetaan keinotekoisesti immuunipuolustusta. Rokotteessa sijoitetaan elimistöön esimerkiksi heikennetty tuhkarokkovirus, jonka ottaa vastaan sille sopiva immuunisolu. Näin saadaan aikaan tulehdus ja vasta-aineita ja viimein elinikäinen tai ainakin pitkäaikainen vastustuskyky tuhkarokkoa vastaan. Näin siis teorian mukaan. Todellisuus on näyttänyt, että vasta-ainetuotanto ei olekaan sama kuin vastustuskyky. Rokotetussa ihmisessä saattaa kierrellä vasta-aineita, mutta hän voi silti saada tartunnan ja sairastua.

 

Rokotevirus ei kykene uimaan immunosolujen käsittelyyn yksin, sen avuksi tarvitaan kaikenlaisia tehoste- ja apuaineita immuunireaktion syntymiseksi. Yksi tärkein on alumiini, hermomyrkky. Elohopea on myös hermomyrkky. Sitä on käytetty säilöntäaineena, ja sitä esiintyy rokotteissa vieläkin, esim. influenssarokotteissa, vaikka käyttöä on vähennetty. Polysorbaatti 80 on liuotin, jossa voi olla maissia, seesamia, pähkinäöljyä jne., se aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä. Formaldehydi, palsamointiaine, aiheuttaa syöpää. Rokotteissa on myös antibiootteja, kortisonia, fenolia, lipeää, bariumia, asetonia, soijaa, lateksia ym. sekä eläinten ja ihmisten kudosjäämiä ja DNA:ta, joiden alkuperä voi olla apinan munuaiset, koiran munuaiset, hiiren aivot, kananpojan alkio ja munuainen, vasikan sikiö, lehmän sydän, kanin aivot, usean eläimen veri, kuolleen naudan seerumi sekä ihmisperäisistä abortoidut sikiöt, sikiön ja poikavauvan esinahka, keuhkokudos, munuaiskudos, silmän verkkokalvo ja ihmisen syöpäkudos. Näitä ihmisperäisiä kudoksia käytetään solulinjoissa, joissa rokotteet valmistetaan. (esim. vesirokko, vihurirokko, tetanus, influenssa) Esimerkiksi sikiön DNA:ta jää tutkimuksen mukaan rokotteeseen vaarallisen korkeita määriä (kirja Rokotteet ja vaiettu tieto s. 180), jotka ilmeisesti ovat yhteydessä autismin lisääntymiseen.

 

Rokotuksessa nämä ainekset useimmiten ruiskutetaan ihon alle.  Tällöin ohitetaan kokonaan immuunipuolustuksen eturintama eli luonnollinen immuunijärjestelmä. Ihmisen monen miljoonan vuoden kehityskulussa tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut. Teemme siis jotain ennenkuulumatonta, johon elimistö ei ole valmistautunut. (Luonnollisen tuhkarokkoviruksen ottaa elimistössä vastaan lymfosyytti, jolla on vastaanotin numero CD150 (kun virus on ensin ollut luonnollisen puolustuksen käsittelyssä). Sen jälkeen se päätyy lymfakiertoon, ja kohta ilmenevät mm. punaiset pilkut iholla merkkinä siitä, että immuunipuolustus toimii. Mutta rokotteen tuhkarokkoviruksen ottaa vastaan aivan toinen lymfosyytti, jolla on reseptori numero CD46. Tämä vastaanotin tekee tuhkarokkoviruksen sellaiseksi, että jokainen solu jolla on tuma voi ottaa sen vastaan.) Tutkimuksissa on havaittu, että näitä rokoteperäisiä viruksia jää elämään rokotettujen elimistöön, sen soluihin – immuunipuolustus ei siis ole jaksanut häätää niitä.

Tästä aukeaa mahdollisuus moniin kroonisiin vaivoihin ja sairauksiin, etenkin autoimmuunisairauksiin. Niissä immuunipuolustus hyökkää kehon omia soluja vastaan koettaen tulehduksella eliminoida viruksen. Jos immuunipuolustus on heikentynyt, se ei jaksa häätää vierasta virusta solun sisältä, jatkuvista yrityksistä huolimatta. Näin on syntynyt krooninen sairaus, johon kuuluu tyypillisesti taudin lehahduksia ja taas parempia kausia. (Yle Uutiset, tammikuu 2014: ”Lapsille puhkesi joukkoreuma Iitissä”, tapauksia alkoi ilmetä muutama vuosi 2009 Pandemrix-rokotuksen jälkeen, 10 sairastui; koko Suomessa yht. 27, Terveys 10.1.2014. Kouvolan Sanomat kertoi 21.12.2013: THL tutkii parhaillaan ikäryhmittäin 130 eri taudin diagnoosia, jotka voisivat johtua sikainluenssarokotteesta. Yhteys on toki mahdollinen, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek (reumasta). (Muistilista: autoimm.-sairauksia ovat mm. autismi, MS-tauti, nivelreuma, reumakuume, Sjögrenin syndrooma, Crohnin tauti, keliakia, Hashimoto eli kilpirauh. autoimm.tulehdus, lisämunuaisen vajaatoiminta, pernisiöösi anemia, anemia AIHA – autoimm. hemolyyttinen – trombosytopenia, myastenia gravis eli voimatt. lihakset, autoimm. nokkosihottuma, psoriaasi, pälvikalju, autoimm. hepatiitti type 2, CFS eli kroon. väsymyssyndr., narkolepsia, punahukka SLE eli syst. lupus erytematosis, skleroderma, Alzheimer, Parkinson, diabetes jne.)

 

Kun immuunipuolustusta stimuloidaan rokotteella, myös aivojen oma immuunijärjestelmä aktivoituu. Aivojen oma immuunijärjestelmä on tieteen uusia havaintoja, aikaisemmin sen olemassaolosta ei tiedetty. Mitä voimakkaammin immuunisysteemiä aktivoidaan, sitä voimakkaammin aivot myös reagoivat. Yhden rokotuksen aiheuttama immuunistimulaatio voi kestää  kaksikin vuotta tai pitempään. Koko ajan aivot ovat alttiina suurille määrille eksitotoksiineja ja tulehdusta edistäviä immunosytokiinejä – toisin sanoen aivoissa jyllää jatkuva, keinotekoisesti aikaansaatu tulehdusprosessi, joka aiheuttaa vahinkoa hermostolle. Se muuttuu helposti autoimmuunitilaksi. Lasten kehittyvissä aivoissa tämä aiheuttaa puhumiseen ja kielen ymmärtämiseen liittyviä ongelmia, käytösongelmia, kouristuksia, muistihäiriöitä, matalaa kuumetta, sekavuutta ja jopa dementiaa. Aikuisilla seurauksena voi olla rappeutumissairauksia kuten Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja ALS.

 

Alumiini on vaaraton, sitä on kaikkialla, kotipuutarhan tomaateissakin, eikä siitä ei ole haittaa rokotteissa, sanovat terveysviranomaiset Suomessakin. Tämä on Amerikan CDC:nkin kanta, ja THL kuuntelee CDC:tä kuin sotamies kenraalia. Ihon alle ruiskutettuna alumiini ja muut rokotteiden aineosat, kuten proteiinit, käyttäytyvät kuitenkin paljon aggressiivisemmin kuin suun kautta nautittuina – kun ne niellään ruoan mukana, elimistön puolustus pääsee niitä varsin tehokkaasti käsittelemään ja eliminoimaan. Silti alumiini on elimistöön kertyvä hermomyrkky, niletynäkin.

Alumiini on nykyään rokotteissa yleisimmin käytetty adjuvantti eli tehosteaine, jonka tehtävä on stimuloida, ärsyttää immuunijärjestelmää tulehduksen aikaansaamiseksi. Se tekee sitä monin tavoin. Tutkimusten mukaan sama mekanismi, jolla alumiini ärsyttää immuunisysteemiä, pystyy myös sytyttämään autoimmuunireaktioita elimistössä. Näin kehittyviä sairauksia ovat esim. diabetes, Alzheimer, Parkinson, paksusuolen tulehdus, ateroskleroosi, MS-tauti (valtimonkovettumatauti) ja autismi. Alumiini myös kertyy aivoihin, kuten alumiinitutkija, prof. Exleyn tutkimus autismipotilaiden ja Alzheimer-potilaiden aivoista on osoittanut (Chr. Exley, Aluminiun in brain tissue in autism, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, marrask. 2017). Exley: “Ei ole olemassa ‘normaalia’ aivojen alumiinitasoa. Alumiinin läsnäolo aivokudoksessa, oli taso mikä tahansa, on epänormaalia.” Rokotuksen alumiini myös pysyy elimistössä kauan, jopa 11 vuotta.

Aivan pienet lapset ovat immunologisesti ohjelmoituja tulehduksettomiksi, ts. heidän on vaikea tai mahdoton reagoida tulehduksella vieraaseen patogeeniin. Heidän immuunijärjestelmänsä on tarkoitus kypsyä äidiltä saatujen immunologisten suoja-aineiden varassa (IgG). Kun vastasyntyneelle tai muutaman kuukauden ikäiselle annetaan rokotus, murretaan tämä immuunipuolustuksen uinuminen. Koskaan ei ole tutkittu, mitä siitä vuosien saatossa seuraa. Joka tapauksessa rokottamalla viemme myös lapselta mahdollisuuden sairastaa luonnollisesti lasten tartuntataudit, joiden avulla immuunisysteemi järjestäytyy, opettelee tautien torjuntaa, vahvistuu ja hankkii elinikäisen vastustuskyvyn tartuntataudeille. Rokottamalla me 1) heikennämme lasten ja aikuisten immuunipuolustusta ja 2) siirrämme lastentautien sairastamisen myöhemmäksi, teini-ikään tai aikuisikään, jolloin ne ovat vaarallisempia sairastettavia. Esimerkiksi nykyään tuhkarokkotapauksista neljäsosa-puolet on aikuisia, useimmilla on myös keuhkokuume ja neljännes joutuu sairaalahoitoon. (VV. 2012-2015 oli 900 MPR-rokotteen aiheuttamaa vakavaa vauriota ja kuolemantapausta, mutta yli 10 vuoteen ei yhtään luonnollisen tuhkarokon aiheuttamaa kuolemaa, VICP Vaccine Injury Compensation Program)

 

Rokotukset ovat tehokkaita, niillä on pelastettu miljoonia ihmishenkiä

Tämän on jokainen kuullut ja luultavasti myös uskonut, minä myös aikanani. Rokotuksia on annettu laajemmin kampanjoin noin sata vuotta, jos 1800-luvun isorokkorokotukset lasketaan pois, ja tänä aikana tilanne on tosiaan muuttunut. Mutta miten, sitä kannattaa tutkia.

 

Minulle oli melkoinen silmien avaus se tieto, että lasten tartuntataudit olivat suurimmaksi osaksi jo  siirtymässä historiaan siinä vaiheessa, kun lasten rokotukset niitä vastaan aloitettiin. Tulirokko tappoi ennen paljon lapsia, samoin kurkkumätä, tuhkarokko ja hinkuyskä. 1800-luvulla alkoi länsimaissa yleinen elintason nousu, jonka mukana tartuntatautien aiheuttamat kuolemat vähenivät tasaisesti. 1900-luvun puoliväliin mennessä tartuntatautikuolleisuus oli teollisuusmaissa laskenut jo lähes sataprosenttisesti. Vuonna 1940 näiden lasten tartuntatautien kohdalla kuolleisuus oli enää 1:100.000, ja hinkuyskänkin kuolleisuusaste oli laskenut yli 90 %. Tuhkarokkorokotusten alkaessa 1960 tautiin kuolleisuus oli esim. Britanniassa 0,030 % sairastuneista.

 

Tulirokko,  joka tappoi paljon aliravittuja ja lian keskellä eläviä lapsia, enemmän kuin isorokko ja muut yllämainitut taudit, on mielenkiintoinen luku. Sitä vastaan kehitetyt rokotteet (strepto-toksoideja) olivat niin vaarallisia, että rokottamisesta luovuttiin. Saniteettiolojen paranemisen myötä tulirokkokuolemat vähenivät itsestään 1900-luvun alkuun mennessä 95 % ja 1950-luvulle tultaessa jo 100 %, tilastot osoittavat. Tämä tapahtui jo kauan ennen antibioottien aikaa. Jokin ihmisessä muuttui: hän ei enää ollut altis sairastumaan tulirokkoon. Eikä ole vieläkään, tulirokon streptokokkibakteeri asustelee edelleen rauhanomaisesti noin 15-20 %:ssa koululaisista (Rokotteet ja vaiettu tieto s.193 Humphries). (Lavantautikaan ei ole rokotusohjelmissa, mutta ei sitä esiinny väestössäkään.)

 

Tartuntataudit olivat siis suureksi osaksi jo siirtymässä historiaan, kun rokotukset niitä vastaan aloitettiin. Kun tulirokkoa vastaan ei rokotettu, se katosi itsestään. Tämä suuntaus on saanut muutamat immunologit arvelemaan, että ilman rokotusten väliintuloa nämä lasten tartuntataudit olisivat kaikki ”sammuneet” pois tulirokon tavoin viimeistään vuosituhannen vaihteeseen mennessä.   

Sen sijaan meillä on nyt tuhkarokko-, hinkuyskä-, sikotauti- ja influenssaepidemioita sekä polioepidemioita, joissa suurin osa sairastuneita on rokotettuja, useat moneen kertaan, ja joissa tartunnan yleisimmin aiheuttaa kiertelevä rokotevirus, ei enää alkuperäinen villi virus. WHO ja YK ovat myöntäneet esimerkiksi polion kohdalla, että rokotukset ylläpitävät tautia väestöissä. Rokotevirukset ovat heikennettyjä, mutta ne pystyvät muuttumaan elimistössä uudelleen hyvin virulenteiksi ja vaarallisemmiksi. Äsken rokotettu on oireeton taudinkantaja ja pystyy tartuttamaan muita, rokotettuja ja rokottamattomia. Kaikki voivat myös saada villivirustartunnan, jos se osuu kohdalle.

 

Meillä on mielenkiintoinen kotoinen esimerkki virusten elämästä. Vuosina 1984-85 Suomessa oli voimakas poliorokotuskampanja, jossa 97 prosenttia väestöstä otti nk. sokeripalarokotuksen (Sabin). Vuonna 2009 Tampereen jätevesistä löytyi polioviruskanta, joka oli tämä sama rokotteen poliovirus. Virus oli kierrellyt ihmisten suolistoissa 24 vuotta – ja taitaa kierrellä edelleen. Tutkimusten mukaan tuoreiden rokotusten poliovirus ei enää useinkaan tehoa näihin kauan kierrelleihin ja usein muuntuneisiin viruksiin. Lasten saama poliopiikki ei siis anna heille suojaa rokotteiden muuntuneita polioviruksia vastaan, villit virukset taas ovat lähes kokonaan kadonneet.

(Hinkuyskä on toinen esimerkki. Rokotukset aloitettiin 1914 kokosolurokotteella, sitten siirryttiin asellulaarirokotteeseen 1996. Jo kymmeniä vuosia on tiedetty, että B. pertussis –bakteeri alkoi 50-luvulla muuntua selvitäkseen hengissä rokotteesta. Ts. siitä tuli rokoteresistentti. Nyt kumpikaan rokotteista ei sisällä niitä bakteerikantoja, jotka kiertelevät väestössä. Silti niillä rokotetaan lapsia – WHO:n arvion mukaan 85 % maailman kaikista lapsista on saanut kolme hinkuyskärokotetta, joko DTP:n tai DTaP:n. Ja alle 5-vuotiaita lapsia kuolee n. 160.000 / vuosi hinkuyskään, näistä 60% Afrikassa. Rokotteen antama suoja-aika on 2 v.) Jokainen elävä olento haluaa pysyä hengissä, niin myös virukset ja bakteerit.

 

Onko poliokaan kadonnut? (Huom. Poliohalvauksia ei ollut ennen 1900-lukua.) Vuonna 2011 Intia julistettiin poliovapaaksi massiivisten rokotusten jälkeen. Sen kertoi Ylen uutisankkurikin ilahtuneena hymyillen. Uutisissa ei mainittu, että samana vuonna Intiassa oli todettu 47.500 uutta tapausta harvinaista sairautta jonka nimi oli Ei-polionkaltainen akuutti veltto halvaus (NPAFP). Sairaus ei kliinisesti eronnut poliosta, mutta oli kaksi kertaa vaarallisempi (aiheutti enemmän ja vaarallisempia halvauksia; normaalisti vain 1 % poliotartunnoista johtaa halvaukseen, joka useimmiten menee ohi parissa viikossa). Maalaisjärjellä ajateltuna rokotukset aiheuttivat vaarallisemman polion kuin se jota vastaan se annettiin ja vielä enemmän poliohalvauksia kuin mitä normaalisti esiintyi. Mutta terveysviranomaiset ja rokoteyritykset ja rokotuksia rahoittanut Bill ja Melinda Gates-järjestö ym. eivät ajattele niin. Päinvastoin. Halvaukset koetetaan kömpelösti salata antamalla niille uusi nimi. Se on menetelmä, jota käytetään paljon näissä tilanteissa, kun rokote aiheuttaa taudin jota vastaan se annetaan.  (Viimeisen viiden vuoden aikana Amerikassa, Euroopassa ja Intiassa ovat lisääntyneet AFM/AFP-tapaukset, niitä on satoja: ”Se on täsmälleen polion kaltainen, mutta terveysviranomaiset säikähtävät suunniltaan sanaa polio”, sanoo neurologi, Robert F. Kennedy-sitaatti, Children´s Health Defence, 2018.)(Acute Flaccid Myelitis/Acute Flaccid Paralysis)

Tehokkuus

Kun rokotetieteilijät puhuvat rokotteen tehokkuudesta, he tarkoittavat nimenomaan, kuinka paljon vasta-aineita rokote pystyy aikaansaamaan. Tutkimuksissa on paljastunut, että ihmisten kyky tuottaa vasta-aineita on synnynnäisesti hyvin erilainen. Noin 5 % tuhkarokkoa vastaan rokotetuista antaa hyvin heikon vasteen (vasta-ainetuotanto on matala) ja voi sairastua tautiin jo 5 vuoden kuluttua. Tehosterokotukset eivät tilannetta paranna. Noin 70 % rokotetuista saa tuhkarokkotartunnan, jossa on lähes kaikki tuhkarokon oireet – vaikka heidän vasta-ainetuotantonsa on korkea. Vain viimeisellä neljänneksellä rokotetuista vasta-ainepitoisuudet olivat kohtalaiset vielä 10 vuoden kuluttua. Mutta kaikilla rokotetuilla vasta-ainepitoisuudet saavuttivat huippunsa kuukauden-kahden sisällä rokotuksesta tai tehosterokotuksesta, ja alkoivat sen jälkeen laskea seuraavan 5 – 10 vuoden aikana. Lasten enemmistön kohdalla siis vasta-ainetaso on matala kun he tulevat teini-ikään, he voivat saada tartunnan ja olla mahdollisia tartuttajia epidemian aikana, vaikka heidän tuhkarokkonsa voi olla muuntunutta tyyppiä, eikä sitä siksi luokitella raporteissa tuhkarokoksi.

Vasta-ainetuotanto ei siis ole sama kuin vastustuskyky. Ihmiset voivat olla täysin vastustuskykyisiä ilman vasta-aineiden muodostumistakin. On myös ihmisiä, joilla ei koskaan kehity vasta-aineita, mutta jotka silti ovat vastustuskykyisiä. Spesifinen, mahdollisesti elinikäinen vastustuskyky saadaan vain sairastamalla tuhkarokko tai muu ns. lasten tartuntatauti luonnollisena, villin viruksen aiheuttamana.

 

Mitä on tätä taustaa vasten sanottava laumasuojasta? Laumasuoja on se, johon meilläkin THL:n lääkäri televisiossa vetoaa, kun hän kertoo uuden rokotteen ottamisesta lasten rokotusohjelmaan. Viimeeksi kyseessä taisi olla vesirokkorokote. Tai kun hän kehottaa ottamaan influenssarokotteen. Laumasuoja on vain epidemiologinen ennustusmalli, se ei ole immunologinen tosiasia. Se on teoreettinen arvio, uskomus, joka ei ole koskaan osoittautunut paikkansapitäväksi. Sen mukaan mahdollisimman monen pitää hankkia rokotus, että koko väestö olisi suojattu. Noin 70 % – 95 %:n rokotustason arvellaan antavan kaikille laumasuojan.

 

Rokotusten historiassa epidemioita on esiintynyt kaikkialla rokotuksista huolimatta. 1800-luvulla jo nimenomaan isorokkorokotukset aiheuttivat valtavia isorokkoepidemioita esim. Englannissa. Nyttemmin, kun melkein kaikki ihmiset ovat moneen kertaan rokotettuja, epidemiat puhkeavat lähes 100%:sesti rokotettujen keskuudessa. (WHO arvioi että 85 % maailman koko väestöstä on saanut 3 x hinkuyskärokotteen, ja hinkuyskäepidemioita on kaikkialla vuosittain.) Tautien tartuttajana on yleensä rokotettu henkilö, ja sairastuneet ovat usein kaikki rokotettuja. Taudin aiheuttajakin on yleensä rokoteperäinen, ei villi. Laumasuojaidealla vedotaan epärehellisesti ihmisten moraaliin ja vastuuntuntoon, kun halutaan markkinoida rokotuksia. Tosiasiallisen terveydenhoidon kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

 

Entä turvallisuus?  

 

Viime syyskuun lopulla (21.9.2018) 122 kansainvälistä järjestöä lähetti WHO:lle avoimen kirjeen rokotteiden turvallisuudesta. Järjestöt olivat Yhdysvalloista, Euroopasta ja Australiasta. WHO:n lisäksi kirje meni Euroopan Parlamentille, Euroopan lääkevirastolle (EMA) ja Euroopan lääkkeiden laatua valvovalle virastolle (EDQM).

Kirjeessä todetaan, että rokotusten pitkäaikaiset vaikutukset immuunijärjestelmään ja niiden mahdollinen rooli kroonisten sairauksien synnyssä on jäänyt kokonaan tutkimusten ulkopuolelle. Rokotukset annetaan terveille ihmisille tiettyjen infektioiden välttämiseksi, mutta samalla jätetään arvioimatta riskit, jotka jokainen rokotettu yksilö joutuu kohtaamaan. Koska yksilöllisiä eroja ei arvioida eikä oteta huomioon ennen rokotteiden antamista, rokotukset ovat johtaneet terveyshaittoihin, kuolemaan ja muihin ei-tarkoitettuihin seurauksiin. (Riippumattomat tutkijat ja laboratoriot ovat lisäksi havainneet, että monet rokotteet ovat retrovirusten ja nanopartikkeleiden saastuttamia. )

 

Nykyisissäkin rokotteiden turvallisuustutkimuksissa on suuria puutteita. Miljoonat ihmiset maailmalla ovat allekirjoittaneet vetoomuksia rokotteiden turvallisuuden ja turvallisuustutkimusten läpinäkyvyyden puolesta, mutta WHO ja muut päättäjät eivät ole ryhtyneet toimiin. Sen sijaan rokotteiden hyväksymismenettelyjä on vain joudutettu. Ja rokoteryritykset tekevät edelleen myyntiluvan saantia edeltävät rokotetutkimuksensa täysin omin päin, missä on selvä taloudellinen eturistiriita.

 

Jostain kumman syystä, jota en ole voinut käsittää, juuri rokotteiden kohdalla katsotaan, että 3 – 5 päivän seuranta-aika  rokotuksen jälkeen on riittävä kertomaan, aiheuttaako rokote haittavaikutuksia vai ei. (Itse asiassa se on helppo käsittää.) Näin on tilanne yleensä sekä rokotteiden turvallisuustesteissä että rutiinirokotuksissa. Lääkkeen kohdalla näin lyhyttä aikaa ei yleensä pidetä riittävänä, vaan testiajat kestävät kuukausia ja vuosia. Ja silti lääkkeitä joudutaan vetämään markkinoilta, kun ne osoittautuvat liian haitallisiksi. Esimerkiksi poliorokotuksen aiheuttama halvaus ilmenee useimmiten 2-4 viikkoa rokotuksen jälkeen, autismi ilmaantuu 3 – 4 vuotta ja 1-tyypin diabetes samoin keskimäärin 4 vuotta rokotuksesta.

Kun rokote on saanut myyntiluvan FDA:lta (Yhdysvaltain Ruoka- ja lääkevirasto, jonka hyväksymiä rokotteita Suomessakin käytetään), sen haittavaikutusten seuranta on surkean puutteellista. Useammassa maassa on arvioitu, että vain noin 1 % rokotevaurioista tulee ilmoitetuksi ja terveysviranomaisten tietoon. Suomessa ilmoitusmenettely on alkeellinen, terveysalan työntekijät eivät enää ole edes velvoitettuja ilmoittamaan rokotevaurioista, ja tietojen kerääjä Fimea pitää tietonsa yleisöltä salassa. On myös todettu, että Suomesta ei ilmeisesti ilmoiteta eteenpäin rokotevaurioista EU:lle tai WHO:lle. Lisäksi WHO itse on äskettäin muuttanut omaa haittavaikutusluokitteluaan niin, että rokotevaurioita ja –kuolemia ei enää voi ilmoittaa rekisteriin, jos ne tapahtuvat myyntiluvan saannin jälkeen! (Ts. vain rokoteyrityksen itse kehittelyvaiheessa havaitsemat vauriot ja kuolemat voi ilmoittaa…arvata sopii, kuinka moni rokotteen valmistaja on todella siihen halukas, kun se kerran on helppo välttää. Esimerkiksi GSK:n on arvioitu poistaneen EMA:lle lähettämistään raporteista kuolemantapauksia.)

 

Jo rokotuskäytäntö, rokotteiden myyntilupamenettely ja puutteellinen valvonta varmistavat, että rokotteet eivät voi olla turvallisia. Mutta millaisia ovat itse rokotetutkimukset? Ne ovat kahdella sanalla sanoen tieteellisesti kyseenalaisia. Ne suorittaa lääkeyritys itse, se värvää tutkijat, määrää tutkimustavan, valvoo tutkimusta ja päättää, mitä tutkimuksesta julkistetaan. Yleistä on, että kielteisiä tuloksia, kuten vakavia haittoja ja kuolemantapauksia, ei julkaista. Rokotteiden valmistajat kertovat hämmästyttävän avomielisesti pakkausselosteissaan tutkimustavasta. Testattavaa rokotetta ei verrata neutraaliin lumerokotteeseen, kuten suolaliuokseen, vaan toiseen rokotteeseen tai jopa useamman rokotteen yhdistelmään. Kun nyt molemmissa ryhmissä esiintyy haittavaikutuksia, uusi rokote ei ole sen vaarallisempi kuin toinen rokote. Terveysviranomaiset puolestaan vertaavat rokotteen saajia väestöön: taaskaan rokote ei aiheuta enempää oireita kuin mitä väestössä ilmenee yleensä – mutta sanomatta jää, että väestökin on rokotettu. Omenoita verrataan omenoihin. Tutkimuksen johtopäätös: rokotettujen oireet eivät johdu rokotteesta ja rokote on siis turvallinen. Rokote kiidätetään markkinoille, sillä rokotetaan miljoonia ja miljoonia lapsia ja aikuisia kaikkialla maailmassa. Mitä siitä seuraa rokotetuille – siitä rokoteyritykset pesevät kätensä. Rokotteiden valmistajilla on Yhdysvalloissa ollut täydellinen lainsuoja kaikkia vahingonkorvauksia vastaan vuodesta 1986. Kun huonosta tuotteesta ei joudu rahalliseen edesvastuuseen, se tekee valmistajan huolettomaksi: valmistaja ei enää ponnistele paremman tuotteen kehittämiseksi, kun rahaa tulee helpommallakin. Näin on valitettavasti käynyt. (Oikeusjuttuja on nostettu lääkeyrityksiä vastaan rokotteiden tuottamista vaurioista muualla maailmassa, mutta ei Yhdysvalloissa. Ennen vuotta 1986 niitä nostettiin sielläkin niin paljon, että rokotevalmistajat uhkasivat lopettaa rokotteiden valmistamisen, ellei suojalakia saataisi.)

 

Ainoa luotettava tutkimustapa rokotteiden todellisia haittavaikutusten selvittämiseksi on verrata rokotettuja rokottamattomiin. Näitä tutkimuksia on ymmärrettävistä syistä tehty hyvin vähän, olen löytänyt niitä kaikkiaan 6 eri puolilta maailmaa.  Viime vuonna Yhdysvalloissa ilmestyi tutkimus, joka vertasi 6-12-vuotiaiden rokotettujen ja rokottamattomien lasten terveyttä neljässä USA:n osavaltiossa (Mawson et al., Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6-12-year-old US children, 2017, Jackson State University).

 

Tutkimus totesi, että rokotetuilla lapsilla oli yli kaksi kertaa useammin krooninen sairaus ja noin neljä kertaa enemmän hermostollisia kehityshäiriöitä (oppimiskyvyn häiriö ja/tai ADHD ja /tai ASD eli autismi). Allergioita rokotetut lapset sairastivat 30 kertaa enemmän kuin rokottamattomat. Rokotetut käyttivät myös huomattavasti enemmän lääkkeitä ja kävivät huomattavasti useammin lääkärillä ja sairaalahoidossa.  Molemmat ryhmät sairastivat yhtä paljon tuhkarokkoa, sikotautia, hepatiitti A:ta ja B:tä, influenssaa, rotavirusta ja meningiittiä – rokottaminen ei siis suojannut ketään näiltä taudeilta!

 

Tutkimusta tukee toinen tutkimus, joka tehtiin VAERS:ille (USA:n rokotehaittavirasto, johon haittoja saa ilmoittaa) tehtyjä haittailmoituksia, joita oli yhteensä 38 801. Ne koskivat kaikki sairaalahoitoon tai kuolemaan johtaneita rokotehaittoja, jotka ilmenivät muutama viikko rokotuksen jälkeen. Tutkimus paljasti että mitä nuorempana lapsi sai rokotuksen, sitä enemmän esiintyi sairaalahoidon tarvetta ja kuolemantapauksia. Rokotteiden määrällä oli myös vaikutusta. Sairaalahoitoon joutui 11 % lapsista saatuaan kaksi rokoteannosta, mutta 23,5 %, kun annoksia oli 8. Lapsista kuoli 3,6 % saatuaan 1-4 rokoteannosta, ja 5,4 % kun he saivat 5-8 rokoteannosta.

 

Tämä on siis hinta siitä, että lapsille hankitaan heikohko ja parhaassakin tapauksessa vain väliaikainen suoja lastentauteja vastaan, joiden sairastaminen luonnollisessa kulussa vahvistaisi heidän immuunipuolustustaan – ja jotka hyvin mahdollisesti olisivat ilman rokotuskäytäntöä jo kadonneet maapallolta.

 

Lääketeollisuudesta riippumaton tutkimus osoittaa mielestäni selvästi, että rokotukset eivät ole terveellisiä. Päinvastoin, tilastot osoittavat, että mitä enemmän kansakunnassa rokotetaan, sitä sairaampia lapset ovat. Yhdysvalloissa lapset saavat kaikkein eniten rokotteita ja ovat myös kaikkein sairaimpia. Immunologian tutkijat sanovat, että kauan ylläpidetty lasten rokotusohjelma tekee vuosien mittaan koko aikuisväestön ja erityisesti lapset yhä puolustuskyvyttömämmiksi virustartuntoja vastaan. Taas epidemiologit (JM Heffernan ja MJ Keeling) ovat ennustaneet, että rokotteiden tuoma immuniteetti katoaa aikaa myöten kokonaan monien sairauksien kohdalla. Silloin infektion kuten tartuntataudin ilmaantuminen uudelleen johtaa paljon laajempiin epidemioihin kuin mitä standardimallit ennustavat.

 

Heikennämme siis rokottamalla koko väestön immuunipuolustusta ja teemme sen ymmärtämättä edes, miten terve immuunijärjestelmä toimii – näin immunologit kertovat (Rokotteet ja vaiettu tieto s. 49) – ja ymmärtämättä, mitä rokotuksen jälkeen elimistössä oikein tapahtuu ja voi tapahtua, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kun tiedeyhteisö lähes yksissä tuumin kieltää rokotteiden voivan aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, se myös estää rokotevaurioiden syntymekanismien tieteellisen tutkimuksen. Turvallisempiin rokotteisiin ei päästä senkään takia.

Näyttää siltä, että rokotteiden kohdalla ei pyrkimyksenä ole terveys, vaan rokottaminen. Se on itseisarvo, jota ei saa kyseenalaistaa. Rokotealalla liikkuu kaikkein eniten miljardeja (enemmän kuin muilla teollisuudenaloilla), niitä käyttelevät hallitukset ja kansainväliset järjestöt kuten WHO ja Unicef, se on lääketeollisuuden ehtymätön kultainen lehmä. Rokotteisiin liittyy lahjoituksia ja lahjuksia, patenttituloja, sponsorointia, palkkioita, urakehitystä ja yhteiskunnallista vallankäyttöä. Siksi rokotekäytäntöä suojellaan, eikä siitä saa keskustella. TV välttää rokoteongelmien käsittelyä, lehdet eivät julkaise vastineita.

 

Viime heinäkuussa (2018) lehdet kertoivat, että oikeuskansleri oli pyytänyt STM:ltä selvitystä THL:n saamasta yksityisestä rahoituksesta. Oikeuskansleri halusi selvittää, oliko THL:n puolueettomuus vaarantunut. THL on saanut miljoonalahjoituksia rokoteyrityksiltä tutkimuksiin, jotka olennaisesti ovat rokoteyritysten myyntiluvan hankkimiseen liittyviä eli myynnin edistämistutkimuksia (ja koskevat 10 000:ia suomalaislapsia). Näitä rokotteita THL sitten suosittelee Suomen hallitukselle ostettavaksi. Moni THL:n johtaja on myös ollut aikaisemmin rokoteyritysten palveluksessa.

Tätä taustaa vasten on ilmeistä, että Suomeen tarvitaan ehdottomasti itsenäinen rokotusturvallisuusvirasto, jonka yksikään työntekijä ei ole sidoksissa rokoteyrityksiin. Se vastaisi rokoteturvallisuudesta, edistäisi rokotetutkimusta, ottaisi vastaan haittailmoituksia ja tilastoisi niitä. Sen tilastot olisivat tutkijoille, medialle ja yleisölle avoimia. Se järjestäisi rokotevaurioituneiden kuntoutusta. Se kouluttaisi lääkäreitä rokotetieteessä ja sen ongelmissa, opettaisi lääkärit ja sairaanhoitajat tunnistamaan, ketkä rokotettavat ovat erityisen alttiita rokotevaurioille ja tunnistamaan  rokotevaurioita, kun niitä on tullut. Tällaista koulutustahan nyt ei ole. Virasto pitäisi myös huolen siitä, että rokotettavien kohdalla toteutuu informoidun valinnan periaate. Meitä rokotetaan verovaroin, on aivan oikein että valtio ylläpitää myös virastoa, joka huolehtii siitä että rokotettavien terveys otetaan vakavasti.